Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Mange vinner AAP-saker i trygderetten

Hver tredje som bringer en sak om arbeidsavklaringspenger (AAP) inn for Trygderetten, ender med å få medhold. Dette er en høyere prosent enn for de fleste andre saksområder som behandles, skriver nettstedet Fri fagbevegelse.

Fra 1. januar 2018 til 5. juni 2019 behandlet Trygderetten 913 AAP-saker. 29 prosent av dem, altså nær hver tredje, gikk i Navs disfavør og ble avgjort til gunst for den ankende part.

I den samme perioden var den samlede gunstprosenten 21.

Reglene for AAP ble strammet inn fra 1. januar 2018. Dette førte til at mange mottakere av ordningen, brått fikk revet livsgrunnlaget bort. 3100 personer ble tvunget over på sosialhjelp.

Få av AAP-sakene som er avgjort etter 1. januar 2018, gjelder de nye reglene fra samme dato. Det skyldes saksbehandlingstiden både i Nav og i Trygderetten, skriver Fri fagbevegelse.

08.06.2019 kl. 21:10
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.