Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Siri Antonsen snakker foran NRKs brukerråd i stort møterom
MØTE I BRUKERRÅDET: I fjor fikk NRKs brukerråd utvidet mandatet fra å uttale seg om tilgjengelighet i NRKs tilbud på nett, radio og TV til også å uttale seg om mangfold i sendingene og organisasjonen. Siri Antonsen leder brukerrådsmøtene. (Foto: Helge Olav Haneseth Ramstad)

Mangfoldssatsing i NRK

NRK planlegger en utprøving av et talentprogram som skal bidra til flere funksjonshemmede journalister. Dette var en av sakene NRKs brukerråd med representanter for funksjonshemmedes organisasjoner drøftet på sitt møte i mai.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 13.06.2024 10:46

Nå i juni skal NRKs toppledelse ta stilling til planene om et kursopplegg for funksjonshemmede journalister. Det går ut på at funksjonshemmede som er interessert i å jobbe som journalister i NRK, kan søke om å delta på et seks måneders journalistkurs etterfulgt av fire måneders praksis.

– Akkurat som i de andre talentprogrammene våre, stiller kursdeltakerne deretter likt med andre interne søkere til ledige journaliststillinger i NRK, og de kan også søke på stillinger som kun lyses ut internt, forteller Siri Antonsen.

Hun jobber med mangfold i NRK.

NRK-ledelsen tar avgjørelsen 19. juni

NRK har lignende talentprogrammer for å rekruttere journalister fra etniske minoriteter, nynorskbrukere og samer.

– Dette blir den fjerde rosen i buketten, hvis vi får tommel opp fra ledelsen.

Knut Knudsen Eigeland er ansvarlig for forprosjektet til talentprogrammet for funksjonshemmede journalister. Han presiserer at talentprogrammet ikke er vedtatt av NRK når Handikapnytt tar kontakt, og inntil det skjer vil han heller ikke si noe om innholdet i planene som NRK-ledelsen skal ta stilling til. Etter planen skal NRK-ledelsen ta stilling til forslaget om et talentprogram den 19. juni.

Brukerrådet opplever å bli hørt

Noen som lenge har påpekt behovet for bedre funksjonshemmede-representasjon i NRKs programmer, er NRKs brukerråd. NRK opprettet brukerrådet i 2015, med representanter valgt av Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– Jeg tror talentprogrammet kan bli veldig bra, hvis det blir godkjent av NRK-ledensen. Det burde være gjennomførbart, sier Kari Kristine Engan.

Hun representerer Foreningen Norges Døvblinde i NRKs brukerråd.

– De som søker om å bli tatt opp i talentprogrammet, må få god tid til planlegging. Det er ikke bare å bryte opp og flytte hvis man trenger en BPA-ordning eller tilrettelagt bolig.

Det minnet Kari Kristine Engan om også i brukerrådsmøtet.

Hun har vært med i Brukerrådet siden starten og opplever at de blir hørt i NRK.

– De har blitt flinke til å tekste sendinger på NRK.no, med tekst som har god kontrast. Jeg føler de har fulgt rådene om universell utforming. Men vi er selvfølgelig ikke fornøyde med alt ennå. For eksempel når det gjelder å ha funksjonshemmede selv representert i debattprogrammer der funksjonshemmede er tema. Og så har det vært vanskelig å få gjennomslag for å bedre hørbarheten på sendingene ved å fjerne bakgrunnsstøy fra musikk og publikum, sier hun.

– Etter å ha sittet i rådet siden oppstart har det vært gøy å se våre innspill bli tatt på alvor og satt ut i livet, sier brukerrådsmedlem Gustav Granheim.

– Det være seg endret plassering av underteksting for hørselshemmede, så grafikktekst ikke overlappes, bedre hørbarhet under sendinger og mindre unødvendig støy for blinde, tilgjengelige valgomater, mangfoldige programmer og et inkluderende språk.

Nyhetsprofil og humor

Sist brukerrådet møttes, var i begynnelsen av mai. På agendaen da sto talentprogrammet, en presentasjon av nyhetssendingenes nye profil og humor i NRK.

Gustav Granheim forteller at det er NRK som setter agendaen på møtene.

– Men vi i rådet er flinke til å ytre ønskene våre, og tilgjengelighetssjef Siri Antonsen er flink til å lytte. Jeg føler at vi i rådet tas på alvor, og at mye av det vi tar opp blir adressert videre. Flere av møtenes temaer er kommet som følge av rådets innspill, sier han.

Siri Antonsen bekrefter at NRK i hovedsak setter agendaen, men at hvert møte avsluttes med at de prater sammen om det en noe som bør løftes opp.

Hun forteller at det er lav terskel for å kontakte henne mellom møtene.

– Men skal jeg være ærlig, må jeg si at jeg ikke hører mye fra brukerrådet mellom møtene.

Hun begynte som NRKs første tilgjengelighetssjef i 2015, og noe av det første hun gjorde, var å etablere brukerrådet, for å være sikker på at NRK satset på de riktige tiltakene for tilgjengelighet.

– Og, som du vet: «Ingenting om oss uten oss».

NRKs brukerråd i møterom hvor storskjerm viser logoen til NRK Nyheter

FØRPREMIERE: Brukerrådet fikk i mai se og gi innspill til NRK Nyheter sin nye profil og vignetter, i tillegg til å høre om forprosjektet til et talentprogram.
(Foto: Helge Olav Haneseth Ramstad)

Brukerrådets representanter er det FFO og Safo som har valgt, i tillegg til at Pensjonistforbundet har en representant med. Mandatet var opprinnelig å gi råd om tilgjengelighet i NRKs publikumstilbud på radio, TV og internett, og slik ble det i åtte år.

– Men allerede det første møtet, i mai 2015, tok flere av medlemmene opp at de også ville snakke om funksjonshemmedes representasjon på skjermen og organisasjonen. Jeg lovet å videreformidle ønsket, så det gjorde jeg, sier Siri Antonsen.

Det førte til at NRK-ledelsen fra høsten 2018 sa at mangfold ikke bare skulle handle om etnisitet, og året etter ble alle innholdsmiljøene til NRK, brukerrådet og funksjonshemmedes organisasjoner invitert til workshop og idémyldring.

Synlig og selvfølgelig mangfold

Nå heter det at mangfold skal være synlig og selvfølgelig i NRKs innhold. Siri Antonsen og NRK jobber nå med å finne måter å oppnå dette, blant annet ved å trekke frem «best practice» fra ulike avdelinger, teste ut stillingsutlysninger der søkere krysser av for funksjonsnedsettelser og gi råd til ledere som har spørsmål om tilrettelegging.

– Hvor alene føler du deg i dette arbeidet i NRK?

– Jeg føler meg ikke alene! Det er generelt veldig lett å få ledere og andre i NRK til å komme i møtene med brukerutvalget.

Siri Antonsen snakker om hvordan brukerrådets påvirkning over tid har ført til alt fra forbedret teksting av TV-programmer, til program-ideer som TV-serien «Cammo» om en utviklingshemmet kvinne som blir influencer.

– Når ser vi første synlig funksjonshemmede programleder i Dagsrevyen?

– Det må du spørre Nyhetsavdelingen om! Men hvis vi får til talentprogrammet og det kommer noen der, så er ikke det umulig.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.