Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Mer til varig tilrettelagt arbeid

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det betyr at tiltaket styrkes med om lag 300 nye plasser i annet halvår 2021.

– Gjennom varig tilrettelagt arbeid kan personer med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging inkluderes i arbeidslivet. Det å ha en jobb å gå til er verdifullt for folk, og jeg er glad for at vi nå åpner for at enda flere kan få innpass i arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Varig tilrettelagt arbeid skal bidra til kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver for personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd. Siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013 har antall VTA-plasser økt med om lag 30 prosent. Det utgjør om lag 2900 plasser.

– Vi må inkludere flere i arbeidslivet. Med denne styrkingen vil vi til sammen kunne gi arbeid til mer enn 12 000 personer som ellers ville stått utenfor arbeidsmarkedet. Det har aldri tidligere vært bevilget penger til så mange VTA-plasser, sier Torbjørn Røe Isaksen.

11.05.2021 kl. 15:35
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.