Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nå kan du søke støtte til kultur, idrett og fritid

Stiftelsen Sophies Minde skal bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve aktive og selvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Nå utlyser stiftelsen økonomisk støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak.

Dette er blant stiftelsens prioriterte formål, og man kan søke både om generell støtte og individuell støtte.

Generell støtte: Midlene fordeles til frivillige organisasjoner, foreninger og liknende som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak som bidrar til at bevegelseshemmede får tilgang til kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter.

Tiltak rettet mot barn og unge voksne gis prioritet. Det gis ikke støtte til ordinær drift eller til tiltak som dekkes av offentlige ordninger. Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 100 000.

Individuell støtte: Bevegelseshemmede kan søke om midler. Støtten skal gå til aktiviteter som bidrar til inkludering i samfunnet og styrker mulighetene til deltagelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Barn og unge voksne prioriteres. Det legges vekt på om søker som følge av funksjonsnedsettelsen har merutgifter til aktiviteten eller hjelpemiddelet.

Støtten skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som ikke omfattes av offentlige finansieringsordninger. Tilskuddene kan være på inntil kr. 40 000.

Søknadsfrist er 6.juni. Svar på søknadene vil bli gitt innen 1. november.

Det må benyttes egne søknadsskjema for enkeltpersoner og for organisasjoner. Søknadsskjema fylles ut på nettsiden www.ssm.no.

Eventuelle spørsmål kan du rette til stiftelsen på tlf. 909 32 922 eller e-post: ssm@ssm.no. 

13.05.2020 kl. 10:30
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.