Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nav-sjef Vågeng: «Vi så det ikke»

(NTB-Kristian Skårdalsmo og Bibiana Piene:) Både Riksadvokaten og departementet burde ha vært varslet tidligere om tvilen rundt forståelsen av EUs trygdeforordning, erkjenner Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– I denne saken her gikk det for sakte. Alvorligheten i saken ble ikke forstått. Vi trodde vi var i god tro, sa Vågeng.

Hun forklarte seg fredag i den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om trygdeskandalen.

– Vi hadde ikke oppmerksomhet på at vi kunne ha gjort noe feil, fremholdt Nav-sjefen.

Vågeng pekte på to skjæringspunkter da hun burde blitt varslet i saken. Det første var da Nav Klageinstans tok opp saken med direktoratet høsten 2018. Det andre var da Trygderetten begynte å avsi flere kjennelser som gikk mot Navs fortolkning av forordningen.

– Vi har vært for svake på EØS-rettens betydning, og vi har ikke hatt tilstrekkelig framdrift når det gjelder avklaring av regelverket, slo Vågeng fast.

– Dette burde ha blitt fanget opp og havnet på mitt bord, sa Vågeng, som framholdt at Nav først i august 2019 forsto at saken handlet om en rettsanvendelsesfeil.

– Hvorfor skjedde det ikke? ville saksordfører i kontrollkomiteen Eva Kristin Hansen (Ap) vite.

– I 2017 hadde vi i mange år forholdt oss til en tydelig lovtekst. Da var det ikke opplagt at vi hadde tolket loven feil, svarte Vågeng.

Torsdag rettet tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch flengende kritikk mot både Nav og departementet for at han ikke var blitt varslet om saken tidligere.

Busch pekte på at 33 av de 75 feilaktige dommene i saken kanskje kunne vært unngått hvis riksadvokaten allerede i 2017 hadde blitt varslet.

– Juni 2017 anser jeg ikke for tidspunktet. Men våren 2018, da vi begynte å se at her kan det være noe, da kunne vi gått til riksadvokaten, sa Vågeng.

Hun fremholdt at saken da også ville dukket opp på hennes risikokart.

10.01.2020 kl. 12:48
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.