Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Solveig Horne ved et møtebord omgitt av en rekke mennesker.
SYNKRONISERING: Mange ulike sektorer har ansvar for tjenestetilbudet til funksjonshemmede. Nå vil Solveig Horne få dem til å fungere bedre sammen. (Foto: Ivar Kvistum)

Ny plan skal få tjenestene dine til å henge sammen

Nå går startskuddet for å lage planen som skal få samfunnets tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne til å henge bedre sammen. Organisasjonene applauderer.

Av Ivar Kvistum
Publisert 14.06.2017 16:29

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) tok møtedeltakerne på senga da hun ønsket velkommen til rundebordsmøte i departementet onsdag.

Der skulle funksjonshemmedes organisasjoner møte politiske ledere i en rekke departementer for å drøfte utfordringer og løsninger.

Organisasjonene hadde nok en gang forberedt seg på å etterlyse en helhetlig plan for å likestille funksjonshemmede i samfunnet.

Men da Solveig Horne ved innledningen til møtet slapp nyheten om at regjeringen nettopp hadde vedtatt å sette i gang arbeidet med en slik plan, måtte manuskriptene legges bort.

I stedet erklærte fagpolitisk leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Berit Therese Larsen:

– Dette er en festdag!

Én dør inn

Planen som regjeringen vil lage, skal være todelt, med en strategidel og en handlingsplan.

Strategidelen skal handle om hvordan ulike sektorer og nivåer i offentlig forvaltning skal snakke bedre sammen for å sikre helhetlige tjenester.

Handlingsplan-delen skal inneholde konkrete tiltak for å bedre situasjonen for personer med alle typer funksjonsnedsettelser, enten det dreier seg om bevegelsesutfordringer, sansetap eller utviklingshemning.

– Nytten for den enkelte vil være at tilbudene de trenger i hverdagen, vil være bedre koordinert enn i dag. Når du kommer til det offentlige, er det et ønske om at det bare skal være én dør, sier Solveig Horne til Handikapnytt.

Når du kommer til det offentlige, er det et ønske om at det bare skal være én dør.

Som barne- og likestillingsminister har hun det som kalles koordinerende ansvar for politikken overfor funksjonshemmede. Dette berører en rekke ulike departementer:

Utdanningsdepartementet lager utdanningspolitikken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet lager boligpolitikken, Arbeids- og sosialdepartementet har ansvar for Nav med sine hjelpemidler og arbeidsmarkedstiltak – og så videre.

Din og min strategi, Ketil

Mange har påpekt at alle disse enkeltelementene ikke alltid henger godt nok sammen. Blant annet kritiserte det såkalte Rettighetsutvalget regjeringen for manglende sammenheng i tilbudet for mennesker med utviklingshemning.

Og Solveig Horne innser at kritikerne har rett:

– Det skjer mye bra innenfor hvert enkelt fagfelt. Men vi har ikke vært gode nok til å koordinere innsatsen slik at det henger sammen, sier Horne.

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) underveis i rundebordsmøtet refererte til strategiplanen som «Solveigs strategi», var Horne raskt ute med å sette regjerings- og partikollegaen muntert på plass:

– Dette blir både din og min strategi, Ketil!

For noe av hensikten er at hver enkelt statsråd – og andre deler av forvaltningen – skal kjenne eierskap til planen.

– Når politikken utformes på ulike felt skal den bidra til at man underveis stiller spørsmålet om konsekvensene for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Horne.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Portrett av Solveig Horne.

KOORDINERENDE: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) har ansvar for at politikken fungerer overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. (Foto: Ivar Kvistum)

Ros til regjeringen

Forbundsleder i Handikapforbundet, Arne Lein, deltok i rundebordsmøtet som styrerepresentant i Safo, samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.

Han understreket behovet for å skape helhetlige og sømløse løsninger, og han roste regjeringen for å ville lage en plan for å få det til.

– Slik at den enkelte person møter ett system og én offentlig forvaltning, sa Lein.

Han brukte flere eksempler for å illustrere poenget. Blant annet: Når regjeringen sier at det er et mål at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig, forutsetter det at en rekke forhold virker sammen. Det handler ikke bare om boligpolitikk. Også hjelpemidler, helsetjenester og rehabilitering må være på plass.

– Det er mange ledd som griper i hverandre. For å skape gode løsninger, kan ingen av dem svikte, sa Lein.

Heller god enn kjapp

Arbeidet med å lage planen starter rett over sommeren. Og statsråden understreker at organisasjonene og sivilt samfunn skal involveres tett i arbeidet. Hvor lang tid det vil ta, kan hun ikke forutsi.

Generalsekretær Synne Lerhol i Unge Funksjonshemmede understreket i rundebordsmøtet at involveringen må bli reell og sammenhengende gjennom hele prosessen.

– Det må ikke bare være medbestemmelse på event-nivå, sa hun.

Lerhol understreket også betydningen av å gjøre en grundig jobb, selv om det vil ta litt mer tid å bli ferdig.

– Vi vil heller ha en god plan enn en rask plan, sa hun.

Solveig Horne erklærer seg enig i dette, når Handikapnytt spør om framdriften:

– Nå setter vi dette arbeidet i gang, og jeg regner med at det vil fortsette uansett utfall av valget til høsten. Selvsagt ønsker jeg å følge det hele veien som statsråd, men om det ikke skulle gå slik, vil jeg være en vaktbikkje i opposisjon som sørger for at en ny regjering følger det opp.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.