Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Oppsagt fordi hun bruker rullestol – tapte i nemnda

Eli Anita Faanes ble oppsagt fra stillingen som frivillig kulturvert i Kimen kulturhus i Stjørdal fordi hun bruker elektrisk rullestol. Nå har Norges Handikapforbund Trøndelag tapt saken de anla på hennes vegne i Diskrimineringsnemnda.

– Jeg ble skuffet da jeg så svaret fra nemda. Jeg hadde tro på at dette var en sak som ville gå min vei, men sånn ble det ikke, sier Eli Anita Faanes til Stjørdalens Blad.

Bakgrunnen for at kulturetaten i Stjørdal mente hun ikke kunne fortsette i jobben etter fire og et halvt år, er nye sikkerhetsforskrifter for brann og evakuering.

Diskrimineringsnemnda fastslår at det er funksjonsnedsettelsen som er den direkte årsaken til at kommunen ikke ville videreføre frivillighetskontrakten med henne, men nemnda støtter likevel kommunens vurdering om at publikumssikkerhet er et saklig hensyn som veier tyngre.

«Kulturvertene skal fungere som førstelinje ved akutte situasjoner og må kunne agere raskt, noe som må tillegges stor vekt», heter det i nemndas konklusjon.

I klagen som Eli Anita Faanes og NHF Trøndelag anla, argumenterer de med at kommunen enkelt kunne legge til rette for oppgaver som kulturvert hvor det ikke ble stilt krav om å kunne gjennomføre en evakuering. 

«I praksis har kommunen laget rutiner og krav som er strengere enn nødvendig, og som medfører at personer med funksjonsnedsettelse fratas muligheten til å bidra i samfunnet på lik linje med andre», argumenterer de.

Men nemnda er uenig: «Dersom det åpnes for ulike krav til vertene vil ordningen lett bli mer krevende å administrere.»

Regionkontorleder Kristian Lian i NHF Trøndelag mener saken viser at diskrimineringsvernet for funksjonshemmede er svekket så mye at det ikke flenger fungerer.

– Vi er veldig skuffet og mener det er helt horribelt at nemda sier at dette er en saklig diskriminering. Særlig med bakgrunn i argumentet med at det er tungvint, sier han til Stjørdalens Blad.

01.10.2020 kl. 10:31
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.