Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Espen Oseid Danielsen.
TIDLIGERE PÅ BANEN: Kommunene må komme familier med funksjonshemmede barn i møte før hjelpebehovet blir kritisk, mener Espen Oseid Danielsen i Partiet Sentrum. (Foto: Privat)

Samfunnet skal hjelpe – ikke mistenkeliggjøre

MENINGER: Omsorgsstønad og brukerstyrt personlig assistanse må fungere godt i alle kommuner, skriver Espen Oseid Danielsen, leder for Partiet Sentrum i Trøndelag, i dette innlegget.

Av Espen Oseid Danielsen
Publisert 26.03.2021 08:44

I mange kommuner får ikke familier og barn det omsorgstilbudet de trenger. Resultatet er at foreldre sliter seg ut med omsorgsoppgaver samtidig som de må kjempe lenge for den hjelpen de har krav på. Noen familier tar derfor valget om å flytte til en annen kommune.

Jeg er bekymret for manglende statlige retningslinjer for omsorgsstønad og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Slik situasjonen er nå, svinger tilbudene uforholdsmessig mye fra kommune til kommune, og familier må kjempe lenge for å få den hjelpen de trenger.

Vi ønsker at kommunene beveger seg bort fra holdningen om at minimumsgrensen i slike saker er tilstrekkelig og at kommunene har klare retningslinjer å forholde seg til.

Til syvende og sist handler det om likebehandling av familier med samme behov for hjelp uansett hvilken kommune man tilhører.
Dagens situasjon omkring omsorgsstønad og BPA er på ingen måte holdbar for de familiene som er avhengig av denne type ordninger.

For disse familiene er det ekstra viktig med en forutsigbar hverdag. Da kan vi ikke ha det slik at omfanget av hjelpen man får er geografisk betinget.

MENINGER
  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Dette gir på ingen måte mening. Det er behovet og den enkelte situasjon som må være avgjørende for den hjelpen man får, ikke hvor i landet familien er bosatt. En slik ordning fremstår tilfeldig, unødvendig og ikke minst uforholdsmessig tyngende for familiene bosatt i kommuner med restriktiv behandling av slike saker.

I sin ytterste konsekvens fører denne skjevheten til at vi får såkalte «kommuneflyktninger». Dette er familier som ser seg nødt til å flytte for å få den tilstrekkelige og nødvendige hjelpen de har krav på.

Tenk litt over dette. At familier som har behov for hjelp flytter på grunn av at de ikke lenger har energi til å kjempe. De har mistet troen på at systemet vil yte tilstrekkelig hjelp. Dette er ekstremt uheldig. Hvordan kan vi forsvare dette? Staten må se seg nødt til å vedta klare retningslinjer. I dag kan kommunene i altfor stor grad tolke og anvende særs vage og tvetydige retningslinjer.
Saksbehandlingstiden for slike saker er i dag altfor lang.

I dag kan kommunene i altfor stor grad tolke og anvende særs vage og tvetydige retningslinjer.
Saksbehandlingstiden for slike saker er i dag altfor lang.

I et møte jeg hadde med Karoline Myrland Hagen, nestleder i organisasjonen Løvemammaene, kunne hun fortelle om sin prosess for å få omsorgsstønad. Til sammen tok det 2 ½ år fra hun søkte om omsorgsstønad til hun nylig fikk innvilget 500 000 kroner i etterbetaling.

Også hennes erfaring med søknad om BPA er belysende for problemstillingen. I januar 2020 søkte hun om 30 timer med BPA. To måneder senere fikk hun svar fra kommunen, som anså at kun 7 timer var tilstrekkelig. Dette til tross for all den faglige begrunnede dokumentasjonen som Karoline hadde sendt inn.

Vedtaket ble forståelig nok påklaget og hun fikk innvilget 11 timer med BPA i mai 2020. Etter flere omganger med kommunen, fikk Karoline i februar 2021 innvilget 27 timer BPA. Denne saken tok til sammen over ett år.

Dette er vi simpelthen nødt til å gjøre noe med. At de som har behov for hjelp skal kjenne på usikkerhet omkring sin egen livssituasjon over lang tid, er forståelig nok vanvittig tyngende. Jeg synes det er synd at familier i slike situasjoner må kjempe uforholdsmessig hardt for å få innvilget sine rettigheter.

Samfunnet og dets ordninger skal være der for å hjelpe, ikke mistenkeliggjøre. Det er ikke slik at familiene skal føle seg til bry på grunn av deres sak. Vi må endre på dagens situasjon.

Samfunnet og dets ordninger skal være der for å hjelpe, ikke mistenkeliggjøre. Det er ikke slik at familiene skal føle seg til bry på grunn av deres sak. Vi må endre på dagens situasjon.

Vi som samfunn må være på tilbydersiden. I dag venter kommunene på at familiene skal søke om hjelp når tiden for det er kommet. Initiativet kommer, bortimot uten unntak, fra familiene. Partiet Sentrum mener det hadde vært fornuftig, og riktig, at det offentlige kunne fulgt opp bedre forut for at det akutte behovet for bistand inntrer for familiene. Det er viktig at det skapes en dialog mellom familien og kommunen før hjelpebehovet når et kritisk punkt.

Skal vi lykkes med å justere dagens praksis, må det mer enn bare holdningsendringer til. Vi må sette av mer økonomi til de ordningene som skal ivareta de mest sårbare i samfunnet. Dessverre opplever man stadige økonomiske kutt i ordninger ment for å hjelpe funksjonsnedsatte og utviklingshemmede mennesker.

Vi må investere mer ressurser i disse tilbudene. Tilbudene som er ment for å ta vare på de menneskene som trenger det mest.
Ja til klarere retningslinjer for omsorgsstønad og BPA.

Espen Oseid Danielsen
Leder i Partiet Sentrum i Trøndelag

Kjære leser 🙂
Handikapnytt.no er Norges eneste uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur.
Vil du støtte journalistikken vår, kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».
Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.