Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Utviklingshemmede havner utenfor

Bare 5,6 av alle personer med utviklingshemning har et arbeidsforhold. Det er også blitt vanskeligere å få varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Nesten ingen får en arbeidsevnevurdering av Nav før man blir innvilget uføretrygd – noe 80 prosent får når de fyller 18 år.

Dette kommer fram i en rapport som forskerne Christian Wendelborg, Anna M Kittelsaa og Sigrid Elise Wik ved NTNU Samfunnsforskning har lagd om overgangen mellom skole og arbeidsliv for elever med utviklingshemning.

Rapporten, som er omtalt på nettsidene til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), avdekker at denne elevgruppa møter svært lave forventninger i samfunnet, noe som også preger det opplæringstilbudet de får

– Det er bra at utviklingshemmede har rettigheter som gir dem inntektssikring, men samtidig tyder mye på at det er samfunnsmessige holdninger og lave forventinger som bidrar til at nesten ingen blir sett på som fremtidige arbeidstakere sier FFO-rådgiver Grete Crowo, som deltok på presentasjonen av rapporten.

12.03.2018 kl. 20:17

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.