Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Vil gi mediene unntak fra krav til universell utforming

Redaktørstyrte medier bør få unntak fra både likestillings- og diskrimineringsloven og forskriften for universell utforming av nettsteder og apper.

Det mener både Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk Redaktørforening, som i hver sin høringsuttalelse til den nye forskriften argumenterer imot å pålegge mediene slike krav.

Det er fagnettstedet Medier24 som skriver dette.

Norsk Redaktørforening viser i sin høringsuttalselse til at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) allerede har gjennomført tilsyn i flere mediehus og gitt en rekke pålegg om utforming, koding, teksting og liknende på nettutgavene.

NR, som er interesseorganisasjon for redaktører i norske medier, mener at slike pålegg «vil gripe direkte inn i den redaksjonelle uavhengighet og frihet».

Redaktørforeningen understreker at den er positiv til universell utforming for at mediene skal kunne nå et bredest mulig publikum. 

Men:

«Det er like fullt et grunnleggende prinsipp at ytringsfriheten, slik den er utformet i EMK art 10, altså friheten til å velge hva man vil formidle også innebærer en frihet til å velge hvordan man vil formidle det», heter det i høringsuttalselsen. 

Norsk Redaktørforening konkluderer derfor med at mediene som faller inn under Lov om redaksjonell fridom i media bør få unntak fra kravene til universell utforming.

I praksis vil det si alle journalistiske og redaktørstyrte medier som henvender seg til allmennheten.

MBL, som er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon, hevder i sin høringsuttalelse at lovgiver ikke har vurdert konsekvensene som forskriftskrav til universell utforming av nettstedet og apper vil ha for redaksjonelle medier.

Flere har reagert negativt i sosiale medier etter at Medier24 omtalte høringsuttalelsene.

Blant dem er stiftelsen Stopp Diskrimineringen, som skriver på Facebook:

«Dette er så frekt og kunnskapsløst at vi er målløse. Pressen i Norge mener altså at det å sikre menings- og ytringsfriheten til funksjonshemmedes er underordnet deres «kunstneriske» behov for utfoldelse.»

Spesialrådgiver og tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund, Lars Ødegård, skriver:

«Det er faktisk ingen redaksjonell frihet å diskriminere og ekskludere funksjonshemmede! Om ikke den frie, uavhengige og kritiske presse innser at likestilling gjelder alle, så er vår likestillingskamp verre enn forventet. Dette var skuffende.»

30.09.2019 kl. 14:39
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.