Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Dag-Inge Ulstein.
BISTÅR JENTENE: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) spisser bistandsprofilen mot funksjonshemmede. Nå er det viktig å sikre skolegang, understreker han. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Vil sikre at jenter med funksjonsnedsettelse kan gå på skolen

STATSBUDSJETTET: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) setter av 56 millioner kroner til å sikre skolegang og skolemat for jenter med nedsatt funksjonsevne i fattige deler av verden.

Ivar Kvistum
Publisert 07.10.2020 13:18

Tiltaket er en del av den globale utdanningsstrategien, som regjeringen nå spisser enda mer for å nå de mest sårbare.

De 56 millionene er flyttet fra en mer generell utdanningspost i bistandsbudsjettet til budsjettposten for å nå sårbare grupper.

Spisse mot de mest sårbare

Totalt vil da 106 millioner bistandskroner utelukkende bli brukt til å sikre skolegang for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

– Det har vært vårt mål at innsatsen spisses mot de aller mest sårbare, som jenter med nedsatt funksjonsevne. De må sikres mat og skole. Norske frivillige organisasjoner og deres lokale partnere er dyktige på å nå de mest sårbare barna med skolegang i krisetider, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en pressemelding.

Det har vært vårt mål at innsatsen spisses mot de aller mest sårbare, som jenter med nedsatt funksjonsevne.

Korona-avbrudd

Koronakrisen har gjort det ekstra prekært å sette inn tiltak for å sikre skolegang til barn og unge med funksjonsnedsettelser, forklarer Dag-Inge Ulstein i en pressemelding:

– Covid-19-pandemien har ført til det største globale avbruddet i utdanning i moderne tid. Så langt har mer enn 90 prosent av verdens elever vært rammet av stengte skoler, påpeker han.

Pandemien vil ha store konsekvenser for arbeidet med å nå bærekraftsmål 4, som handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle.

– Stengte skoler innebærer mange steder at barns beskyttelse svekkes, at tilgangen på et næringsrikt måltid faller bort, og at psykososial støtte forsvinner. De fattigste og mest sårbare barna rammes hardest, sier Ulstein.

Satsing på funksjonshemmede

Ulstein ser dreiningen av utdanningssatsingen  i sammenheng med regjeringens satsinger på personer med funksjonsnedsettelse, og mot moderne slaveri i utviklings- og utenrikspolitikken.

Det foreslås i budsjettet å bevilge 522 millioner kroner til innsats for personer med funksjonsnedsettelse og bekjempelse av moderne slaveri i 2021.

Det er også opprettet et eget bistandsprogram for moderne slaveri.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.