Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Anniken Hauglie.
MER TIL SAKSBEHANDLING: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mer til Nav for å hjelpe mennesker som har mistet arbeidsavklaringspenger. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

105 millioner for å løse krisen med arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie legger 105 millioner kroner på bordet for å løse AAP-krisen. Men SVs Karin Andersen er verken imponert eller fornøyd.

Av Handikapnytt
Publisert 10.05.2019 10:56

(NTB:) Strengere regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) har skapt debatt. Nå bevilges 105 millioner kroner til avbøtende tiltak. Det skriver Dagbladet, som har fått innblikk i endringene som legges fram i revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

– Noe av den sterkeste kritikken har gått ut på at mange har mistet ytelsen før Nav har fått behandlet søknaden om videreføring. Derfor gir vi 15 millioner kroner ekstra til økt saksbehandlingskapasitet i Nav i revidert nasjonalbudsjett.

Det sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til avisen.

Mer til kommunene

Regelinnstrammingen har ført til at flere blir skjøvet over på økonomisk sosialhjelp. Mens arbeidsavklaringspenger er en trygdeytelse finansiert av staten, utbetaltes sosialhjelp av kommunene.

Hauglie opplyser at 90 millioner skal gå til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av AAP-endringene. Bevilgningen blir derimot ikke øremerket.

Nav har tidligere anslått at kommunene har fått 170 millioner kroner i økte utgifter til sosialhjelp.

SV reagerer

Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV er ikke imponert over regjeringens bevilgninger. Andersen er leder i kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Regjeringen har kastet folk ut i fattigdom og skjøvet regninga over på kommunene. Nå kommer de med småpenger til kommunene og Nav og later som om det er nok for å bøte på uretten mot dem som er rammet, sier Andersen til NTB.

Regjeringen har kastet folk ut i fattigdom og skjøvet regninga over på kommunene. Nå kommer de med småpenger til kommunene og Nav og later som om det er nok for å bøte på uretten mot dem som er rammet.

– De usosiale innstrammingene må fjernes. Nav må få penger både til nok ansatte og nødvendige tiltak, og kommunene må få kompensert sin merutgifter. Det har de ikke fått, fortsetter hun.

Nedgang i utbetalinger

Fra årsskiftet 2018 ble regelverket for å få innvilget AAP strammet inn. Blant annet ble ordinær periode med AAP redusert fra fire til tre år, og det ble innført en toårsgrense på hvor lenge man kan få AAP utover ordinær stønadsperiode. I tillegg stilles strengere krav til redusert arbeidsevne som følge av sykdom eller skade.

Målet med endringene var å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere.

I 2018 ble det utbetalt 32,1 milliarder kroner i arbeidsavklaringspenger. Det var en nedgang på 5 prosent fra året før.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.