Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sitski og annet utstyr er på plass i den nye Nav-avtalen for aktivitetshjelpemidler. (Foto: Bardum)

Nå kan Nav tilby nytt utstyr for en aktiv livsstil

Ordningen med aktivitetshjelpemidler også for deg over 26 år må brukes mer dersom skal opprettholdes på dagens nivå. Nå er et nytt anbud på plass, med mange nye produkter tilpasset voksne.

Bjørn Kollerud
Publisert 13.03.2017 15:07

Nav har inngått ny avtale med leverandører av aktivitetshjelpemidler. Den byr på en etterlengtet fornyelse av tilbudet for voksne brukergrupper, i tillegg til nyheter for barn og unge.

Dette er nemlig den første avtalen som er inngått etter at personer over 26 år også kunne få aktivitetshjelpemidler på utlån gjennom hjelpemiddelsentralene.

Det er gått fire år siden forrige avtale ble inngått. Direktør Liv Welde Johansen i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging er fornøyd med endelig å ha fått den nye leverandør-avtalen på plass.

– Det er tidkrevende å gjennomføre anbudsrunder, men nå er vi i mål, og brukerne kan glede seg over en fornyelse av sortimentet. Vi håper barn, unge og voksne benytter seg av muligheten til å komme i aktivitet med disse hjelpemidlene, oppfordrer hun.

Nye produkter

Produktbredden er økt med den nye avtalen. Nav har inkludert nye produktgrupper, som sykkeltilhengere, piggerullestoler og knestående piggekjelker.

Videre har Nav utvidet brukerbehovene i enkelte kategorier, slik at leverandørene kan tilby nye produkter.

Akebrett med ratt, akebrett og kjelke uten ratt, pulk for større barn og ungdom, skilatorer og søskenvogn er produkter som ikke inngår i det nye anbudet.

– Produktene er fortsatt tilgjengelig for utlån gjennom Folketrygden. Men fordi Nav kjøper disse i et begrenset omfang, har vi ikke funnet det formålstjenlig å inngå rammeavtaler for denne typen produkter, sier Liv Welde Johansen.

Aldergrensen opphevet

Liv Welde Johansen poengterer at man har tatt hensyn til at personer over 26 år også kan få støtte til aktivitetshjelpemidler.

Liv Welde Johansen er direktør i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging.

Liv Welde Johansen er direktør i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging. (Foto: Bjørn Kollerud)

– Nav har denne gangen lagt vekt å etterspørre produkter som skal kunne benyttes av voksne mennesker. Anbudet for vogner og hjelpemidler er inndelt i 14 selvstendige konkurranser. I 11 av dem har vi bedt om tilbud på hjelpemidler som også skal kunne benyttes av voksne, forklarer hun.

Avtalen gjelder i utgangspunktet for to år med mulighet for to års forlengelse, til sammen fire år. Vil det åpnes for å ta inn produktnyheter i avtaleperioden?

– Dersom en leverandør ønsker å endre et produkt i avalen, må dette skje i henhold til endringsklausulene i kontrakten. Endringer kan ikke foretas uten at de er godkjent av Nav. Det forutsettes også at de er innenfor anskaffelsesregelverkets rammer, poengterer hun.

Bruk tilbudet

Det er viktig å merke seg at ordningen for brukere over 26 år er den eneste som er rammefinansiert av Navs hjelpemidler. Det vil si at det er satt av en begrenset pott med midler til anskaffelse av denne typen hjelpemidler.

Foreløpig har det ikke vært et rush etter aktivitetshjelpemidler for aldergrupper som har passet 26 år. Hvis etterspørselen forblir lav, kan det få konsekvenser for ordningen over tid, noe Navs egne tall viser.

Første året med rammefinansiering av aktivitetshjelpemidler var i 2015/2016. Det ble da satt av 55 millioner kroner til ordningen.

Kanskje var den ikke godt nok kjent blant brukere og hjelpeapparatet, men uansett ble status at man ikke fikk nok søknader «til å bruke opp pengene».

Ifølge Navs egne tall ble status i fjor et netto forbruk på 47,9 millioner kroner uten egenandel.

Det resulterte i et forslag om å sette ned rammebeløpet til 47,7 millioner kroner. i statsbudsjettet for 2017.

Aktivitetshjelpemidler
  • Barn og unge under 26 år kan få aktivitetshjelpemidler til trening, stimulering og fysisk aktivitet gjennom Nav på linje med andre hjelpemidler. Definisjonene er romslige, og det er ingen egenandel.
  • For personer over 26 år er det andre regler som gjelder. Ordningen er avgrenset til å gjelde produkter for fysisk aktivitet, og den er rammefinansiert med en egenandel på 10 prosent, oppad begrenset til 4000 kroner.
  • Aktivitetshjelpemidlene som inngår i rammeavtalen, finner du på Hjelpemiddeldatabasen.no.

Vil rette opp svakheter

Guri Henriksen, seniorrådgiver i Handikapforbundet, mener det er flott at 26-årsgrensen for aktivitetshjelpemidler endelig ble opphevet i 2014 etter mange års kamp.

– Muligheten til å delta i fysisk aktivitet er like verdifull for personer over 26 år, som for barn og unge. Nå vil vi jobbe for at en god ordning skal bli enda bedre, sier hun.

Ett av punktene som Handikapforbundet gjerne vil endre, er kravet om egenandel på 10 prosent, oppad begrenset til 4000 kroner, for brukere over 26 år.

– Det er mye penger å legge ut for en trygdet person. Mange vil rett og slett ikke ha råd til å søke om et aktivitetshjelpemiddel. Størrelsen på egenandelen er et kritisk punkt vi vil diskutere., poengterer Henriksen.

Det er nå mulig å dele opp egenandelen i to innbetalinger. Hjelpemiddelet bestilles når siste innbetaling er mottatt hos Nav.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.