Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Per Inge Bjerknes foran en synstest-tavle.
FRYKTER UNDERBEMANNING: Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, er bekymret. Underbemanning i helsesektoren vil gå utover synet. (Foto: Tom Egil Jensen)

Blindeforbundet: Helsepersonell-mangel rammer synshemmede

Blindeforbundet frykter at underbemanning i helsesektoren vil ramme tjenestene til synshemmede.

Handikapnytt
Publisert 25.01.2023 14:51

En ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det vil være stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040.

Det utdannes for få sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter.

– Norges Blindeforbund frykter at øyehelse og tilgang på synskompetanse vil drukne i den generelle debatten, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes i en pressemelding.

Bekymring for synskompetansen

Generalsekretær Per Inge Bjerknes frykter at manglende synskompetanse innen helse- og omsorgstjenestene i fremtiden, vil bli store både for personene det gjelder og for samfunnet.

Norges Blindeforbund er bekymret for hva dette vil bety for kapasiteten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene, herunder oppfølging av personer som opplever synstap.

Samtidig viser dette viktigheten av å inkludere flere i arbeidslivet, slik at flere kan være med å løse de viktige oppgavene i samfunnet.

Flere eldre – flere synshemmede

Kommunene mangler synskompetanse allerede i dag. Dette gjør at mange som får redusert syn, ikke har tilgang på den hjelpen de trenger, blant annet når det gjelder tilgang til hjelpemidler, rehabilitering og opplæring for å kunne leve et selvstendig liv.

Norges Blindeforbund er bekymret for at denne utviklingen vil forverres i årene fremover, dersom dette ikke blir satt tydelig på dagsorden både i kommunene, i utdanningssektoren og i debattene om offentlige budsjetter.

– Undersøkelser at over 300.000 nordmenn har redusert syn i større eller mindre grad, og antallet vil øke i årene fremover i takt med at det blir flere eldre i samfunnet. Konsekvensene av manglende synskompetanse innen helse- og omsorgstjenestene vil bli store, både for personene det gjelder, for pårørende og for samfunnet som helhet, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes.

Ta arbeidskraften i bruk

Norges Blindeforbund mener økt yrkesdeltagelse fra personer som i dag står utenfor arbeidslivet, er en forutsetning for å dekke det fremtidige behovet for arbeidskraft, også innen helse og omsorg. Dette perspektivet ser ut til å være fraværende i SSB sin analyse, der de går ut fra samme yrkesdeltagelse fremover som i 2019.

Om lag 100.000 personer med funksjonsnedsettelser som ønsker å jobbe, står i dag utenfor arbeidslivet. Samfunnet må øke innsatsen for å inkludere disse i arbeidslivet, også for å kunne ha tilstrekkelig med arbeidskraft for å skape fremtidens velferdstjenester.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.