Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Mindre andel av bistanden går til funksjonshemmede

Den samlede norske utviklngshjelpen har økt kraftig siden 2000, men andelen som går til prosjekter øremerket funksjonshemmede i fattige land, har stått på stedet hvil i den samme perioden.

Det skriver fagmediet Bistandsaktuelt og viser til en rapport som svenske NIDS Development Services har lagd for Atlas-Alliansen.

I 2000 gikk 1,0 prosent av bistandsmidlene til funksjonshemmede. I fjor var bare 0,36 prosent av midlene øremerket den samme gruppen.

Samtidig viser rapporten at hensyn til funksjonshemmede i økende grad blir inkludert i andre bistandsprosjekter. Dette, såkalt «mainstreaming» kommer i tillegg til den øremerkede andelen.

Atlas-Alliansens daglige leder Morten Eriksen mener likevel at rapporten viser at Norges bistandsinnsats for funksjonshemmede ikke er god nok.

– Med bærekraftmålene og agenda 2030 har verdens land blitt enige om at ingen skal utelates, og at vi må prioritere de som ligger lengst etter. Da kan man ikke nedprioritere bistanden til funksjonshemmede, sier Eriksen til Bistandsaktuelt.

Les også: TIL FRONTALANGREP PÅ REGJERINGEN OM FATTIGE FUNKSJONSHEMMEDE

18.05.2018 kl. 22:30

Krever tiltak for psykisk syke i fengsel

Staten er pålagt å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne ikke utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Denne bestemmelsen i FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter er noe av det som ligger til grunn når tre SV-representanter på Stortinget nå krever at noe blir gjort for å bedre forholdene til alvorlig psykisk syke i norske fengsler.

Forslaget fremmes av Petter Eide, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen. De krever at kapasiteten styrkes, slik at psykiatrien kan håndtere alvorlig psykisk syke som er straffedømt.

Samtidig må behandlingstilbudet i fengslene styrkes.

16.05.2018 kl. 09:21

Nav får mer negativ presse

Pressedekningen av Nav blir mer negativ og kritisk. Det viser en oversikt som medieovervåkningsselskapet Retriever har gjort for statsetaten.

15 prosent av oppslagene fra 2017 tegner et positivt bilde av Nav, mot 20 prosent året før.

Andelen negativt vinklede saker om Nav økte i samme periode fra sju prosent til ni prosent, skriver magasinet Velferd.

15.05.2018 kl. 15:40

100 flere i varig tilrettelagt arbeid

Regjeringen foreslår å opprette 100 nye plasser i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i andre halvår i år.

Det kommer fram i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i dag, 15. mai.

VTA er tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære eller skjermede virksomheter, rettet mot personer som mottar uføretrygd, eller som ventes å få det.

Samtidig varsler regjeringen at den vil redusere bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak ytterligere i andre halvår i år, tilsvarende cirka 550 tiltaksplasser for 2018 sett under ett.

Dette begrunnes med at arbeidsmarkedet har bedret seg, og at det er behov for mindre innsats mot arbeidssøkere.

Regjeringen skal derimot videreføre den særskilte innsatsen mot ungdom og langtidsledige.

I revidert nasjonalbudsjett viser regjeringen til «inkluderingsdugnaden» som skal bidra til å få flere funksjonshemmede og folk med «CV-hull» inn i arbeidslivet.

Dette ble vedtatt som en del av regjeringsplattformen da Venstre gikk med i regjeringssamarbeidet.

15.05.2018 kl. 11:21

Drosjesjåfør nektet å ta med rullestolen

Da drosjen kom for å hente den 17 år gamle jenta som skulle på skoletur til Oslo, nektet sjåføren å ta med rullestolen hennes. Dermed måtte stefaren hennes ta seg fri fra jobben for å kjøre henne.

17-åringen fra Nes på Romerike har brukket ryggen etter en rideulykke. Dermed hadde hun fått rekvirere drosje og låne en rullestol for å kunne delta på skoleturen, skriver lokalavisen Raumnes.

Transportselskapet Konsentra, som koordinerer transportoppdrag for offentlig sektor i Akershus, beklager hendelsen overfor avisen og skal ta en samtale med sjåføren. Selskapet presiserer at slikt ikke skal skje.

15.05.2018 kl. 11:00

Millionerstatning for manglende BPA

Kvæfjord kommune i Troms må betale 1,2 millioner kroner i erstatning til et foreldrepar som fikk gjentatte avslag på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for sin sterkt funksjonshemmede sønn, som nå er 18 år gammel.

I tillegg må kommunen dekke foreldrenes saksomkostninger på 456 000 kroner, skriver avisen Harstad Tidende.

Det var i Trondenes tingrett at foreldrene fikk medhold i saken mot kommunen.

Bakgrunnen er at foreldrene var tvunget til å kjøpe private avlastningstjenester til sønnen fordi det kommunale tilbudet ble redusert og foreldrene i lang tid ikke fikk medhold i søknaden om å få tjenestetilbudet organisert som BPA, slik de anførte at de hadde krav på.

– Endelig er vi blitt trodd. Vi har følt at vi ikke er blitt tatt på alvor av kommunen, sier moren til gutten, Mona Thrane Sørgård, til avisen.

Kommunen har ennå ikke besluttet om saken ankes.

15.05.2018 kl. 10:45

Hver fjerde norske student er funksjonshemmet

25 prosent av alle norske studenter oppgir å ha en funksjonsnedsettelse. Det vanligste som oppgis er psykiske problemer, lærevansker og kroniske sykdommer.

Av de 25 prosentene oppgir hver tredje at de ikke får tilstrekkelig hjelp og tilrettelegging i studiesituasjonen.

Dette kommer fram i den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent, som er gjengitt av Statistisk sentralbyrå.

Undersøkelsen viser at andelen studenter som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse er langt høyere i Norden enn ellers i Europa.I Finland er andelen 28 prosent, mens den er 27 prosent i Sverige.

I Italia er andelen 14 prosent, og i Frankrike er den 10 prosent.

– Det er viktig for oss at høyere utdanning er tilgjengelig for alle. Derfor må det legges til rette for at også studenter med funksjonshemning kan studere og delta i studietiden både faglig og sosialt.

Det sier leder Mats Johansen Beldo i Norsk Studentorganisasjon til Forskerforum.

Her kan du lese hvordan Stine Berre fra Trondheim brukte Stiftelsen Sophies Mindes stipendordning for bevegelseshemmede, slik at hun kunne studere utenlands: SLIK BLE STINES SPANSKE STUDIEDRØM TIL VIRKELIGHET

Generalsekretær i Unge Funksjonshemmede, Synne Lerhol, er ikke overrasket over at 25 prosent av studentene har en funksjonsnedsettelse.

– Funksjonshemmede er en stor minoritet i det norske samfunnet. Gruppen er imidlertid veldig mangfoldig, med varierende behov, sier hun til NRK.

10.05.2018 kl. 17:41

Helsetilsynet vil vite hvor tjenestene svikter

Hvor er det størst fare for at tjenestene til blant andre funksjonshemmede svikter og hvilke konsekvenser kan det få når det svikter?

Statens helsetilsyn inviterer nå en lang rekke organisasjoner til å svare på det spørsmålet. Hensikten er å finne ut hvilke temaer som skal belyses når det landsomfattende tilsynet skal gjennomføres i 2020.

Områdene for tilsynet er barnevern, sosiale tjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Allerede har Statens helsetilsyn sendt brev med invitasjon til å komme med innspill til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo), Unge Funksjonshemmede, Norsk forbund for utviklingshemmede og en lang rekke andre bruker- og interesseorganisasjoner.

10.05.2018 kl. 17:20

Ungdom vil kreve tilgjengelighet for å gi skjenkerett

Oslo kommune må bare gi skjenkebevilling til utesteder som imøtekommer kravene til universell utforming.

Det krever sentralstyret i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) i en resolusjon.

NHFU-styret mener dette er nødvendig dersom Oslo mener alvor med å skape en by der alle kan delta.

– Vi vil gjerne ta en spontan tur på byen som andre. Men det er ofte vanskelig. Bare det å komme innenfor døren kan være en nesten håpløs oppgave, sier Ida Hauge Dignes (22) til Dagsavisen, som omtaler NHFUs resolusjon.

Sandefjord kommune i Vestfold har allerede fattet et vedtak i tråd med det NHFU krever for Oslo. Hvordan det gikk, kan du lese mer om her: POLITIKERNE DROPPET SITT EGET KRAV OM HANDIKAPTOALETT – GA SKJENKERET

08.05.2018 kl. 10:14

Rullestol-kritikk mot russetreff

– Utrolig dårlig organisert.

Slik vurderer  Tonje Larsen forholdene som møtte henne og andre russ i rullestol på det store russetreffet i Kongeparken på Ålgård i helgen.

Det var ifølge Stavanger Aftenblad anslagsvis 30 rullestolbrukere til stede på arrangementet.

Tonje Larsen klager blant annet på feilinformasjon om underlaget. Blant annet var ikke adkomsten til scenene asfaltert, slik hun hadde fått opplyst, men gruslagt. Dermed kom hun seg ikke fram uten hjelp.

Til Stavanger Aftenblad sier 18-åringen dessuten at mange medruss oppførte seg dårlig. De sto i veien, og flere falt oppå henne.

Utpå kvelden opplevde hun at teltet til Røde Kors var det eneste stedet hun kunne føle seg trygg.

Arrangørene av russetreffet beklager Tonje Larsens opplevelse, men mener samtidig at de har lagt til rette for rullestoler – med egne verter som kan assistere ved behov.

07.05.2018 kl. 10:03

Verdensbanken overser funksjonshemmede

Verdensbanken har nettopp lansert en ny rapport om skolesektoren i Afrika sør for Sahara, uten å nevne den gruppa som i størst grad står uten et utdanningstilbud: Funksjonshemmede.

Rapporten kommer med en rekke råd som skal løfte kvaliteten, blant annet å satse på utdanning for jenter.

Men barn med nedsatt funksjonsevne er ikke nevnt, noe Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-Alliansen, påpeker i en kronikk publisert i fagbladet Bistandsaktuelt.

– Det burde i 2018 være umulig å ikke nevne funksjonshemmede med ett eneste ord, skriver Eriksen og fortsetter:

– Det er oppsiktsvekkende, all den tid mer enn 20 millioner funksjonshemmede barn, dvs om lag en tredel av de som ikke går på skolen er barn med en eller annen funksjonshemning.

04.05.2018 kl. 11:08

Kuttet lønna til det halve

Foreldre til funksjonshemmede barn fortviler etter at Elverum kommune besluttet å kutte lønna til avlastere til 75 kroner timen.

Nå har flere nektet å fornye arbeidskontrakten, skriver avisa Østlendingen.

Lønnskuttet kom etter den såkalte avlasterdommen i Høyesterett.

Dommen fastslo at avlastere skal være arbeidstakere og ikke oppdragstakere, med minimum 75 kroner i timen for jobben, i tillegg til sosiale ytelser.

Etter at saken ble tatt opp i kommunestyret, sier ordfører Erik Hanstad (H) at det kan bli aktuelt å øke satsene. Men han gir ingen løfter.

04.05.2018 kl. 11:06

Elektrisk og tilgjengelig på fjorden

Torsdag ble verdens første elektriske ferge, «Future of the Fjords», sjøsatt fra Brødrene Aa i Hyen.

Og fredag kom vidunderet til Florø, der publikum kunne ta fremtidsskipet i øyesyn for første gang.

Søsterskipet «Vision of the Fjords» – som har hybriddrift – ble belønnet med Innovasjonsprisen for universell utforming, delt ut av Design og arkitektur Norge, Doga, i fjor.

Den helelektriske versjonen skal være like tilgjengelig, og ifølge avisa Firda var det mange rullestolbrukere blant dem som kom for å inspisere den nye fergen.

Det er fergeselskapet The Fjords som eier den nye el-fergen. Selskapet er eid av Fjord1 og Flåm AS. Selskapet har ruter på Geirangerfjorden og Lysefjorden, foruten turistrute mellom Flåm og Gudvangen.

30.04.2018 kl. 08:27

Høyre vil lære av «svenske tilstander»

Sverige lykkes langt bedre enn Norge med å få funksjonshemmede ut i jobb.

Det skrev magasinet Velferd nylig, og utfordret samtidig politikerne til å ta turen over grensa for å studere de «svenske tilstandene». Kanskje var det noe å lære?

Nå har Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde tatt magasinet på ordet. Hun får med seg hele Høyres fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen på tur. Også andre partifeller som er interessert i temaet, slår følge.

– Jeg er veldig nysgjerrig på hva det er som gjør at de lykkes i Sverige. Jeg har mistanke om at det ikke er ett tiltak som fungerer, men at det er et samspill mellom ulike ting, sier Heidi Nordby Lunde til magasinet Velferd.

Turen skal etter planen gjennomføres i august.

27.04.2018 kl. 15:31

Pensjonistforbundet til kamp for hjelpestønaden

– Et uverdig kutt for en gruppe med særskilt behov for hjelp på grunn av varig sykdom.

Slik lyder dommen som generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman, feller over kuttet av hjelpestønad sats 0.

Kuttet har ført til at 11 500 funksjonshemmede brått får redusert inntekten sin med 1130 kroner i måneden fra 1. juli.

Les mer om kuttet av hjelpestønad sats 0 her: FRATAS 1130 KRONER I MÅNEDEN MED ET STATLIG PENNESTRØK

Pensjonistforbundet har skrevet brev både til Arbeids- og sosialdepartementet og arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. I brevet krever forbundet at mottakerne får beholde stønaden.

I brevet fra Nav som hjelpestønadsmottakerne har fått, blir de henvist til kommunale hjemmetjenester. Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet mener dette er en uholdbar løsning:

– Jeg frykter at mange ikke vil få nødvendig hjelp når du ser hvor presset kommuneøkonomien er i store deler av landet, uttaler han i en pressemelding på Pensjonistforbundets nettsider.

Nå håper han at regjeringen snur.

– Det er rett og slett smålig å skulle spare penger på en gruppe med særskilt behov for hjelp på grunn av varig sykdom eller skade, uttaler Norman.

24.04.2018 kl. 07:30
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.