Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Flyttet til nabokommunen og fikk hjelp

En 28 år gammel kvinne opplevde å få et mye bedre tilrettelagt tilbud etter at hun flyttet over til nabokommunen.

I Skedsmo fikk kvinnen, som bruker rullestol, avslag på søknaden om rehabilitering, økonomisk sosialhjelp, ekstra økonomiske stønader og kommunal bolig.

Så flyttet hun ti kilometer, til nabokommunen Lørenskog.

Der fikk hun ja til økonomisk hjelp. Hun fikk dessuten på plass en individuell plan, brukerstyrt personlig assistanse og hjemmehjelp.

Hun får også leie en tilrettelagt, kommunal bolig, skriver avisen Romerikes Blad.

– Det er helt utrolig at man skal være avhengig av hvor i landet man bor for å få hjelp, sier 28-åringen til avisen.

Både Nav Lørenskog og Nav Skedsmo mener årsaken til at kvinnen fikk ulik respons i de to kommunene, er at det foreligger nye opplysninger om helsetilstanden hennes etter at hun flyttet.

Men ifølge Romerikes Blad konstaterer legeerklæringer fra i år at helsetilstanden hennes ikke er endret de to siste årene.

18.06.2018 kl. 10:50

Ekspress-tilgjengelighet i Stjørdal

Bare noen timer etter at klagene kom, var løsningen på plass. Nå er det tilgjengelig for rullestolbrukere fra parkeringsplassen til Torgkvartalet og Kimen kulturhus i Stjørdal.

Alt som skulle til var et lite lass med asfalt for å lage en liten rampe der det før var en kant, skriver Stjørdalens Blad.

Leif Ekren, leder i rådet for funksjonshemmede i trønderkommunen, er fornøyd:

– Dette var kjapt levert. Det skal kommunen ha ros for, sier han til lokalavisa.

18.06.2018 kl. 10:35

Statlig BPA ble nedstemt i Stortinget

I går stemte Stortinget ned et forslag fra SV om å flytte ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) over til Nav, finansiert som et hjelpemiddel.

I dag er BPA lovhjemlet i helse- og omsorgslovgivningen og organisert som en kommunal tjeneste.

SV mener at BPA ikke hører hjemme her, men bør organiseres på samme måte som hjelpemiddelformidlingen, altså hos statlige Nav med finansiering gjennom folketrygden.

Så sent som i april i år vedtok Venstres landsmøte å gå inn for å flytte BPA over til Nav, i tråd med SVs forslag. Men i Stortinget onsdag stemte alle Venstres representanter likevel mot.

Les mer om Venstres landsmøtevedtak her: VENSTRE VIL HA BPA OVER TIL NAV

Foruten stemmene til SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, stemte også Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen og Arbeiderpartiets Kari-Anne Opsal for forslaget. Sistnevnte er vararepresentant for Cecilie Myrseth.

SV fikk heller ikke flertallet i Stortinget med på å be regjeringen lage en forskriftshjemmel til retten til BPA. Bare Senterpartiet, MDG og Rødt stemte sammen med SV.

Også forslaget om å be regjeringen legge frem en forpliktende tidsplan for utvidelse av brukerstyrt personlig assistanse, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019, ble nedstemt.

SVs forslag ble fremmet i forbindelse med at Stortinget i går behandlet kommuneproposisjonen for 2019.

14.06.2018 kl. 16:03

Stanser heis-prosjekt på Akershus slott

Forsvaret slår retrett og har stanset foreløpig stanset utbyggingen av heis i Blåtårnet på Akershus slott i Oslo. Den viktigste årsaken skal være at Norges Handikapforbund ikke ble tatt med på råd tidlig nok.

Det skriver Forsvarets Forum.

Nå har Forsvarsbygg fått beskjed fra departementet om å utrede løsningen på nytt, for å se om det finnes andre løsninger for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede.

Hovedinnvendingen fra NHF var at Forsvarsbygg hadde valgt en løsning som ville innebære at rullestolbrukere var henvist til en annen inngang enn alle andre. En B-inngang, når finstasen er på og den røde løperen er rullet ut ved dagens hovedinngang.

Les mer om saken her: NY HEIS TIL 30 MILLIONER – MEN FORTSATT MÅ FUNKSJONSHEMMEDE GÅ BAKVEIEN

– Vi er veldig glade for at vi blir lyttet til, og vi har en forventning om at det blir en reell gjennomgang av de alternativene som vi har skissert som mulige løsninger for Akershus slott, sier leder Magnhild Sørbotten i NHF Oslo til Forsvarets Forum.

I tillegg til kritikken fra funksjonshemmedes organisasjoner er økte kostnader også en medvirkende årsak til at Forsvarsdepartementet ga stoppordre.

14.06.2018 kl. 15:15

Speidere fikk tilgjengelighetspris

Kirsten og Jens Kristian Østergård fra Brønnøysund har fått prisen Døråpneren – Nordland fylkeskommunens tilgjengelighetspris – for å ha grunnlagt speidertroppen «De makalause».

Patruljen besto opprinnelig av nærmere 20 speidere fra 12 år og oppover som alle hadde funksjonsnedsettelser. I dag er de nærmere 30. Patruljen er en selvfølgelig del av Brønnøyspeiderne og er med på alle fellesturer og arrangementer.

Prisen er en sjekk for 50.000 kroner og et bilde som sier masse om De Makalauses rolle i speiderbevegelsen, ifølge en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

«Bedre tilgjengelighet handler her ikke bare om rullestolrampe eller teleslynge. Det handler om nedbryting av forhold som forhindrer at alle mennesker kan fullt ut delta i samfunnet», uttalte fylkesordfører Sonja Steen og leder for likestilling av funksjonshemmede i Nordland, Geir Tore Klæbo da de overrakte prisen.

Tanken bak å ha en egen patrulje for barn og unge med funksjonsnedsettelser, er at det kan være lett å ramle ut av en organisasjon som speiderne om du for eksempel har vanskelig for å holde tempoet til de andre, ifølge prisoverrekkerne.

13.06.2018 kl. 10:48

Tror universell utforming lønner seg

– Inkluderende design er bra for både likhet og økonomi, sa barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) da hun åpnet konferansen Innovation for All i forrige uke.

– Innovasjon for alle og universell utforming bør ligge sentralt når det gjelder hva slags samfunn vi skal ha i fremtiden. Det handler om likhet og å sørge for at flere jobber og deltar i samfunnet, sa Helleland.

Helleland mener, ifølge en pressemelding fra Design og Arkitektur Norge (DOGA), at universell utforming dessuten har en kommersiell oppside som mange ikke tenker på.

Hun viser til studier som avdekker at folk flest er villige til å betale mer for et produkt som oppleves som bedre, for eksempel en buss med bedre av- og påstigning og mer plass til alle.

13.06.2018 kl. 10:16

Schumann ut av snusirkelen går


Baard Scumann går av som konsernsjef i Selvaag Bolig med umiddelbar virkning, melder flere næringslivsaviser i dag. 

Schumann har i flere år debattert og argumentert mot strengere krav til tilgjengelighet i nye boliger.

Blant annet har han ivret for å redusere størrelsen på den såkalte snusirkelen, som fastsetter minstekravet til fritt areal for å kunne manøvrere en rullestol på et bad eller andre rom.

Schumann har ment at kravene til tilgjengelighet har en stor del av skylden for å drive boligprisene opp.

Han har også vært styreleder i interesseorganisasjonen Boligprodusentene, og forlater også dette vervet.

Det er ikke kjent hvorfor Baard Schumann forlater stillingen som konsernsjef.

12.06.2018 kl. 17:30

Sier nei til eget handikapbasseng på Sørenga

Den svært populære badeplassen på Sørenga i Oslo må bli universelt utformet slik at samme løsning kan brukes av alle.

Det krever Handikapforbundets regionleder i Oslo, Magnhild Sørbotten, i et leserbrev i Dagsavisen.

Sørenga, som er et friluftsbad ut mot Oslofjorden nær byens sentrum, har et eget handikapbasseng. I sommer har det vært mye debatt om bassenget fordi det har vært så gjengrodd at det måtte stenges.

Tidligere i mai stilte en rekke frivillige opp for å rense handikapbassenget.

Men løsningen er uansett ikke god, mener Sørbotten. Hun ønsker seg et universelt utformet anlegg som er lagd for alle, og der alle kan bruke samme løsing.

Sørbotten påpeker dessuten at vannet i handikapbassenget holder en lavere temperatur enn sjøen utenfor.

Hun minner om at Oslo nylig vant en internasjonal pris fra The Zero Procject for sin satsing på å skape en universelt utformet by.

– En slik pris forplikter, skriver Sørbotten.

05.06.2018 kl. 08:41

Foreldre-forsvar for rett til spesialundervisning

At elever i dag ikke får det tilbudet i skolen de har krav på, bør løses på andre måter enn at de mister retten til spesialundervisning.

Dette sa Lise Lund, medlem i Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), på en konferanse om den nye ekspertrapporten om spesialundervisning denne uken. Der la hun fram synspunkter på rapporten sammen med utvalgsmedlem Ubah Aden.

Lise Lund har selv sittet i referansegruppa for ekspertutvalget. Hun er kritisk til forslaget om å droppe selve den individuelle retten til spesialundervisning, ifølge et referat fra konferansen på FUGs nettsider.

Mange foreldre opplever at de må kjempe lenge mot «systemet» for at barnas rettigheter blir realisert. Men Lund påpekte at det er rettsvernet som i siste instans redder mange elever.

Dersom man erstatter lovbeskyttelse med en diffus klageadgang, er vi svært bekymret for elevenes skoletilbud. Og vi er også bekymret for foreldrenes mulighet til ådelta i arbeidslivet ved siden av økt slitasje som en utydeliggjøring av rettsvernet vil medføre, argumenterte Lise Lund og Ubah Aden.

Sistnevnte kritiserte også at ekspertutvalgers rapport i for liten grad drøfter utfordringene til minoritetsspråklige elever som kommer med krigstraumer og andre skader.

Les mer om spesialundervisningsrapporten her: EKSPERTUTVALG VIL FJERNE RETTEN TIL SPESIALUNDERVISNING

30.05.2018 kl. 10:23

Beitostølen får Røde Fjær-aksjonen

Lions Norge skal arrangere sin neste store innsamlingsaksjon, Lions Røde Fjær, i 2020. Det skriver organisasjonen i en pressemelding.

Lions Norges har vedtatt at pengene skal gå til å bygge et «Lionshus» på Beitostølen Helsesportssenter (BHSS).

Senteret gir i dag re- og habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne.

Målet er at familier med funksjonsnedsettelse kan bo sammen, og fasiliteter for kompetanseoverføring, forskning og formidling.

BHSS ble i sin tid bygd for inntektene fra den aller første Røde Fjær-aksjonen, i 1966. I 2020 feirer senteret sitt 50-årsjubileum.

På Beitostølen har nyheten utløst jubel. Flagget gikk til topps da beslutningen ble kjent.

– Vi er utrolig stolte og glade, sier direktør Astrid Nyquist til avisen Oppland Arbeiderblad.

 

29.05.2018 kl. 10:10

Uføretrygdede får 3,47 prosent mer

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 3249 kroner. Det er klart etter at årets trygdeoppgjør er i havn.

Dette betyr at uføretrygdede får en inntektsøkning på 3,47 prosent, ifølge en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Folketrygdens grunnbeløp vil etter økningen være på 96 883 kroner, og endringen trer i kraft fra 1. mai 2018.

Her er de nye, årlige ytelsene for uføretrygdede etter reguleringen:

  • Ordinær sats: 220 893 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer).
  • Ordinær sats for ung ufør: 257 709 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer).
  • Høy sats: 240 270 (2,48 G, enslig uføretrygdet).
  • Høy sats for ung ufør: 281 930 (2,91 G, enslig uføretrygdet).
24.05.2018 kl. 12:21

Beitostølen håper på Lions-penger

Beitostølen Helsesportsenter er kandidat for å bli tildelt Røde Fjær-aksjonen i 2020 – 50 år etter at senteret ble bygget.

Om senteret får midler fra aksjonen, er målet blant annet å bygge et «Lionshus» med to formål: et eget familiehus og å legge bedre til rette for forskning og formidling.

Beitostølen Helsesporsenter ble bygd i 1970, takket være den aller første Røde Fjær-aksjonen i 1966.

Det er Lions Norge som står bak Røde Fjær-aksjonen, som gjennomføres cirka hvert femte år. 

23.05.2018 kl. 14:17

Mindre andel av bistanden går til funksjonshemmede

Den samlede norske utviklngshjelpen har økt kraftig siden 2000, men andelen som går til prosjekter øremerket funksjonshemmede i fattige land, har stått på stedet hvil i den samme perioden.

Det skriver fagmediet Bistandsaktuelt og viser til en rapport som svenske NIDS Development Services har lagd for Atlas-Alliansen.

I 2000 gikk 1,0 prosent av bistandsmidlene til funksjonshemmede. I fjor var bare 0,36 prosent av midlene øremerket den samme gruppen.

Samtidig viser rapporten at hensyn til funksjonshemmede i økende grad blir inkludert i andre bistandsprosjekter. Dette, såkalt «mainstreaming» kommer i tillegg til den øremerkede andelen.

Atlas-Alliansens daglige leder Morten Eriksen mener likevel at rapporten viser at Norges bistandsinnsats for funksjonshemmede ikke er god nok.

– Med bærekraftmålene og agenda 2030 har verdens land blitt enige om at ingen skal utelates, og at vi må prioritere de som ligger lengst etter. Da kan man ikke nedprioritere bistanden til funksjonshemmede, sier Eriksen til Bistandsaktuelt.

Les også: TIL FRONTALANGREP PÅ REGJERINGEN OM FATTIGE FUNKSJONSHEMMEDE

18.05.2018 kl. 22:30

Krever tiltak for psykisk syke i fengsel

Staten er pålagt å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne ikke utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Denne bestemmelsen i FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter er noe av det som ligger til grunn når tre SV-representanter på Stortinget nå krever at noe blir gjort for å bedre forholdene til alvorlig psykisk syke i norske fengsler.

Forslaget fremmes av Petter Eide, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen. De krever at kapasiteten styrkes, slik at psykiatrien kan håndtere alvorlig psykisk syke som er straffedømt.

Samtidig må behandlingstilbudet i fengslene styrkes.

16.05.2018 kl. 09:21

Nav får mer negativ presse

Pressedekningen av Nav blir mer negativ og kritisk. Det viser en oversikt som medieovervåkningsselskapet Retriever har gjort for statsetaten.

15 prosent av oppslagene fra 2017 tegner et positivt bilde av Nav, mot 20 prosent året før.

Andelen negativt vinklede saker om Nav økte i samme periode fra sju prosent til ni prosent, skriver magasinet Velferd.

15.05.2018 kl. 15:40
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.