Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Uloba ut av Grenland

Skien kommune har utlyst en ny tjenestekonsesjon for BPA (brukerstyrt personlig assistanse) på vegne av en rekke kommuner i Grenland-området. Men Uloba – Independent Living Norge har gjort det klart at de ikke kommer til å søke om konsesjon i regionen.

Dermed står 36 arbeidsledere i Grenland uten tilrettelegger for sine BPA-ordninger, ifølge organisasjonens nettsider. Uloba er landets største tilbyder av BPA. 

Årsaken er hvordan tjenestekonsesjoner er utformet. Uloba viser blant annet til at kommunen skal ha rapport om arbeidsleder og assistenter er ute av kommunen mer enn sju døgn, og mer enn fem døgn ute av Norge.

Kommunen vil også at tilrettelegger skal rapportere direkte inn i kommunens pasientjournal. I tillegg mener Uloba at timeprisen er for lav.

Siden den individuelle retten til BPA ble innført i 2015 har det vært en rekke tilsvarende eksempler på at kommunene legger sterke begrensninger på BPA-ordningen, blant annet når det gjelder reisevirksomhet og rapporteringsrutiner.

Les også: – RETTEN TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE HAR SPILT FALLITT

17.03.2018 kl. 11:13

Talte funksjonshemmedes sak i fagbevegelsen

– Det er mange av oss som kanskje har skrøpelige kropper, men hodene våre er det jo ikke noe i veien med. Jeg mener vi er en viktig ressurs som bør inkluderes i arbeidslivet på lik linje med andre. Da må vi sørge for å legge til rette for dette.

Det sa Sadia Jabeen Iqbal da hun holdt appell på NTL Ung-konferansen. Iqbal representerte ansatte i Norges Handikapforbund som er organisert i Norsk Tjenestemannslag.

I appellen tok hun blant annet til orde for at avtalen om Inkluderende Arbeidsliv må legge større vekt på å inkludere funksjonshemmede i arbeidslivet når den nå skal reforhandles.

– Funksjonshemmede ekskluderes fortsatt fra arbeidslivet, i utdanningsløpet og i organisasjonslivet. Selv om min arbeidsplass prøver å sette et eksempel i samfunnet ved å ansette flere funksjonshemmede, er det likevel en lang vei å gå for det øvrige samfunnet, sa Sadia Jabeen Iqbal, ifølge nettstedet FriFagbevegelse.

 

14.03.2018 kl. 12:52

Seksuelt trakassert i Blindeforbundet

Norges Blindeforbund rystes av en avsløring om gjentatte tilfeller av seksuell trakassering i organisasjonen.

Det var i en dokumentar i avisen Dagens Næringsliv 10. mars det kom fram at flere kvinner med synshemning ikke lenger tør dra på Blindeforbundets arrangementer i frykt for å bli utsatt for menn som begår overgrep eller trakasserer dem seksuelt.

– Dette tar vi veldig alvorlig. Hvis vi har en ukultur, må vi som organisasjon komme den til livs, sier forbundsleder Unn Ljøner Hagen til Dagens Næringsliv.

I dokumentaren kommer det fram at Blindeforbundet allerede i 2011 opprettet en trygghetsgruppe som skal være til stede for medlemmer som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet. Den fikk ingen varsler før i 2013, men først i 2016 begynte den å fungere tilstrekkelig.

Nå har Norges Blindeforbund engasjert krisepsykologer som skal bistå medlemmer som har opplevd overgrep, og en egen portal for å varsle anonymt på er allerede på plass.

Klikk her for å komme til Norges Blindeforbunds informasjonsside for varslere.

13.03.2018 kl. 09:30

Kommune stevner utviklingshemmede for retten

Tre personer med utviklingshemning nekter å flytte fra hjemmene sine etter at Vågå kommune i Oppland sa opp husleieavtalen med dem i et bofellesskap.

Nå har kommunen stevnet dem for retten, skriver avisen Gudbrandsdølen Dagningen.

Partene skal møtes i Nord-Gudbrandsdal tingrett 14. og 15. mai.

– Vi er opprørt og forbannet, sier verge Frøydis Schjølberg og lokallagsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Marie Kongsli Keiven, til avisen.

De argumenterer med at også utviklingshemmede har rett til å velge hvor de selv vil bo, og at flytting vil skape utrygghet og usikkerhet.

Vågås rådmann Knut Helge Rønning opplyser at stevningen, er tatt ut med bakgrunn i husleieloven, siden leieavtalen er sagt opp, og de tre ikke vil flytte.

Et kommunestyrevedtak sier at det aktuelle bofellesskapet skal brukes til eldre som trenger mer oppfølging. De tre utviklingshemmede er tilbudt andre boliger med nyere og bedre standard.

Rådmannen viser til at kommunens fagfolk har konkludert med at flytting er akseptabelt. Personalet som betjener boligene, vil være det samme som før.

Leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen, hevder overfor Gudbrandsdølen-Dagningen at flyttingen krenker menneskerettighetene til de tre personene, siden de tvinges til en boform de ikke ønsker.

Han viser til at 86 prosent av alle med utviklingshemning i dag leier kommunale boliger, og dermed er prisgitt kommunen.

13.03.2018 kl. 09:00

Hjelpemiddelsentral i nye lokaler

Den gamle sentralen ved Ålesund sjukehus hadde ikke engang ledelinjer for synshemmede. Men nå har Nav Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal flyttet inn i helt nye lokaler der det meste skal være på stell.

Mens det før bare var ett utprøvingsrom for hjelpemidler, er det nå seks slik ei den nye sentralen i Ålesund, skriver Sunnmørsposten.

På utsiden av den nye bygningen på Flisneset kommer en 100 meter lang testbane for rullestoler.

Den nye sentralen er tegnet av Ålesund-arkitekt Margarida Pais.

13.03.2018 kl. 08:56

Lover flere handikap-plasser i Oslo sentrum

Oslo sentrum får flere handikap-parkeringsplasser i løpet av året. Dette skjer fordi resten av den kommunale gateparkeringen for personbiler innenfor Ring 1 fjernes, og mange med parkeringsbevis for forflytningshemmede har brukt disse plassene.

Byrådet i Oslo arbeider for å sette en plan om bilfritt sentrum ut i livet:

— Hele poenget med bilfritt byliv er at byen skal bli mer tilgjengelig for alle. Når vi tar store grep i år ved å fjerne alle de ordinære parkeringsplassene som er igjen i sentrum, vil jeg sikre god tilgang blant annet for de som ikke er så gode til bens, sier Lan Marie Berg til lokalavisen VårtOslo.

Regionleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund Oslo er glad for initiativet.

— Vi har aldri fått så mange klager på manglende plasser for handikappede som i den siste tiden, så jeg er veldig glad for at vi kan få flere HC-plasser i sentrum, sier hun til VårtOslo.

I dag er det 86 handikapplasser på gateplan innenfor Ring 1. Det er fortsatt 405 ordinære parkeringsplasser igjen i sentrum. De fleste skal bort. Hvor mange som blir omgjort til hc-plasser, er ennå ikke bestemt.

12.03.2018 kl. 20:19

Dumper snø på handikapplasser

– Veldig lite gjennomtenkt. Det er rullestolbruker Ann-Karin Hålands dom over praksisen til brøytemannskaper i Kristiansand kommune, som har valgt å bruke handikap-parkeringsplassen ved Kristiansand Kino som dumpingplass for snø.

Sammen med ektemannen skulle hun på kino og hadde planer om å parkere på plassen, men ble i stedet møtt med en vegg av snø.

Det er avisen Fædrelandsvennen som skriver dette.

Forbundsleder i Handikapforbundet, Arne Lein, er intervjuet av avisen. Han bekrefter at dette er et problem i mange byer.

– Dette er en praksis kommunene må slutte med, sier Lein til avisen.

Kristiansand kommune beklager og forsikrer at handikapplasser ikke skal brukes til å lagre snø.

12.03.2018 kl. 20:18

Utviklingshemmede havner utenfor

Bare 5,6 av alle personer med utviklingshemning har et arbeidsforhold. Det er også blitt vanskeligere å få varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Nesten ingen får en arbeidsevnevurdering av Nav før man blir innvilget uføretrygd – noe 80 prosent får når de fyller 18 år.

Dette kommer fram i en rapport som forskerne Christian Wendelborg, Anna M Kittelsaa og Sigrid Elise Wik ved NTNU Samfunnsforskning har lagd om overgangen mellom skole og arbeidsliv for elever med utviklingshemning.

Rapporten, som er omtalt på nettsidene til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), avdekker at denne elevgruppa møter svært lave forventninger i samfunnet, noe som også preger det opplæringstilbudet de får

– Det er bra at utviklingshemmede har rettigheter som gir dem inntektssikring, men samtidig tyder mye på at det er samfunnsmessige holdninger og lave forventinger som bidrar til at nesten ingen blir sett på som fremtidige arbeidstakere sier FFO-rådgiver Grete Crowo, som deltok på presentasjonen av rapporten.

12.03.2018 kl. 20:17

Et sentrum som utestenger

Nesbyen sentrum i Hallingdal er lite og konsentrert, men det mangler noe vesentlig: Universell utforming.

Dette skal det imidlertid bli endringer på, for Nes kommune er en av 50 som er med i et nasjonalt nettverk som skal løfte tilgjengelighet fram i lyset.

Første fase er å kartlegge problemene, og nå er problemene som både synshemmede og bevegelseshemmede har med å ta seg fram i offentlige bygninger og uteområder, dokumentert på film.

– Vi må ha et sentrum som er tilgjengelig for alle, sier folkehelsekoordinator i kommunen, Katrine Skalleberg, til avisen Hallingdølen.

12.03.2018 kl. 20:16

Statsråden må svare om ferge-rabatten som forsvant

Fra 1. mars ble det slutt på at biler finansiert av Nav får 50 prosent rabatt på ferger. Nå må samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) svare for seg i Stortinget.

Det er Arbeiderpartiets Lise Christoffersen som har sendt et skriftlig spørsmål der hun ber Solvik-Olsen redegjøre for hvorfor rabattordningen ble kuttet.

Les mer om fergerabatt-kuttingen her: FULL PRIS PÅ FERGENE – OGSÅ FOR TRYGDEBIL

Hun vil blant annet ha svar på om samferdselsministeren har vært i kontakt med arbeids- og sosialministeren eller Nav om konsekvensene dette får for funksjonshemmede. 

Lise Christoffersen (bildet) er bekymret for de økonomiske konsekvensene for den enkelte og viser til Handikapforbundets undersøkelse fra i fjor som dokumenterer at mange har store kostnader knyttet til funksjonsnedsettelsen sin, ikke minst til bil.

Ap-representanten er også kritisk til begrunnelsen som Statens vegvesen har gitt for å kutte rabatten: at den er for teknisk krevende å håndtere i Autopass-systemet.

«I det nye regulativet er det listet opp en lang rekke rabatter. Det virker underlig at det skal være mer teknisk krevende å beholde den ene rabattordningen som gjaldt Nav-biler, enn alle de andre», skriver hun.

09.03.2018 kl. 09:00

Trondheims 8. mars-tog krever frihet for funksjonshemmede kvinner

Også i Trondheim blir det en egen parole som løfter fram kvinner med nedsatt funksjonsevne i 8. mars-tog.

«Frihet til verdens rullende kvinner – la oss delta og bidra som alle andre» ble enstemmig vedtatt som ny parole i årets tog som markerer den internasjonale Kvinnedagen.

Parolen ble foreslått av Norges Handikapforbund og Norges Handikapforbunds Ungdom i Trøndelag.

På parolemøtet 27. februar ble NHFs forslag vedtatt som en av 25 paroler. Hovedparole i Trondheim er «Kamp mot all kvinneundertrykking».

Regionleder Kirsti Stenersen legger ikke skjul på hvor de hentet ideen:

– Vi i Trondheim ble så inspirert av jentene i Oslo at vi rett og slett kopierte dem og sendte inn forslag på den samme parolen til 8.mars toget her i Trondheim også, forklarer hun.

Les mer om NHFUs 8. mars-parole i Oslo her: VERDENS RULLENDE KVINNER I TOG PÅ KVINNEDAGEN

Kirsti Stenersen oppfordrer NHFs medlemmer, venner, familie, politikere og alle andre til å gå sammen med Handikapforbundet under parolen.

– Det er nok bare å sette i gang og grave frem alt vi eier av ullunderbukser, superundertøy og varmedresser. Det er iskaldt i Trondheim for tiden, og det er meldt ganske mange kuldegrader også i neste uke. Men det skal ikke stoppe oss, erklærer Stenersen.

8. mars-arrangementet i Trondheim starter på Torget i sentrum kl. 17.00.

05.03.2018 kl. 09:44

Ble frastjålet rullestolen for andre gang

To ganger i løpet av en måned har Kristoffer Melhus fra Malvik i Trøndelag opplevd å bli frastjålet rullestolen sin. Stolen forsvant fra en bussholdeplass ved Vikhammer.

Kristoffer og faren hans fant den parkert et stykke unna med en ledning røsket ut.

Første gang, i slutten av januar, fant Melhus igjen stolen etter en leteaksjon, helt ramponert og ribbet. Blant annet manglet et av batteriene, som koster 5000 kroner.

– Det er veldig dumt og kjedelig, sier Kristoffer Melhus til Adresseavisen.

Han bruker stolen hver dag for å komme seg rundt til daglige gjøremål. Uten stol må han bruke krykker, og det er vanskelig på glatta, forteller han.

27.02.2018 kl. 10:28

Skal snakke om brøyting med byråden

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo har invitert Handikapforbundet til et møte for å diskutere hvordan vintervedlikehold av gater og fortau kan bli bedre for funksjonshemmede og andre som har problemer med å komme fram når det er mye snø og is.

Det melder NRK Østlandssendingen.

Bakgrunnen for møtet er at leder i NHF Oslo, Magnhild Sørbotten, skrev brev til kommunen der hun pekte på at for dårlig brøyting og vedlikehold denne snørike vinteren har ført til at mange funksjonshemmede er blitt sittende isolert hjemme.

Dette er et problem for mange, ikke bare i Oslo, noe som dokumenteres i en ny studie fra Transportøkonomisk institutt.

– Du kan etter hvert gjøre mye med rullestoler, men de kan altså ikke fly over brøytekanter på 40 centimeter, sier Sørbotten til NRK.

27.02.2018 kl. 10:27

– Barneombudet må jobbe for funksjonshemmede

Det neste barneombudet som tiltrer, må sette barn med funksjonsnedsettelser og retten til inkluderende utdanning høyt på agendaen.

Det krever organisasjonen Unge Funksjonshemmede i et brev til Barne- og likestillingsdepartementet.

Departementet har bedt om innspill til en «kravspesifikasjon» når et nytt barneombud skal ansettes til sommeren.

Åremålsperioden til det nåværende ombudet, Anne Lindboe, går snart ut.

26.02.2018 kl. 07:10

Protesterer mot kutt i heistilskuddet

To av tre norske blokkleiligheter mangler fortsatt heis. Likevel er tilskuddet til dette formålet halvert på to år. Nå advarer en rekke organisasjoner mot konsekvensene.

Norske Boligbyggelags Landsforbund, Huseiernes Landsforbund, Leieboerforeningen, Pensjonistforbundet, Statens seniorråd, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norsk Ergoterapeutforbund roper et samlet varsko om kuttene i heisstøtten, som ifølge magasinet Hus & Bolig er redusert til bare 50 millioner kroner etter de siste kuttene.

De stadige kuttene i ordningen harmonerer dårlig med målet om at eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme.

Det er de eldste blokkene som mangler heis, og det er også der eldre med lav inntekt bor. De fleste av dem har ikke råd til å kjøpe en nyere og dyrere bolig med heis.

– Da vil omsorgsbolig eller sykehjem være alternativet, står det i fellesoppropet fra de sju organisasjonene.

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen har engasjert seg for heistilskuddet. Hun hevder at kommuner som har brukt heistilskuddet, trenger færre sykehjemsplasser og færre omsorgsboliger enn kommuner som ikke har gjort det.

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at kravet om heis i bygninger med tre eller flere etasjer, gjør at stadig flere nye boliger får denne standarden.

26.02.2018 kl. 07:00
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.