Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Grønt lys for helt førerløst

Myndighetene i California har nå åpnet for testing av helt førerløse biler på vanlige veier, uten en sjåfør om bord som kan overta styringen om noe skulle skje.

Det er selskapet Waymo, som står bak Google-bilen, som har fått grønt lys til å gjennomføre forsøkene, skriver nettstedet Veier24.no.

Mange mener at en fremtid med førerløse kjøretøy kan bety mye for mange funksjonshemmede. Det kan du lese mer om her: FREMTIDEN ER FØRERLØS

Da Google-bilen ble presentert for første gang, var det med en blind person som «sjåfør».

Nylig var en førerløs testbil fra Uber involvert i en dødsulykke i Arizona. Waymo hevder hardnakket at det samme ikke kan skje med deres biler.

19.04.2018 kl. 10:06

– Tannhelse må inn i slag-rehabiliteringen

Mange slagrammede opplever sviktende tannhelse, både fordi det blir vanskelig å pusse tenner og på grunn av bivirkninger av medisiner.

Nå krever Landsforeningen for Slagrammede (LFS) at tannhelse må inn som en naturlig del av rehabiliteringen.

En av dem som har erfart dette personlig, er Freddy Ulveseth, LFS’ leder i Agder. I et intervju med avisa Fædrelandsvennen forteller han hvordan sviktende tannhelse gjorde at han vegret seg for å smile og for å delta i sosiale aktiviteter etter at han ble rammet av slag i 2010.

I fjor ble han operert ogm måtte bytte ut alle tenner i overkjeven. Halvparten av prisen på 140 000 kroner måtte han betale selv.

– Det var aldri noe snakk om munnhelse i rehabiliteringen. Dette mener vi må komme inn i pakkeforløpet, sier Ulveseth til Fædrelandsvennen.

Han ber sykehusene informere om hvor viktig det er å ta vare på tennene etter at man har opplevd hjerneslag.

17.04.2018 kl. 13:52

Populært utfluktsmål blir tilgjengelig

Ryfylke friluftsråd i Rogaland skal bruke 4,5 millioner kroner på å rehabilitere Lindøy, slik at det populære utfluktsmålet blir tilgjengelig for rullestolbrukere.

Lindøy ligger i Byfjorden, rett utenfor Stavanger og ble i mange år brukt som barnevernsinstitusjon. Nå er det friluftsliv, bading og grilling som gjelder.

– Vi føler at det har vært en forventning om at øya må tilrettelegges mer for forflytningshemmede, sier daglig leder Hans Olav Sandvoll i Ryfylke friluftsråd til Stavanger Aftenblad.

Og han legger til:

– Dessuten synes vi det er dumt hvis det er klassetur ut hit og en i klassen ikke kan være med på grunn av at det er for dårlig tilrettelagt.

16.04.2018 kl. 09:32

Martin Kolberg vil ha ny BPA-lov

Det bør lages en egen lov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), mener stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Buskerud, Martin Kolberg.

I et intervju med Dagsavisen erklærer den svært innflytelsesrike Ap-veteranen støtte til kravet fra BPA-organisasjonen Uloba om at assistanseordningen må ut av helselovgivningen, der den ligger i dag.

Uloba mener BPA-ordningens juridiske forankring medvirker til at kommunene behandler den som en ordinær helse- og omsorgstjeneste – og ikke et likestillingsverktøy.

Kolberg mener en rekke kommuner har en «underliggende motstand» mot BPA som han ikke klarer å forstå hva skyldes.

– Men når man til de grader prioriterer brukernes fysiske helse – framfor selvstendighet, samfunnsdeltakelse og retten til å ta avgjørelser for eget liv – må noe gjøres, sier Kolberg til Dagsavisen.

Han mener en ny og egen BPA-lov må til, siden verken rettighetsfestingen i 2015 eller rundskrivet fra helse- og omsorgsministeren to år etterpå ser ut til å ha hatt merkbar virkning på kommunenes praksis.

– Det er med skuffelse å melde jeg ser hvor vanskelig det er å få kommunene til å forstå hva BPA-ordningen egentlig handler om. Hensikten er jo at friske funksjonshemmede få leve gode liv – og sjansen til å ta både gode og dårlige avgjørelser selv, sier Kolberg til Dagsavisen.

16.04.2018 kl. 09:20

Ombudet gransker tvangsflytting

Likestillings- og diskrimineringsombudet krever svar fra Vågå kommune i Oppland etter at kommunen besluttet å flytte tre personer med utviklingshemning fra boligene sine mot deres vilje.

Les mer om saken her: KOMMUNE STEVNER UTVIKLINGSHEMMEDE FOR RETTEN

Ombudet vil vurdere om saken bør bringes inn for Diskrimineringsnemnda, skriver Kommunal Rapport.

12.04.2018 kl. 10:25

Floke i Trysil

Trysils eneste frisørsalong med god tilgjengelighet for rullestolbrukere blir lagt ned. Norges Handikapforbunds lokallag er bekymret for at det nå blir vanskelig for bevegelseshemmede i hedmarksbygda å få stelt håret.

Laget har tatt saken opp med kommunen, skriver Lokalavisa Trysil Engerdal.

– I Trysil er det både rullestolbrukere som bor hjemme og som bor i tilrettelagte boliger. Alle har bruk for å komme seg til frisøren innimellom, sier styremedlem Else Jorun Fuglaamoen i NHF-laget til avisen.

Ingen av de øvrige frisørsalongene i Trysil er tilgjengelige, men en er forsynt med en bærbar rampe. De øvrige viser til henholdsvis kostnader og manglende vilje hos huseier.

12.04.2018 kl. 10:15

Nav vil vite hva du trenger

Er du uføretrygdet, men ønsker å komme i jobb? Nå vil Nav gjerne snakke med deg for å få vite hva du mener du trenger for at du skal nå målet ditt.

Ifølge en kunngjøring som er publisert på flere organisasjoners hjemmesider, er hensikten fra Navs side å «snakke med de uføretrygdede selv, fordi det er de som best vet hvordan det er å være uføretrygdet».

I mai og juni skal Nav gjennomføre intervjuer med folk som melder seg frivillig som informanter til prosjektet.

Intervjuene foregår i Oslo sentrum, og deltakerne mottar en påskjønnelse fra etaten som takk for hjelpen. Alle som deltar, gjør det som privatpersoner og ikke som representanter for noen organisasjon.

Om dette er noe for deg, kan du ta kontakt på e-postadressen ufore.i.jobb@nav.no innen fredag 27. april.

10.04.2018 kl. 20:56

Krever teksting av stortingsdebatter

Møtene på Stortinget blir direkteoverført på nett-tv. Men de er ikke tekstet, og dermed er hørselshemmede henvist til skriftlige referater som vanligvis foreligger flere dager senere.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har etterlyst fortgang i arbeidet med å få tv-overføringene direktetekstet.

– Det er ikke likestilt demokrati å få vite det andre kan høre flere dager etterpå, sier Andersen til magasinet Din Hørsel, som utgis av Hørselshemmedes Landsforbund.

Hun mener det må kunne gå an å løse problemet og aksepterer ingen unnskyldninger som handler om økonomi:

– Jeg har ikke tenkt å gi meg i denne saken, og den skal ikke få drukne i en byggeskandale, sier hun.

09.04.2018 kl. 13:49

Ordfører vil bære rullestolbrukere opp trappa

– Dersom det kommer rullestolbrukere som vil være tilhørere på kommunestyre- og formannskapsmøtene, skal jeg hjelpe dem opp trappa, selv om det ikke er en optimal løsning.

Dette uttaler ordfører Odd Jarle Svanem til Avisa Sør-Trøndelag. Bakgrunnen er at kommunestyresalen i den nye, sammenslåtte storkommunen Heim sørvest i Trøndelag ligger i andre etasje i en bygning uten heis.

Salen tilhører opprinnelig Hemne kommune, og ble tatt i bruk for det første kommunestyremøtet for sammenslåtte Heim i februar. Kommunestyresalen er nettopp pusset opp, men den er fortsatt utilgjengelig.

Dette får Norges Handikapforbund i Trøndelag til å reagere skarpt. Seniorkonsulent Kristian Lian påpeker at en utilgjengelig kommunestyresal er et klart brudd med diskrimineringsloven.

Han påpeker at dette både rammer dem som vil overvære politiske møter, og det vil kunne hindre funksjonshemmede i å kunne delta som folkevalgte i kommunen.

Ordfører Svanem innser problemet og sier han vil få fortgang i å finne en løsning. Samtidig antyder han at det vil koste en til to millioner kroner.

Men den midlertidige løsningen med bæring blir slaktet av NHF.

– Det er fullstendig uakseptabelt å bære folk opp trappa, fastslår Kristian Lian.

De tre kommunene Halsa, Snillfjord og Hemne er slått sammen til nye Heim kommune.

09.04.2018 kl. 13:05

Slik skal teknologien skape inkludering

Hvilke muligheter vil moderne teknologi gi for å inkludere flere mennesker i fellesskapet, på en enda smartere måte?

Dette er blant spørsmålene du kan få noen svar på om du tar turen til DIT-konferansen som Handikapforbundet i Oslo arrangerer fredag 6. april.

DIT står for Design-Innovasjon-Teknologi. Fjorårets konferanse samlet mer enn 100 deltakere og handlet mye om byutvikling og samfunnsplanlegging.

Denne gangen er det altså teknologien som står i fokus. Deltakerne får blant annet høre Tarje Bjørgum fra Abelia snakke om hvordan inkluderende teknologi redder velferdsstaten og blir Norges nye vekstnæring.

Bjørn Olstad, direktør i Microsoft Norge kommer. Det samme gjør Harriet Wright og Karin Bjørnarøy fra Watson/IBM.

Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør rede for hva som er regjeringens visjon på dette området.

Konferansen finner sted i Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6, i Oslo. Mer informasjon finner du på nettsidene til NHF Oslo.

22.03.2018 kl. 20:39

«Søsken» nominert til Gullruten

Dokumentarserien «Søsken», som gikk på TV2 i fjor, er nominert til tv-bransje-prisen Gullruten i kategorien for beste dokumentarserie. Det melder NRK

Serien er laget av filmskaper Mari Storstein og følger hverdagslivet i flere familier der et av barna har en funksjonsnedsettelse.

Markus Steen er en av dem vi blir kjent med i serien. Han er nominert til prisen «Årets deltaker».

Klikk her for å lese mer om «Søsken»: NY DOKUMENTARSERIE OM FUNKSJONSHEMMEDE SØSKEN

TV2-serien har fått mye oppmerksomhet og ble også hyppig referert til i fjorårets politiske debatter om både brukerstyrt personlig assistanse og retten til pleiepenger for foreldre med alvorlig syke eller funksjonshemmede barn.

Familiene i serien var blant annet invitert til Stortinget av KrF-leder Knut Arild Hariede.

Gullruten-showet går av stabelen i Bergen 5. mai.

22.03.2018 kl. 19:19

Uloba ut av Grenland

Skien kommune har utlyst en ny tjenestekonsesjon for BPA (brukerstyrt personlig assistanse) på vegne av en rekke kommuner i Grenland-området. Men Uloba – Independent Living Norge har gjort det klart at de ikke kommer til å søke om konsesjon i regionen.

Dermed står 36 arbeidsledere i Grenland uten tilrettelegger for sine BPA-ordninger, ifølge organisasjonens nettsider. Uloba er landets største tilbyder av BPA. 

Årsaken er hvordan tjenestekonsesjoner er utformet. Uloba viser blant annet til at kommunen skal ha rapport om arbeidsleder og assistenter er ute av kommunen mer enn sju døgn, og mer enn fem døgn ute av Norge.

Kommunen vil også at tilrettelegger skal rapportere direkte inn i kommunens pasientjournal. I tillegg mener Uloba at timeprisen er for lav.

Siden den individuelle retten til BPA ble innført i 2015 har det vært en rekke tilsvarende eksempler på at kommunene legger sterke begrensninger på BPA-ordningen, blant annet når det gjelder reisevirksomhet og rapporteringsrutiner.

Les også: – RETTEN TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE HAR SPILT FALLITT

17.03.2018 kl. 11:13

Talte funksjonshemmedes sak i fagbevegelsen

– Det er mange av oss som kanskje har skrøpelige kropper, men hodene våre er det jo ikke noe i veien med. Jeg mener vi er en viktig ressurs som bør inkluderes i arbeidslivet på lik linje med andre. Da må vi sørge for å legge til rette for dette.

Det sa Sadia Jabeen Iqbal da hun holdt appell på NTL Ung-konferansen. Iqbal representerte ansatte i Norges Handikapforbund som er organisert i Norsk Tjenestemannslag.

I appellen tok hun blant annet til orde for at avtalen om Inkluderende Arbeidsliv må legge større vekt på å inkludere funksjonshemmede i arbeidslivet når den nå skal reforhandles.

– Funksjonshemmede ekskluderes fortsatt fra arbeidslivet, i utdanningsløpet og i organisasjonslivet. Selv om min arbeidsplass prøver å sette et eksempel i samfunnet ved å ansette flere funksjonshemmede, er det likevel en lang vei å gå for det øvrige samfunnet, sa Sadia Jabeen Iqbal, ifølge nettstedet FriFagbevegelse.

 

14.03.2018 kl. 12:52

Seksuelt trakassert i Blindeforbundet

Norges Blindeforbund rystes av en avsløring om gjentatte tilfeller av seksuell trakassering i organisasjonen.

Det var i en dokumentar i avisen Dagens Næringsliv 10. mars det kom fram at flere kvinner med synshemning ikke lenger tør dra på Blindeforbundets arrangementer i frykt for å bli utsatt for menn som begår overgrep eller trakasserer dem seksuelt.

– Dette tar vi veldig alvorlig. Hvis vi har en ukultur, må vi som organisasjon komme den til livs, sier forbundsleder Unn Ljøner Hagen til Dagens Næringsliv.

I dokumentaren kommer det fram at Blindeforbundet allerede i 2011 opprettet en trygghetsgruppe som skal være til stede for medlemmer som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet. Den fikk ingen varsler før i 2013, men først i 2016 begynte den å fungere tilstrekkelig.

Nå har Norges Blindeforbund engasjert krisepsykologer som skal bistå medlemmer som har opplevd overgrep, og en egen portal for å varsle anonymt på er allerede på plass.

Klikk her for å komme til Norges Blindeforbunds informasjonsside for varslere.

13.03.2018 kl. 09:30

Kommune stevner utviklingshemmede for retten

Tre personer med utviklingshemning nekter å flytte fra hjemmene sine etter at Vågå kommune i Oppland sa opp husleieavtalen med dem i et bofellesskap.

Nå har kommunen stevnet dem for retten, skriver avisen Gudbrandsdølen Dagningen.

Partene skal møtes i Nord-Gudbrandsdal tingrett 14. og 15. mai.

– Vi er opprørt og forbannet, sier verge Frøydis Schjølberg og lokallagsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Marie Kongsli Keiven, til avisen.

De argumenterer med at også utviklingshemmede har rett til å velge hvor de selv vil bo, og at flytting vil skape utrygghet og usikkerhet.

Vågås rådmann Knut Helge Rønning opplyser at stevningen, er tatt ut med bakgrunn i husleieloven, siden leieavtalen er sagt opp, og de tre ikke vil flytte.

Et kommunestyrevedtak sier at det aktuelle bofellesskapet skal brukes til eldre som trenger mer oppfølging. De tre utviklingshemmede er tilbudt andre boliger med nyere og bedre standard.

Rådmannen viser til at kommunens fagfolk har konkludert med at flytting er akseptabelt. Personalet som betjener boligene, vil være det samme som før.

Leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen, hevder overfor Gudbrandsdølen-Dagningen at flyttingen krenker menneskerettighetene til de tre personene, siden de tvinges til en boform de ikke ønsker.

Han viser til at 86 prosent av alle med utviklingshemning i dag leier kommunale boliger, og dermed er prisgitt kommunen.

13.03.2018 kl. 09:00
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.