Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Nav åpner for å søke sosialhjelp på nett

(NTB:) Innbyggere i 25 norske kommuner kan nå velge om de vil søke om sosialhjelp på nett i stedet for på papirskjema.

I tillegg er det en rekke kommuner som i løpet av de neste ukene kobles på ordningen. Dette betyr at før påske vil rundt 2 millioner innbyggere få muligheten, opplyser Nav.

Ytterligere hundre kommuner har meldt sin interesse.

Andelen som velger å søke via Navs nettsider i de kommunene der det er mulig å søke digitalt, ligger foreløpig på rundt 30 prosent, ifølge Nav.

– Innbyggerne i Hamar fikk muligheten fra slutten av januar. Vi valgte å markedsføre dette for brukerne allerede fra start, og nå velger over halvparten å søke fra nett. Dette gir raskere og bedre oversikt når vi skal behandle søknadene og bedre grunnlag for oppfølging og dialog med søkerne, sier Nav-leder i Hamar Hanne Sofie Holmen.

(©NTB)

15.02.2019 kl. 23:28

– Menneskeverdet avhenger ikke av funksjonsevne

«Fostre med utviklingsavvik og barn med annerledes funksjonsevne er et særlig ansvar for foreldrene og samfunnet. Vi vil fremholde at menneskeverdet er gitt av Gud, og ikke avhengig av funksjonsevne.»

Dette understreker biskopene i Den norske kirke i en felles uttalelse fra bispemøtet, som foregår nå.

Gruppebilde av biskopene.

Biskopene i Den norske kirke. (Foto: Hege Flo Øfstaas/Bispemøtet)

Biskopene understreker videre:

«Alle mennesker kan leve fullverdige liv. Målet må være at ethvert barn skal få mulighet til å oppfylle sitt potensial, og at foreldre og foresatte får adekvat og tilstrekkelig hjelp og støtte. Det er helt nødvendig at vi som samfunn legger bedre til rette for disse familiene.»

I uttalelsen som handler om Den norske kirkes syn på abort, beklager biskopene belastningen som kirkens holdning har påført alenemødre.

Biskopene erkjenner også at kirken i liten grad har tatt inn over seg den situasjonen som mange gravide kvinner har stått i.

«Da loven om selvbestemt abort ble behandlet og vedtatt på 1970-tallet, var kirken en tydelig motstander av de endringer som ble innført. Prester og andre var sterke og klare i sin kritikk av loven i den hensikt å verne det ufødte liv. I dag innser vi at kirkens argumentasjon ikke la til rette for en god dialog. Det er på tide å skape et nytt samtaleklima. Det ønsker vi å medvirke til», heter det i uttalelsen.

15.02.2019 kl. 16:36

Kraftig økning i antall uføretrygdede

Hver tiende nordmann i alderen 18 til 67 år er nå uføretrygdet. Det er fasit etter at Nav rapporterer om en kraftig økning i antallet uføretrygdede i fjor. Økningen settes i sammenheng med innstramningen i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP).

Per desember 2018 var det i alt 339 200 mottakere av uføretrygd. Det innebærer en økning på 13 400 uføretrygdede det siste året (4,1 %). Siden utgangen av forrige kvartal var det en økning på 5 100 personer. 

På ett år har andelen økt med 0,4 prosentpoeng. 

– Økningen i antall uføretrygdede må sees i sammenheng med at vi i fjor hadde en kraftig nedgang i antall personer som mottar AAP og mange av disse har hatt rett på uføretrygd. Vi har derfor behandlet flere søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, uttaler arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

De fleste nye uføretrygdede kommer fra AAP. I løpet av 2018 var andelen av de nye uføretrygdede som hadde AAP før de starter å motta uføretrygd på om lag 80 prosent, og andelen økte gjennom året.

Dette henger sammen med regelverksendringer fra 1. januar 2018. Tiden man kan motta AAP ble da innskrenket fra fire til tre år, samtidig som vilkårene for forlengelse av stønadsperioden ble strammet inn.

Det er grunn til å forvente at dette vil føre til at flere begynner å motta uføretrygd også i 2019, ifølge Nav.

Les også: NY IA-AVTALE: – FUNKSJONSHEMMEDE IKKE LENGER ARBEIDSLIVETS ANSVAR

Sammenlignet med for ett år siden var det økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. For de over 65 år var det en nedgang i uføreandelen, mens andelen var uendret for 18-19- og 60-64-åringene.

Totalt sett er uføreandelen i dag like høy som ved utgangen av 2006. Siden den gang har vi sett en vekst for uføre i alderen 18 til 54 år, mens det har vært en nedgang for de over 55 år. Nedgangen er spesielt stor for de over 60 år i denne perioden.

14.02.2019 kl. 12:22

Lager film om å bli eldre med CP

En ny informasjonsfilm skal spre kunnskap om hvordan det er å bli eldre med Cerebral Parese (CP). Filmen skal lages i løpet av året og etter planen være ferdig til å vises i januar 2020, heter det i en nyhetsmelding fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

– Det er gjort lite kartlegging og forskning om situasjonen til eldre personer med CP. Kanskje vil filmen være med på å synliggjøre en gruppe som til nå har fått svært liten oppmerksomhet, sier prosjektleder Magnhild Nicolaisen, ifølge nyhetsmeldingen.

Filmen skal være tilgjengelig på nettsidene til Aldring og helse, hos CP-foreningen og i sosiale medier.

Å eldes med CP kan gi senfølger som kroniske smerter, stivhet, trøtthet og utmattelse, dårligere gangfunksjon og ubalanse, ifølge Aldring og helse.

14.02.2019 kl. 10:12

Vil fjerne diagnose-tilskuddet

Det er etisk betenkelig at diagnoser som utviklingshemning er grunnlag for tilskudd til kommuner.

Det mener utvalget som på oppdrag fra regjeringen har gransket Tolga-saken, der tre brødre fikk diagnosen utviklingshemning uten skikkelige undersøkelser og uten å bli tatt med på råd.

Diagnosene utløste sju millioner i urettmessig tilskudd, skriver VG.

Utvalget mener ordningen kan oppfordre kommunene til å sette diagnoser for å få mer penger fra staten.

Les mer her: TOLGA-RAPPORTEN MED HARD KRITIKK – NÅ VURDERER BRØDRENE ERSTATNINGSKRAV

14.02.2019 kl. 09:57

Politikerne sier nei til kirkerampe – innklages for diskriminering

Bevegelseshemmede som vil til gudstjeneste, bryllup eller begravelse i Ålesund kirke, er henvist til å gå bakveien.

Politikerne i byen sier tvert nei til å bygge rampe ved hovedinngangen. De mener dette vil true den berømte jugendstilen i byen, som kirken er et eksempel på – og som Ålesund er berømt for.

– Hvis vi aksepterer å gi dispensasjon her, så kan det gi konsekvenser for resten av jugendstil-bebyggelsen, sier Hans Ketil Knutsen, som representerer Ålesund-lista i plan- og byggesaksutvalget, til NRK.

Men både fylkeskonservatoren, riksantikvaren og biskopen har alle sagt ja til rampa.

Saken har skapt stort engasjement i Sunnmørsbyen.

Oppdatering, 14.02.2019: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) varsler at de klager plan- og byggesaksutvalget i Ålesund kommune inn for Diskrimineringsnemnda.

«Ålesund kirke tilbyr kun «Stairway to heaven». (…) Ålesund kirke bør få gjøre døren høy og porten universell utformet!» skriver organisasjonen på Facebook.

– Det må være tilgang for alle som har lyst til å komme til kirka, sier Ann-Marri Lund til NRK.

Saken blir nå anket til Fylkesmannen.

Les mer om problemene med manglende tilgjengelighet i kirker her: STØRST AV ALT ER UTILGJENGELIGHETEN

14.02.2019 kl. 09:51

Flere hundre meldinger om medisinmangel

(NTB:) I fjor fikk Legemiddelverket 684 meldinger om medisinmangel. Hittil i år har det kommet 363 meldinger.

Medisinmangelen i 2018 var mer omfattende enn noen gang før, men starten på det nye året har vært enda verre, skriver VG.

– Det er en veldig alvorlig utvikling, og det jobbes med å styrke legemiddelberedskapen nasjonalt. Det er positivt at flere anstrenger seg og er opptatt av dette. Dessverre er jeg foreløpig ganske pessimistisk, da det ser ut til at dette er kommet for å bli. Det er ikke bare Norge som er rammet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Britenes nær forestående utmelding fra EU kan også få konsekvenser for forsyningen, dersom de ender opp med en såkalt hard brexit – altså ingen utmeldingsavtale.

– Det er vanskelig å ha oversikt over hva dette vil si for legemiddelforsyningen til Norge, og vi jobber kontinuerlig med å følge opp alle eventualiteter, sier Madsen.

Legemiddelverkets siste oppdatering viser fortsatt mangel på over 200 legemidler. For flere av medisinene som mangler, finnes det alternativer.

Ifølge Madsen skyldes legemiddelmangelen i 50 prosent av tilfellene produksjonsproblemer. Andre grunner er råstoffmangel, feilberegning av tilbud og etterspørsel, små marginer i leveranseleddet og globale markedsendringer.

(©NTB)

14.02.2019 kl. 09:17

Rung og Grande vil ha flere inn i handikapidretten

Mens 30 prosent av befolkningen som helhet driver med idrett, er det bare 0,5 prosent av alle med nedsatt funksjonsevne som gjør det samme.

Det var svømmeren og mange ganger Paralympics-vinner Sarah Louise Rung som viste til disse tallene på et møte med kultur- og likestillingsminster Trine Skei Grande og politikere i Stavanger.

Målet med møtet var å finne ut hvordan flere funksjonshemmede kan inviteres med i organisert idrett, skriver Stavanger Aftenblad.

Sarah Louise Rung har nå en 50 prosent stilling som prosjektleder i Olympiatoppen, der jobben er å få flere funksjonshemmede med i idretten.

Trine Skei Grande erklærte på møtet at regjeringen ønsker å være i front når det gjelder å få funksjonshemmede med i idrett. Bevilgningen til et paraski-VM i Norge er en del av dette.

09.02.2019 kl. 12:15

Nav skal hjelpe staten med å finne funkiser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nav Oslo har inngått en avtale om et nytt tilbud som skal hjelpe staten med å nå målet om at fem prosent av alle nyansatte skal være funksjonshemmede eller ha hull i CV-en.

Det skriver magasinet Velferd.

Avtalen innebærer at Nav-kontoret på St. Hanshaugen skal være inngangsporten for alle statlige virksomheter i Oslo som vil rekruttere nye medarbeidere.

De skal gi råd og bistå med å finne aktuelle kandidater blant Navs brukere som er i målgruppen for inkluderingsdugnaden, i samarbeid med andre Nav-kontorer i Oslo.

At fem prosent av alle nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller ha hull i CV-en er et av tiltakene i Inkluderingsdugnaden, som regjeringen lanserte i fjor.

Les mer om inkluderingsdugnaden: REGJERINGEN SATSER PÅ Å FÅ FLERE FUNKSJONSHEMMEDE UT I JOBB

08.02.2019 kl. 11:41

Russland tilbake i den paralympiske komiteen

(NTB-AP:) Den internasjonale paralympiske komité (IPC) har vedtatt å ønske Russland velkommen tilbake etter over to års utestengelse på grunn av utstrakt doping.

IPC mener at reformer innen russisk idrett for å slå ned på doping og hindre myndighetenes involvering i juks er tilstrekkelig for å la russiske utøvere konkurrere under eget flagg i Paralympics i Tokyo i 2020.

Komiteen har samtidig gitt opp å kreve at Russland godtar konklusjonene i den såkalte McLaren-rapporten om omfattende og systematisk doping innen russisk idrett.

Det var innholdet i denne rapporten som førte til utestengelsen i 2016, og som også førte til at Russlands olympiske komité og en rekke russiske utøvere ikke fikk delta i OL i Sør-Korea.

– Russland vil trolig aldri akseptere innholdet i McLaren-rapporten, sier IPC-president Andrew Parsons.

(©NTB)

08.02.2019 kl. 11:09

Signo får kritikk for å svikte døves likeverd

I 120 år har Signo arbeidet for å hjelpe døve, hørselshemmede og døvblinde. Men nå får stiftelsen kritikk for å ha sviktet å fremme likeverd hos menneskene de ville hjelpe.

Det skriver avisa Vårt Land.

Kritikken fremkommer i en bok som er utgitt i anledning 120-årsjubileet, bestilt og finansiert av Signo selv. Der har ni forskere sett kritisk på Signos historie.

Og konklusjonen er:

– At stiftelsen ikke i tilstrekkelig grad har fremmet likeverd hos dem man skal hjelpe, er det vi er mest kritisk til, sier redaktør for boka, Inger Marie Lid, til avisa.

Lid er teolog og professor i folkehelse og rehabilitering ved VID Vitenskapelige høyskole.

I det historiske materialet, fra den tiden Signo het Hjemmet for døve, har Lid og de andre forskerne blant annet trukket fram at personene som var i stiftelsens omsorg, ikke fikk gå i sine egne klær.

De fikk mat servert gjennom en luke på like blikktallerkener. Og når de døde, fikk de ikke egne gravstøtter etter seg.

Signo får også kritikk for forhold i nyere tid:

– Jeg ville tro at tanker om medvirkning, medborgerskap og likeverd var tydelig framme som en integrert del av stiftelsens verdigrunnlag og at de i større grad ville vært en pådriver på det feltet. Når du ser på historien, ser du at lovgivningen ligger foran. Det har vært et press utenfra for å få plass til struktur og kultur som fremmer likeverd, sier Lid til Vårt Land.

Fersk generalsekretær i Signo, Helge Farnes Hildrum, tar mye av kritikken til seg, ikke bare når det gjelder historiske forhold, men også sider ved dagens drift.

– Lid stiller gode spørsmål til graden av og formen på brukermedvirkning i Signo. Det har vi jobbet med i flere år i Signo, og forskningsprosjektet har gitt oss ekstra fart og inspirasjon til ­dette fremover. Da vi så kritikken, ­innså vi umiddelbart at her må vi bli bedre, sier hun til Vårt Land.

Les også: INGER MARIE LID SLÅR SPREKKER I PÅSTANDEN OM AT DET SOM KALLES UNIVERSELL UTFORMING ALLTID ER BRA FOR ALLE

08.02.2019 kl. 10:09

Sju norske utøvere klare for para-VM i langrenn

(NTB:) Birgit Skarstein er én av sju utøvere som skal representere Norge under para-VM i langrenn i canadiske Prince George.

Det ble klart da Norges Skiforbund presenterte den norske troppen til mesterskapet torsdag.

– Vi reiser til Canada med en sterk, norsk tropp. Vi har stor tro på medaljer, både i dame- og herreklassene. Det har løperne vist gjennom gode resultater i verdenscupen gjennom sesongen, sier en spent landslagstrener Bjørn Kristiansen.

De norske løperne skal konkurrere i Prince George i Canada i perioden 17. til 24. februar.

Følgende utøvere er klare for mesterskapet:

Kvinner:
Vilde Nilsen (Kvaløysletta)
Birgit Skarstein (Frol)

Menn:
Johannes Birkelund (Oppegård)
Eirik Bye (Oppegård)
Trygve S. Toskedal Larsen (Trysilgutten)
Håkon Olsrud (Nordbygda-Løten)
Thomas Karbøl Oxaal (Sauda)

(©NTB)

07.02.2019 kl. 15:26

Seieren glapp for Saltvik Pedersen

(NTB:) Para-alpinisten Jesper Saltvik Pedersen kjørte inn til annenplass i torsdagens super-G-renn i verdenscupen i sveitsiske Veyzonnaz.

19-åringen fra Karmøy vant begge onsdagens renn i super-G i Sveits, men torsdag måtte han se seg slått av nederlandske Jeroen Kampschreur.

19 hundredeler skilte de to i favør Kampschreur.

Saltvik Pedersen hadde ingen god oppladning til årets sesong på grunn av sykdom, men har fått trent som normalt den siste tiden. Nylig ble det totalt fire medaljer på 19-åringen i VM.

Fredag, lørdag og søndag skal det kjøres tre storslalåmrenn i Sveits.

(©NTB)

07.02.2019 kl. 15:22

Jan Grue nominert til kritikerpris

Forfatter Jan Grues bok «Jeg lever et liv som ligner deres» er nominert til litteraturkritikerprisen i kategorien beste sakprosabok for voksne. Det offentliggjorde Norsk kritikerlag i dag, torsdag 7. februar.

I boka skriver Jan Grue om sitt eget liv som rullestolbruker, akademiker og familiefar. Utgivelsen ble svært godt mottatt av både kritikere og publikum da den kom ut i fjor.

Les intervjuet der Jan Grue forteller om boka her: – JEG SKRIVER OM Å VÆRE KROPPSLIG SÅRBAR. DET ER NOE ALLE KJENNER PÅ

I presentasjonen av Grues bok skriver Norsk kritikerlag blant annet: «Jan Grues selvbiografi er reflektert og underfundig. (…) De kloke og reflekterte svarene han gir, angår alle.»

Litteraturkritikerprisene for bokåret 2018 deles ut torsdag 7. mars på Litteraturhuset i Oslo.

07.02.2019 kl. 12:04

Direktorater: Eldre bør få kjøre uten helseattest til de er 80 år

(NTB:) Helsedirektoratet og Vegdirektoratet foreslår at eldre kjører bil til de fyller 80 år før de behøver en helseattest fra fastlegen for å få førerkortet fornyet.

En arbeidsgruppe fra Helsedirektoratet og Vegdirektoratet fikk i april i fjor jobben med å se på dagens ordning for eldre som skal fornye førerkortet.

Oppdragsgivere var Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Nå anbefaler gruppa at aldersgrensen for helseattest heves fra 75 til 80 år, skriver VG.

– Vi både lever lenger og er friskere lenger. Jeg vil nå sammen med min kollega i Samferdselsdepartementet gå grundig igjennom rapporten for å se hva vi lander på, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Det anbefales i skrivet fra Vegdirektoratet at utviklingen følges nøye, slik at det eventuelt kan foretas endringer, både dersom erfaringene sier at trafikksikkerheten svekkes eller at folkehelsen ytterligere forbedres.

– Vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag og samtidig frigi kapasitet hos fastlegene, sier Michaelsen.

(©NTB)

07.02.2019 kl. 08:54
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.