Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Arbeidsmiljøpris til Handikapforbundet

Norges Handikapforbunds administrasjon er kåret til den beste arbeidsplassen i frivillig sektor av rådgivningsselskapet Great Place to Work.

Utmerkelsen, som ble overrakt på et arrangement torsdag, bygger på en sammenlikning av resultater i medarbeiderundersøkelser som Great Place to Work har utført i flere bedrifter.

­– Jeg tror nøkkelen til at NHF fikk denne prisen i år, er at vi lever som vi lærer, sa en stolt og fornøyd Sunniva Ørstavik, generalsekretær for NHF, når hun tok i mot prisen, ifølge en nyhetsmelding på NHFs nettsider.

Great Place to Work er et internasjonalt selskap som blant annet utfører medarbeiderundersøkelser og gir råd om organisasjonskultur. Hvert år publiserer selskapet en liste over Norges beste arbeidsplasser, basert på resultatene av deres undersøkelser.

NHF-administrasjonen har vært gjennom store omstillinger de senere årene, blant annet flere runder med nedbemanning. Den siste ble gjennomført tidligere i år.

16.11.2018 kl. 09:07

Stadig flere barn fødes med Downs syndrom

Antallet levendefødte barn med Downs syndrom har økt med 30 prosent siden 1970 og fram til i fjor, skriver Dagsavisen.

Ifølge tall fra medisinsk fødselsregister kom 70 levendefødte barn til verden i Norge med Downs syndrom i 2017.

Ni av 10 000 levendefødte barn hadde Downs syndrom i 1970.  I 2017 var andelen tolv av 10 000 barn.

Det er overlege Tilde Broch Østborg ved kvinneklinikken på Stavanger universitetssykehus som legger fram tallene i et intervju med avisen. Hun tror en årsak til økningen er at flere kvinner enn før får barn senere i livet.

På den andre siden har antallet aborter av fostre med påvist Downs syndrom økt. I fjor var det 59.

09.11.2018 kl. 09:00

Regjeringen redder Ridderrennet

Kulturminister Trine Skei Grande (V) blar opp en million kroner for å redde det tradisjonsrike Ridderrennet fra å bli nedlagt, melder Aftenposten.

Problemer med å finne sponsorer er årsaken til problemene

Uten sponsorinntekter ville arrangørene måttet doble deltakeravgiften, noe mange deltakere ikke ville hatt råd til.

– Vi synes Ridderrennet er et så viktig arrangement, sier kulturministeren til Aftenposten som begrunnelse for bevilgningen.

Styreleder Håkon Gisholt uttrykker overraskelse og takknemlighet over støtten fra regjeringen.

Les også: NY STYRELDER VIL FORYNGE OG MODERNISERE RIDDERUKA

Neste års Ridderuke arrangeres på Beitostølen fra 24. til 31. mars. Dette er ifølge arrangøren selv verdens største årlige vintersportsuke for syns- og bevegelseshemmede.

Barnas Ridderuke arrangeres fra 13. til 19. januar.

02.11.2018 kl. 11:38

Veisalt ødelegger rullestolen

Mona Haugene fra Bodø klager over at salting av veiene i byen ødelegger rullestolen hennes.

I et oppslag i Avisa Nordland forteller hun hvordan både rullestolen og el-sykkelen ruster som følge av saltet.

– Jeg skulle ønske man heller kunne brukt ressursene som brukes til salting, til brøyting i stedet, sier hun til avisen.

Nestleder Gunnar Olsen i Norges Handikapforbund region Nord-Norge bekrefter at problemet rammer flere.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra flere som opplever det som et kjempeproblem at saltsørpa dras med rullestolen eller rullatoren inn i husene. Og det er ikke alle som er i stand til å få gjort ren rullestolen eller rullatoren selv, sier han til Avisa Nordland.

I fjor skrev Handikapnytt om rullestolbrukere som opplevde å bli innestengt på grunn av dårlig brøyting.

Les saken her: RULLESTOLBRUKERE BLIR SPERRET INNE AV SNØ

01.11.2018 kl. 17:00

Dette gjør TT-brukerne fornøyde

Antallet turer, hvor stort område ordningen de kan benyttes i og opplevelsen av komfort under transporten.

Dette er de tre faktorene som betyr mest for hvor fornøyde TT-brukere er med ordningen.

Konklusjonene kommer fram i en undersøkelse fra Nord universitet, Handelshøgskolen for Buskerud fylkeskommune, skriver tidsskriftet Samferdsel, som utgis av Transportøkonomisk Institutt.

I 2015 hadde 113 000 personer TT-kort, noe som tilsvarer 2,2 prosent av Norges befolkning. 70 prosent av dem har kortet på grunn av bevegelsesutfordringer.

Utgiftene til ordningen var samlet 490 millioner kroner. Administrasjon kommer i tillegg.

TT står for tilrettelagt transport og er en ordning for transport fra dør til dør for personer som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet.

30.10.2018 kl. 10:22

Kommunen sliter med å finne folk til rådet

Ordfører og varaordfører i Åfjord kommune i Trøndelag må ut og lete etter et nytt medlem til det kommunale rådet for funksjonshemmede i kommunen.

Årsaken er at ingen av organisasjonene har klart å komme opp med et navn på en kandidat til erstatning for rådsleder Veronika Moan Hansen, som får fritak på grunn av flytting.

– Det er et faktum at folk ikke står i kø for å ta på seg dette vervet, sier varaordfører Jon Husdal til lokalavisen Forsna-Folket.

30.10.2018 kl. 10:17

Slag-organisasjonene med felles forum

Fire selvstendige organisasjoner arbeider for slagrammede og deres pårørende i Norge. Nå har de gått sammen om å etablere Slagforum.

De fire er Landsforeningen for Slagrammede (LFS), Norsk Forening for slagrammede (NFS), LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge.

Slagforum skal gjøre det enklere for helsemyndigheter og helsepersonell å forholde seg til at flere aktører representerer samme gruppe, heter det i en pressemelding som de fire organisasjonene har sendt ut sammen.

Heretter skal de som ønsker kontakt med brukerorganisasjonene, kunne ta kontakt med Slagforum, som så sørger for koordineringen mellom de fire.

Alle organisasjonene forsetter som selvstendige organisasjoner med egne medlemmer, aktiviteter og informasjon.

Kunngjøringen av det nye Slagforum kom på Verdens hjerneslagdag, 29. oktober.

Landsforeningen for Slagrammede er tilsluttet Norges Handikapforbund.

De andre tre foreningene er alle medlemmer i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

30.10.2018 kl. 10:13

Rettsstaten svikter kognitivt funksjonshemmede

Hver tiende innsatt i norske fengsler har en kognitiv funksjonsnedsettelse. Men ansatte i politi og rettsvesen savner opplæring og kompetanse for å møte denne gruppa.

Dette kommer fram i en ny forskningsrapport som Nordlandsforskning har lagd, i samarbeid med NTNU og SIFER (Sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri, Nasjonalt nettverk).

Kognitiv funksjonsnedsettelser omfatter blant annet lære- og konsentrasjonsvansker og hukommelsessvikt.

Rapporten, som er lagd på oppdrag fra Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, viser at personer med kognitive funksjonsnedsettelser bare i begrenset grad blir systematisk fanget opp og fulgt opp i møte med politi og rettsvesen.

Strafferettspleiens mekanismer for å følge opp denne gruppa består i liten grad av systematiske rutiner. I stedet er det som regel opp til enkeltaktørers skjønnsutøvelse.

I rapporten foreslås en rekke konkrete tiltak, blant annet å endre forskriften for tilrettelagte avhør slik at de også omfatter mistenkte eller siktede og ikke bare fornærmede og vitner.

Det er også nødvendig å heve den grunnleggende kunnskapen om kognitive funksjonsnedsettelser hos studenter og ansatte, og å gi opplæring i enkel kommunikasjon, påpeker rapporten, ifølge Bufdirs nettsider.

29.10.2018 kl. 10:39

Søkelys på funksjonshemning, sortering og etikk

Bioetikk og funksjonshemning er tema for et engelskspråklig seminar som arrangeres på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 23. oktober klokken 12.00.

Ny bioteknologi kan avdekke og sortere ut flere menneskelige tilstander. Dette fordrer en demokratisk forankret bioetisk refleksjon, heter det i programmet for seminaret.

Blant innlederne er Inger Marie Lid og Jan Grue, som begge forsker på samfunnets forståelse av funksjonshemning.

Du møter også skuespiller Marte Wexelsen Goksøyr og forskerne Rosemarie Garland-Thomson, Halvor Hanisch og Bjørn Hofmann.

les mer om Marte Wexelsen Goksøyr her: STOLTERE ENN STOLTENBERG

«Et samfunns forståelser av helse og funksjonsnedsettelser er etisk relevant. I dag er det offentlige ordskiftet preget av en verdsetting av den fullt ut velfungerende kroppen. Vi har knapt positive metaforer for livserfaringer knyttet til ­variasjoner i funksjonsevne, som mange­ av oss har del i både direkte og indirekte», skriver forsker Inger Marie Lid i et innlegg på Verdidebatt.no denne uken.

I innlegget – der hun viser til seminaret tirsdag – tar hun opp hvordan høstens debatt om den øvre grensen for selvbestemt abort trenger et funksjonshemningsperspektiv. Fordi ønsker om abort etter 12. svangerskapsuke vanligvis er begrunnet med fosterets helse eller funksjonsevne.

Arrangører er VID Vitenskapelige høyskole og Universitetet i Oslo.

Klikk her for å gå til programmet for seminaret.

16.10.2018 kl. 09:48

Endelig får Tromsø kino rullestolheis

Arbeidet med å bygge brannsikker evakueringsheis for rullestolbrukere i Tromsø kino er nå godt i gang. Det skriver avisa Nordlys.

Mangelen på heis har medført at rullestolbrukere må ha med seg to ledsagere på kino. Dette er begrunnet med sikkerhetshensyn, i tilfelle kinoen må evakueres.

Frode Heggelund er en av dem som har brukt mye tid og krefter på å kjempe for en ordentlig evakueringsløsning fra kinoen.

Allerede i 2013 klaget han saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, men klagene mot manglende tilgjengelighet ved kinoen har vært omtalt helt siden 2009.

– Jeg føler meg som en liten unge, men jeg vil leve som alle andre, har Frode Heggelund tidligere sagt til Handikapnytt.

Klikk her for å lese mer om Frode Heggelunds engasjement: HER SYNGER FRODE UT MOT KINOEN SOM STENGER HAM UTE

Så lenge kinoen ikke har hatt evakueringsheis, har han måttet bruke BPA-timer dobbelt for å gå på kino.

Formannskapet i Tromsø vedtok i fjor å bevilge åtte millioner kroner til heisen, og nå er målet at den skal stå ferdig i løpet av desember, ifølge Nordlys.

15.10.2018 kl. 09:51

TT-skuffelse i Blindeforbundet

STATSBUDSJETTET: Norges Blindeforbund er skuffet over at regjeringen ikke har satt av mer penger til å utvikle den nasjonale TT-ordningen (tilrettelagt transport) i forslaget til statsbudsjett.

Beløpet på 139,2 millioner kroner er ifølge forbundet ikke nok til at flere fylker kommer med.

– Jeg er skuffet over TT-budsjettet og hadde håpet at flere fylker kunne kommet med i ordningen fra neste år, sier leder i Norges Blindeforbund, Unn Ljøner Hagen, i en pressemelding.

10.10.2018 kl. 19:17

Jubel for mer til tegnspråk

STATSBUDSJETTET: Norges Døveforbund gleder seg over gode nyheter i forslaget til statsbudsjett, som ble presentert mandag denne uken: 540 000 kroner ekstra til kulturmidler som skal gå til tegnspråkarbeid.

Denne budsjettposten er dermed oppe i 2,04 millioner kroner.

Døveforbundet er imidlertid kritisk til at pengene er en del av kulturpotten og ikke et språkpolitisk tiltak. Dette ville, ifølge en pressemelding fra forbundet, gitt økt status til tegnspråk.

10.10.2018 kl. 19:15

Utestengt fra NRKs vennskapsdans

– Man blir først og fremst veldig oppgitt over at noe som skal være fint og samlende, ender opp med å være en grunn til at barnet ditt ikke har lyst til å gå på skolen.

Det sier Roger Aarli-Grøndalen til nettstedet Medier24.

Sønnen hans, Ville Aarli-Grøndalen (7), har spinal muskelatrofi og bruker elektrisk rullestol.

Hvert år arrangerer NRK Super dansekampanjen «BlimE», som skal sette fokus på vennskap. Skolebarn over hele landet oppfordres til å lære en dans, filme seg selv og sende inn.

Men barn som bruker rullestol, får ikke mulighet til å være med i NRKs vennskapsdans.

Foreldrene til Ville tok dette opp med NRK i fjor. Da lovte NRK å gjøre endringer.

Men heller ikke i år var det mulig for rullestolbrukere å være med i dansen.

NRKs programredaktør Hildri Gulliksen uttaler til Medier24 at de er «lei oss for at vi ikke har klart å inkludere dette barnet».

Programdirektøren sier det er mange hensyn å ta. NRK tror det virker stigmatiserende om det finnes flere, tilpassede danser.

Les også: KLAGER NRK INN FOR DISKRIMINERINGSNEMNDA

25.09.2018 kl. 16:31

Møt en detektivhelt i rullestol

Liker du Hans Olav Lahlums krimbøker med KK og Patricia, bør du vurdere rydde kalenderen for andre gjøremål kvelden tirsdag 25. september.

Da kommer forfatteren til Kulturhuset i Oslo for å snakke om nettopp Patricia, det unge geniet som løser drapsgåter sittende i rullestol.

I foredraget sitt vil forfatteren snakke om funksjonshemmedes plass og rolle i kultur og litteratur. Og kan man skildre romanfigurer med funksjonsnedsettelser «riktig» om man ikke slev har følt det på kroppen?

Arrangementet starter klokka 18.00.

Handikapnytt har tidligere intervjuet Hans Olav Lahlum om Patricia-figuren. Du kan lese deg opp til forfatterkvelden ved å klikke her: JEG VILLE IKKE SKRIVE OM EN FRØKEN DETEKTIV I RULLESTOL

Forfatterkvelden er en del av Oslo Funkfest, som arrangeres av NHF Oslo den kommende uken. Det blir også filmkveld med actionkomedien «Kills on wheels».

Filmen handler om noe så uvanlig som en leiemorder i rullestol. Den fikk gode kritikker da den gikk på kino, og du kan lese mer om filmen her: ENDELIG EN LEIEMORDER I RULLESTOL

onsdag kl. 18.00 i Handikapforbundets lokaler på Galleri Oslo.

Og det hele starter mandag morgen kl. 09.00 med frokostmøtet på Deichmanske bibliotek på Majorstua der temaet er tilgjengelighet i kulturlivet.

19.09.2018 kl. 11:22

Ny brosjyre om barnets rettigheter i skolen

Hvilke rettigheter har ditt barn dersom det har nedsatt funksjonsevne og begynner i skolen?

Nå har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) lagd en ny brosjyre som skal samle alt du trenger å vite om rettigheter knyttet til skolestart og skolegang i grunnskolen på ett sted.

Målet, ifølge FFO, er at flere elever med funksjonsnedsettelser skal få oppfylt rettighetene og få en smidig og god skolestart og skolehverdag.

Spesialundervisning, tilrettelegging, skolemiljø, og helse- og omsorgstjenester er noen av temaene.

Brosjyren forteller også hvordan du kan vinne fram med en klage.

Brosjyren er digital og kan lastes ned fra FFOs sider ved å klikke her (ekstern lenke).

06.09.2018 kl. 16:04
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.