Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Møt en detektivhelt i rullestol

Liker du Hans Olav Lahlums krimbøker med KK og Patricia, bør du vurdere rydde kalenderen for andre gjøremål kvelden tirsdag 25. september.

Da kommer forfatteren til Kulturhuset i Oslo for å snakke om nettopp Patricia, det unge geniet som løser drapsgåter sittende i rullestol.

I foredraget sitt vil forfatteren snakke om funksjonshemmedes plass og rolle i kultur og litteratur. Og kan man skildre romanfigurer med funksjonsnedsettelser «riktig» om man ikke slev har følt det på kroppen?

Arrangementet starter klokka 18.00.

Handikapnytt har tidligere intervjuet Hans Olav Lahlum om Patricia-figuren. Du kan lese deg opp til forfatterkvelden ved å klikke her: JEG VILLE IKKE SKRIVE OM EN FRØKEN DETEKTIV I RULLESTOL

Forfatterkvelden er en del av Oslo Funkfest, som arrangeres av NHF Oslo den kommende uken. Det blir også filmkveld med actionkomedien «Kills on wheels».

Filmen handler om noe så uvanlig som en leiemorder i rullestol. Den fikk gode kritikker da den gikk på kino, og du kan lese mer om filmen her: ENDELIG EN LEIEMORDER I RULLESTOL

onsdag kl. 18.00 i Handikapforbundets lokaler på Galleri Oslo.

Og det hele starter mandag morgen kl. 09.00 med frokostmøtet på Deichmanske bibliotek på Majorstua der temaet er tilgjengelighet i kulturlivet.

19.09.2018 kl. 11:22

Ny brosjyre om barnets rettigheter i skolen

Hvilke rettigheter har ditt barn dersom det har nedsatt funksjonsevne og begynner i skolen?

Nå har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) lagd en ny brosjyre som skal samle alt du trenger å vite om rettigheter knyttet til skolestart og skolegang i grunnskolen på ett sted.

Målet, ifølge FFO, er at flere elever med funksjonsnedsettelser skal få oppfylt rettighetene og få en smidig og god skolestart og skolehverdag.

Spesialundervisning, tilrettelegging, skolemiljø, og helse- og omsorgstjenester er noen av temaene.

Brosjyren forteller også hvordan du kan vinne fram med en klage.

Brosjyren er digital og kan lastes ned fra FFOs sider ved å klikke her (ekstern lenke).

06.09.2018 kl. 16:04

Rullestolen ble sendt med fly til feil land

Marie Aune Bardal (23) skulle fly fra Trondheim til Sandefjord for å delta i Vestfold maraton. Men rullestolen hennes klarte flyselskapet Widerøe å sende til Alicante i Spania.

Først to døgn etterpå kom stolen til rette.

Dermed ble helgen ødelagt for racerunner-utøveren.

Det er nettstedet MSN som forteller denne historien.

Les mer om Marie Aune Bardal her: VIL TIL PARALYMPICS MED RACERRUNNING

Widerøe beklager sterkt og har lovet å følge opp Marie og familien hennes.

Forbundsleder Arne Lein i Handikapforbundet sier til MSN at det langt fra er første gang rullestolbrukere opplever problemer med flyselskapene.

Han mener det er helt uakseptabelt at stolen ikke tas med på samme fly.

– De som holder på med dette må forstå hva en rullestol faktisk er. Den er tilpasset den som bruker den individuelt. Det er ikke bare å sette seg i en annen stol, sier han til MSN.

04.09.2018 kl. 12:34

– Nedverdigende å måtte be om hjelp på bussen

Det er fortsatt ikke bestemt hva som blir løsningen på problemet med at de nye metrobussene i Trondheim ikke får trinnfri av- og påstigning.

Kontaktutvalget i Miljøpakken har besluttet å utsette avgjørelsen i tre uker for å få tid til å diskutere saken mer inngående, skriver Adresseavisen.

– Det er nedverdigende å måtte be om hjelp for å komme seg på og av bussen, sier Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) til avisen.

Hun forklarer at politikerne nå skal se på ulike løsninger som gjør innsteget minst mulig.

– Det viktigste for meg er at løsningen beholder verdigheten til brukerne, sier Ottervik til Adressa.

Les også: NYE «SUPERBUSSER» I TRONDHEIM BLIR IKKE TILGJENGELIGE

04.09.2018 kl. 11:20

Flere får jobben tilrettelagt

Over 60 prosent av alle funksjonshemmede som er i arbeid, har en tilpasset arbeidssituasjon. Dette er en økning på åtte prosentpoeng fra i fjor, skriver magasinet Velferd.

Siden funksjonshemmedes arbeidssituasjon ble kartlagt av Statistisk sentralbyrå for første gang i 2002, har andelen som har en tilpasset arbeidssituasjon økt med 18 prosentpoeng.

Tilpasningene er i første rekke fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen. Men det kan også være endringer i arbeidsoppgaver eller i arbeidstid.

17 prosent av dem som ikke har noen tilrettelegging, sier at de har behov for det.

04.09.2018 kl. 10:57

Styrker retten til tilrettelagte studier

Nå skal funksjonshemmede studenters rett til tilrettelegging og universell utforming av studiestedet bli enda tydeligere i lovverket.

Dette er en av hensiktene når Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.

Retten til tilrettelegging og tilgjengelighet følger allerede av både likestillings- og diskrimineringsloven og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

De foreslåtte endringene skal sørge for at hele lovverket harmoniseres.

Du finner høringsnotatet her (ekstern lenke).

30.08.2018 kl. 20:31

AtB mener buss-løsningen er bra nok

Vi oppfyller alle krav til universell utforming til tross for høydeforskjellene mellom bussgulv og plattformkant på holdeplassene.

Det hevder avdelingsdirektør Harald Storrønning i kollektivselskapet AtB til Adresseavisen.

I skrev avisen at de nye metrobussene i Trondheim ikke får trinnfri adkomst for rullestolbrukere likevel, på grunn av at plattformene på de nye holdeplassene bygges for lavt i forhold til bussgulvet. Dermed blir det nødvendig å bruke ramper.

– Dagens løsning er i tråd med EØS-direktivet for busser og oppfyller kravene til universell utforming. Den er i tråd med nasjonal praksis og nasjonale standarder, sier Storrønning til avisen.

Han viser til at store deler av kollektivnettet i Norge er ulovlig dersom metrobussprosjektets løsninger ikke fyller kravene til universell utforming.

Høydeforskjellen kunne blitt redusert til bare fire centimeter, dersom bussene senkes helt ned. Men AtB avviser denne løsningen fordi det vil gi forsinkelser og ekstra slitasje på bussene.

29.08.2018 kl. 08:44

Nye «superbusser» i Trondheim blir ikke tilgjengelige

Den storstilte satsingen på såkalte metrobusser i Trondheim blir ikke tilgjengelig for rullestolbrukere.

På grunn av en feil i planleggingen bygges plattformene på bussholdeplassene med for lav høyde i forhold til gulvhøyden på bussene.

Det skriver Adresseavisen.

Det var meningen at bussene – som skal spille en svært viktig rolle i Trondheims kollektivtilbud i fremtiden – skal utformes slik at det skal være trinnfritt å komme seg på og av.

Men en rapport viser at de nye, skreddersydde holdeplassene bygges slik at dette ikke vil fungere. I vinter ble det oppdaget at høydeforskjellen er for stor.

– For handikappede og andre med nedsatt gangfunksjon, for eksempel personer med rullator, betyr det at det vil være umulig å komme om bord i bussen uten å benytte rampe, sier Håvard Ravn Ottesen til Adresseavisen.

Han er styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening og nestleder i Handikapforbundets regionstyre i Trøndelag.

Norges Handikapforbund vurderer å klage inn prosjektet for Likestillings- og diskrimineringsnemnda på grunn av feilen.

Statens vegvesen anslår at det vil koste mellom 150 000 og 200 000 kroner per holdeplass å utbedre holdeplassene.

Les mer om metrobussene i Trondheim her (ekstern lenke).

28.08.2018 kl. 13:13

Færre barrierer i Norden

En ny handlingsplan til gagn for personer med funksjonsnedsettelse har lansert under Nordisk ministerråds handikappråds møte i Sisimiut på Grønland. Formålet med handlingsplanen er blant annet å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse og samtidig øke tilgjengeligheten for andre også.

Den nye handlingsplanen fokuserer særlig på tre områder:

  • Å styrke arbeidet med å overvåke at de nordiske landene oppfyller forpliktelsene i FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Å bruke universell design for å fremme likestilling og motvirke diskriminering i alle deler av det nordiske samfunnet.
  • Å fremme fri bevegelighet og fjerne grensehindre som spesielt berører funksjonshemmede.

Les mer om planen her (ekstern lenke).

27.08.2018 kl. 13:44

Veksten i uføretrygdede fortsetter

Ved utgangen av juni 2018 var det i alt 332 100 mottakere av uføretrygd. Dette tilsvarer en andel på 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år, og en økning på 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. Det viser tall fra Nav.

– De siste årene har det vært en økning i antall mottakere av uføretrygd, og vi forventer at veksten fortsetter ut året og neste år. Utviklingen må sees i sammenheng med aldringen av befolkningen, befolkningsvekst og endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

I 2018 og i 2019 forventer Nav en økning i antall mottakere av uføretrygd, blant annet som følge av den økte overgangen fra arbeidsavklaringspenger (AAP). Nav anslår 336 000 mottakere av uføretrygd ved utgangen av 2018, og om lag 343 000 mottakere ved utgangen av 2019.

27.08.2018 kl. 13:36

Feilinformerte om TT-kort

Drosjesjåfører i Mandal skal ha feilinformert flere passasjerer om at de kan an miste TT-kortet sitt dersom det ikke brukes opp.

Nå har Vest-Agder fylkeskommune sendt brev til alle de 248 brukere av TT-kort i Mandal for å gjøre dem oppmerksomme på at dette ikke stemmer.

Det skriver lokalavisen Lindesnes.

Mandal Taxi kjenner ikke til at denne feilinformasjonen er blitt gitt og har bedt fylkeskommunen dokumentere konkrete tilfeller.

Fylkeskommunen vet at noen passasjerer har fått feil informasjon, men de kjenner ikke det nøyaktige omfanget.

27.08.2018 kl. 13:32

– Finansbransjen en versting på inkludering

Finansbransjen burde gjøre mye mer for å ta inn folk som trenger reduserte stillinger, mener Joakim Taaje, DNB-ansatt og rullestolbruker.

– Finansbransjen er kanskje en verstingbransje. I mange tilfeller passer arbeidsoppgavene godt for rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne, sier han til Finansfokus, medlemsmagasin for fagorganisasjonen Finansforbundet.

– DNB har omkring 4000 årsverk her. Av dem er de bare jeg som bruker rullestol permanent, så vidt jeg kan se. Det er en tankevekker, sier Taaje til magasinet.

Selv har han vært rullestolbruker i 24 år, og han har arbeidet i DNB-systemet siden 2000.

Klikk her for å lese hele intervjuet, der Joakim Taaje forteller om hvilken tilrettelegging han får i jobben og hvordan funksjonsnedsettelsen påvirker yrkeslivet hans.

22.08.2018 kl. 10:36

Olaug Nilssens bok om sønnen blir teater

Forfatteren Olaug Nilssens roman «Tung tids tale» blir nå teater. Boka tar utgangspunkt i hennes erfaringer som mor til et barn med autisme.

Nilssen mottok Brageprisen for den kritikerroste boka.

Forestillingen Tung tids tale settes opp av Riksteatret og har premiere fredag 24. august. Regien er ved Marit Moum Aune.

I forbindelse med utgivelsen av romanen intervjuet Handikapnytt Olaug Nilssen. Der argumenterte hun for at spesialskole er den beste løsningen for noen barn. Et synspunkt som har skapt debatt.

Les mer her: FORFATTER OLAUG NILSSEN SLÅSS FOR RETTEN TIL SPESIALSKOLE

22.08.2018 kl. 09:05

– Lovbrudd under Arendalsuka

Norske universiteter og høyskoler brøt loven når de deltok på Arendalsuka med innleide, gamle seilskuter som ikke er universelt utformet.

Det mener forsker Halvor Melbye Hanisch ved Arbeidsforskningsinstituttet.

– Jeg kan ikke komme på at jeg, noen gang i mitt akademiske yrkesliv, har satt mine bein på et mindre universelt utformet sted enn Statsraad Lemkuhl, skriver Hanisch i et debattinnlegg på nettavisen Khrono.

Det var på dette gamle seilskipet at Universitetet i Bergen hadde valgt å legge sine tilstelninger under Arendalsuka.

I innlegget påpeker Halvor Hansich at utdannings- og forskningsinstitusjonene er forpliktet etter loven til å fremme universell utforming innen virksomheten. Han argumenterer for at det også gjelder i denne sammenhengen.

Arendalsuka, som ble arrangert fra 13. til 18. august, er blitt kraftig kritisert for manglende universell utforming. En egen tilgjengelighetsgerilja fra blant andre Norges Handikapforbunds Ungdom aksjonerte under uka og skiltet arrangementer som ikke var tilgjengelige.

Les mer her: TILGJENGELIGHETSGERILJA AKSJONERER I ARENDAL

21.08.2018 kl. 21:43

– Nav må styrkes for å lykkes med inkludering

Regjeringen har lansert en inkluderingsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet fra grupper som i stor grad står utenfor, blant annet funksjonshemmede.

Men Fellesorganisasjonen (FO) mener det ikke satses nok på fagkunnskap i Nav-systemet for å lykkes med å hjelpe flere i arbeid.

FO, som er fagorganisasjon for sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger, frykter sosialt arbeid ikke tas med i regjeringens inkluderingsdugnad.

– Som fag- og profesjonsforbund med mange medlemmer ansatte i Nav, ser vi en tendens til at den sosialfaglige kompetansen utelates eller nedprioriteres, uttaler Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse i en pressemelding.

– Denne utviklingen er trist og urovekkende, blant annet fordi mange uten jobb trenger hjelp utover det å fylle ut CVen.

Isaksen forklarer at mange trenger å lære seg metoder for hvordan de kan stå i en jobb når det blir vanskelig. De trenger å oppleve mestring, kunne hente frem sine egne ressurser og ta i bruk sitt eget nettverk.

– For at de som er uten jobb skal komme seg i arbeid, trenger vi folk i Nav med denne kompetansen. Vi trenger de som kan få bedrifter og arbeidsgivere til å ta imot alle typer arbeidstakere og de som forstår at endring er vanskelig og krever tett oppfølging, sier Isaksen.

Hun viser til at mange som jobber i Nav, allerede må prioritere hardt for å få de knappe ressursene til å monne.

– Oppdraget til Nav er å gi tilpasset hjelp til alle, uavhengig av om de har store eller mindre behov. Da må Nav være rustet, både med kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, til å ivareta individuelle behov. Men prioriterer regjeringen dette i sin inkluderingsdugnad? spør Isaksen retorisk.

28.07.2018 kl. 16:42
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.