Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Insulinpumpe kan hackes – brukere bes om å være på vakt

(NTB:) Brukere av insulinpumpen «Minimed 508» og «MiniMed Paradigm» blir bedt om å sjekke pumpen av Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), skriver Avisa Nordland.

Årsaken er at leverandøren av pumpen har avdekket en mulighet for at uvedkommende via et datasystem teoretisk kan ha kommet seg «inn på pumpen» og endret innstillingene, skriver avisa.

For at uvedkommende skal kunne ha mulighet til å endre innstillingene må de ifølge UNN ha høy teknisk kompetanse, kjenne serienummeret til pumpen og befinne seg i nærheten av den. Selskapet Meditronic, som produserer pumpen, kjenner så langt ikke til at dette har skjedd noe sted i verden.

Ifølge sykehuset betyr ikke feilen noe for vanlig bruk av insulinpumpen, men de oppfordrer om ikke å dele pumpens serienummer og ikke plugge enheten i andre datamaskiner enn egen PC. Brukere bes også være oppmerksomme på varsler fra pumpen som avviker fra normalen.

Sikkerhetshullet gjelder pumper som er utlevert fra sykehuset de siste fem årene.

(©NTB)

19.07.2019 kl. 17:16

Apple med nye rullestol-emojier

(NTB-AP:) Apple og Google offentliggjorde rundt 70 nye emojier hver på verdens emojidag. Begge teknologigigantene utvider antallet symboler som viser mangfold.

I Apple sine nye varianter av emojier som viser kjærestepar som holder hender, kan folk selv velge blant totalt 75 kombinasjoner av hudtoner og kjønn.

Teknologiselskapet lanserer også emojier med bilde av personer rullestol, mennesker med arm- og beinproteser, førerhund og ører med høreapparat.

Apple lanserer også flere dyr – som dovendyr, flamingo, stinkdyr, og orangutang, samt mat og grønnsaker som falafel, belgisk vaffel og hvitløk.

Google på sin side vil tilby 71 ulike versjoner av kjærestepar med ulike hudtoner når emojiene rulles ut. Google har også laget en versjon av diya-lampen, slik at den hinduistiske lysfesten diwali kan feires på samme måte som jul og påske.

Apples nye emojier vil bli tilgjengelig om noen måneder i forbindelse med en programvareoppdatering, mens Googles nye emojier vil kunne brukes når Android Q blir utgitt senere i år.

18.07.2019 kl. 11:01

Nye Oslo-trikker får rullestolvennlige lavgulv

(NTB og Handikapnytt:) Vinteren 2020–21 får Oslo nye trikker. De nye trikkene kommer med lavt gulv, som skal gjøre av- og påstigning enklere, spesielt for dem med rullestol eller barnevogn.

– De som reiser med de nye trikkene, vil oppleve en stor oppgradering sammenlignet med trikketilbudet i dag, sier prosjektsjef Bjørn Bjune i Sporveien Trikken i en pressemelding.

Mange av de gamle trikkene som trafikkerer hovedstadens gater, krever at du kan gå i tropper for å komme av og på.

I en pressemelding fra Sporveien AS uttaler leder for Handikapforbundet i Oslo, Magnhild Sørbotten dette om de nye trikkene:

– Mange av dagens trikker er umulige for meg å benytte meg av, så jeg gleder meg til alle de nye trikkene kommer slik at også jeg kan benytte meg av trikken som fremkomstmiddel.

Sørbotten er positiv til hvordan innbyggerne har blitt involvert i innkjøpet og utformingen av de nye trikkene.

– Trikkeanskaffelsen har involvert ulike brukergrupper tidlig i prosessen, noe som gjør at kostbare feil unngås. Det er ikke dyrere med universell utforming dersom man gjør det riktig fra starten av, sier hun.

Tirsdag ble prototypen av de nye trikkene som skal rulles inn i hovedstaden om halvannet år, presentert.

Denne prototypen er tilnærmet lik de 87 nye trikkene som er bestilt fra spanske CAF, men er noe kortere. I dag har Sporveien totalt 71 trikker.

Hver av de nye trikkene har en kapasitet på 220 passasjerer.

I dag reiser 50 millioner mennesker med trikken hvert år, mens man med flere og større trikker vil kunne frakte 100 millioner mennesker.

De er 34,16 meter lange, 2,65 meter brede og vil få seks dører, mot dagens fire.

For å sikre at ulike brukerperspektiv blir godt ivaretatt har Sporveien og Ruter i nært samarbeid, involvert ulike brukerorganisasjoner, blant andre Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Hørselshemmedes Landsforbund og Norsk Revmatikerforbund.

16.07.2019 kl. 17:43

Birgit Skarstein vant verdenscupen i pararoing

(NTB:) Birgit Skarstein smalt til med seier i para-singlesculler i verdenscupavslutningen i Rotterdam søndag. Dermed vant 30-åringen verdenscupen sammenlagt.

Med seier i både Poznan forrige måned og Rotterdam søndag kunne Skarstein slippe jubelen løs for sammenlagtseieren.

Søndag var trønderen i klasse for seg og vant nesten 37 sekunder foran israelske Moran Samuel. Allerede ved 500 meter hadde Skarstein en luke på åtte sekunder, og avstanden bare økte og økte utøver løpet.

– Dette løpet var veldig viktig for å teste ut små tekniske forandringer. En liten justering av hvordan jeg slipper årene ned i vannet. Det er en liten detalj, men det har betydning over 2000 meter, sa Skarstein i seiersintervjuet.

Nå skal 30-åringen og de øvrige i den norske troppen på treningsleir for å forberede seg til VM i østerrikske Ottensheim i slutten av august. Skarstein tok VM-gull i samme øvelse i 2014, 2017 og 2018.

(©NTB)

14.07.2019 kl. 23:02

Nådde ikke 2018-målene for inkluderingsdugnaden

(NTB:) Regjeringen foreslår å endre reglene slik at søkere til statlige jobber som har hull i CV-en, skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse.

Ingen av departementene nådde i 2018 målet for inkluderingsdugnaden, regjeringens store prosjekt som skulle få flere av dem som hadde falt utenfor, tilbake i arbeidslivet, viser en oversikt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Inkluderingsdugnaden var resultat av regjeringsforhandlingen på Jeløya i 2018. Målet var at minst 5 prosent nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.

– Alle departementene blir nå bedt om å intensivere arbeidet med inkluderingsdugnaden i sine sektorer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Hun erkjenner at det må gjøres lettere for arbeidsgiveren å inkludere.

Regjeringen foreslår å endre reglene slik at søkere til statlige jobber som har hull i CV-en, skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse. For eksempel skal man ansattes om man er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Departementet legger imidlertid opp til at det blir ganske strenge rammer for at man skal kvalifisere formelt til å ha et «hull i CV-en». Det dreier seg for eksempel om fengselsopphold eller psykisk sykdom. Et friår for å reise eller forlenget ulønnet foreldrepermisjon teller ikke med.

Inkluderingsdugnaden var et resultat av regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Frp og Venstre i januar 2018. Den skulle gjelde både privat og offentlig sektor, men regjeringen ville at statlige virksomheter skulle gå foran med å inkludere arbeidstakere som ofte faller utenfor arbeidslivet.

(©NTB)

13.07.2019 kl. 14:12

5.000 flere unge uføre siden 2015

(NTB:) Antallet unge uføre, som er unge mellom 18 og 29 år, var 2,1 prosent i 2018. Siden 2015 har det vært en økning på 5.000 i denne aldersgruppen.

Til sammen 350.400 personer i alderen 18 til 67 år, som var bosatt i Norge, var i 2018 uføretrygdet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette utgjør 10,1 prosent av denne aldersgruppen, og er en økning på 0,3 prosent fra året før.

Dette innebærer en økning på 35.600 nye uføre i fjor, hvor 34.900 bodde i Norge ved utgangen av året. Dersom man trekker fra dem som gikk ut av ordningen, blir man stående med en økning på 13.000 fra 2017.

Selv om andelen uføre har økt i alle aldersgrupper, viser statistikken at det er en økende uføreandel blant de yngste, mens andelen eldre er fallende.

Det var 2,1 prosent uføre blant 18-29-åringer i 2018, noe som er en økning fra 1,9 prosent i 2017 og 1,6 prosent i 2015. I løpet av en fireårsperiode betyr dette en økning på 5.000 personer. Gjennomsnittsalderen for utføre har dermed sunket fra 54,2 år i 2015 til 53,2 per i 2018.

Det har vært en økning av unge uføre i alle fylker, men den største andelen finner vi i Østfold. Der er andelen 3,7 i denne aldersgruppen, og er en økning på 1,0 prosentpoeng siden 2015. Den klart minste andelen er i Oslo, hvor 0,9 er uføre i denne aldersgruppen.

(©NTB)

05.07.2019 kl. 22:10

Nav endret vedtak om at kvinne måtte operere bort livmor for å få støtte

(NTB:) En kvinne med diagnosen endometriose fikk avslag på stønad om uføretrygd fra Nav fordi hun ikke vil operere bort livmoren. Etter klage endret Nav vedtaket.

NRK skrev fredag om en kvinne som hadde fått avslag på sin søknad om uføretrygd ettersom hun ikke ville operere bort livmoren etter å ha fått diagnosen endometriose.

«Du er diagnostisert med endometriose. Nav ser at lidelsen påvirker funksjonsevnen i en slik grad at inntektsevnen din er nedsatt i dag. Ifølge sakens medisinske opplysninger fra din fastelege og spesialist i gynekologi, foreligger det imidlertid fortsatt behandling i form av hysterektomi som er vurdert som hensiktsmessig for deg å gjennomføre», het det i det opprinnelige vedtaket.

Hysterektomi betyr fjerning av livmor.

Etter at saken ble publisert, ble NRK gjort oppmerksom på at kvinnen deretter hadde fått medhold i sin klage på vedtaket etter at Nav på nytt vurderte fordelene og ulempene ved en slik operasjon.

Det skal likevel være flere kvinner som har fått samme beskjed og NRK har også skrevet om en kvinne som har fått beskjeden muntlig, men har ikke dokumentasjon for utsagnet.

– Det er faktisk kastrering! sier Elin Aase, en av kvinnene bak en Facebook-gruppe for endometriose-pasienter. Gruppen har over 1.800 medlemmer.

Ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav svarer at de ikke kjenner til enkeltsaker og ikke er fritatt taushetsplikten i enkeltsaker. Hun erkjenner likevel at Nav kan kreve medisinske vurderinger.

– Vi kan kreve den medisinske vurderingen som gjør at arbeidsevnen blir bedre og holder seg ved like. Det er grunnlaget. Og i noen tilfeller kan vi kreve operasjoner fordi lovverket ikke skiller mellom ulike diagnoser. Vi er avhengige av å vurdere om det er mulig å komme tilbake til arbeid og skaffe seg egen inntekt, sier hun.

– Det er ikke et generelt krav at kvinner med endometriose som søker om uføretrygd eller AAP må fjerne livmoren for å få stønad, slik det fremstilles i NRK-saken, understreker Monland

– Nav er ikke kjent med at fjerning av livmor er blitt stilt som et generelt krav, men vi vil likevel vurdere om det er behov for å presisere hvordan regelverket praktiseres, fortsetter hun.

Ifølge Endometrioseforeningen er fjerning av livmor ingen kur for endometriose.

– Det er mye feilkunnskap om endometriose. Vi vet for eksempel at adenomyose og endometriose blandes sammen. Førstnevnte sitter i livmorveggen og fjerning av livmor er dermed en kur. Det å fjerne livmor er derimot ikke en kur for endometriose, dette fordi endometriose er en tilstand der vev lignende livmorslimhinnen vokser utenfor selve livmoren. Endometriose er en kronisk sykdom, og vil kunne komme tilbake selv om vevet fjernes kirurgisk, heter det i en pressemelding fra foreningen.

Foreningen mener også at regelverket til Nav «i aller høyeste grad» bør gjennomgås og nyanseres.

(©NTB)

05.07.2019 kl. 21:49

Selvkjørende busser ikke helt på autopilot likevel

(NTB:) Erfaringene så langt viser at selvkjørende busser ikke går knirkefritt. I Oslo har de automatiske kjøretøyene en «vert» med, og i Gjøvik ble bakkene for bratte.

Å kjøre med hovedstadens to selvkjørende busser har vært svært populært. På to uker har bussene, Mats og Oda, fraktet 5.500 passasjerer de få hundre meterne fra Vippetangen til Kontraskjæret i hovedstaden. Men kjøretøyene er ikke helt førerløse, skriver Dagens Næringsliv.

Begge bussene, man med kapasitet på elleve passasjerer, har en egen vert med som passer på at automatikken gjør det den skal. Det har vist at uforutsette ting som blomsterpotter og fotgjengere kan være et problem.

Handikapnytt har tidligere skrevet om selvkjørende busser og hvilken betdning de kan få for funksjonshemmedes hverdag. Les mer her: FREMTIDEN ER FØRERLØS

At førerløse busser ikke er helt enkelt viser også erfaringene fra Gjøvik, som var den første byen i Norge til å teste ut den nye teknologien. I en rapport som byen nylig overleverte Miljødirektoratet avdekkes flere utfordringer, blant annet at de selvkjørende bussene ikke er så gode til å håndtere kjøring i bakker.

I rapporten som Oppland Arbeiderblad omtalte først, går det fram at girkassa på bussen røk tre ganger i løpet av testperioden på to måneder.

– At girkassen røyk skyldtes nok dårlig motorstyring. Bussen var ikke testet i bakker. Motstridende signaler gjorde at den bremset og gasset samtidig. En gang trillet bussen bakover i bakken, men verten klarte å stoppe den, sier Bjørnar Kruse, klima- og miljørådgiver i Gjøvik kommune til DN.

Stavanger var første by ut med selvkjørende busser allerede i 2016. Også der gjorde de seg erfaringer som at tåke og snø var hindre som kunne sette bussene helt ut av spill. Likevel er man der positive til videre utprøving.

03.07.2019 kl. 09:52

Unge funksjonshemmede nominert til Skamløsprisen

Organisasjonen Unge funksjonshemmede og deres prosjektleder for seksuell og psykisk helse, Anette Remme, er en av ti nominere til Skamløsprisen for 2019.

Juryen mener at kandidaten har gjort seg fortjent til prisen fordi de «har brutt tabuer både internt i egen organisasjon og eksternt i helsevesenet og gjør et viktig arbeid for å vise at alle har en seksualitet, uansett funksjonsevne!»

Det er Sex og samfunn som 4. september skal dele ut Skamløsprisen 2019, en pris som skal løfte fram aktører som engasjerer seg innenfor seksuell helse.

Sex og samfunn sier om seg selv at de ønsker å fjerne skam rundt temaer knyttet til seksualitet, ved å berømme enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som jobber for å løfte temaet og fjerne skam.

Dette er den fjerde gangen prisen deles ut.

– Vi har aldri før fått inn så mange nominasjoner, og det er veldig gøy å se at folk kjenner til prisen og det er veldig fint at folk er så engasjerte og sender inn nominasjoner, sier daglig leder i Sex og samfunn, Maria Røsok.

Dette er de ti kandidatene:

  • Ea Baklund, Ellisiv Aure og Ella Fyhn
  • Unge funksjonshemmede og Anette Remme
  • Andreas Koschinski Kvisgaard
  • NRK Super
  • Medisinernes Seksualopplysning (MSO)
  • Ella Marie Hætta Isaksen
  • Mental Helse Ungdom
  • Tuva Fellman
  • Jannicke Elisabet K. Bekkelund
  • Kim Fangen og HivNorge

– Alle på topp 10 er verdige vinnere, og har til sammen frontet mange ulike sider ved seksualitet og seksuell helse. Alle de nominerte representerer et utrolig bredt spekter innen vårt felt, og det er fantastisk å se så mye engasjement i landet vårt! Juryen hadde et vanskelig valg, forteller Røsok.

Mandag 1. juli klokken 12.00 offentliggjøres de tre finalistene som fortsatt har mulighet til å vinne Skamløsprisen 2019.

Sex og samfunn åpner samtidig for avstemming og da er det opp til folket å bestemme hvem av de tre finalistene som fortjener å stikke av med årets pris.

Alle som vil kan avgi sin stemme på www.skamløsprisen.no. Frist for å stemme er 1. august.

30.06.2019 kl. 16:55

Wheels of Destruction fra Skien tok NM-gull i rullestolrugby

Wheels of Destruction som representerer Klyve IL imponerte under dagens NM-finale i rullestolrugby da de ble norgesmestere.

I en finale som ifølge en pressemelding fra Norges idrettsforbund var både spennende og jevn, måtte Wheels of Destruction kjempe hardt mot fjorårets NM-vinner Born to Run.

Skienlaget lå under store deler av kampen, men klarte å seile i fra i siste omgang, og tok med det revansje fra fjorårets tap. Wheels of Destruction vant 57-48 over Born to Run.

– Det her var fantastisk gøy! Vi har virkelig stått på, vi har ligget under flere ganger, men vi klarte å kjempe tilbake. Seieren avgjøres fordi vi til slutt er best på taktikk og fysikk, sier Lars Ivar Eilerås til NRK etter finalen.

Rullestolrugby er den hurtigst voksende lagidretten for mennesker med funksjonsnedsettelser. I dag utøves rullestolrugby i over 40 land.

Rullestolrugby er en intensiv, rask og actionfylt idrett som spilles av menn og kvinner som har funksjonsnedsettelser i armene. Begge kjønn spiller på samme lag.

Opprinnelig ble idretten utviklet av ryggmargskadde som har lammelser i armene/fingrene. I dag utøver også blant annet muskelsyke, amputerte og utøver født med CP eller dysmeli idretten. Det har vist seg at utøvere som har amputert eller som er født med dysmeli har gode forutsetninger til å bli gode i rullestolrugby. Noen av verdens beste spillere har nettopp disse diagnosene, heter det i pressemeldingen.

29.06.2019 kl. 21:16

Fem nye fylkeskommuner får utvidet TT-ordning

(NTB:) Hedmark, Oppland, Hordaland, Telemark og Nordland blir nå del av en ordning som sørger for tilrettelagt transport for personer med nedsatt funksjonsevne.

– Dette gir en enklere hverdag for over 4.500 nye personer. Det er særs gledelig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Den såkalte TT-ordningen gir et særskilt transporttilbud for personer som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. Den utvidede ordningen er et statlig tillegg til ordningen fylkene allerede har. Den skal sikre i alt 200 fritidsreiser for blinde, svaksynte og rullestolbrukere.

De nye fylkene får samlet 64,2 millioner kroner for andre halvår i 2019. Det er nå 13 fylker som er en del av denne ordningen.

– Vi har et mål om at alle fylkene skal bli en del av ordningen. På den måten sørger vi for at TT-brukere med særlige behov får bedre tilgang til transporttjenester, sier samferdselsministeren.

(©NTB)

29.06.2019 kl. 21:11

Regjeringen vil utvide retten til brukerstyrt personlig assistanse

(NTB:) Regjeringen foreslår at personer med rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får beholde denne også etter fylte 67 år.

– Mange er helt avhengig av bistand fra en personlig assistent. Jeg er opptatt av at personer som har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse etter rettighetsbestemmelsen, skal ha trygghet på at de får beholde tilbudet. Derfor vil vi nå sørge for at de får rett til å beholde denne hjelpen også etter fylte 67 år, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at personer med funksjonsnedsettelse får bistand til å leve selvstendige liv. Det kan være hjelp til blant annet matlaging og klesvask.

Listhaug fastslår at forslaget vil gi den enkelte forutsigbarhet og styrkede rettigheter.

Forslaget er nå sendt ut på høring med svarfrist i oktober.

Les også: BPA-MINISTER LISTHAUG VARSLER SLUTTEN FOR 67-ÅRSGRENSEN

(©NTB)

29.06.2019 kl. 09:25

Funka bra på NRK-audition

NRKs humor-redaksjon er svært fornøyd med det de så og hørte etter at de inviterte humorister med funksjonsnedsettelse til audition forrige uke.

– I første omgang kalte vi inn ti personer som vi mente hadde komisk teft. Det var komiske spirer på flere områder – noe standup, noe skuespill, veldig mye selvironi og enormt mange bra vitser, forteller prosjektleder i NRK Humor, Marit Støre Valeur, til Handikapnytt.

Auditionen har resultert i alt fra tanker om konkret cast til noen produksjoner til nye ideer og komiske premisser til sketsjer og karakterer, noe prosjektlederen er svært fornøyd med.

I etterkant har flere meldt sin interesse, men gikk du glipp av denne runden, kan du ta kontakt med prosjektlederen direkte på e-post: marit.store.valeur@nrk.no.

Det var få barn som meldte seg på, så NRK Super vil arrangere en egen audition for dem til høsten. 

Auditionen er et resultat av mangfoldsarbeidet i NRK, der de tidligere blant annet har hatt workshops, idémyldring og speeddating med personer med funksjonsnedsettelse. Det har gitt masse inspirasjon og avdekket et tydelig ønske om mer humor.

NRK oppfordrer alle som har lyst – funksjonsnedsettelse eller ikke – til å melde seg på alt av audition på NRK.

25.06.2019 kl. 18:23

Rullestoler kan få lov til å kjøre fortere

(NTB:) Forslaget om å øke den maksimale tillatte farten for rullestoler til 15 kilometer i timen sendes nå ut på høring.

– Regjeringen vil gjøre hverdagen enklere for folk. At rullestolbrukerne nå får en slik fartsøkning, er ønsket av brukerne og vil gi dem økt livskvalitet. Samtidig må vi sørge for at det ikke går utover trafikksikkerheten for andre trafikanter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet forslaget nå ut på høring.

I dag kan rullestolbrukere kjøre i 10 kilometer i timen. Med bedre rullestoler blir de også brukt andre steder i trafikken enn bare på fortau. Derfor ønsker regjeringen nå å legge til rette for en fartsøkning.

Du kan lese mer om denne saken her:  SNART BLIR DET LOV Å KJØRE FORTERE MED RULLESTOL – TAKKET VÆRE ANDREAS (15)

(©NTB)

24.06.2019 kl. 14:33

Store forskjeller i kommunale helse- og omsorgstjenester

(NTB:) Norske innbyggere har samme krav på helse- og omsorgstjenester uavhengig av postadresse, men de kommunale forskjellene er svært store.

Det kommer fram i en undersøkelse utført av Helsedirektoratet.

– Det er et generelt trekk i tallene at vi ser for stor variasjon og ulikhet i kvalitet på de kommunale tjenestetilbudene. Helsemyndighetene og kommunene må se nærmere på hva ulikhetene skyldes og gjøre noe med det, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en uttalelse.

For eksempel har kun 5,8 prosent av eldre hjemmeboende helsemottakere i Finnmark fått ernæringsoppfølging i løpet av det siste året. Til sammenligning har 27,9 prosent av innbyggere i Hedmark fylke fått tilsvarende oppfølging.

Det er også store nasjonale forskjeller på sykehjemmene. 46,1 prosent av sykehjemsbeboerne på landsbasis fikk ernæringsoppfølging i fjor. Oslo ligger på topp med en dekning på 79,9 prosent, mens kun 28,8 av sykehjemsbeboerne i Finnmark fikk det samme.

– De som er innlagt i sykehjem, er svake og sårbare grupper som vi har et særlig ansvar for å ta vare på, og det ansvaret må alle landets kommuner ta innover seg og etterleve, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet fremhever at arbeidet rettet mot antibiotikaresistente bakterier går i riktig retning. De siste fem årene har det blitt skrevet ut 72 færre resepter per 1.000 innbyggere.

(©NTB)

20.06.2019 kl. 17:21
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.