Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Jubel for fortsatt støtte til kristent lydbibliotek

Hos organisasjonen Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) står jubelen i taket. Kristelig Folkeparti sørget nemlig for å redde bevilgningen til lydbiblioteket som organisasjonen driver. Denne støtten hadde regjeringen fjernet i sitt opprinnelige budsjettforslag.

Budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene sier at KABB vil få en støtte på 3,5 millioner kroner neste år. Det er 200 000 kroner mer enn det beløpet finansminister Siv Jensen hadde kuttet i det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen.

Dette betyr, ifølge en melding på KABBs nettsider, at tilbudet i lydbiblioteket kan utvides neste år. Planleggingen med å legge inn flere tidsskrifter til utlån for syns- og lesehemmede er allerede i gang.

KABB har påpekt at de i hovedsak er alene om å tilby kristen oppbyggelseslitteratur til synshemmede gjennom sitt lydbibliotek.

Organisasjonen har argumentert med at en nedleggelse ville innebære en innsnevring av trosfriheten for blinde og svaksynte.

23.11.2018 kl. 10:42

KrF og regjeringspartiene enige om å utrede BPA

Nå må regjeringen utrede ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å finne ut hvordan den kan fungere som et likestillingsverktøy, slik det var meningen. 

Dette er klart etter at Kristelig Folkeparti ble enig med regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om neste års statsbudsjett.

Handikapforbundet og andre organisasjoner kan dermed notere seg en viktig lobby-seier.

De fire partiene stiller seg bak følgende marsjordre til regjeringen:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning med sikte på at BPA utformes slik at ordningen bidrar til å oppnå likeverd, like muligheter uansett bosted, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne, gode arbeidsforhold for assistentene og bærekraft i ordningen.»

Bakgrunnen for vedtaket er de mange rapportene som har kommet om at BPA ikke fungerer slik det var meningen etter at den individuelle rettigheten ble innført i 2015.

Blant annet opplever mange sterke begrensninger fra kommunene om hvordan BPA-ordningen kan brukes. Særlig restriksjoner på å reise med assistenter har vært mye omtalt.

Norges Handikapforbund er blant dem som har vært pådriver for å få utredet BPA-ordningen.

– Så deilig! utbryter forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund spontant når Handikapnytt gjør ham kjent med nyheten.

– Flere organisasjoner har i samarbeide drevet lobbyarbeid om dette underveis. Vi har pekt på behovet for dette. Og nå forventer vi at organisasjonene blir involvert i utredningsarbeidet, legger han til.

– Hva er det viktigste en slik utredning må belyse?

– Det viktigste er det avtalen sier: at BPA må fremme likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse. Og det må oppnås uavhengig av boform og så videre. Vi har hatt en BPA-ordning som det har vært en del problemer med. Nå tar flertallet grep og sier at det må gjøres annerledes, svarer Lein.

Lein mener det er viktig å utrede, først og fremst for å vite hva man gjør.

– BPA-brukere i dag har veldig ulike behov. Det er vesentlig å ivareta den bredden på en god måte. Derfor må konsekvensen av endringer for de ulike brukerne belyses på en god måte, sier Arne Lein.

Forbundsleder Arne Lein var provosert av regjeringens eget forslag til statsbudsjett, der BPA ble beskrevet som en solskinnshistorie.

Les mer her: PROVOSERT AV REGJERINGS BPA-GLANSBILDE I STATSBUDSJETTET

21.11.2018 kl. 09:42

Tatt for å være fulle – viser «MS-bevis» til dørvaktene

MS-forbundet utsteder egne ID-kort til medlemmene sine for at de skal kunne dokumentere at de ikke er overstadig beruset når de er ute på byen.

Det melder P4. Radiokanalen forteller at mange funksjonshemmede opplever å bli nektet inngang på utesteder fordi de feilaktig blir oppfattet å være overstadig beruset.

I julebordsesongen oppfordrer flere organisasjoner utelivsbransjen og særlig dørvaktene til større bevissthet.

– MS innebærer jo at man kan få en ustø gange, sier generalsekretær Mona Enstad i MS-forbundet til P4.

Hun forteller at organisasjonen hvert år får tilbakemeldinger fra medlemmer som blir stanset av dørvakter på grunn av måten de beveger seg på.

20.11.2018 kl. 09:20

Beboere sliter med tunge dører

På forhånd var de forespeilet handikapvennlig «livsløpsstandard» i det nybygde leilighetskomplekset Energiparken i Melhus i Trøndelag.

Men det som møtte beboerne var dører som er så tunge at de sliter med å åpne dem.

Rullestolbruker Svein Børge Hustøft er en av dem.

– Det er tragisk at jeg ikke kommer meg ut av inngangsdører eller inn i parken der jeg kan leke med datteren min, sier han til lokalavisen Trønderbladet.

Andre beboere frykter for brannsikkerheten fordi de sliter med å åpne dørene.

Norges Handikapforbund Trøndelag mener dørene er ulovlige tunge og krever at Melhus kommune tar affære.

Utbyggeren, Rett Hjem Bolig, avviser overfor Trønderbladet at ytterdørene er ulovlig tunge og viser til at de skal tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift.

20.11.2018 kl. 09:03

Arbeidsmiljøpris til Handikapforbundet

Norges Handikapforbunds administrasjon er kåret til den beste arbeidsplassen i frivillig sektor av rådgivningsselskapet Great Place to Work.

Utmerkelsen, som ble overrakt på et arrangement torsdag, bygger på en sammenlikning av resultater i medarbeiderundersøkelser som Great Place to Work har utført i flere bedrifter.

­– Jeg tror nøkkelen til at NHF fikk denne prisen i år, er at vi lever som vi lærer, sa en stolt og fornøyd Sunniva Ørstavik, generalsekretær for NHF, når hun tok i mot prisen, ifølge en nyhetsmelding på NHFs nettsider.

Great Place to Work er et internasjonalt selskap som blant annet utfører medarbeiderundersøkelser og gir råd om organisasjonskultur. Hvert år publiserer selskapet en liste over Norges beste arbeidsplasser, basert på resultatene av deres undersøkelser.

NHF-administrasjonen har vært gjennom store omstillinger de senere årene, blant annet flere runder med nedbemanning. Den siste ble gjennomført tidligere i år.

16.11.2018 kl. 09:07

Stadig flere barn fødes med Downs syndrom

Antallet levendefødte barn med Downs syndrom har økt med 30 prosent siden 1970 og fram til i fjor, skriver Dagsavisen.

Ifølge tall fra medisinsk fødselsregister kom 70 levendefødte barn til verden i Norge med Downs syndrom i 2017.

Ni av 10 000 levendefødte barn hadde Downs syndrom i 1970.  I 2017 var andelen tolv av 10 000 barn.

Det er overlege Tilde Broch Østborg ved kvinneklinikken på Stavanger universitetssykehus som legger fram tallene i et intervju med avisen. Hun tror en årsak til økningen er at flere kvinner enn før får barn senere i livet.

På den andre siden har antallet aborter av fostre med påvist Downs syndrom økt. I fjor var det 59.

09.11.2018 kl. 09:00

Regjeringen redder Ridderrennet

Kulturminister Trine Skei Grande (V) blar opp en million kroner for å redde det tradisjonsrike Ridderrennet fra å bli nedlagt, melder Aftenposten.

Problemer med å finne sponsorer er årsaken til problemene

Uten sponsorinntekter ville arrangørene måttet doble deltakeravgiften, noe mange deltakere ikke ville hatt råd til.

– Vi synes Ridderrennet er et så viktig arrangement, sier kulturministeren til Aftenposten som begrunnelse for bevilgningen.

Styreleder Håkon Gisholt uttrykker overraskelse og takknemlighet over støtten fra regjeringen.

Les også: NY STYRELDER VIL FORYNGE OG MODERNISERE RIDDERUKA

Neste års Ridderuke arrangeres på Beitostølen fra 24. til 31. mars. Dette er ifølge arrangøren selv verdens største årlige vintersportsuke for syns- og bevegelseshemmede.

Barnas Ridderuke arrangeres fra 13. til 19. januar.

02.11.2018 kl. 11:38

Veisalt ødelegger rullestolen

Mona Haugene fra Bodø klager over at salting av veiene i byen ødelegger rullestolen hennes.

I et oppslag i Avisa Nordland forteller hun hvordan både rullestolen og el-sykkelen ruster som følge av saltet.

– Jeg skulle ønske man heller kunne brukt ressursene som brukes til salting, til brøyting i stedet, sier hun til avisen.

Nestleder Gunnar Olsen i Norges Handikapforbund region Nord-Norge bekrefter at problemet rammer flere.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra flere som opplever det som et kjempeproblem at saltsørpa dras med rullestolen eller rullatoren inn i husene. Og det er ikke alle som er i stand til å få gjort ren rullestolen eller rullatoren selv, sier han til Avisa Nordland.

I fjor skrev Handikapnytt om rullestolbrukere som opplevde å bli innestengt på grunn av dårlig brøyting.

Les saken her: RULLESTOLBRUKERE BLIR SPERRET INNE AV SNØ

01.11.2018 kl. 17:00

Dette gjør TT-brukerne fornøyde

Antallet turer, hvor stort område ordningen de kan benyttes i og opplevelsen av komfort under transporten.

Dette er de tre faktorene som betyr mest for hvor fornøyde TT-brukere er med ordningen.

Konklusjonene kommer fram i en undersøkelse fra Nord universitet, Handelshøgskolen for Buskerud fylkeskommune, skriver tidsskriftet Samferdsel, som utgis av Transportøkonomisk Institutt.

I 2015 hadde 113 000 personer TT-kort, noe som tilsvarer 2,2 prosent av Norges befolkning. 70 prosent av dem har kortet på grunn av bevegelsesutfordringer.

Utgiftene til ordningen var samlet 490 millioner kroner. Administrasjon kommer i tillegg.

TT står for tilrettelagt transport og er en ordning for transport fra dør til dør for personer som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet.

30.10.2018 kl. 10:22

Kommunen sliter med å finne folk til rådet

Ordfører og varaordfører i Åfjord kommune i Trøndelag må ut og lete etter et nytt medlem til det kommunale rådet for funksjonshemmede i kommunen.

Årsaken er at ingen av organisasjonene har klart å komme opp med et navn på en kandidat til erstatning for rådsleder Veronika Moan Hansen, som får fritak på grunn av flytting.

– Det er et faktum at folk ikke står i kø for å ta på seg dette vervet, sier varaordfører Jon Husdal til lokalavisen Forsna-Folket.

30.10.2018 kl. 10:17

Slag-organisasjonene med felles forum

Fire selvstendige organisasjoner arbeider for slagrammede og deres pårørende i Norge. Nå har de gått sammen om å etablere Slagforum.

De fire er Landsforeningen for Slagrammede (LFS), Norsk Forening for slagrammede (NFS), LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge.

Slagforum skal gjøre det enklere for helsemyndigheter og helsepersonell å forholde seg til at flere aktører representerer samme gruppe, heter det i en pressemelding som de fire organisasjonene har sendt ut sammen.

Heretter skal de som ønsker kontakt med brukerorganisasjonene, kunne ta kontakt med Slagforum, som så sørger for koordineringen mellom de fire.

Alle organisasjonene forsetter som selvstendige organisasjoner med egne medlemmer, aktiviteter og informasjon.

Kunngjøringen av det nye Slagforum kom på Verdens hjerneslagdag, 29. oktober.

Landsforeningen for Slagrammede er tilsluttet Norges Handikapforbund.

De andre tre foreningene er alle medlemmer i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

30.10.2018 kl. 10:13

Rettsstaten svikter kognitivt funksjonshemmede

Hver tiende innsatt i norske fengsler har en kognitiv funksjonsnedsettelse. Men ansatte i politi og rettsvesen savner opplæring og kompetanse for å møte denne gruppa.

Dette kommer fram i en ny forskningsrapport som Nordlandsforskning har lagd, i samarbeid med NTNU og SIFER (Sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri, Nasjonalt nettverk).

Kognitiv funksjonsnedsettelser omfatter blant annet lære- og konsentrasjonsvansker og hukommelsessvikt.

Rapporten, som er lagd på oppdrag fra Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, viser at personer med kognitive funksjonsnedsettelser bare i begrenset grad blir systematisk fanget opp og fulgt opp i møte med politi og rettsvesen.

Strafferettspleiens mekanismer for å følge opp denne gruppa består i liten grad av systematiske rutiner. I stedet er det som regel opp til enkeltaktørers skjønnsutøvelse.

I rapporten foreslås en rekke konkrete tiltak, blant annet å endre forskriften for tilrettelagte avhør slik at de også omfatter mistenkte eller siktede og ikke bare fornærmede og vitner.

Det er også nødvendig å heve den grunnleggende kunnskapen om kognitive funksjonsnedsettelser hos studenter og ansatte, og å gi opplæring i enkel kommunikasjon, påpeker rapporten, ifølge Bufdirs nettsider.

29.10.2018 kl. 10:39

Søkelys på funksjonshemning, sortering og etikk

Bioetikk og funksjonshemning er tema for et engelskspråklig seminar som arrangeres på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 23. oktober klokken 12.00.

Ny bioteknologi kan avdekke og sortere ut flere menneskelige tilstander. Dette fordrer en demokratisk forankret bioetisk refleksjon, heter det i programmet for seminaret.

Blant innlederne er Inger Marie Lid og Jan Grue, som begge forsker på samfunnets forståelse av funksjonshemning.

Du møter også skuespiller Marte Wexelsen Goksøyr og forskerne Rosemarie Garland-Thomson, Halvor Hanisch og Bjørn Hofmann.

les mer om Marte Wexelsen Goksøyr her: STOLTERE ENN STOLTENBERG

«Et samfunns forståelser av helse og funksjonsnedsettelser er etisk relevant. I dag er det offentlige ordskiftet preget av en verdsetting av den fullt ut velfungerende kroppen. Vi har knapt positive metaforer for livserfaringer knyttet til ­variasjoner i funksjonsevne, som mange­ av oss har del i både direkte og indirekte», skriver forsker Inger Marie Lid i et innlegg på Verdidebatt.no denne uken.

I innlegget – der hun viser til seminaret tirsdag – tar hun opp hvordan høstens debatt om den øvre grensen for selvbestemt abort trenger et funksjonshemningsperspektiv. Fordi ønsker om abort etter 12. svangerskapsuke vanligvis er begrunnet med fosterets helse eller funksjonsevne.

Arrangører er VID Vitenskapelige høyskole og Universitetet i Oslo.

Klikk her for å gå til programmet for seminaret.

16.10.2018 kl. 09:48

Endelig får Tromsø kino rullestolheis

Arbeidet med å bygge brannsikker evakueringsheis for rullestolbrukere i Tromsø kino er nå godt i gang. Det skriver avisa Nordlys.

Mangelen på heis har medført at rullestolbrukere må ha med seg to ledsagere på kino. Dette er begrunnet med sikkerhetshensyn, i tilfelle kinoen må evakueres.

Frode Heggelund er en av dem som har brukt mye tid og krefter på å kjempe for en ordentlig evakueringsløsning fra kinoen.

Allerede i 2013 klaget han saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, men klagene mot manglende tilgjengelighet ved kinoen har vært omtalt helt siden 2009.

– Jeg føler meg som en liten unge, men jeg vil leve som alle andre, har Frode Heggelund tidligere sagt til Handikapnytt.

Klikk her for å lese mer om Frode Heggelunds engasjement: HER SYNGER FRODE UT MOT KINOEN SOM STENGER HAM UTE

Så lenge kinoen ikke har hatt evakueringsheis, har han måttet bruke BPA-timer dobbelt for å gå på kino.

Formannskapet i Tromsø vedtok i fjor å bevilge åtte millioner kroner til heisen, og nå er målet at den skal stå ferdig i løpet av desember, ifølge Nordlys.

15.10.2018 kl. 09:51

TT-skuffelse i Blindeforbundet

STATSBUDSJETTET: Norges Blindeforbund er skuffet over at regjeringen ikke har satt av mer penger til å utvikle den nasjonale TT-ordningen (tilrettelagt transport) i forslaget til statsbudsjett.

Beløpet på 139,2 millioner kroner er ifølge forbundet ikke nok til at flere fylker kommer med.

– Jeg er skuffet over TT-budsjettet og hadde håpet at flere fylker kunne kommet med i ordningen fra neste år, sier leder i Norges Blindeforbund, Unn Ljøner Hagen, i en pressemelding.

10.10.2018 kl. 19:17
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.