Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Sintef: Daglige ulykker med el-sparkesykler

Flommen av elektriske sparkesykler i norske bygater fører til flere skader og mindre fysisk aktivitet fordi de i hovedsak erstatter gå- og sykkelturer. Det kommer fram i en beregning som Sintef har lagd på oppdrag fra Statens vegvesen.

I mai 2019 rapporterte Oslo legevakt om 1,5 ulykker knyttet til sparkesykler hver dag i gjennomsnitt. Ulykkestallet økte parallelt antallet tilgjengelige sparkesykler og hvor mye de ble brukt utover sommeren.

Sintefs beregninger viser at syklene tar ganske mye plass når de er i fart, og arealbehovet er i stor grad avhengig hvor høy hastigheten er, og i hvilken grad syklistene tilpasser seg andre trafikanter. Dette er en utfordring når elsparkesykler benytter det samme arealet som fotgjengere.

I rapporten kommer det fram at flere land har nedlagt forbud mot å bruke el-sparkesyklene på fortau, der de er til hinder og fare for blant andre funksjonshemmede.

Men dette er ikke aktuell politikk for norske myndigheter.

Les mer: HAREIDE TROSSER RÅD: EL-SPARKESYKLER BLIR IKKE FORBUDT PÅ FORTAUET

Flere tall fra Sinte finner du i den nye mikromobilitetskalkulatoren.

05.05.2021 kl. 09:18

For tregt i Nav og Trygderetten, mener Riksrevisjonen

Både Nav og Trygderetten bruker for lang tid på å behandle klage- og ankesaker. Det fastslår Riksrevisjonen i en rapport som ble offentliggjort i dag.

– Lang saksbehandlingstid er en stor påkjenning for brukeren og de nærstående som er avhengig av brukerens inntekter, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for saker som har gått gjennom hele klage- og ankesakskjeden, økte i perioden 2014–2019. I 2019 var den på 19,5 måneder, mot i underkant av 17 måneder i 2014.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at den lange saksbehandlingstiden først og fremst skyldes at sakene blir liggende lenge både i Nav og Trygderetten før de blir behandlet.

Koronapandemien har ført til en ytterligere økning i saksbehandlingstidene. I flere år har saksbehandlingstidene for klage- og ankesaker vært for lange. 

– Ikke bare er den lange saksbehandlingstiden i seg selv en belastning for brukeren. Den fører også til at brukere som har rett på en stønad eller tjeneste, men som har fått avslag, blir gående uten nødvendig bistand over en lengre periode enn nødvendig. Det er alvorlig, sier Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at behandlingstiden for saker som omhandler uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og andre helserelaterte ytelser er gjennomgående lengre enn for andre ytelser.

04.05.2021 kl. 14:35

Birgit Skarstein er Årets Peer Gynt

Birgit Skarstein tar hjem nok en hederspris. Nå er hun også Årets Peer Gynt.

Det er Stiftelsen Peer Gynt som utdeler hedersprisen, og vinneren stemmes fram blant stortingsrepresentantene.

Portrettfoto av Birgit Skarstein.

Birgit Skarstein. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Hedersprisen Årets Peer Gynt ble innstiftet av Per Gynt-stevnet i 1971, og Einar Gerhardsen var den første som ble hedret. Prisen går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv åte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet. Einar Gerhardsen.

– Dette var gøy! Jeg tror jo så innmari på verdien av et inkluderende og raust fellesskap, og at vi alle kan gjøre noe for å påvirke samfunnet. Endring tar tid, og av og til er det ett skritt frem og to tilbake. Da er det utrolig hyggelig å kjenne på at vi er mange som har troen på at det nytter å engasjere seg, sier Birgit Skarstein selv i en pressemelding fra Stiftelsen Peer Gynt.

Hun synes det er ekstra stas at der de folkevalgte som har stemt fram vinneren.

De legger tross alt premissene for morgendagens samfunn, så dette leser jeg som at vi deler ønsket om et inkluderende fellesskap, sier Birgit Skarstein.

Prisen overrekkes på Peer Gynt friluftsscene på Gålå i Gudbrandsdalen lørdag 24. juli.

28.04.2021 kl. 09:07

Linn Skåber gir fordommene et ansikt

Møt en sjef i et reklamebyrå som bråkjekt forventer at alle medarbeiderne er «på» 24/7 og som skamløst spiller ut alle fordommene i boka når hun oppdager at kjempetalentene hun har på jobbintervju alle har nedsatt funksjonsevne.

Det er skuespiller, komiker og forfatter Linn Skåber som levendegjør denne lederskikkelsen i en ny kampanjefilm som skal skal sette søkelyset å diskrimineringen som jobbsøkere med funksjonsnedsettelse blir utsatt for på arbeidsmarkedet.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), FFO Vestland og Unge funksjonshemmede står bak kampanjen, med tittelen «Flytt deg!» og slagordet: «Ikke la fordommene dine stå i veien for andres ambisjoner.

Det er filmskaper Mari Storstein som står for manus og regi. Foruten Linn Skåber møter du Ida Hauge Dignes, Alexander Karlsen og René Mohn.

Se filmen her:

26.04.2021 kl. 15:06

Fikk ikke tilrettelegging fordi hun skaffet seg jobb selv

Sosionom Kristin Berg søkte og fikk ny jobb. Men hun måtte kjempe en lang kamp mot Nav for å få den tilretteleggingen hun trenger som blind arbeidstaker.

Årsaken var at Navs tilretteleggingstilskudd forutsetter nemlig at arbeidstakeren har fått jobben gjennom Nav eller gjennom et arbeidsmarked. Men Kristin Berg hadde søkt og fått jobben selv, uten hjelp fra Nav.

 – Det har nærmet vært en heltidsjobb å finne ut av dette, og jeg har lurt på om jeg bare skal gi fra meg jobben til nestemann på søkerlisten, sier Kristin Berg til Dagsavisen

Hennes kamp for tilrettelegging ble fanget opp på Stortinget, der Høyres medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen inviterte henne og Norges Blindeforbund til et møte.

– Kristin Berg er jo et veldig godt eksempel på hva slags fremragende arbeidstakere norsk næringsliv kan gå glipp av dersom barrieren for tilrettelegging blir for høy eller komplisert, sier stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde til Dagsavisen.

Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien hos Nav forklarer i en e-post til avisen at inkluderingstilkskudd er å anse som et arbeidsmarkedstiltak. Rammene er lagt for å hindre misbruk.

– Det betyr at de som ikke er under oppfølging fra Nav, men som har behov for arbeidsmarkedstiltak, må inngå en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale slik at Nav kan vurdere arbeidsgivers behov for inkluderingstilkskudd i hvert enkelt tilfelle, skriver han.

Grundtjernlien viser til at Nav jobber kontinuerlig med å forbedre og forenkle ordningene. Målet er at de skal være lette å forstå og forvalte.

Les også: NAV LOVER RASKERE TILRETTELEGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN

26.04.2021 kl. 10:58

Jørgen Foss: – Ap skriver likestillingshistorie

– På dette landsmøtet skriver vi likestillingshistorie, sa Jørgen Foss da han talte til Arbeiderpartiets landsmøte torsdag om funksjonshemmedes rettigheter.

Foss snakket i sin tale om betydningen av programforslaget om å gå innfor å ta FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven.

Se talen til Jørgen Foss her:

Jørgen Foss er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Oslo. Han er medlem i partiets ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede. Og han er regionkontorleder for Norges Handikapforbund i Oslo.

Foss viste til at de største likestillingspolitiske grepene som har endret Norge, er blitt vedtatt i Arbeiderpartiets landsmøtesal.

– Arbeiderpartiet har gått i spissen for kvinnekampen og homokampen. Og endelig skal vi vedta et knallbra program som gjør at Arbeiderpartiet skal lede an i kampen for likestilling av landets største minoritet, de funksjonshemmede, sa Foss.

Han trakk fram erfaringene fra jobben i Handikapforbundet da han forklarte hvilke utfordringer funksjonshemmede i Norge opplever i sin hverdag, enten det gjelder kampen for å få gå på nærskolen sin eller kampen for å finne en bolig som er tilgjengelig.

16.04.2021 kl. 09:35

Ivar Johansen blir tillitsvalgt for utviklingshemmede

Den kjente SV-politikeren, bloggeren og aktivisten Ivar Johansen går inn i styret i Osloavdelingen til Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Det skriver Johansen på sin egen blogg i dag.

«I mine mange år i folkevalgt atbeid har jeg hatt særlig engasjement i forhold til funksjonshemmedes situasjon. Et samfunn tilpasset funksjonshemmede vil være et godt samfunn for oss alle, og egentlig er det ofte storsamfunnet som skaper begrensninger for en del menneskers muligheter til å leve et fullverdig liv», skriver Johansen.

Johansen har vært representant for SV i Oslos bystyre siden 1987.

12.04.2021 kl. 11:13

Annette Jensen ny leder i HBF

Annette Jensen (43) fra Kristiansand er valgt til ny leder for Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) på foreningens digitale årsmøte søndag.

Hun overtar vervet etter Elin J. Langdahl, som har ledet foreningen de siste fire årene.

Økonomiutdannede Annette Jensen har vært lokallagsleder i HBF i Agder i flere år, og hun har dessuten et engasjement ved Norges Handikapforbunds regionkontor på Sørlandet. Hun er mamma til Maximilian (13).

– Alle barn, også våre, har en plass i samfunnet og det er vi som voksne som må gi dem denne muligheten. Vi voksne må bane vei for inkludering og gå foran å si at våre barn skal med! Det er vi som må fortelle samfunnet at nærskolen skal være for alle, at alle har rett på en meningsfull fritid, venner som banker på døren og mulighet til å en best mulig fremtid, sa Annette Jensen i hilsningstalen sin til årsmøtet.

HBF er en landsforening inn under Norges Handikapforbund som i 30 år har arbeidet for barnets og familienes beste, uavhengig av diagnoser.

Dette er det nye styret i HBF:
Leder: Annette Jensen
Nestleder: Karl Haakon Sævold
Økonomiansvarlig: Fowzia Hassan Finstad
Styremedlem: Håvard Ravn Ottesen
Styremedlem: Celina Sjøberg
Styremedlem: Trine Sumstad Wigtil
Varamedlem: Ragnar Skaug
Varamedlem: Tine Lillemoen Asklund
Varamedlem: Shahram Ariafar

11.04.2021 kl. 19:45

Leif Sylling er død

Leif Sylling – en av gründerne og den første daglige lederen i Uloba – er død, 75 år gammel. Det melder organsiasjonen på sine nettsider i dag.

Sylling var blant de første i Norge til å lansere tankene om at funksjonshemmede skulle administrere sin egen assistanse gjennom brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

«Han har vært sentral i utviklingen av BPA, som har gitt flere tusen et friere liv. Allerede før Uloba ble etablert, var han med i arbeidet for denne likestillingsreformen. Han ble Ulobas første daglige leder, og har siden vært sentral i alt Uloba har drevet med. Dette arbeidet vil vi minnes i ærbødighet og med respekt.», skriver Ulobas daglige leder Vikebe Marøy Melstrøm.

09.04.2021 kl. 22:47

Torstein Lerhol går til Medvind Assistanse

Torstein Lerhol (34) er ansatt som avdelingsleder i Medvind Assistanse, med ansvar for region øst. Han kommer fra en stilling som avdelingsleder Stendi Assistanse.

Portrettfoto av Torstein Lerhol.

Torstein Lerhol.

– Dette er en spennende mulighet til å bygge opp region øst, og noe jeg ikke kunne si nei til. Nå ser jeg frem til å suse videre sammen med Medvind Assistanse, som består av en uformell og faglig kompetent gjeng, sier Lerhol i en pressemelding.

Medieprofilerte Torstein Lerhol er utdannet lektor med mastergrad i historie. Han har har i en årrekke vært kommune- og fylkestingspolitiker for Senterpartiet.

Medvind Assistanse AS er et norskeid selskap som leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til mennesker med funksjonsnedsettelse. Lerhol begynner i den nye jobben 1. juni.

Les også: SE TORSTEIN PUSHE EGNE GRENSER I CANADAS VILLMARK

09.04.2021 kl. 16:26

Regjeringen har lagt fram likeverdsreformen

Livet skal bli lettere enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester.

Det presenteres som hovedformålet med likeverdsreformen som regjeringen la fram fredag.

Et av de viktigste tiltakene i reformen er å lovfeste retten til en barnekoordinator, som skal samordne ulike velferdstjenester. I dag er ikke denne funksjonen definert klart nok.

– Barn og familier med barn som har behov for sammensatte tjenester, møter en rekke utfordringer i hverdagen. Med likeverdsreformen skal vi jobbe for at disse familiene opplever trygghet og forutsigbarhet, uttaler statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding fra regjeringen.

Hovedpunkter i reformen er at familier og barn med behov for sammensatte tjenester skal:

  • motta sammenhengende og gode tjenester
  • være sjef i eget liv
  • ha en meningsfull hverdag
  • oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende.
27.03.2021 kl. 13:54

Frastjålet rullestolen – frykter lang ventetid

Da Ida Hauge Dignes (24) og kjæresten skulle ut på tur tirsdag kveld, oppdaget hun at ute-rullestolen hennes var stjålet. Nå frykter hun at hun må vente lenge uten hjelpemiddelet hun trenger for å komme seg ut.

Stolen var parkert i gangen utenfor studenthybelen hennes på Bjølsen i Oslo

Stolen er av typen Permobil X-850. Etterlysningen hun la ut, er delt mange tusen ganger i sosiale medier. Og både Avisa Oslo og VG skrev om saken.

Nå frykter hun at det vil ta flere måneder før hun kan få en ny stol fra Nav, hvis den ikke kommer til rette.

Ida Hauge Dignes er aktiv i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og kjent av mange fra podkasten Hemma, som hun lager sammen med Mariane Knudsen.

25.03.2021 kl. 09:46

Vaksinasjonslokaler med manglende tilgjengelighet

Talspersoner for funksjonshemmede i Narvik retter sterk kritikk mot kommunen for mangelfull tilgjengelighet i vaksinasjonslokaler, og for at det kommunale rådet for funksjonshemmede ikke ble forespurt før lokalene ble tatt i bruk.

– Jeg blir kokforbannet. Det er den samme unnskyldningen hver gang: «Vi tenkte ikke på det.» Når skal de begynne å tenke på det, da?

Det er Barbro Holmstad i Norges Handikapforbund som kommer med denne kraftsalven overfor avisen Fremover.

Ved to av lokalene måtte rådet selv be om å få komme på befaring. Ved et tredje måtte det endringer til.

Rådet i Narvik er lei av at de aldri blir konsultert av den samme kommunen som selv har oppnevnt dem.

Assisterende rådmann Lars Norman Andersen i Narvik avviser kritikken overfor avisen Fremover.

25.03.2021 kl. 09:28

FFO: Yngre funksjonshemmede må fram i vaksinekøen

Yngre mennesker med nedsatt funksjonshemmede og som er i risikogruppen, må lenger fram i køen for å få vaksine mot covid-19. Det krever Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– FFO mener at kriteriene for vaksine-rekkefølgen nå må vris fra «bare» høy alder til å også prioritere de med en særskilt utsatt helsetilstand og underliggende sykdommer, skriver organisasjonen på sine egne nettsider.

Den kraftige smitteøkningen og de muterte virusvariantene gir grunn til å vurdere på nytt hvem som skal prioriteres i vaksinekøen, mener organisasjonen.

– Mange funksjonshemmede og kronisk syke har en svært høy risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte. I tillegg lever mange i boforhold som kan sammenliknes med sykehjemsbeboere. De er avhengig av stell og pleie, og har dermed mange nærkontakter med den risikoen det innebærer,  skriver FFO.

Les også: TORSTEIN LERHOL (34) KORONAVAKSINERT: – ENDELIG KAN JEG SENKE SKULDRENE

18.03.2021 kl. 10:00

Deler ut penger til inkluderende kulturliv

Kulturdepartementet har satt av fem millioner kroner til ulike tiltak som skal gi barn og unge mulighet til å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter, på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted.

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge inviterer til dialogmøte 15. april for å informere om tilskuddsordningen «Inkluderende kulturliv» og for å dele kunnskap om søknadsprosessen.

– Deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter øker følelse av mestring, samhold og tilhørighet. Vi er derfor veldig glade for at ordningen videreføres i år, den skal bidra til at flere barn og unge kan delta i kulturlivet uavhengig av økonomisk, kulturell eller sosial bakgrunn, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand i en pressemelding.

Årets midler på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter.

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. mai.

16.03.2021 kl. 10:04
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.