Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Nav-ansatte gruer seg til mer «effektivisering»

(NTB-Bibiana Piene:) Ansatte i staten biter negler i forkant av statsbudsjettet. Etter fem år med «ostehøvelkutt» begynner en sparereform virkelig å svi, mener tillitsvalgte. Nav er en av etatene hvor ansatte mener smertegrensen er nådd.

– Folk gruer seg. Dette blir jo bare verre og verre. Budsjettene blir barbert, sier LO Stat-leder Egil André Aas til NTB.

Når statsbudsjettet legges fram mandag, vil regjeringen etter alt å dømme fortsette avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE), som høvler driftsbudsjettene til statlige virksomheter med kutt på mellom 0,5 og 0,8 prosent. Siden 2015 har staten spart 10,3 milliarder kroner på reformen, viser tall NTB har innhentet fra Finansdepartementet.

– Innsparingene gir oss handlingsrom til å gjennomføre nye, viktige politiske prioriteringer, sier statssekretær Brage Baklien (Frp) i Finansdepartementet til NTB.

Men reformen er særs upopulær både i fagforeninger og i opposisjonen.

– Det er en hån mot statsansatte å kalle disse kuttene for effektivisering. Dette er rene budsjettkutt. Regjeringen må tørre å kalle en spade for en spade, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Nav har fått 370 millioner i kutt siden 2015, ifølge nestleder i NTL Nav, Torgeir Homme. Kuttene må hovedsakelig tas gjennom nedbemanning.

– Det merkes veldig godt med tanke på de store oppgavene vi har, og forventningene til Nav om tett oppfølging. I tillegg har vi fått et veldig ambisiøst oppdrag på arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette henger ikke sammen, sier han.

Homme kaller kuttene for «ren årelating» som fører til et større sprik mellom behov og budsjett. Blant annet viser Navs langtidsbudsjett at etaten vil mangle 375 millioner kroner neste år til å fullføre igangsatte aktiviteter.

– Mange er ganske forbannet på disse kuttene og føler at jobben de gjør ikke blir verdsatt, sier Homme.

På en konferanse om ABE-reformen som LO Stat arrangerte nylig, tegnet tillitsvalgte i flere etater et dystert bilde av situasjonen. Blant annet blir fengslene stadig tynnere bemannet, Tollvesenet klipper ikke lenger skilter av biler det ikke er betalt årsavgift for, og politiet må la forbrytelser passere uten å etterforske.

Statssekretær Baklien forsvarer kuttene med at det er rimelig å forvente en viss effektivisering i offentlig sektor.

– I privat sektor effektiviseres det kontinuerlig. Når statlige virksomheter gjennomfører effektiviseringstiltak, vil ABE-reformen ikke føre til reelt kutt i driften, men bidra til at gevinsten føres tilbake til skattebetalerne og samfunnet for øvrig, sier han.

Samtidig kritiseres regjeringen for ikke å ville evaluere virkningene av reformen. Planer om en evaluering foreligger ikke, bekrefter Baklien.

– En rapportering fra virksomhetene om gjennomføringen av reformen ville være ressurskrevende og motvirke avbyråkratiseringen, sier han.

Derimot er Fafo nå i ferd med å kartlegge følgene av reformen. En rapport skal etter planen legges fram i november.

(©NTB)

04.10.2019 kl. 08:30

Svenske politifolk frikjent for å ha skutt og drept mann med Downs syndrom

(NTB-TT-Ritzau:) De tre politibetjentene som var tiltalt for tjenestefeil da Eric Torell ble skutt og drept, er frikjent i tingretten i Stockholm.

Eric Torell, som hadde både Downs syndrom og autisme, ble skutt og drept av politiet i Stockholm 2. august i fjor etter at han hadde rømt hjemmefra. 20-åringen hadde et lekevåpen og oppførte seg ifølge politiet truende. Totalt ble det avfyrt 25 skudd.

Alle de tre politibetjentene var tiltalt for tjenestefeil, men kun en av dem var tiltalt for å ha forvoldt en annens død

Påtalemyndigheten mente at leketøyspistolen kunne oppfattes som et ekte våpen, men konkluderte likevel med at politifolkene ikke vurderte situasjonen grundig nok før de skjøt. Det ble også argumentert med at bare 23 av de 25 skuddene som ble avfyrt, kunne forsvares med at de ble fyrt av i selvforsvar.

Retten mener verken tekniske eller medisinske undersøkelser støtter påtalemyndighetens syn på saken.

Det er ikke mulig å fastslå hvordan Torell beveget seg og sto da de dødelige skuddene falt, og ifølge retten kan hendelsesforløpet derfor ha vært et annet enn det påtalemyndigheten har anslått.

Rettens fagdommer Erik Lindberg uttaler at politiet sluttet å skyte mot Torell da de ikke lenger vurderte situasjonen som truende.

– Det har heller ikke blitt vurdert som rimelig at politiet i en ekstremt truende situasjon skulle stoppe før de nest siste og siste skuddene, når de øvrige 23 som ble avfyrt i rask rekkefølge aksepteres, sier han i en uttalelse.

Torells mor Katarina Söderberg har tidligere uttalt at hun håpet rettssaken kunne føre til endringer i politiet. Politiet må få mer kunnskap om hvordan mennesker med funksjonshemninger fungerer, mener hun.

I et intervju med avisen Aftonbladet fra august i fjor sa hun at sønnens mentale alder er på tre år.

– Et barn med Downs syndrom og autisme. Hvordan skulle han være så truende? Det gir ikke mening, sa hun.

(©NTB)

03.10.2019 kl. 16:00

Ingen tolkehjelp til FN-rapportørens besøk

FNs spesialrapportør for funksjonshemmedes rettigheter, Catalina Devandas er på besøk i Norge for å granske hvordan landets menneskerettslige forpliktelser overholdes.

Mandag 7. oktober er hun i Karasjok, blant annet for å treffe lokale tillitsvalgte i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Flere av dem har et stort behov for tolkestøtte. HLFs magasin Din Hørsel skriver i sin nettutgave at Nav ikke klarer å skaffe en skrivetolk som kan skriftliggjøre det som blir sagt, fra engelsk til norsk. Heller ikke bildetolk kunne ordnes.

Klikk her for å lese hele saken på dinhorsel.no.

– Det skal bli spennende å se om FNs spesialrapportør vil ta dette avslaget fra Nav som et tegn på manglende inkludering av hørselshemmede her i landet,  sier generalsekretær i HLF, Henrik Peersen, til Din Hørsel.

Les mer om spesialrapportørens besøk her: FN-RAPPORTØR I NORGE FOR Å GRANSKE TVANGSBRUK OG INSTITUSJONER

02.10.2019 kl. 19:03

Gir støtte til kjøkken på sykehjem og omsorgsboliger

(NTB:) Fra 1. oktober kan kommuner søke om penger for å få kjøkken tilbake på sykehjem. Regjeringen vil sette av 400 millioner kroner til dette de neste fire årene.

Tilskuddsordningen ble presentert tirsdag 1. oktober, som er den internasjonale eldredagen.

– For mange eldre er maten et av høydepunktene i løpet av dagen. Jeg ønsker derfor at flere eldre skal få servert sunn, god og hjemmelaget mat som ser innbydende ut, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Tilskuddsordningen gjelder renovering og bygging ved etablering eller gjenetablering av lokale produksjonskjøkken ved sykehjem og omsorgsboliger. Staten tar 60 prosent av kostnadene. Samlet tilskuddsramme for perioden 2019-2023 er på 400 millioner.

– Mange eldre er underernært. Da er det svært viktig at maten som serveres, smaker godt og at det er en koselig ramme rundt måltidet. Ved å få kjøkkenet tilbake på sykehjemmet kan beboerne få bedre matlyst og få servert mat de faktisk har lyst på, sier Listhaug.

Tilskuddet skal forvaltes av Husbanken.

(©NTB)

01.10.2019 kl. 10:10

Rekordmange nordmenn i europeisk frihetsmarsj

Et rekordstort antall norske deltakere er med når funksjonshemmede fra hele Europa møtes i Brüssel tirsdag 1. oktober for å marsjere mot EU-parlamentet.

Dette er niende gang Freedom Drive arrangeres, og årets marsj markerer 30-årsjubileet for etableringen av European Network on Independent Living (ENIL). I tillegg til selve marsjen blir det arrangert flere politiske møter og konferanser.

Uloba – Independent Living Norge stiller med funksjonshemmede aktivister fra Kristiansand, Bergen, Trondheim, Oslo og Tønsberg. Anført av Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm deltar de i marsjen i solidaritet med funksjonshemmede fra hele Europa.

Freedom Drive skal synliggjøre krav om at funksjonshemmede må settes på dagsorden innenfor alle politiske områder EU driver med. Fremtidens strategi for å ivareta funksjonshemmedes rettigheter må være fullt og helt i tråd med FN-konvensjonen om menneskerettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Retten til uavhengig liv og sosial inkludering i samfunnet må omfatte alle deler av livet. Og nok en gang fremmes kravet om å avvikle alle former for institusjoner. EU blir oppfordret til å fremme tjenester, service og personlig assistanse til alle som trenger det for å leve frie uavhengige liv.

Det tredje kravet til EU handler om å fremme frihet for alle gjennom å arbeide for en felles europeisk politikk for å ivareta funksjonshemmedes menneskerettigheter, ifølge en pressemelding fra Uloba – Independent Living Norge.

Independent Living er ideologien som ligger til grunn for likestillingen og inkluderingen av funksjonshemmede som aktive bidragsytere og borgere i samfunnet.

30.09.2019 kl. 20:18

Vil gi mediene unntak fra krav til universell utforming

Redaktørstyrte medier bør få unntak fra både likestillings- og diskrimineringsloven og forskriften for universell utforming av nettsteder og apper.

Det mener både Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk Redaktørforening, som i hver sin høringsuttalelse til den nye forskriften argumenterer imot å pålegge mediene slike krav.

Det er fagnettstedet Medier24 som skriver dette.

Norsk Redaktørforening viser i sin høringsuttalselse til at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) allerede har gjennomført tilsyn i flere mediehus og gitt en rekke pålegg om utforming, koding, teksting og liknende på nettutgavene.

NR, som er interesseorganisasjon for redaktører i norske medier, mener at slike pålegg «vil gripe direkte inn i den redaksjonelle uavhengighet og frihet».

Redaktørforeningen understreker at den er positiv til universell utforming for at mediene skal kunne nå et bredest mulig publikum. 

Men:

«Det er like fullt et grunnleggende prinsipp at ytringsfriheten, slik den er utformet i EMK art 10, altså friheten til å velge hva man vil formidle også innebærer en frihet til å velge hvordan man vil formidle det», heter det i høringsuttalselsen. 

Norsk Redaktørforening konkluderer derfor med at mediene som faller inn under Lov om redaksjonell fridom i media bør få unntak fra kravene til universell utforming.

I praksis vil det si alle journalistiske og redaktørstyrte medier som henvender seg til allmennheten.

MBL, som er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon, hevder i sin høringsuttalelse at lovgiver ikke har vurdert konsekvensene som forskriftskrav til universell utforming av nettstedet og apper vil ha for redaksjonelle medier.

Flere har reagert negativt i sosiale medier etter at Medier24 omtalte høringsuttalelsene.

Blant dem er stiftelsen Stopp Diskrimineringen, som skriver på Facebook:

«Dette er så frekt og kunnskapsløst at vi er målløse. Pressen i Norge mener altså at det å sikre menings- og ytringsfriheten til funksjonshemmedes er underordnet deres «kunstneriske» behov for utfoldelse.»

Spesialrådgiver og tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund, Lars Ødegård, skriver:

«Det er faktisk ingen redaksjonell frihet å diskriminere og ekskludere funksjonshemmede! Om ikke den frie, uavhengige og kritiske presse innser at likestilling gjelder alle, så er vår likestillingskamp verre enn forventet. Dette var skuffende.»

30.09.2019 kl. 14:39

Grande: 25 millioner til kultur-inkludering

(NTB-Alexander Vestrum:) – Vi skal ha et kulturliv og et samfunn som har rom for alle, uavhengig av kulturell eller sosial bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, etnisitet, nasjonalitet eller alder, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Hun opplyser at en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet får 5 millioner kroner, ifølge regjeringens budsjettforslag. I alt gis det 25 millioner til slike tiltak.

Tiltakene skal stimulere til mangfold, integrering og likestilling i ulike prosjekter på kulturfeltet.

Fra før har idretten en ordning for integrering i idrettslag, og denne utgjør i dag 20 millioner kroner. Ifølge statsråden har det frivillige kulturlivet etterlyst en tilsvarende ordning.

Med den foreslåtte ordningen er hensikten å bidra til at alle barn – uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon – får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med andre barn.

– Både idretten, frivilligheten og kulturlivet er viktige arenaer for inkludering og integrering, og her gjøres det en svært god jobb med å inkludere og integrere flere inn i fellesskapet. Det gleder meg stort at kulturlivet ønsker å trappe opp innsatsen for økt inkludering og integrering, sier Grande i en kommentar til NTB.

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge – vil nå få i oppdrag å etablere en søknadsbasert ordning for inkludering i kulturlivet.

Norsk kulturråd får i budsjettforslaget 4,4 millioner kroner til arbeid som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.

– Kunst og kultur gir viktige bidrag til et levende demokrati der alle er frie til å ytre seg og der mangfold, skaperkraft og kreativitet er høyt verdsatt. Vi skaper trygge og tolerante samfunn ved å bygge mangfoldige fellesskap der flere kjenner seg hjemme, sier Grande.

(©NTB)

28.09.2019 kl. 17:20

I dag blir ExtraStiftelsen til Stiftelsen DAM

I dag, onsdag 25. september, blir ExtraStiftelsen til Stiftelsen DAM, etter en prosess som har vart siden 2016 da stiftelsen ga fra seg Extra-spillet.

DAM står for deltakelse, aktivitet og mestring. Samtidig er det også inspirert av folkeeventyret og Olav H. Hauges dikt om Fugl Dam.

– Først og fremst er jeg glad for at vi endelig får et navn som er tettere på formålet til stiftelsen. Det forteller mer om hvordan vi forstår helse og de levde livene våre, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen i en pressemelding.

– Deltakelse, aktivitet og mestring er viktig i dag og det vil også være viktig i åra framover. Det er jo dette prosjektene vi støtter handler om, legger han til.

I forbindelse med navneendringen gjøres det flere endringer i stiftelsen. Blant annet lanseres ny nettadresse, dam.no, søknadssystemet (ExtraWeb) døpes om til damnett.no og ordningen ExtraExpress døpes om til Ekspress.

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Prosjektene drives av de frivillige helseorganisasjonene, blant dem Norges Handikapforbund og andre organisasjoner av funksjonshemmede, og pengene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. I 2019 deler stiftelsen ut 305,7 millioner kroner til over tusen prosjekter i hele Norge.

25.09.2019 kl. 11:12

Tettere Nav-oppfølging av familier med lav inntekt ga ikke resultat

(NTB:) Tettere oppfølging fra Nav av familier med lavinntekt førte ikke til at flere kom i arbeid og fikk bedret økonomi, viser forskning fra Oslo Met.

– Det var overraskende, og vi ble litt skuffet selv. Hovedfunnet går imot det som var hypotesen, sier professor Ira Malmberg-Heimonen ved Oslo Met til Dagsavisen.

Hun har ledet arbeidet med en evalueringsrapport, der forskerne skulle se på om foreldrene fikk arbeid, om familiens inntekter økte og om bosituasjonen ble bedre.

383 familier har hatt en egen koordinator som har jobbet etter en bestemt oppfølgingsmetodikk basert på hva forskere på feltet har ment er det riktige å gjøre for å lykkes. Gruppen er blitt sammenlignet med 360 lavinntektsfamilier som har fått ordinær Nav-oppfølging. 78 prosent av foreldrene som har vært med i prosjektet, har innvandrerbakgrunn. Botiden i Norge var tolv år i snitt.

Hovedfunnet er at tiltakene ikke har hatt effekt på noen av områdene som ble målt.

Malmberg-Heimonen mener resultatene må ses i lys av at den store majoriteten i målgruppen er innvandrere.

– Verken vi eller Nav var klar over at andelen var så høy som 78 prosent. Det er en annen problematikk knyttet til denne gruppen. De har språkproblemer og lav utdannelse. Det er vanskelig for denne gruppen å få arbeid, uansett oppfølgingsmetode. Det har nok også med arbeidsgiversiden å gjøre og diskriminering på arbeidsmarkedet, sier hun.

(©NTB)

25.09.2019 kl. 08:55

Nå kan sykmeldte få sykepenger i utlandet

(NTB:) Arbeids- og sosialdepartementet fjerner kravet til at mottakere av sykepenger må befinne seg i Norge. Bakgrunnen er en ny tolkning av en EU-forordning.

«Regjeringen vil jobbe for tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser», heter det i Granavolden-plattformen. Nå liberaliserer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) reglene for å motta sykepenger i utlandet, melder ABC Nyheter.

Det skjer som følge av en ny tolkning av en EU-forordning, går det fram av svaret statsråden gir på et spørsmål reist av Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

– Det er stor fare for at dette fører til økte kostnader til kontroll, økt misbruk av penger og undergraving av den norske fastlegeordningen, sier Gjelsvik til ABC Nyheter.

– Det kan også være leger i utlandet som kan sykmelde. Dette gir økt rom for å misbruke systemet, sier Gjelsvik, som sier han har fått signaler i den retning fra folk i Nav-systemet.

Liberaliseringen kom i form av et rundskriv til de Nav-ansatte:

«Arbeids- og sosialdepartementet har etter innspill fra Trygderetten bestemt at sykepenger ikke kan stanses eller avslås kun på grunnlag av at brukeren skal oppholde seg, eller har oppholdt seg i et annet EØS-land.»

I Folketrygdlovens paragraf 8–9 heter det: «Det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge».

(©NTB)

25.09.2019 kl. 08:51

Internasjonal fotballheder til Stjerneserien

Det europeiske fotballforbundet UEFA har tildelt prisen «Best Disability Initiative» til Stjerneserien i Hordaland. Prisen er en av fem «Grassroot awards» som forbundet deler ut hvert år.

Stjerneserien er et opplegg for fotballspillere med en funksjonsnedsettelse og behov for tilrettelegging. Men i motsetning til tidligere er det ingen diskusjon verken om diagnoser eller hvem som skal få være med hvor, forteller ildsjel Tove Iren Vindenes til Bergensavisen.

– Jeg tror en viktig grunn for at vi har lykkes, er at vi da vi overtok for tolv år siden, bestemte oss for å slutte med disse diskusjonene. Vi sa ganske enkelt at dette er idrett for alle med funksjonsnedsettelse eller tilretteleggelsesbehov, punktum. Dette, sammen med at kretsen har lagt mye ressurser ned i arbeidet, gjør at vi har hatt stor fremgang, forteller hun til avisen.

Serien har vokst fra 100 spillere på seks lag i 2007 til 22 lag og over 300 spillere i dag.

– Noen her er kjappe i beina, andre er kjappe i hodet mens beina ikke henger med. Derfor har vi fem ulike nivåer vi differensierer mellom i kamp, slik at det skal bli gøy for alle, forklarer Vindenes.

Andre kretser ser også til Stjerneserien for hvordan slikt arbeid bør drives.

24.09.2019 kl. 09:11

Ny leder i Blindeforbundet vil fjerne data-hindringer

– Det viktigste for meg er arbeid. Alle synshemmede som vil det, skal ha en jobb å gå til og få den karrieren de ønsker.

Det sier Terje André Olsen (50), som på Norges Blindeforbunds 64. landsmøte ble valgt til ny forbundsleder. Organisasjonens landsmøte ble avholdt på Hurdal syn- og mestringssenter i Akershus 19.-22. september.

Portrett av Terje André Olsen.

Terje André Olsen er ny leder i Norges Blindeforbund. (Foto: Norges Blindeforbund)

– Jeg vil løfte frem svaksynte i så mange sammenhenger som mulig. Samtidig vil jeg jobbe for saker som gjelder svaksynte og blinde hver for seg eller som samlet gruppe, sier forbundets nye leder i en pressemelding fra Blindeforbundet.

Olsen er utdannet innen IT og økonomi, og frem til nå har han vært seksjonssjef i Nav.

– Jeg håper at IKT ikke lenger skal være en hindring for synshemmede på arbeidsmarkedet, og at de som kjøper IT-systemer får hjelp til å gjøre dette riktig. Det er også viktig at dette blir en del av kravene når Norge skal etterkomme EUs webdirektiv, sier han.

Terje André Olsen er selv svaksynt og har lang fartstid i Norges Blindeforbund. Han kommer opprinnelig fra Arendal og har blant annet sittet i fylkeslaget i Aust-Agder og i flere perioder har han vært leder i Oslo fylkeslag. I mange år har var han også leder i Norges Blindeforbunds ungdom. I de siste to årene har han vært nestleder i sentralstyret. 

Olsen overtar etter Unn Ljøner Hagen som har vært forbundsleder i to perioder, til sammen fire år.

23.09.2019 kl. 12:57

Fagforbundet ber regjeringen snu om pensjonskutt for uføre

(NTB:) LOs største forbund Fagforbundet reagerer sterkt på regjeringen forslag om kutt i uførepensjonen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H) varslet tidligere denne uken at hun vil fjerne skjermingstillegget til uføre pensjonister.

Skjermingstillegget kompenserer uføre som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid, slik yrkesaktive kan.

Fagforbundet reagerer sterkt på kuttet. I en uttalelse fra forbundets landsstyre torsdag ber forbundet regjeringen om å snu i saken. De peker på at pensjonsreformen innebærer at yngre årskull må jobbe lenger for å få pensjon på samme nivå som eldre årskull, og at det tidlig ble det klart at dette ville slå helt urimelig ut for uføre, siden de ikke kan velge å jobbe lenger.

– For å kompensere for denne uretten ble det innført et skjermingsfradrag. (…) Det er denne ordningen regjeringen nå vil kutte. Landsstyret i Fagforbundet reagerer sterkt på at regjeringen nok en gang tar fra de vanskeligst stilte, heter det i uttalelsen.

Hauge har uttalt til DN at forslaget er «i tråd med arbeidslinjen» og sier at dagens ordning innebærer at uføretrygdede som blir alderspensjonister, kan få opptil 50.000 kroner mer i årlig alderspensjon enn yrkesaktive som går av tidlig i 60-årene.

Hvis skjermingstillegget blir fjernet, vil det dessuten innebære en innsparing på 1,3 milliarder kroner i 2030.

Både Ap, SV og Rødt har reagert sterkt på forslaget, som de kaller «usosialt», «et svært grovt angrep på uføres inntekt» og «å gå løs på syke og fattige».

Forslaget som er sendt på høring, retter seg mot uføre født i 1954 eller senere.

Landsstyret i Fagforbundet ber regjeringen snu.

– Det betyr lite for økonomien i Norge og svært mye for dem som rammes, heter det.

(©NTB)

19.09.2019 kl. 23:11

Nå får langt færre diagnosen utviklingshemning

(NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve:) Det er rapportert inn færre personer med diagnosen utviklingshemning i 2019. Årsaken kan være økt kontroll med kommunene. Det går fram av en rapport Helsedirektoratet har laget på bestilling fra regjeringen.

Bakgrunnen var Tolga-saken, der to av tre brødre var blitt registrert som psykisk utviklingshemmede uten at de visste det selv.

Antall personer med utviklingshemning har økt med om lag 300 personer hvert år fra 2003 til i fjor. Unntakene var i 2008 og i år. I 2019 er det rapportert inn 420 færre tilfeller enn i fjor.

En spørreundersøkelse tyder på at grunnen til årets nedgang, er at kommunene ikke har skaffet den nødvendige dokumentasjonen på diagnosen, melder Helsedirektoratet.

I 2019 ble det innført krav om at revisor skulle kontrollere alle personene i kommunens lister og dokumentasjonen for diagnosen. Tilbakemeldingene fra kommunene er at økte krav har ført til et stort arbeid for å innhente attester, heter det i rapporten.

En stikkprøvekontroll som Helsetilsynet har utført, konkluderer imidlertid med at de fleste får stilt diagnosen korrekt.

– Undersøkelsen gir ikke holdepunkt for en generell bekymring for at personer feilaktig får stilt eller feilaktig blir registrert med diagnosen psykisk utviklingshemning, skriver Helsetilsynet.

Spesialisthelsetjenesten har stilt diagnosen i 83 prosent av de over 700 sakene som ble undersøkt. I 14 saker var det uklart hvor diagnosen var stilt, mens resten av sakene sto kommunene ansvarlig for, noe som kan bety at diagnosen var stilt av blant andre fastlege eller psykolog.

Tolga-saken førte til at regjeringen ville skaffe oversikt over praksisen for utredning og fastsetting av diagnosen psykisk utviklingshemning.

– Vår kartlegging tyder på at det er variasjon i de lokale rutinene og potensial for ulik praksis, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Direktoratet mener det må utarbeides en faglig retningslinje for utredning og diagnostisering, og at man må sikre at helsepersonell som skal utrede diagnosen, har god nok kompetanse.

– Formålet med å utrede og stille diagnosen er å gi personen selv og personer i omgivelsene en best mulig forståelse for personens utfordringer og økte muligheter for å gi tilpasset hjelp, understreker Haug.

Kommunene får tilskudd fra staten basert på antall innbyggere med utviklingshemning.

Granskingen av Tolga-saken viste at det ble funnet feil ved kommunens registrering, noe som har ført til utbetaling av sju millioner kroner fra staten på feil grunnlag. Det er imidlertid ikke funnet holdepunkter for at Tolga kommune bevisst har rapportert feil for å skaffe seg midler de ikke hadde rett på, ifølge granskingsrapporten.

I kjølvannet av Tolga-saken, har regjeringen også startet en gjennomgang av vergemålsordningen. Regjeringen slo i november i fjor fast at myndighetene hadde tolket loven feil på dette området. Flere hundre mennesker har meldt fra til fylkesmennene om at de er satt under vergemål mot sin vilje.

(©NTB)

19.09.2019 kl. 12:59

22 av 24 anker dommen i Aleris-saken

(NTB:) Minst 22 av 24 miljøarbeidere som delvis tapte søksmålene mot velferdskonsernet Stendi (tidligere Aleris) i Oslo tingrett, anker dommen.

Ankefristen går ut denne uka, skriver FriFagbevegelse.

Aleris Ungplan og BOI, som i ettertid har skiftet navn til Stendi, ble saksøkt av 24 tidligere konsulenter. De har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstakere. De fremmet krav om fast ansettelse og betydelig beløp i etterbetaling.

I Oslo tingrett ble Stendi i august helt frikjent i elleve av sakene, mens tolv av saksøkerne ble tilkjent økonomisk kompensasjon og fikk delvis medhold, men beløpende de er tilkjent, ble langt lavere enn kravene. Kun fire av saksøkerne fikk medhold i at de skulle ansettes fast.

– Vi kan ikke leve med at dommen i Stendi-saken blir stående, sa leder Mette Nord i en kommentar da avgjørelsen fra tingretten ble kjent.

(©NTB)

18.09.2019 kl. 12:12
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.