Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

14 millioner til prosjekter for funksjonshemmede

(NTB:) 31 prosjekter som skal gjøre samfunnet mer tilgjengelig for funksjonshemmede, har fått 14 millioner kroner i støtte av Kulturdepartementet.

– I løpet av livet vil mange av oss oppleve å få nedsatt funksjonsevne. Det handler for eksempel om å kunne få med seg rullestol eller barnevogn dit man ønsker, men også om god informasjon på kollektivtrafikk når syn og hørsel svikter. Universell utforming gjør hverdagen bedre for alle og er helt vesentlig for at vi skal ha et inkluderende samfunn, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding.

De 14 millioner kronene er fordelt på ulike prosjekter, fra kollektivtrafikk, friluftsliv, digitalisering og bygningsteknikk til utdanning.

– Det er viktig for regjeringen at så mange som mulig skal leve så selvstendig og fritt som mulig, sier Trettebergstuen.

(©NTB)

10.05.2022 kl. 11:55

Skien kommune får foretaksstraff etter dødsfall

(NTB:) Skien kommune må betale 750.000 kroner i foretaksstraff etter at en kvinne i 50-årene ble funnet død. Kvinnen bodde ved et av kommunens bofellesskap.

Forelegget på 750.000 kroner er vedtatt og dermed havner ikke saken i retten, skriver NRK.

Kommunen er ilagt straff for å ha unnlatt å organisere virksomheten på en slik måte at helsepersonell var i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, heter det i en pressemelding fra kommunen.

16. august 2020 ble kvinnen kjørt til Skien sentrum av en kommunalt ansatt for å handle. Deretter forsvant hun, og ble funnet død på kvelden etter en større leteaksjon.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark drev tilsyn mot kommunen etter hendelsen, men avsluttet dette da det ble iverksatt nødvendige tiltak våren 2021.

(©NTB)

09.05.2022 kl. 13:47

Svak økning i antall uføretrygdede

(NTB:) For femte kvartal på rad er 10,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år uføretrygdet. Ved utgangen av mars fikk 363.100 personer uføretrygd i Norge.

Det er 2.100 flere enn ved utgangen av forrige kvartal, opplyser Nav fredag.

– Tallet på mottakere av uføretrygd har økt svakt i første kvartal, men samtidig holder andelen uføre i befolkningen seg stabil, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Han sier andelen uføretrygdede øker med alderen, og at det er særlig mange kvinner i alderen 50–64 år som får uføretrygd,

Andelen som fikk uføretrygd i prosent av befolkningen, var høyest i Agder med 14,3 prosent. Deretter følger Nordland (14) og Innlandet (13,8), mens det var færrest i Oslo (6,2).

(©NTB)

06.05.2022 kl. 15:10

Frivillig innsats for helse og rehabilitering får 350 millioner kroner

(NTB:) Regjeringen gir 351,8 millioner kroner til frivillige organisasjoner som jobber med helse og rehabilitering i Norge.

Tilskuddet er fra overskuddet fra spillemidlene til Norsk Tipping og blir fordelt via Stiftelsen Dam, opplyser Kulturdepartementet.

Stiftelsen støtter prosjekter som blant annet fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, rehabilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

– Hver eneste dag gjør de frivillige organisasjonene en stor samfunnsinnsats for å hjelpe folk. Derfor er det så bra at vi kan gi et rekordtilskudd på 351,8 millioner kroner til det frivillige helse- og rehabiliteringsarbeidet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Blant dem som får tilskudd, er Rådgivning for spiseforstyrrelse, Dissimilis Norge, Mental Helse Ungdom og Norges Døveforbund.

6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping skal gå til helse- og rehabiliteringsformål gjennom Stiftelsen Dam. I fjor fikk 83 organisasjoner støtte til 742 prosjekter.

(©NTB)

06.05.2022 kl. 14:54

Ekspertutvalg skal evaluere loven om tvang i psykisk helsevern

(NTB:) Lovendringen om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern skal nå evalueres av et ekspertutvalg.

I 2017 ble manglende samtykkekompetanse innført som et vilkår i psykisk helsevernloven. Nå oppnevner regjeringen et utvalg som skal evaluere endringene, skriver TV 2.

– Målet vårt er å bidra til et lovverk og en praksis som sikrer pasientens rett til nødvendige og forsvarlige helsetjenester, og som samtidig sikrer at tvang bare brukes i situasjoner der det er nødvendig av hensyn til pasientens helse, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun sier de også legger vekt på pårørendes behov og samfunnssikkerhet.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til kanalen at det har kommet blandede tilbakemeldinger fra dem som jobber i psykisk helsevern, etter at loven ble innført i 2017.

Det er Øystein Mæland, administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus, som skal lede ekspertutvalget.

(©NTB)

05.05.2022 kl. 17:34

Fem av ti vil forby elsparkesykkel på fortau

(NTB:) Forslaget om å forby elektriske sparkesykler på fortau utredes av regjeringen. Ifølge en fersk undersøkelse får det støtte av halvparten av de spurte.

Nærbilde av elektriske sparkesykler parkert på fortauet.

FÅ DEM BORT: Halvparten er enige med funksjonshemmedes organisasjoner. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

I en spørreundersøkelse, gjennomført av YouGov på vegne av forsikringsselskapet Tryg Forsikring og organisasjonen Trygg Trafikk, svarer 52 prosent at de vil ha et forbud mot bruk av elsparkesykkel på fortau.

Et slikt forbud er blant annet fremmet som et krav fra Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Les mer: SAMLET KRAV TIL MYNDIGHETENE: SPARKESYKLENE MÅ VEKK FRA FORTAUET

Regjeringen har alt skjerpet reglene for elsparkesykkel-bruk og blant annet innført promille- og aldersgrense. Forslaget om fortau-forbud ligger på bordet til utredning og er del av en pakke med nye regler.

Blant personer mellom 18 og 29 år støtter 34 prosent et slikt forbud, mens hele 65 prosent av de spurte over 60 år støtter det.

Andelen som ønsker et forbud er størst i Oslo med 55 prosent, og lavest i Trøndelag og Nord-Norge med 47 prosent.

I hovedstaden er elsparkesykkelskadene mer enn halvert etter de nye reglene ble innført i fjor.

(©NTB)

30.04.2022 kl. 17:03

Strekkmetall er førerhundenes skrekk

Oer halvparten av landets cirka 300 førerhundbrukere rapporterer at det er utfordrende for hundene deres å gå på strekkmetall.

Det kommer fram i en undersøkelse som Opinion nylig har utført for Norges Blindeforbund.

Strekkmetall er materialet som brukes som dekke på blant annet gangbroer og trapper utendørs.

En hundeklo kan sette seg fast og rives av i strekkmetallet. På grunn av trengsel blir man presset bakfra, og det øker faren betraktelig for at hunden skader seg. 

– Vi ønsker at det ikke lenger skal brukes strekkmetall, sier generalsekretær i Blindeforbundet, Per Inge Bjerknes

Han har selv har vært førerhundbruker i mange år.

– Dette er utfordrende for førerhunder og også for andre synshemmede er det mange som opplever dette som krevende underlag. Det bør prioriteres å finne alternative løsninger, sier han.

Strekkmetall, elsparkesykler, veisalt, glohet asfalt, isete og glatt landgang fra ferge, drosjer som nekter å ta med førerhund eller en overfylt buss er andre utfordringer for førerhundbrukerne.

Onsdag 27. april var førerhundens dag.

28.04.2022 kl. 09:44

Inkassoalarm etter økte strømutgifter og økte priser

(NTB:) Inkassobransjen slår alarm om at flere sliter etter skyhøye strømregninger og prisøkning på matvarer og drivstoff.

Mange sliter med å få månedsbudsjettet til å gå opp, og konsekvensen er at stadig flere lar regninger ligge for lenge, ifølge inkassobyråer VG har vært i kontakt med.

I mars så inkassobyrået Fair Group antallet energirelaterte inkassosaker øke med nesten 50 prosent sammenlignet med samme måned året før.

– Flere og flere sliter med å betale strømregningen. Én ting er antallet, men beløpet er også over dobbelt så høyt, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Group.

Sør-Norge har landets høyeste strømpriser, og selskapet Inkassopartner, som er basert i Kristiansand, har få strømsaker. men de merker konsekvensene på en annen måte.

– Folk prioriterer strømregningen og lar andre regninger ligge og gå til inkasso, sier daglig leder Geir Grindland.

Kredinor har sett en svak nedgang i januar og februar sammenlignet med fjoråret, og mener dette skyldes at strømstøtten fra staten har hjulpet. I mars økte antallet inkassosaker litt likevel og det samme ser ut til å bli tilfellet i april.

Gruppene som særlig rammes, er lavtlønnede, studenter og pensjonister.

(©NTB)

28.04.2022 kl. 09:22

70.000 kr i erstatning for Nav-fengsling: – En trøkk i trynet

(NTB:) En Nav-klient som ble straffeforfulgt av Nav i seks år og urettmessig fengslet i 61 dager, har fått 70.000 kroner i erstatning. Nå saksøker hun staten. Kvinnen er et av ofrene i Nav-skandalen som ble avdekket i 2019 da det ble kjent at Navs praksis i saker om en rekke trygdeytelser var i strid med EØS-retten.

Statens sivilrettsforvaltning (SFR) har gitt kvinnen – som en av de første som får oppreisning etter skandalen – en erstatning på 70.000 kroner.

– Jeg opplever summen som latterlig. En trøkk i trynet for å si det på godt norsk, sier kvinnen til Aftenposten.

Hun beskriver prosessen fra da Nav anmeldte henne i 2015 for grovt bedrageri til hun ble frikjent i november 2021 som «en endeløs følelse av overgrep fra myndighetene».

– Det er ikke antydning til at de tar inn over seg hva de har gjort, og hvordan det har påvirket oss som mennesker, sier hun.

– Vi har fattet vedtak i tre saker hvor vedkommende har sonet fengselsstraff. De tilkjente oppreisningsbeløpene i disse sakene ligger på mellom 50.000 og 70.000 kroner, sier avdelingsdirektør Kristina Kjeverud i SRF.

Hun mener beløpet må ansees som en «betydelig oppreisningssum».

Kvinnen går nå til sak mot staten og krever større oppreisning.

(©NTB)

25.04.2022 kl. 08:30

Helsefagarbeider dømt for seksuelle overgrep

Den mannlige helsefagarbeideren i 60-årene forgrep seg seksuelt på en yngre, kvinnelig beboer på et bofellesskap for personer med psykiske diagnoser. Nå er han dømt i Vestfold tingrett for å ha misbrukt stillingen sin og utnyttet noens psykiske lidelse.

Det var NRK som først meldte om saken.

Helsefagarbeideren jobbet i bofellesskapet som nattevakt. I retten har han erkjent seg skyldig etter de fleste punktene i tiltakebeslutningen.

I retten ble det forklart at kvinnen – som er i midten av 20-årene – har flere alvorlige psykiske diagnoser, og at hun som selvskadingsmetode har utsatt seg for seksuelle overgrep. Da nattevakten begynte i stillingen, ble han informert om at kvinnen er redd for menn, at han ikke skulle ha kontakt med henne og ikke være inne hos henne om natten.

Likevel ble det til at de snakket mye sammen om nettene, og at de også hadde kontakt på sosial medier.

Etter overgrepene mot henne skjedde i bofellesskapet, mens han hadde nattevakt. Etter hendelsene opplevde hun forverring i sin psykiske tilstand.

I Vestfold tingrett ble helsefagarbeideren dømt til fengsel i ti måneder og å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisning.

22.04.2022 kl. 09:19

Tilgjengelighet opp i Kringkastingsrådet

Mange strever med å tilegne seg tilbudet fra NRK. Dette er blant gjengangerne i klagene som kommer inn til Kringkastingsrådet. Torsdag skal rådet drøfte hvordan NRKs innhold skal være tilgjengelig for alle.  Det melder NRK i en pressemelding.

Manglende teksting, bruk av bakgrunnslyd eller musikk når det snakkes, dialektbruk og generelt at talen ikke er klar og tydelig, er blant forholdene folk klager på.

I Kringkastingsrådet vil NRKs tilgjengelighetssjef Siri Antonsen og digital tilgjengelighetsekspert Kristoffer Lium fortelle hvordan NRK jobber for at alle skal kunne bruke NRKs innhold og tjenester , uavhengig av opplevde hindringer rundt syn, hørsel, fysiske eller kognitive ferdigheter.

Sindre Falk vil delta fra  NRKs brukerråd hvor personer med ulike funksjonshemninger er representert. Dette rådet gir NRK råd, innspill og tilbakemeldinger om hvordan innholdet kan gjøres bedre tilgjengelig for ulike grupper av brukere.

20.04.2022 kl. 13:39

Støttekontakt dømt til fengsel for seksuell omgang

(NTB:) En mann i 40-årene er i Vestre Finnmark tingrett dømt til fengsel i ett og et halvt år for å ha hatt seksuell omgang med en kvinne han var støttekontakt for.

Mannen må også betale kvinnen 150.000 kroner i erstatning, skriver NRK. Ifølge tingretten hadde mannen over 100 samleier med kvinnen i en periode på over to år.

I retten kom det fram at mannen og kvinnen allerede hadde utviklet et seksuelt forhold før mannen søkte og fikk stillingen som kvinnens støttekontakt, skriver iFinnmark.

Vestre Finnmark tingrett mente mannen har utnyttet et tillits- og avhengighetsforhold overfor kvinnen, og mannen ble dømt for å ha misbrukt sin stilling til å ha seksuell kontakt. Mannen er også fradømt retten til å ha en lignende stilling i tre år.

Mannens forsvarer, advokat Emilia Niemi, sier til avisen at dommen vil bli anket, da de mener det ikke er noen årsakssammenheng mellom den seksuelle omgangen og stillingen mannen hadde.

(©NTB)

20.04.2022 kl. 09:44

Vil øke sosialhjelpen – regjeringen stritter imot

(NTB:) SV, Rødt og Venstre ønsker seg økte satser for økonomisk sosialhjelp. Regjeringen har ingen planer om endring.

– Vi ønsker en gradvis opptrapping av sosialhjelpen. Vi har tidligere sagt at vi vil styrke den med 10 prosent av gangen, sier nestleder Kirsti Bergstø i SV til NRK.

Partiet ønsker å øke sosialhjelpen til nivået for Sifos referansebudsjett. Det ville innebære en økning fra dagens veiledende satser, 6.550 kroner, opp til 10.550.

Førstenestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt krever at sosialhjelpen økes med 10 prosent over fire år.

– Et absolutt minimumskrav i revidert nasjonalbudsjett må være å justere årets satser med prisveksten, sier Martinussen.

Partiene får støtte fra nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre, som åpner for en midlertidig økning av minstesatsene for livsopphold. Regjeringen er uenig.

– Vi har ingen planer om en ekstraordinær økning av satsene nå. Vi har tillit til at kommunene vil følge opp på en god måte i tråd med sosialtjenesteloven, sier statssekretær Stian Nyhus i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Utenom matvarer har de store prisøkningene funnet sted innen strøm, bolig og drivstoff – områder som uansett ligger utenfor de statlige veiledende satsene, påpeker han.

(©NTB)

19.04.2022 kl. 08:54

Psykolog: Tilfeldig hvem som får spesialundervisning

(NTB:) Det er en økning i antall barn med autisme og Asperger som søker om spesialundervisning i Oslo, men tilfeldig hvem som får, mener psykolog.

NRK skriver at det i Oslo i år var 132 søkere til 48 ledige plasser for barn med autisme og 31 søkere til 11 ledige plasser for barn med Asperger. Kommunen venter at antallet søkere vil øke i årene framover.

Barnepsykiater Trude Fixdal, som er avdelingsleder i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), sier at økningen viser at både skoler og foreldre er blitt flinkere til å vite hva de ser etter. Men det kan også være et tegn på at flere barn sliter på skolen enn før.

– Vi møter mange barn som egentlig ikke ville hatt behov for BUP hvis de hadde hatt noe mer fleksibel tilrettelegging på skolen, sier Fixdal.

Hun sier det i praksis er tilfeldig hvem som får spesialundervisning, enten på spesialskole eller som tilrettelagt undervisning. Økonomien styrer mye, sier hun.

Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier at de vil gå gjennom spesialundervisningen i osloskolen for å sikre at elever med vedtak om spesialundervisning får et likeverdig tilbud.

(©NTB)

19.04.2022 kl. 08:41

Rullestolfabrikk tvunget til å smitte-stenge

(NTB-AFP-AP:) Kinas hittil største smitteutbrudd av covid-19 skaper trøbbel for de 26 millioner innbyggerne i nedstengte Shanghai, og verdens travleste havn sliter med driften.

En av Shanghai-fabrikkene som har måttet stanse produksjonen, er rullestolprodusenten Megalicht Tech. Selskapets sjef Jason Lee sier at situasjonen er krevende.

– Det er ikke mange oppgaver som kan gjennomføres fra hjemmekontor. Folk får ikke komme inn i fabrikken. Og råvarene våre kommer fra andre provinser eller byer, og de kommer ikke inn til Shanghai heller, sier Lee.

Fredag registrerte byens helsemyndigheter 21.000 smittetilfeller, hvorav kun 824 skal ha hatt symptomer. Siden omikronutbruddet startet i forrige måned har smittetallet passert 100.000.

Kinesiske myndigheter har tviholdt på sin nullsmitte-strategi og tydd til kraftige grep for å hindre smittespredning.

(©NTB)

08.04.2022 kl. 21:55
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.