Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Funksjonshemmede skal få arbeidspraksis i kulturlivet

Kulturrådet lanserer en ny forsøksordning der arbeidsgivere i kunst- og kulturlivet blir får tilskudd til å ansette personer med funksjonsnedsettelser som aspiranter.

Hensikten er å motvirke strukturell diskriminering i arbeidslivet.

– Den eksisterende aspirantordningen til Kulturrådet der aspiranter med språklig, etnisk eller kulturell minoritetsbakgrunn inviteres inn i kulturlivet, fungerer godt. Både aspiranter og arbeidsgivere er fornøyde. Nå er det folk med funksjonsnedsettelser sin tur, sier forfatter Bjørn Hatterud i en nyhetsmelding på Kulturrådets nettsider.

Hatterud er medlem av Kulturrådets faglige utvalg for tverrgående ordninger.

Seks virksomheter får 400 000 kroner hver som i sin helhet skal dekke lønn til aspiranten. 

Både Nav og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) skal bidra med kompetanse og kommunikasjon om ordningen, rettet mot virksomheter og aspiranter.

Kulturrådet inviterer til et digitalt informasjonsmøte 1. februar 2022.

08.12.2021 kl. 16:20

Sosialarbeidere savner satsing for utviklingshemmede

Fellesorganisasjonen (FO), som er en fagorganisasjon for sosialarbeidere, savner tiltak for å løse det de kaller en dramatisk vernepleiermangel i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemning.

Portrett av Mimmi Kvisvik

Mimmi Kvisvik. (Foto: FO)

Selv om organisasjonens leder Mimmi Kvisvik mener at Støre-regjeringen og SV har dratt statsbudsjettet i en mer sosial retning, er det likevel mange konkrete satsinger hun savner.

Hun etterlyser blant annet en helhetlig gjennomgang av Nav, og øremerkede midler til en kvalitetsreform i barnevernet.

Kvisvik er likevel fornøyd med at partiene «rydder opp etter de borgerlige».

FO-lederen er likevel fornøyd med at partiene rydder opp etter de borgerlige.

– Vi er glade for at alle som får sosialhjelp også skal beholde barnetrygden. 115 000 barn vokser opp i fattigdom i et av verdens rikeste land. Barnetrygden er det enkelttiltaket som løfter flest familier ut av fattigdom. Dette er etterlengtet, sier Kvisvik i en pressemelding fra FO.

Kvisvik trekker også frem flere tiltak hun mener vil få ned den økende ulikheten i Norge, deriblant økt bostøtte, at mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) får forlenget perioden de kan motta ytelsen, og at det skal utredes hvordan tannhelsetjenesten skal inngå i egenandelsordningen.

– Det er ingen tvil om at de som har dårlig råd, vil få det noe lettere det neste året. Det er godt å se. De som har hatt det vanskeligst fra før har bare fått det vanskeligere under pandemien, sier hun.

FO-lederen trekker også frem gjeninnføring av brillestøtten til barn, reversering av Solberg-regjeringens kutt i friinntekten til uføre og oppretting en varig ordning for ferietillegg for dagpenger.

– Vi forstår at dette er en maraton, ikke en sprint. Vi jobber nå med kravene til statsbudsjettet 2023 og vil følge opp regjeringen når de legger frem forslaget til Revidert nasjonalbudsjett til sommeren, avslutter Kvisvik.

LO-forbundet FO organiserer over 31.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

02.12.2021 kl. 09:30

Slutt for nettstedet Velferd

Velferd er lagt ned. Nettstedet har dekket temaer som inkludering, mangfold, diskrimiering og arbeidslivspolitikk.

Velferd ble først utgitt i 1912, under navnet Sykeforsikringsbladet. Målgruppene har vært  ansatte og brukere av det offentlige velferds- og helseapparatet, frivillige organisasjoner, arbeidsinkluderingsbedrifter, forskere og beslutningstakere.

Årsaken til nedleggelsen er, ifølge nettstedets aller siste nyhetsbrev, at det ikke lenger er et «markedsmessig grunnlag for å opprettholde Velferd.no som et selvstendig nettsted». 

Velferd har vært utgitt av forlaget Medier og Ledelse AS. Heretter vil flere av stoffområdene bli innlemmet i arbeidslivsseksjonen i nyhetsavisen Dagens Perspektiv.

02.12.2021 kl. 08:59

Rullestolbruker påkjørt

Bilisten forsvant fra åstedet etter å ha kjørt på en rullestolbruker på Jeløy i Moss søndag kveld.

Rullestolbrukeren, en mann i midten av 20-årene, skal ha sluppet fra ulykken uten skader. Han ble tatt med til legevakt for undersøkelse. Den elektriske rullestolen hans ble imidlertid påført noen mindre skader.

Saken vil bli anmeldt, skriver Moss Avis.

29.11.2021 kl. 08:48

Oppdatert informasjon om dine rettigheter

Hvilke rettigheter har du som funksjonshemmet når det gjelder boligen din og tekniske hjelpemidler du trenger i hverdagen? Nå har Norges Handikapforbund publisert en digital oppdatering av to hefter om rettigheter.

Forsidene på rettighetsheftene.

«Bruk dine rettigheter» er overskriften på begge heftene – det ene handler om hjelpemidler og det andre om bolig. De ble begge opprinnelig publisert i 2013.

Hensikten med heftene er å gi et overblikk, informere om regelverk og rettigheter og vise hvor du kan finne mer informasjon i lover, veiledere og nettsteder.

Målgruppen er funksjonshemmede selv, men informasjonen vil også være nyttig for fagfolk.

I rettighetsheftet om bolig finner du nyttig informasjon om hvordan du kan gå fram for å finne en god og hensiktsmessig bolig, oversikt over ulike økonomiske ordninger, regelverk, universell utforming og forskjellige boligtyper.

I rettighetsheftet om tekniske hjelpemidler finnes du svar på spørsmål og mye nyttig informasjon om hvordan du kan få enkel og rask tilgang til rett hjelpemiddel.

Heftene finner du på NHFs nettsider ved å klikke her:

Bruk dine rettigheter – bolig

Bruk dine rettigheter – tekniske hjelpemidler

26.11.2021 kl. 16:27

– Utviklingshemmede ønsker å delta i samfunnet

Personer med utviklingshemning er kompetente aktører som manøvrerer medborgerskapet sitt på ulike arenaer, i ulike relasjoner og kontekster.

De ønsker å delta og bidra til samfunnet på samme måte som alle andre. For å kunne gjøre det, er de avhengig av tilpasset støtte for å kunne utforme sin hverdag og delta i samfunnet på egne vilkår.

Porrettfoto av Anna Chalachanová.

Anna Chalachanová. (Foto: Vid vitenskapelige høgskole)

Dette er konklusjoner i en ny doktorgradsavhandling ved Vid vitenskapelige høgskole.

I tre år har Anna Chalachanová forsket på medborgerskap og utviklingshemming sammen med personer med utviklingshemning.

Studien er gjennomført ved hjelp av forskningssirkelen som metodisk tilnærming og er gjennomført i to forskjellige kontekster, en i Norge og en i Slovakia.

Studien kaster lys over ressurser og barrierer som fremmer eller hemmer den enkeltes mulighet for realisering av medborgerskap.

Resultatene av studien viser at personer med utviklingshemning trenger støtte i hverdagslivet for å kunne praktisere medborgerskap på egne vilkår.

Dermed er det behov for en diskusjon rundt hvilken kompetanse støttestrukturene rundt bør ha for å kunne ivareta personer med utviklingshemming og deres tilgang til ulike arenaer som utdanning, fritid og arbeid, ifølge en pressemelding fra Vid vitenskapelige høgskole.

Anna Chalachanová, holder prøveforelesning og disputerer 29. november .

26.11.2021 kl. 09:46

Konkurs i heisfirma

GM Handilift er slått konkurs. Selskapet, som er et heleid datterselskap av konkursrammede GM Heis, har spesialisert seg på blant annet rullestolheiser.

Det er Sarpsborg Arbeiderblad som skriver dette.

Skatteetaten mener selskapet skylder merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, renter og gebyrer for totalt 268 000 kroner.

25.11.2021 kl. 21:21

Ny heis gjør kommunestyremøtene tilgjengelige

Til nå har ikke møtene i kommunestyret og formannskapet i Heim kommune i Trøndelag vært tilgjengelige for rullestolbrukere og andre som ikke kommer seg opp trappen til rådhusets andre etasje.

Men nå har kommunen ryddet det de selv kaller en pinlighet av veien. Endelig er heisen på plass.

Det er avisa Sør-Trøndelag som skriver dette.

Allerede i 2010 påpekte Norges Handikapforbund mangelen på heis i rådhuset i det som da var Hemne kommune, som i dag inngår i Heim sammen med tidligere Halsa og deler av Snillfjord.

Det skulle altså gå ytterligere 11 år og en kommunesammenslåing før løsningen var på plass.

– Det har vært litt pinlig at vi har vært nødt til å ekskludere enkelte grupper i samfunnet gjennom alle disse åra, sa varaordfører Marit Liabø Sandvik til avisa Sør-Trøndelag i april.

Men nå er altså heisen på plass, og Heim kommune trenger ikke lenger bryte likestillings- og diskrimineringsloven hver gang den arrangerer et politisk møte.

Det vil si, heisen er montert, men den er ennå ikke tatt i bruk. 

– Akkurat når det åpner tør jeg ikke si, men det blir langt mer hyggelig å invitere til et lovlig rådhus der alle er velkommen. Universell utforming må forstås som noe som gjør samfunnet mer inkluderende og tilgjengelig for alle, sier kommunedirektør Ola-Morten Teigen til avisa.

25.11.2021 kl. 21:15

Tvinges til å droppe verv om fribeløpet blir borte

Dersom det varslede kuttet av fribeløpet i uføretrygden blir vedtatt, kommer Johnny Ingebrigtsen fra Skien til å måtte slutte i som borettslagsleder og som medlem i rådet for funksjonshemmede i kommunen.

Det varsler han overfor Telemarksavisa

– Jeg risikerer å miste all funksjon i samfunnet. Jeg får enda mindre å bidra med og blir hindret i å gjøre noe bra både for meg og andre, sier Ingebrigtsen, som er rullestolbruker og uføretrygdet på grunn av en MS-diagnose.

Ifølge dagens regelverk kan man som uføretrygdet tjene cirka 40 000 kroner før trygden avkortes. I statsbudsjettet, som regjeringspartiene og SV forhandler om på Stortinget, er det et forslag om å avkorte trygden fra første krone. Forslaget stammer fra Solberg-regjeringens siste budsjettforslag, men er så langt ikke endret av de rødgrønne.

Les mer: FRIBELØP I UFØRETRYGDEN KAN FORSVINNE – TAPER 12 000 KRONER I ÅRET

24.11.2021 kl. 09:43

Henlegger mulig hatkriminalitet mot rullestolbruker

Rullestolbrukeren var på vei hjem på Tagtvedt i Larvik da han skal ha bli blitt overfalt og skadet av det han beskrev som to unge menn. 

Hatkriminalitet var en av politiets hypoteser, men nå er saken henlagt

Det skriver avisen Østlands-Posten.

Det var en natt i juli i år at hendelsen fant sted. Larvik-politiet har jobbet med saken i flere måneder, men ingen vitner har meldt seg. Heller ikke overvåkningsbilder fra området har kunnet avdekke gjerningspersonene.

24.11.2021 kl. 09:30

Tre års resultatløs jakt etter et tilgjengelig hus

I tre år har småbarnsforeldrene Hilde og Roar Thoen vært på leting etter et hus for familien på Randaberg, så langt uten å lykkes. Årsaken er at de ikke har klart å finne noen til salgs som er tilgjengelig for Roar, som er rullestolbruker.

Det er lokalavisen Bygdebladet som skriver dette.

Familien på tre ønsker å slå seg ned på Hildes hjemsted, men det har så langt vist seg å være vanskelig. Paret har vært på noen visninger og vært med i noen budrunder. Men enten har boligene vært for dyre, eller så må de bygges om. Og da blir det dyrt uansett.

De har også sett på hus der de ville ha måttet installere heis, men det ville tatt for mye av annet areal.

– Det er trist å se at vi i et så stort og rikt land som Norge ikke er flinkere legge enda litt bedre til rette for de som er i en slik spesiell situasjon. Folk kjøper og selger rett som det er, men for oss er dette langt mer utfordrende enn for de fleste andre, og det mener jeg det ikke er stor nok forståelse for, sier Hilde Thuen til avisen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at svært få norske boliger er fullt tilgjengelige for rullestolbrukere.

24.11.2021 kl. 09:10

Klager på konsert som bare er for stående

En konsert uten sitteplasser er diskriminerende, mener Wenche Fjeld.

Overfor Hamar Arbeiderblad reagerer hun på at det bare var ståplasser under den utsolgte konserten med Maria Mena på Festiviteten Bar & Scene.

Stående konsertpublikum fotografert bakfra.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fjeld har et skadet kne og spurte om det var mulig å få en stol under konserten. Det ble avvist av arrangøren.

– Det er alltid noen som spør, men på utsolgte ståplass-konserter er det ikke plass til å sette ut stoler. Og hvis vi skulle sette ut én stol, er det 30 nye som spør, sier daglig leder Gina Fjeld i Festiviteten Bar & Scene til avisen.

Hun argumenterer også med brannvern. Og hun mener at de som har problemer med å stå lenge, kan komme tidlig slik at de får plass langs et rekkverk de kan lene seg til.

Men dette svaret er ikke godt nok for Wenche Fjeld.

– Kneet mitt blir bra igjen, det er det ingen fare med. Men det er først når en opplever det selv at en begynner å tenke på alle dem som opplever dette hele tiden, sier Fjeld til Hamar Arbeiderblad.

Bookingselskapet Venue viser til at det framgikk helt tydelig både i billettsalget og på selve billetten at det var en ståkonsert. 

– Det er rett og slett ikke alle konserter som passer hvis en ikke er så god til beins at en kan stå så lenge. Hvis jeg hadde vært i den situasjonen så måtte jeg ha vurdert om dette var konserten for meg, sier Espen Solheim Røhne i bookingselskapet til Hamar Arbeiderblad.

22.11.2021 kl. 11:26

Bjørn Erik Thon er nytt likestillings- og diskrimineringsombud

Bjørn Erik Thon er oppnevnt som nytt likestillings- og diskrimineringsombud etter Hanne Bjurstrøm.

Thon er som forgjengeren utdannet jurist og kommer fra stillingen som direktør i Datatilsynet. Fra 2000 til 2010 var han forbrukerombud. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har blant annet som oppgave å være vaktbikkje og pådriver for å stanse diskriminering av funksjonshemmede.

Han blir den første mannen som er utnevnt til denne rollen.

– Jeg er glad og overveldet. Da jobben ble lyst ut, var jeg ikke i tvil om at den var noe jeg hadde lyst til å bli med å konkurrere om. Ombudet har lange tradisjoner, og jobber for noen av de viktigste verdiene i samfunnet vårt, sa Thon på en pressekonferanse fredag.

Bjørn Erik Thon tar fatt på sitt seks år lange åremål som ombud 28. februar neste år. 

Handikapforbundets nåværende generalsekretær Sunniva Ørstavik var likestillings- og diskrimineringsombud før Hanne Bjurstrøm overtok.

19.11.2021 kl. 18:35

Kritikk mot kutt i bistand til funksjonshemmede

Støre-regjeringen får kritikk for å kutte bistand til funksjonshemmede.

– Det sender signaler om at funksjonshemmede ikke er viktige, sier Atlas-alliansens daglige leder, Morten Eriksen, til avisen Vårt Land.

I forslaget til statsbudsjett har regjeringen fjernet bistandspostene om funksjonshemmede og sårbare grupper, samtidig som det er kuttet totalt 750 millioner kroner i bistandsbudsjettet for neste år i forhold til Solberg-regjeringes opprinnelige forslag.

Dermed ryker prioriteringene til den forrige statsråden på feltet, Dag-Inge Ulstend (KrF).

– Den forrige regjeringen gjorde det på sin måte, gjennom å opprette egne budsjettposter til «sårbare grupper». Vi er ikke enig i at det er den klokeste tilnærmingen, og har flyttet disse pengene tilbake dit vi mener de hører hjemme, har Støre-regjeringens utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim (Sp) sagt til Bistandsaktuelt.

Midler er i stedte overført til blant annet sivilsamfunnsbistand fordi norske organisasjoner gjør veldig mye godt arbeid rettet mot funksjonshemmede.

Men Morten Eriksen i Atlas-alliansen – som koordinerer bistandsinnsatsen til funksjonshemmedes organisasjoner – kritiserer Tvinnerheims omprioritering.

Han mener det er «objektivt feil» at norske organisasjoner gjør mye godt arbeid rettet mot funksjonshemmede. Derfor mener han det er nødvendig med særlige, målrettede bevilgninger.

Han viser til at Ulstein som utviklingsminister økte den målrettede bistanden mot funksjonhemmede.

– Gjennom disse budsjettkuttene sender regjeringen signaler om at vi funksjonshemmede ikke er spesielt viktige. Vi er en gruppe man kan snakke pent om, men det er noe annet når det kommer til handling, sier Eriksen til Vårt Land.

19.11.2021 kl. 10:47

Menneskerettspris til Jens Petter Gitlesen

Tidligere forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen, er tildelt Universitetet i Oslos Menneskerettspris for 2021. Det melder UiO på sine nettsider.

Portrettfoto av Jens Petter Gitlsen.

Jens Petter Gitlesen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– Gitlesen er en livslang forkjemper for utviklingshemmedes menneskerettigheter, og komiteen ønsker å løfte frem hans arbeid og innsats som en påminnelse om nasjonale så vel som internasjonale forpliktelser overfor verdens største minoritet.

Det uttaler prorektor Åse Gornitzka, som leder arbeidet i komiteen for universitetets menneskerettspris.

– Det varmer og setter følelsene i sving å bli verdsatt så høyt for en jobb der jeg følt at ingen har sett meg. Men jeg blir enda gladere for at Universitetet i Oslos Menneskerettspris går til funksjonshemmedefeltet. Vi trenger et slikt løft, sier Gitlesen i et videointervju som universitet har delt på Facebook.

Komiteen framholder at Gitlesens engasjement har skapt positiv endring for utviklingshemmede. 

– Hans målrettede og ambisiøse kamp gjennom mange år har gjort en stor forskjell for mange, både lokalt og nasjonalt og internasjonalt, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Prisen overrekkes under en seremoni i universitetets aula 6. desember. Samtidig markeres åpningen av Oslo Peace Days.

19.11.2021 kl. 08:53
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.