Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Oppfordring, men ikke krav om tilgjengelig uteliv

Formannskapet i Bamble kommune i Vestfold og Telemark har vedtatt å oppfordre virksomheter som vil selge og skjenke alkohol til å være universelt utformet.

Et forslag fra Rødts Ole Roger Dyrkorn om å kreve universell utforming av skjenkestedene, fikk derimot bare hans egen stemme og falt.

Det er Porsgrunns Dagblad som skriver dette.

Oppfordringen om at utesteder skal være tilgjengelige for alle gjester kommer inn i Bamble kommunes alkoholpolitiske handlingsplan.

10.11.2021 kl. 15:22

Tilgjengelighetskritikk mot Munchmuseet

For små heiser med dører som lukker seg for fort. Sitteplasser i velkomstområdet som er for lave og for tilbakelente. Et gulv som skaper mye friksjon og bråk ved bruk av rullestol.

Fasadebilde av museet.

Munchmuseet i Oslo. (Foto: Ivar Kvistum)

Dette er forhold som Norges Handikapforbund (NHF) kritiserer ved det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. NHF Oslo har fått flere henvendelser om dårlig tilgjengelighet i det nye museet.

Nå krangler byggherren Oslobygg KF og NHF Oslo om organisasjonen har vært godt nok involvert i planleggingen.

Det er Dagbladet som i dag omtaler striden mellom NHF Oslo og Munchmuseet. Mens Oslobygg KF har hevdet at Handikapforbundet har vært involvert i byggeprosessen, sier NHF Oslo at de ikke har vært trukket inn.

Når Dagbladet ber om dokumentasjon, viser det seg at byggherren har invitert til to møter om tilgjengelighet underveis – i 2011 og 2014. NHF deltok bare på det første av dem.

Oslobygg KF medgir ikke at de har feilet når det gjelder tilgjengeligheten i Munchmuseet.

08.11.2021 kl. 15:14

Mer til varig tilrettelagt arbeid

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 38,5 millioner kroner i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet som ble lagt fram mandag.

Dette gir rom for en økning på om lag 250 plasser i 2022, sammenlignet med budsjettforslaget fra den forrige regjeringen.

– Arbeid er viktig for alle. Varig tilrettelagte arbeidsplasser gir flere mulighet til å utvikle evner og ressurser, i tillegg til at de yter tjenester og produserer varer som samfunnet trenger, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) i en pressemelding.

Støre-regjeringen vil også øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak slik at en større andel av dem som står utenfor arbeidslivet får kvalifisering og bistand til å komme i jobb.

Arbeidsmarkedstiltak kan gi arbeidstrening og opplæring, men også lette mulighetene for ansettelse, for eksempel ved bruk av tilskudd til arbeidsgiver som lønns- eller inkluderingstilskudd.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 136 millioner kroner, noe som gir rom for om lag 1 000 flere tiltaksplasser enn det som ble foreslått i det opprinnelige budsjettforslaget.

Det legges også inn 100 millioner kroner mer til drift av Nav, slik at det skal bli rom for tettere oppfølging av personer som står utenfor arbeidsmarkedet.

– I situasjonen vi står i nå er det særlig viktig at utsatte grupper ikke varig skyves ut av arbeidsmarkedet, men får den støtten de trenger for å komme i jobb. Å ha en jobb å gå til med en lønn å leve av, gir folk frihet og selvstendighet. At flest mulig er i jobb er også forutsetningen for å kunne finansiere vår felles velferd, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

08.11.2021 kl. 14:49

Reverserer kutt i ressurskrevende tjenester

Solberg-regjeringens foreslåtte kutt på 300 millioner kroner i tilskuddet til ressurskrevende tjenester blir foreslått reversert. 

Det ble klart da tilleggsproposisjonen ble lagt fram i dag. Tilleggsproposisjonen er Støre-regjeringens endringsforslag til budsjettet som ble lagt fram av Solbergs regjering før den gikk av.

− Dette vil styrke økonomien i kommunene og gjøre dem i stand til å gi et bedre tilbud til innbyggere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

Solberg-regjeringen foreslo å kutte 300 millioner kroner i toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende tjenester ved å øke innslagspunktet i ordningen med 50 000 kroner ut over lønnsveksten i kommunene.

I Hurdalsplattformen forpliktet regjeringspartiene seg til å forbedre toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester.

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2022 å senke innslagspunktet med 50 000 kroner til 1 470 000 kroner, slik at det blir reelt uendret fra 2021.

− Toppfinansieringsordningen er en viktig ordning for kommunene. Solberg-regjeringen har gjennom flere år kuttet i ordningen. Nå stopper vi den forrige regjeringens svekkelse av ordningen og gir kommunene mulighet til å yte gode tjenester til de innbyggere som har mest behov for hjelp, sier Gram i pressemeldingen.

08.11.2021 kl. 14:40

Brann i rullestolheis

Alle nødetater rykket ut og to personer ble fraktet bort med ambulanse for sjekk etter at det brøt ut brann i en rullestolheis i en lavblokk i Fyllingsdalen i Bergen torsdag ettermiddag.

Det er Bergensavisen og flere andre medier som melder dette.

Først ble det meldt om brann i en rullestol, og flammene sto opp gjennom en takluke. Senere kunne brannvesenet konstatere at det i tillegg var tatt fyr i en rullestolheis, og trolig var det denne brannen som antente rullestolen.

De første meldingene om brannen var dramatiske, men situasjonen ble raskt brakt under kontroll.

05.11.2021 kl. 21:46

Tom Tvedt: – Idretten har sviktet parautøverne

– Norsk idrett er ikke likestilt. Det kan du sitere meg på!

Det er tidligere idrettspresident Tom Tvedt som sier dette til Bergensavisen. I dag er Tvedt leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), og han er en av seks ledere i organisasjoner av funksjonshemmede som signerte et brev til delegatene på det ekstraordinære idrettstinget i oktober.

I brevet uttalte de at «paraidretten på ingen måte er en likestilt del av bredde- og toppidretten i dag».

Ledere i Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo), Funksjonshemmedes Fellesorganissjon (FFO), Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Unge funsjonshemmede sto bak oppropet.

– Norsk idrett har ikke fulgt godt nok opp intensjonen fra 2006 om idrettsglede for alle, utdyper Tvedt overfor BA.

Han trekker frem særforbundene for svømming, sykkel, golf, dans, riding, bordtennis og delvis fotball og håndball som positive unntak.

– Noen særforbund er kjempeflinke. Men idretten generelt har sviktet. På strukturnivå har man det. Man har hatt planene, men de har ikke blitt fulgt godt nok opp, sier Tvedt.

Når han blir konfrontert av avisen med sitt eget ansvar fra sin tid som idrettspresident, svarer han at «ingen har gjort nok».

Nåværende idrettspresident Berit Kjøll peker på at det aldri er blitt satt av mer ressurser til paraidrett enn i dag. Men Idrettsforbundet erkjenner at tilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne er for lite helhetlig, og at de sliter me då nå ut med informasjon.

– I tillegg får mange utøvere begrenset sine muligheter til å delta grunnet mangel på offentlige støtteordninger til nødvendige aktivitetshjelpemidler og ledsagertimer, sier Berit Kjøll til avisen.

05.11.2021 kl. 21:36

Finans Norge ba om mangfoldsråd fra Handikapforbundet

– Vi ønsker at personer med nedsatt funksjonsevne får lyst til å søke jobber som lyses ut i finansbransjen.

Det erklærer advokat Therese Høyer Grimstad i Finans Norge, som er en medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for norske banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak, i et intervju med Dagens Perspektiv.

Ifølge avisen har Finans Norge vært i samtale med Norges Handikapforbund for å innspill til rekrutteringsprosessen, basert på NHFs medlemsmasse.

Finans Norge har utviklet en rekrutteringsveileder som skal bidra til mer mangfold i finansnæringen. 

– Vi har lenge visst at en mangfoldig arbeidsstokk er bra for lønnsomheten i bedriften. Det har man snakket om lenge, men mange har ikke kommet så langt som de skulle ønske, sier Therese Høyer Grimstad.

En av utfordringene som organisasjonen ønsker å finne løsninger på, er at det er for lite mangfold i søknadene som kommer inn når stillinger lyses ledige.

Derfor må bedriftene ta mer aktive grep for å nå ut til alle de kvalifiserte kandidatene.

05.11.2021 kl. 21:15

Ingrid Thunem skal lede Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har valgt nytt styre som skal lede organisasjonen i 2022 og 2023. Ny leder er Ingrid Thunem fra Foreningen for Muskelsyke Ungdom (FFMU).

Hun etterfølger Line Skåtøy, som har hatt ledervervet i forrige periode.

Det nye styret består ellers av:

Første nestleder: Elena Dahl Founta fra Mental Helse Ungdom
Andre nestleder: Nikolai Raabye Haugen fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barn og Ungdom (LNTBU)
Styremedlem: Marianne Kufaas Sæterhaug fra Dysleksi Ungdom
Styremedlem: Emilie Duane Nordskog fra Personskadeforbundet
Styremedlem: Benedikte Marie Lio fra Mental Helse Ungdom
Styremedlem: Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft
Første varamedlem: Guro Helene Sørdalen fra Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU)

Styret ble valgt på en digital generalforsamling sist helg.

02.11.2021 kl. 19:27

Minister i rullestol utestengt fra Glasgow-toppmøtet

Den israelske energiministeren Karine Elharrar ble utestengt fra FNs klimakonferanse i Glasgow fordi lokalene ikke var tilgjengelige for rullestolbrukere.

Karine Elharrar bruker rullestol på grunn av en muskelsykdom.

Avisen The Times of Israel skriver at arrangørene nektet henne adgang i fire timer, noe som førte til at hun måtte returnere til hotellet hun bor på i Edinburgh. Også VG omtalte saken.

– De sa at den eneste måten jeg kunne komme meg til konferanseområdet var enten å gå til fots nesten en hel kilometer, eller sitte på med en shuttlebuss som ikke er rullestoltilpasset, sa hun til Channel 12 News, ifølge den israleske avisen.

 Og energiminster Karine Elharrar er tydelig i sin dom:

– Dette er en skandale, og det burde ikke skjedd!

Hun viste også til FNs egen konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som tydelig fastslår hennes rett til å delta.

Den israelske statsministerne Naftali Bennett deler sin statsråds oppfatning om at saken er uakseptabel. Bennett insisterte på at Elharrers bil skulle ankomme toppmøtet som en del av hans offisielle kortesje tirsdag.

– Det er ikke mulig å redde fremtiden og klimaet og sikre bærekraft om vi ikke først sikrer tilgjengelighet for alle, også mennesker med funksjonsnedsettelser, fastslår Israels utenriksminister Yair Lapid.

02.11.2021 kl. 16:04

Se og prøv teknologi som funker

Er du nysgjerrig på hjelpemiddelteknologi, som øyestyring, bryterstyring og grafisk tegnstøtte? Eller hva med å lage musikk med blikket, pusten eller brytere?

Da bør du ta turen til Teknisk museum i Oslo førstkommende lørdag 30. oktober, der temaet for dagen er teknologi, kommunikasjon og livsmestring.

I tillegg til å prøve denne teknologien, blir det god anledning til å slå av en prat med hjelpemiddelfirmaer og folk som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Arrangementet er et samarbeid mellom Teknisk museum og Digjobb fra TV 2 Skole. Digjobb er en møteplass for de som trenger å få utført digitale arbeidsoppgaver og de som trenger en kortidsjobb, blant annet personer som bruker hjelpemidler til å kommunisere.

Direktør Frode Meinich ved Norsk Teknisk Museum setter hjelpemiddelteknologi i sammenheng med inkludering og mangfold.

– Teknologi har de siste århundrene hatt enorm betydning for hvordan samfunnet har utviklet seg. Når man i dag endelig setter inkludering og mangfold høyt på agendaen, er det både flott og viktig at teknologien bygger opp under ønsket utvikling, uttaler han i en pressemelding.

En av de spennende teknologiene vil Ruud van der Wel fra Nederland vise frem. Som grunnleggeren av My Breath My Music Foundation. Han har utviklet instrumenter der man kan lage musikk på iPad og styre spill med pusten. Kanskje hans «the Magic Flute», et instrument du kan spille med små hodebevegelser og pust, vil vekke begeistring hos dem som prøve det denne lørdagen. Arrangementet varer fra kl. 12 til 15.

28.10.2021 kl. 08:55

Nav forlenger sittepute-avtalen

Navs gjeldende rammeavtale for innkjøp av sitteputer til rullestol forlenges i ett år fram til 30. november 2022. Det kunngjør etaten på Hjelpemiddeldatabasen.no

Avtalen ble inngått 1. desember 2018, og dermed vil også denne vare i totalt fire år før den kan bli fornyet med nye produkter og leverandører.

Sittepute-avtalen omfatter totalt sju poster med ulike produkttyper, fra de enkleste sitteputene til puter med ekstra støtte og trykksårforebyggende egenskaper.

27.10.2021 kl. 11:50

Tiltalt for seksuelt misbruk av egne assistenter

En mann i 50-årene fra Østlandet skal ha utnyttet stillingen som arbeidsleder til å skaffe seg seksuell omgang med egne personlige assistenter. I februar neste år må han møte i retten.

Ifølge tiltalebeslutningen har mannen fått en kvinnelig personlig assistent til utføre seksuelle tjenester ved flere anledninger i en periode på halvannet år i 2018 og 2019

Han fikk henne til å gjøre det ved å «forlede henne om sin medisinske tilstand og/eller ved å utnytte at hun var økonomisk avhengig av ansettelsesforholdet».

Også en annen kvinne ble forledet på samme måte da hun var i en ansettelsesprosess for å bli mannens personlige assistent. Dette skal ha skjedd i 2019.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 295, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Ifølge VG – som først skrev om saken – opplever de to kvinnene saken som en stor påkjenning og belastning. Samtidig er de lettet over at det er tatt ut en tiltalebeslutning.

– De fornærmede mener det er viktig at det reageres i saker hvor unge mennesker i jobbsituasjon blir utsatt for alvorlige handlinger som dette, sier bistandsadvokat Mia Hoff Brynildsen til VG.

Hun sier kvinnene har opplevd det som svært krevende, siden de befant seg alene med tiltalte uten kolleger eller andre å drøfte opplevelsene med.

25.10.2021 kl. 09:57

Ingen tegnspråkstolkning på Idrettstinget

Norges idrettsforbund beklager at det ikke har vært mulig å skaffe tegnspråktolker til det ekstraordinære idrettstinget 16. og 17. oktober på Gardermoen.

– Hørselshemmede og døve skal naturligvis kunne delta i samfunnet, og dermed også i idretten, på lik linje med andre, enten dette er som utøvere eller som tillitsvalgte. Mange døve og hørselshemmede opplever dessverre å få avslag på tegnspråktolk på ettermiddag, kveldstid og i helger, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.i en pressemelding.

Ifølge Idrettsforbundet har ikke Navs tolketjeneste klart å skaffe tolker til det ekstraordinære tinget.

Problemet med mangelfull tolketjeneste har engasjert idretten lenge. Allerede i april i fjor sendte Idrettsforbundet ved Norges Døveidrettsutvalg et brev til Arbeids- og sosialdepartementet der de tok opp dette.

– Likeverdige muligheter for deltakelse i idrett burde være en selvfølge i Norge. Slik er det dessverre ikke. På dette området trengs det derfor et krafttak for å sikre tilstrekkelig tilgang til tegnspråktolker i det norske samfunnet, sier Nils Einar Aas.

14.10.2021 kl. 17:54

Tidligere NHF-ansatt ble statssekretær

Portrett av Kjersti Bjørnstad.

Kjersti Bjørnstad. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Kjersti Bjørnstad, tidligere regionkontorleder for Norges Handikapforbund Innlandet, er utnevnt som statssekretær for Senterpartiet i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Han var ansatt i NHF fra 2007, og de siste sju årene ledet hun regionkontoret i hjembyen Gjøvik.

Parallelt med dette har 37-åringen hatt en rekke verv i og for Senterpartiet, blant annet som organisatorisk leder i Senterungdommen, kommunestyrerepresentant og gruppeleder i Vestre Toten og gruppeleder i fylkestinget.

 

14.10.2021 kl. 16:53

Sandra Borch ny landbruks- og matminister

Sandra Borch ble i dag presentert som landbruks- og matminister i Den nye Ap/Sp-regjeringen. Dermed er det klart at Norge får en statsråd med nedsatt funksjonsevne.

– Sandra ekstremt viktig som en rollemodell som viser at det å være funksjonshemmet ikke har noen betydning for hvilke posisjoner og roller man kan inneha. Dermed er hun en viktig rollemodell for andre funksjonshemmede og samfunnet for øvrig.

Det sier Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik til VG.

Hun var på plass på Slottsplassen torsdag for å gratulere Borch og resten av den nye regjeringen.

Brandvik understreker også at Sandra Borch har fått tillit i regjeringen på grunn av sin kompetanse. Hun er ikke noe funkisalibi.

Borch – som har vært leder i Senterungdommen og som er innvalgt på Stortinget fra Troms – har tidligere markert seg i debatten om funksjonshemmedes stilling i samfunnet, særlig når det gjelder utenforskap i arbeidslivet.

Portrett av Sandra Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch. (Foto: Stortinget)

I et intervju med Handikapnytt i 2012 sa Borch om sin egen oppvekst:

− Foreldrene mine lot meg aldri slippe unna selv om ting var vanskeligere for meg. Jeg måtte rydde ut av oppvaskmaskin selv om jeg måtte klatre opp på benken for å nå opp til skapene. Det var ikke snakk om å bli kjørt når jeg skulle på besøk til venninner. Og det var aldri skutertransport når vi skulle på hytta på fjellet. Jeg måtte bære sekken selv og gå, som de andre.

Sandra Borch har vært utsatt for hets på grunn av kortvokstheten sin. I intervjuet fra 2012 sa hun:

− Jeg lar ikke sånt gå inn på meg, men jeg tenker på unge jenter som blogger, og får sånne meldinger. Det virker som noen tror de kan tillate seg å skrive hva som helst på nettet.

 Når hun står frem som politiker, kan hun være med på å bryte ned forestillingene om at for å lykkes i livet, skal du passe inn i et A4-skjema.

− Jeg er som sagt ikke så opptatt av det at jeg er kortvokst. Jeg er den jeg er. Men for en stund siden satt jeg på en kafe, og da kom det en far til ei kortvokst jente og fortalte at det hadde betydd så mye for datteren hennes at jeg som kortvokst kunne nå så langt. Det var sterkt å høre, sa Sandra Borch til Handikapnytt for ni år siden.

I dag tok hun plass ved Kongens bord.

14.10.2021 kl. 11:03
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.