Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Kirsti Bergstø.
Kirsti Bergstø er stortingsrepresentant fra Finnmark for SV, og nestleder i Sosialistisk Venstreparti. (Foto: Ivar Kvistum)

– En kjempeseier for tilgjengeligheten

Nye byggeregler må sikre universell utforming i samfunnet, krever en samlet Arbeids- og sosialkomite på Stortinget. – En kjempeseier, sier Kirsti Bergstø (SV), som nå forventer at regjeringen endrer forslaget til Tek17.

Av Ivar Kvistum
Publisert 20.03.2017 11:24

Det var SV-representantene Karin Andersen og Heikki Holmås som fremmet et forslag i Stortinget der de krever en rekke grep for å få opp trykket i arbeidet med å gjøre Norge tilgjengelig og universelt utformet.

Tydelig signal til Sanner

I forrige uke ble forslaget behandlet i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Og på enkelte av punktene fikk SV med seg hele komiteen. Blant annet gir den klar beskjed til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som forbereder nye byggeregler.

«Komiteen viser til innspill fra Norges Handikapforbund og legger til grunn at regjeringen i sitt arbeid med en ny byggteknisk forskrift (TEK17) sikrer universell utforming av samfunnet», heter det i innstillingen.

– Det er en kjempeseier og veldig gledelig at en samlet komite gir et så tydelig signal om at regjeringen ikke må svekke kravene til tilgjengelighet i boliger, sier SVs representant i Arbeids- og sosialkomiteen, Kirsti Bergstø.

Det er en kjempeseier og veldig gledelig at en samlet komite gir et så tydelig signal om at regjeringen ikke må svekke kravene til tilgjengelighet i boliger.

Hun har en klar forventning om at dette, i kombinasjon med massive protester fra både fagmiljøer og interesseorganisasjoner, vil føre til endringer i forslaget til ny byggteknisk forskrift, Tek17, som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lagt fram.

– Regjeringen kan ikke isolere seg når så mange stemmer hever seg mot det de foreslår, sier Bergstø.

Skuffende passivt

Men samtidig som Kirsti Bergstø gleder seg over et viktig gjennomslag, er hun skuffet over at komiteen ikke ville være med på å uttale seg konkret om snusirkelen, slik forslaget inviterte til. Her ble SV stående alene, i likhet med mange av de andre punktene.

– Det er svært skuffende at det er så lite støtte å hente i kampen for et universelt utformet samfunn, sier Bergstø.

Hovedpoenget med SVs forslag var å gjeninnføre en klar tidsfrist for når Norge skal være universelt utformet. Det fikk partiet ikke gjennomslag for i komiteen:

– Vi ser igjen at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre opptrer svært passivt. I stedet for å handle, lener de seg på en oppfatning om at målet om et universelt utformet samfunn i 2025 ikke er realistisk, sier Bergstø.

Tenke seg grundig om

Forbundsleder i Handikapforbundet, Arne Lein, er også godt fornøyd med at Arbeids- og sosialkomiteen hever en advarende pekefinger mot Jan Tore Sanner.

– Her gir Stortinget noen føringer som vil være bindende for regjeringens arbeid videre med tilgjengelighet, sier han.

Samtidig påpeker Lein at komiteen ikke gir en så direkte beskjed til Sanner om å snu når det kommer til de konkrete, omstridte forslagene i Tek17, som det forslaget inviterte til.

– Men komiteen ber Sanner tenke seg grundig om, sier Lein.

Dette begrunner han med at komiteen viser til et notat fra Norges Handikapforbund. Og her blir det understreket at Tek17-forslagets konkrete punkter om tilgjengelighet, innebærer en alvorlig svekkelse i forhold til dagens standard.

Stortinget skal behandle innstillingen fra Arbeids- og sosialkomiteen i morgen, tirsdag 21. mars.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.