Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av mann med hvit stokk som sitter på en benk i en park.
POSTTRAUMATISK STRESS: Ny undersøkelse fra Norges Blindeforbund viser at synstap kan ha store, negative følger for menneskers psykiske helse. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Ensomhet rammer halvparten av alle synshemmede

Blinde og svaksynte er opp mot 20 ganger så utsatt for depresjon som befolkningen for øvrig, viser en ny undersøkelse.

Ivar Kvistum
Publisert 12.06.2018 10:11

Blinde og svaksynte opplever depresjon, utenforskap, ensomhet, ekskludering og udekkede hjelpebehov i langt større grad enn befolkningen for øvrig.

Dette kommer fram i en undersøkelse som Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utført på oppdrag fra Norges Blindeforbund.

Undersøkelsen viser at mange unngår å søke hjelp fordi de opplever det som skamfullt ikke å klare seg selv.

Deprimert

Opp mot 20 ganger så mange synshemmede som i befolkningen for øvrig forteller at de har følt seg deprimert eller trist mesteparten av dagene de siste to årene.

Tallene er på 16 prosent for menn og 23 prosent for kvinner. Dette tallet ligger på 1-3 prosent i den generelle befolkningen.

Mange ensomme

50 prosent av de spurte vurderes som ensomme, der 20 prosent har høy grad av ensomhet. Forekomsten er høyere enn i den generelle befolkningen, i alle aldersgrupper.

Følelsen av å være ensom er spesielt vanlig hos svaksynte og blinde i ung alder, arbeidsledige, blinde, de som har andre funksjonstap, og de som har blitt mobbet og/eller opplevd overgrep.

Dette er svært høye tall sammenlignet med i resten av befolkningen, der 2,7 prosent vurderes å ha en høy grad av ensomhet.

Posttraumatisk stress

8 av 10 forteller om én eller flere traumatiske hendelser i løpet av livet. 17 prosent kvinner og 2 prosent menn har opplevd seksuelle overgrep.

Totalt oppfyller 12 prosent diagnosekriteriene for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Tallene er om lag ti ganger høyere enn i befolkningen for øvrig, der den ligger på 1-3 prosent.

For kvinner er seksuelle overgrep, fysiske overgrep og synstap de viktigste årsakene til PTSD, mens sykdom og skader forårsaket av synstap er den mest vanlige årsaken hos menn.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.