Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Skjermdump fra streaming av Tom Tvedts innlegg i fylkestinget
KREVDE POLITISK BEHANDLING: Tom Tvedt (Ap) kaller inkorporering av CRPD et av de største menneskerettighetspolitiske spørsmålene i vårt århundre. (Foto: Skjermdump fra Innlandets fylkeskommunes nett-TV)

Fikk fylkestinget til å si ja

Tom Tvedt utfordret fylkestinget i Innlandet til å støtte sitt eget råd for funksjonshemmede i synet på CRPD. Og det gjorde fylkestinget.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 21.06.2024 12:56

«Stiller fylkesordføreren seg bak Innlandet fylkes råd for personer med funksjonsnedsettelse høringsuttalelse om inkorporering av CRPD? Vil fylkesordfører løfte saken inn på dagens sakskart slik at fylkestinget kan bekrefte uttalelsen fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse som Innlandet fylke sitt offisielle høringssvar?»

Disse spørsmålene stilte Tom Tvedt i en interpellasjon til Innlandet fylkesting onsdag 19. juni.

KS behandlet ikke CRPD-høring i styret

Tom Tvedt er fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Samtidig er han forbundsleder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og styreleder i Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Da er han naturlig nok også engasjert i funksjonshemmedes rettigheter, som FN har beskrevet i en egen konvensjon, CRPD.

– I et av de største menneskerettighetspolitiske spørsmålene i dette århundret er det ingen som har tatt i det politisk, sa Tom Tvedt i fylkestinget.

Han viste til at Innlandet fylke er medlem av KS, som har levert en høringsuttalelse på vegne av sine medlemmer som ikke er behandlet i styret.

Frp stemte imot

Da organisasjoner og andre nylig kunne si sin mening om hvordan CRPD skal tas inn i norsk lovverk, var det det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede som leverte høringssvar fra Innlandet. Rådet for funksjonshemmede mener, i likhet med funksjonshemmedes organisasjoner, at CRPD må inn i menneskerettsloven.

Innlandet fylkeskommune leverte ingen egen høringsuttalelse innen fristen 5. juni.

Onsdag fikk Tom Tvedt først flertall for å ta opp CRPD som en egen sak i fylkestinget, og siden stemte også et flertall for å slutte seg til høringsuttalelsen fra rådet for funksjonshemmede.

– Jeg er veldig glad for dette resultatet. Det er fint av Innlandet å ville gå i bresjen i denne saken, sier Tom Tvedt.

– Tilbakemeldingen fra fylkestinget er at alle unntatt Fremskrittspartiet er enig med rådet for funksjonshemmede.

Tom Tvedt ser det som et tegn på overveldende flertall for å få FNs funksjonshemmedekonvensjon inn i menneskerettsloven, hvis også andre kommuner deler standpunkt med sitt råd for funksjonshemmede.

 

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.