Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sverre Bergenholdt foran bilen sin.
FORSVARET VILLE HA BILEN: Sverre Bergenholdt er avhengig av sin spesialtilpassede Mercedes-Benz Sprinter, i bakgrunnen. Derfor ble han svært overrasket over at Forsvaret varslet at den var forhåndskrekvirert. (Foto: Ivar Kvistum)

Forsvaret rekvirerte handikapbil til krigsformål: – Bare å beklage

Sverre Bergenholdt fikk varsel om at handikapbilen hans var forhåndsrekvirert. Det skulle aldri ha skjedd, innrømmer Forsvaret når Handikapnytt spør. Andre funksjonshemmede som kan ha opplevd det samme, bes om å ta kontakt og få bilene slettet fra Forsvarets lister.

Stine Slettås Machlar
Publisert 07.03.2022 17:50

I januar i år mottok rullestolbruker Sverre Bergenholdt fra Vestby i Viken et brev fra Forsvaret, men han trodde det var tull eller spam og lot være å åpne. Først etter flere purringer åpnet han det i helgen som var.

I brevet er det et varsel om forberedt rekvisisjon av hans handikaptilpassede Mercedes-Benz-Sprinter, som Bergenholdt har fått av Nav.

Rekvisisjonen er skrevet til Bergenholdt personlig og er knyttet opp mot bilnummeret.

Nødvendig for krigsmakten

Ifølge loven om militære rekvisisjoner kan militære myndigheter rekvirere alt som er nødvendig for krigsmakten og institusjoner som er knyttet til den.

Sverre Bergenholdt blir bekymret, og mange tanker har allerede meldt seg da Handikapnytt snakket med ham lørdag kveld.

– Jeg har stor forståelse for at man må rekvirere biler i krig, men de som har disse store bilene har ofte store funksjonshemninger og er avhengig av en spesialtilpasset bil for å fungere i hverdagen. Det er ikke bare å skaffe seg en leiebil eller ta en taxi, sier Bergenholdt.

Jeg har stor forståelse for at man må rekvirere biler i krig, men de som har disse store bilene har ofte store funksjonshemninger og er avhengig av en spesialtilpasset bil for å fungere i hverdagen.

Sverre Bergenholdt foran bilen sin.

MANGE SPØRSMÅL: Hvilken nytte har Forsvaret av en bil med masse spesialutstyr for rullestolbrukere, spør Sverre Bergenholdt. (Foto: Ivar Kvistum)

Mange spørsmål

Bergenholdt har klaget på rekvisisjonen, men har fått vite at behandlingstiden er fire til seks uker.

– Jeg lurer på om det er slik at jeg skal bli isolert fra jobb, verv og alt av mitt sosiale liv, mens en annen del av verden er i krig. Man kan også spørre seg om nytteverdien for Forsvaret med disse bilene med alt av spesialutstyr og spesialiserte kjøremetoder. Jeg og kona har snakket om at de kanskje ikke er klar over at den er handikaptilpasset i hele tatt, siden brevet er til meg personlig, sier Bergenholdt.

– Bare å beklage

Handikapnytt har kontaktet Forsvaret for å høre om det er slik at funksjonshemmede må levere sine handikaptilpassede biler og hvordan det praktisk er ment løst.

Seniorrådgiver ved forsvarets logistikkorganisasjon, Hans Meisingset, skriver i en e-post til Handikapnytt at de forhåndsrekvirerer biler etter Forsvarets innmeldte behov på biltyper, men at Bergenholdt aldri skulle fått varsel om forberedt rekvisisjon på sin handikaptilpassede bil.

– Når det i dette tilfelle har skjedd forhåndsrekvisisjon av et handikapptilpasset kjøretøy, er det bare å beklage dette. Det er ikke intensjonen å forhåndsrekvirere slike kjøretøy, og det burde derfor ikke vært noen kjøretøy i denne kategorien. Det er dessuten ikke praktisk å måtte gjøre tilpasninger av slike kjøretøy til vårt bruk, skriver Meisingset.

Visste ikke at bilen var tilpasset

Seniorrådgiveren informerer videre at de har bedt om forberedt rekvisisjon på flere typer biler, også Volkswagen Caravelle og Mercedes-Benz Vito – de vanligste biltypene for ombygging til rullestolbrukere. Men Forsvaret vet ikke om bilene de har bedt om, er handikaptilpassede.

– Når forhåndsrekvisisjon likevel har skjedd her, er det fordi informasjonen om at dette er et tilpasset kjøretøy ikke har vært tilgjengelig i databasen som benyttes. Kjøretøyet er heller ikke blitt fanget opp ved den fylkesvise kvalitetssikringen som gjennomføres hos statsforvalterne. Det er ikke en tilsvarende kvalitetssikringsrutine mot Nav, skriver Meisingset.

Skal fjernes fra liste

Meisingset ber eiere av handikaptilpassede biler kontakte forsvaret for å få slettet bilen fra listen over forhåndsrekvirerte kjøretøy. Han viser til Forsvarets nettside og skriver at de da vil sette i gang saksbehandling for å få bilen fjernet fra deres systemer.

Seniorrådgiveren skriver at de ikke kan garantere at handikaptilpassede kjøretøy ikke vil bli rekvirert senere, men at de jobber med å endre systemene sine.

– Vi arbeider fortløpende med å forbedre våre systemer. Vi er avhengige av at informasjonen i databasen er riktig. Slik sett kan vi ikke garantere at et handikaptilpasset kjøretøy ikke kan bli forhåndsrekvirert. Dersom dette skulle skje har vi etablerte rutiner for å ta kjøretøyet bort fra listen over forhåndsrekvirerte kjøretøy.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.