Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De to i hver sin rullestol foran fronten på en kassebil.
ADVARER: Tore Eugen Hansen (til venstre) i NHF Alver og fylkespolitiker Morten Klementsen frykter at nullutslippskrav til drosjer vil ødelegge transporttilbudet for rullestolbrukere i distriktene. (Foto: Ivar Kvistum)

Frykter at nullutslippskrav vil rasere TT-ordningen i distriktene

Krav om at alle drosjer må være elektriske, vil få dramatiske følger for funksjonshemmede i distriktene, advarer Tore Eugen Hansen i Handikapforbundet og fylkespolitiker Morten Klementsen.

Ivar Kvistum
Publisert 24.02.2022 15:10

– Det lyste rødt på alle knappene!

Slik beskriver Tore Eugen Hansen sin egen reaksjon da han så hva slags sak politikerne i Vestland fylkeskommune var i ferd med å vedta.

Allerede var forskriftskravet om null utslipp av klimagasser fra alle drosjer innført i det gamle Hordaland fra 2024.

I fjor høst – etter sammenslåingen av de to vestlandsfylkene – skulle fylkestinget vedta å innføre det samme for det tidligere Sogn og Fjordane fra 2026.

Men Tore Eugen Hansen – lokallagsleder for Norges Handikapforbund i Alver kommune – frykter at et nullutslippskrav for alle drosjer vil gå ut over rullestolbrukere og andre med behov for tilrettelagt transport, særlig ute i distriktene med lange avstander, bratte fjelloverganger og barskt klima.

Det finnes ikke nullutslippsbiler som kan dekke dette behovet på markedet i dag, mener han.

– Dette vil ramme både TT-ordningene og pasientreisene, spår Hansen.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland sier det derimot er helt grunnleggende at fylkeskommunen ikke skal vedta noe som skader tjenestene til funksjonshemmede. Mer fra ham lenger ned i saken.

Vil slutte med rullestoltransport

Tore Eugen Hansens bekymring og advarsler deles av John-Terje Hamre, leder for Norges Taxiforbund i Sogn og Fjordane. Han sier til Handikapnytt at drosjeeiere i hans distrikt vil slutte å investere i biler som kan transportere rullestolbrukere dersom nullutslippskravet blir absolutt.

De aktuelle bilene – som har ni seter og plass til rullestoler – koster minst 1,5 millioner kroner med elektrisk motor. Samtidig utgjør inntektene fra rullestoltransport bare seks prosent av omsetningen på bilen, ifølge Hamre.

Da vil de aller fleste heller satse på vanlige personbiler om de må velge elektrisk.

– Det har begynt å skje allerede. Når drosjeeierne blir sittende med regningen og ikke tjener noe på disse tjenestene, kjøper de ikke rullestolbil igjen. Vedtas dette uten unntak, så legger politikerne i realiteten ned all handikaptrafikk i landet – ikke bare i Vestland, sier Hamre.

Vedtas dette uten unntak, så legger politikerne i realiteten ned all handikaptrafikk i landet – ikke bare i Vestland.

Han imøtegår argumenter om at det allerede finnes elbiler på markedet som kan frakte rullestolbrukere, og at de også går som drosjer enkelte steder. Disse bilene holder ikke mål i et fjell- og fjordfylke med lange avstander, mener han.

– De har en teoretisk rekkevidde på 11 mil er det samme som reservetanken på en vanlig bil, sier han.

Hamre understreker at han ikke er motstander av elbiler i drosjenæringen.

– Hadde jeg kjørt drosje i Oslo eller Bergen, ville jeg valgt elektrisk for lenge siden, sier han.

Hamre har heller ikke noe tro på at et nullutslippsvedtak i et norsk fylke vil påvirke bilindustrien til å lage elektriske rullestolbiler med lang rekkevidde tidligere enn de ellers ville gjort.

De to i samtale. I forgrunnen er rullestolheisen på Tore Eugen Hansens bil.

PÅVIRKNING: Morten Klementsen (til høyre) roser Tore Eugen Hansen og de andre i Handikapforbundet for innsatsen de gjorde for å gjøre fylkespolitikerne oppmerksomme på uheldige konsekvenser av nullutslippskravet. (Foto: Ivar Kvistum)

Må være biler på markedet

Morten Klementsen er uavhengig representant i fylkestinget og fylkesutvalget i Vestland – og dessuten rullestolbruker.

Han deler fullt ut bekymringen til både Handikapforbundet og drosjenæringen – ikke bare i Vestland, men i hele landet.

– Vi risikerer en nedleggelse av TT-ordningen og pasientreiser i store deler av Norge, advarer Morten Klementsen.

Han understreker at bekymringen ikke handler om motstand mot elbiler eller andre nullutslippsalternativer.

– Vi er overhodet ikke motstandere av de grønne skiftet. Men det må først være biler på markedet som vil fungere godt nok, sier han.

Vi er overhodet ikke motstandere av de grønne skiftet. Men det må  først være biler på markedet som vil fungere godt nok.

Utsatt etter lobbyvirksomhet

I fjor høst var fylkestinget i Vestland samlet i Sogndal for å behandle miljøkravet til drosjenæringen. Handikapforbundet hadde på forhånd alliert seg med drosjenæringen i Sogn og Fjordane. Kvelden før møtet sørget de for å dele sine bekymringer med politikerne.

– Veldig godt gjennomført lobbyarbeid, roser Morten Klementsen.

For i debatten om saken på fylkestinget ga flere representanter uttrykk for at argumentene fra NHF og drosjenæringen hadde gjort inntrykk og skapt tvil.

Og da det kom fram at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestland ikke hadde hatt saken til behandling, ble det klart at det var flertall for å utsette den – inntil rådet får sagt sitt.

(Artikkelen fortsetter under.)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Må kunne gi dispensasjon

Det har rådet nå gjort, og saken skal til ny behandling på fylkestinget 16. mars.

«Rådet uttaler at de er positive til å stille miljøkrav til drosjenærngen», uttaler de.

Men:

«Det er likevel nokre bekymringer og usikre moment knytt til gode nok bilar for rullestoldrosjer, og det må kunne gjerast nye vurderingar dersom det ikkje er på plass i god tid før forskrifta trer i kraft. Det er heilt uakseptabelt om denne brukergruppa blir ståande utan tilbod, eller med sterkt redusert og mykje dyrare tilbod.»

Derfor ber rådet om at Vestland fylkeskommune må være en pådriver for at nasjonale regler åpner for å gi dispensasjon fra kravet.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestland ber også om at det blir plassert lynladere ved alle sykehus, og at drosjer får fortrinnsrett til å bruke dem.

Disse rådene fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er tatt inn i et enstemmig vedtak fra Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet. De råder fylkestinget til å be regjeringen innføre en mulighet til å gi dispensasjon fra nasjonale regler for å sikre at brukergrupper som trenger blant annet rullestolbil, ikke blir stående uten tilbud.

– Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et viktig medvirkerorgan for oss, og vi har tatt innspillene deres på alvor, sier hovedutvalgets leder Jannicke Bergesen Clarke (Ap) til Handikapnytt.

Handikapnytt spør Jon-Terje Hamre i Taxiforbundet hva som må til for at en dispensasjonsordning skal være god nok.

– Det må gis dispensasjon fram til det foreligger biler som det går an å drifte som en normal drosje. Det innebærer en reell kjørelengde på 40–50 mil vinterstid. Hvis ikke, er det ikke mulig å få økonomi i drosjedriften, sier han.

Portrett av Askeland med ordførerkjede.

SAMMEN I KLIMAKAMP: Fylkesordfører Jon Askeland i Vestland skulle ønske Handikapforbundet argumenterte sterkere for det grønne skiftet. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Stå sammen med oss i klimakampen

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fastslår sier til Handikapnytt at tilbudet til funksjonshemmede går først.

– La det være hevet over tvil. Vårt premiss er at vi ikke skal gjøre noe som skader tjenestene til funksjonshemmede, sier Askeland.

Samtidig har han en oppfordring til NHF:

– Jeg opplever at de argumenterer mer mot elektrifisering og nullutslippskjøretøy enn å ta kampen med oss for å få til et skifte. Jeg skulle ønske de sto mer sammen med oss i klimakampen. Bilene finnes, og de vil komme.

Jeg opplever at de argumenterer mer mot elektrifisering og nullutslippskjøretøy enn å ta kampen med oss for å få til et skifte.

Askeland viser til at Vestland bestilte 20 nullutslippsferger før de fantes. NÅ finnes de, fordi etterspørselen ble skapt.

Samtidig innser Askeland at drosjeeiere i distriktene kan komme til å velge bort biler som kan frakte rullestolbrukere dersom det blir for dyrt eller det ikke finnes aktuelle nullutslippsbiler når investeringene må skje.

– Jeg ser poenget og problemstillingen, sier han og viser til forslaget fra rådet om å arbeide for dispensasjonsordninger og overgangsordninger.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.