Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av fasaden på Akershus slott.
TILGJENGELIG: Akershus slott skal få bedre tilgjengelighet også for rullestolbrukere. (Foto: Ivar Kvistum)

Full seier om tilgangen til Akershus slott

Handikapforbundet og FFO vant fram med kravet om at funksjonshemmede må sikres likeverdig tilgjengelighet til Akershus slott med et helt nytt heisbygg.

Av Ivar Kvistum
Publisert 12.03.2019 12:32

– En kjempeseier! Hadde jeg hatt champagne på fredag, ville jeg sprettet den.

Slik jubler regionleder for Handikapforbundet i Oslo, Magnhild Sørbotten, når hun hører at både Forsvarsbygg og Riksantikvaren nå går inn for å bygge et nytt heisbygg som skal sikre tilgjengeligheten til Akershus slott i Oslo.

Det blir også gjort noen andre tilpasninger som gjør det lettere for rullende å ta seg fram inne i slottet.

Det skriver Forsvarets forum.

Det staselige renessanseslottet på festningen besøkes av 50 000 turister i året og brukes av regjeringen til representasjon.

Men det finnes ingen tilgjengelig inngang for rullestolbrukere.

Nei til B-inngang

I januar i fjor ble det kjent gjennom Forsvarets forum at Forsvarsbygg planla en heis til 30 millioner kroner for å sørge for at Akershus slott skulle bli tilgjengelig. Men heisen var planlagt inne i det såkalte Blåtårnet og skulle ikke være en del av hovedinngangen.

Funksjonshemmedes organisasjoner protesterte mot å bli henvist til det de kalte en B-inngang.

– Det er stigmatiserende og diskriminerende å måtte bli henvist til en annen inngang enn andre, sa Magnhild Sørbotten til Forsvarets forum den gangen.

Les mer: NY HEIS TIL 30 MILLIONER – MEN FORTSATT MÅ FUNKSJONSHEMMDE GÅ BAKVEIEN

Inngang på lik linje

Nå er gamle planer lagt vekk. Forsvarsbygg har i stedet anbefalt å bygge et heisbygg i tilknytning til Arnebergtrappa inne i borggården. Dermed vil også bevegelseshemmede kunne ta seg inn i slottet på lik linje med andre.

Denne løsningen er tråd med NHF og FFOs råd, og den blir også anbefalt av Riksantikvaren.

– Alle er enige om at dette er en god løsning, også jeg, sier riksantikvar Hanna Geiran til Forsvarets forum.

Hun viser til at Riksantikvaren har som et overordnet prinsipp at offentlige, historiske bygninger skal gjøres tilgjengelige. Alle skal ha lik mulighet til å delta på nasjonale markeringer på Akershus festning.

Et viktig signal

Magnhild Sørbotten i NHF Oslo er svært godt fornøyd:

– Det har vært gjort en særdeles god jobb i denne runden som gjør at vi ender med løsninger som både Handikapforbundet, FFO, Forsvarsbygg og Akershus slotts venner og Fortidsminneforeningen mener er gode, sier hun til Handikapnytt.

– Vi får en likeverdig inngang for alle uavhengig av funksjonsevne. Det er vi veldig, veldig glad for, for den gamle løsningen var en b-inngang, fortsetter hun.

Etter dette vil det være vanskeligere å si at «dette er et gammelt bygg, her kan vi ikke gjøre noe».

Sørbotten mener at utfallet av denne saken vil kunne få betydning også neste gang funksjonshemmede møter stengsler og barrierer i historiske bygninger:

– Etter dette vil det være vanskeligere å si at «dette er et gammelt bygg, her kan vi ikke gjøre noe». Signalene fra Riksantikvaren er tydelig: Som hovedregel skal det alltid være tilgang for funksjonshemmede til verneverdige bygg, det er et viktig signal å ta med seg. Det kan få store konsekvenser, sier Sørbotten og oppsummerer:

– Dette er en seier for oss funkiser, men det gir også klare signaler på et selv på gamle verneverdige bygg finnes det gode løsninger som kan sikre likestilt adkomst for alle. Der det er vilje, er det faktisk muligheter.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.