Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Ingrid Thunem.
SØKELYS PÅ VOLD MOT KVINNER: Ingrid Thunem er 2. vara i styret for Unge funksjonshemmede. I dette innlegget skriver hun om hvordan brukerstyrt personlig assistanse kan frigjøre funksjonshemmede kvinner fra voldelige forhold. (Foto: Privat)

Funksjonshemmede kvinner tvinges av kommunen til å bli i voldelige forhold

MENINGER: Funksjonshemmede kvinner er mer utsatt for vold enn andre. Men kommunene sørger likevel for å gjøre dem mer avhengige av voldelige partnere, skriver Ingrid Thunem i dette innlegget.

Av Ingrid Thunem
Publisert 25.11.2020 06:00

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffing av vold mot kvinner.

Det er viktig at vi bruker denne dagen til å reflektere over om vi gjør nok for kvinner med nedsatt funksjonsevne.

Funksjonshemmede kvinner opplever oftere vold enn normfungerende kvinner.

Ikke bare er funksjonshemmede kvinner mer utsatt for vold, volden de opplever er grovere og varer lenger. Det er ofte helt umulig for kvinnen å forlate mannen, da hun er helt avhengig av ham for å få hverdagslivet til å gå rundt. Dette gjelder både økonomisk og praktisk. 

Mange funksjonshemmede kvinner opplever å ikke bli innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) når de har en partner.

BPA er en ordning som gir funksjonshemmede muligheten til å leve likestilte og aktive liv. Funksjonshemmede får selv velge hvem som skal jobbe for seg og styrer livet. Har du en partner, blir du ofte sittende igjen med færre timer. Kommunen begrunner det med at du må forvente at partner hjelper deg.

MENINGER
  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Dette gjør at mange kvinner som opplever vold, ikke kommer seg unna. Når voldsutøver også er den eneste som gir deg assistanse, blir det umulig å komme deg til krisesenteret. 

Når du først kommer deg til krisesenteret, er det ofte ikke tilrettelagt. Dette har blitt bedre i de senere år, men fremdeles blir mange kvinner avspist med såkalte alternative krisesenter-løsninger.

Ofte betyr dette at de blir overlatt til seg selv på hoteller, hytter eller i en garasje. Det er heller ingen assistanseordning for kvinner på krisesenter som trenger bistand til personlig hygiene og annen praktisk hjelp.

Har hun et BPA-vedtak, kan hun ta med seg dette der hun er, enten det er på krisesenteret eller hjemme. Ved ikke å innvilge tilstrekkelig assistanse til kvinner med partner, binder kommunene voldsutøver og offeret tettere sammen.

Det at partner skal være den som gir assistanse og bistand, fører til en skjevhet i makten i forholdet. Kvinnen blir stakkarsliggjort og er helt avhengig av sin partners godvilje.

Det at partner skal være den som gir assistanse og bistand, fører til en skjevhet i makten i forholdet. Kvinnen blir stakkarsliggjort og er helt avhengig av sin partners godvilje.

Tenk det at du ikke kan dra i butikken, på trening eller til venner uten at du må ha hjelp av partneren din. Det er hvorvidt din partner har tid og lyst som avgjør om du får stelt deg, handlet det du ønsker og levd det livet du vil.

Dette kan vi ikke godta. Forskning har også vist at kvinner som blir utsatt for vold får psykiske vansker og i større grad blir arbeidsuføre. En amerikansk undersøkelse fant at funksjonshemmede kvinner som ble utsatt for vold, i liten grad klarte å jobbe.

BPA er bevist samfunnsøkonomisk lønnsomt; det vil få flere i jobb og skape sterkere vern for funksjonshemmede kvinner som opplever vold fra partneren sin. Vi har ikke råd til å vente, vi trenger et bedre BPA tilbud nå.

Ingrid Thunem
2.vara i styret for Unge funksjonshemmede


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.