Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Anniken Hauglie.
BEKLAGER PÅ DET STERKESTE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Hauglie: Trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har vært praktisert feil, viser en gjennomgang. Statsminister Erna Solberg sier saken er «grensløst urettferdig og vond».

Handikapnytt
Publisert 28.10.2019 13:38

(NTB:) Flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt til fengsel for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land, ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Det viser en ny gjennomgang av praksis i Nav. Reglene for personer bosatt i utlandet har vært praktisert korrekt.

– Jeg beklager det naturligvis på det sterkeste, sa statsråden adressert til dem som siden 2012 er blitt rammet av myndighetenes feilaktige lovforståelse.

2.400 saker

– Flere er urettmessig anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav som følge av denne feilen. På bakgrunn av anmeldelsene er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner, sier hun.

Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, ifølge Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– Dette er veldig leit, og jeg beklager det naturligvis på det sterkeste, sier hun.

48 uriktige dommer

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch er det avsagt minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri. 36 av disse omfatter ubetinget fengsel, og den lengste skal være på åtte måneders fengsel.

Riksadvokaten sier han vil begjære gjenåpning av sakene og ber hvert politidistrikt skaffe seg oversikt.

Hauglie varsler at hun vil redegjøre som saken for Stortinget. Hun vil også iverksette en ekstern gjennomgang for å granske hvordan EØS-regler kan ha blitt praktisert feil fra 2012.

Regelverket
  • Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.
  • I artikkel 21 i EUs trygdeforordning fra 2012 fremgår det imidlertid at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgiving.
  • Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt.
  • Sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land.
  • (Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet og Riksadvokaten)

Fortsatt tillit

Arbeids- og sosialministeren understreker at hun fremdeles av tillit til Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– Jeg har tillit til Vågeng, sa Hauglie på spørsmål fra NTB på en pressekonferanse i Oslo mandag.

– Det som er viktig å si, er at dette har vært en feil som har pågått over tid, og som er avdekket av trygderetten og tatt tak i av Nav, sa statsråden.

Sigrun Vågeng (68) understreket følgende:

– Jeg kan forsikre alle om at vi tar denne saken på dypeste alvor.

Solberg: – Grenseløst urettferdig og vondt

– Først og fremst må vi nå rette opp overfor dem som har lidd overlast, sier statsminister Erna Solberg (H) om Nav-skandalen som ble kjent mandag.

– Det er grenseløst urettferdig og vondt. Dette burde ikke skje i Norge, og det er derfor vi skal gå grundig gjennom hvorfor det har skjedd, sier statsministeren til TV 2.

Minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri er avsagt, ifølge Nav. Det har skjedd som følge av at nye EØS-regler fra 2012 ikke ble implementert i Norge.

– Det skulle ikke ha skjedd. Vi jobber med granskingen av hvorfor det skjedde. Og først og fremst må vi nå rette opp overfor dem som har lidd overlast som følge av dette, sier Solberg.

«Totalt uakseptabelt»

Det er totalt uakseptabelt at flere titalls personer er uriktig dømt, mener leder Erlend Wiborg (Frp) for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Det at uskyldige mennesker har blitt dømt og enkelte har måtte sone fengselsstraff, viser alvoret i saken. Det å bli uskyldig dømt på denne måten får store konsekvenser for den enkelte, deres familie, yrkeskarriere og på det sosiale plan, sier han NTB.

– Jeg forventer derfor en fullstendig redegjørelse om hvordan dette har kunnet skje, hvordan vi forhindrer at noe lignende skjer igjen, men ikke minst hvordan man nå raskest mulig skal få renvasket disse som er uskyldig dømt og hvordan man skal gjøre opp den urett de er utsatt for, sier han.

Ap krever fakta på bordet

Det har åpenbart sviktet på flere fronter når folk urettmessig er dømt til fengsel og fratatt ytelser, sier Rigmor Aasrud (Ap) om Nav-skandalen.

– Her må alle fakta på bordet og en skikkelig opprydding må på plass snarest. Derfor imøteser vi den eksterne gjennomgangen og statsrådens redegjørelse for situasjonen i Stortinget. Vi vil vurdere nødvendige skritt fra Stortingets side etter redegjørelsen, sier Aasrud, som er arbeidslivspolitisk talsperson.

Hun påpeker at Navs feiltolkning av reglene har hatt store konsekvenser for dem som er blitt rammet, og deres familier.

– Dette skal ikke kunne skje. Her har det åpenbart sviktet på flere fronter. I en rettsstat skal du være trygg på at du ikke blir dømt og havner i fengsel hvis du ikke har gjort noe galt, sier hun.

– En katastrofe

Men kravene om hoderulling kan fortsatt komme. SV og Rødt varsler begge at de ikke vil utelukke mistillit mot Hauglie.

– Dette er en katastrofe, både for dem som urettmessig er rammet, men også politisk. Det handler om livene til folk, sier SVs partileder Audun Lysbakken.

SV-kollega Karin Andersen (SV) ber om at Hauglie raskt kommer til Stortinget for å redegjøre.

Ifølge henne kan det også bli aktuelt med en kontrollsak mot statsråden.

Svikt hos Nav, påtalemyndigheten og domstolene

Påtalemyndigheten og domstolene burde ha oppdaget feilene Nav har gjort i sine vedtak, mener Jan Fridthjof Bernt, ekspert på forvaltningsrett.

– At en rekke personer er straffedømt uten at det juridiske fotarbeidet er godt nok, er ikke mindre enn en skandale for det norske rettsvesen. Den viser hvor svak rettssikkerheten kan være for borgere i en sårbar situasjon, sier Bernt, som er professor ved Universitetet i Bergen, til Dagens Næringsliv.

Bernt påpeker at det er domstolens oppgave å oppdage når forvaltningsorganene gjør feil.

– Her har de åpenbart ikke tatt sin oppgave som garanti for enkeltmenneskers rettssikkerhet tilstrekkelig alvorlig. Det er oppsiktsvekkende at ingen i påtalemyndigheten eller domstolene har oppdaget de åpenbare feilene ved hvordan Nav har forstått reglene, sier han.

Han mener også forsvarerne i svindelsakene har sviktet.

NTB har vært i kontakt med Domstolsadministrasjonen for å be om en kommentar til nyheten om Navs feil og opplysningene om at en rekke personer er uskyldig dømt. Kommunikasjonssjef Yngve Brox påpeker at den dømmende virksomheten foregår uavhengig av administrasjonen, men legger til:

– Vi beklager på det aller dypeste at noen kan være dømt for forhold som ikke er strid med norsk lov. Sånn skal det ikke være.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.