Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettbilder av Brandik og Melstrøm.
HÅND PÅ RATTET: Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik (til venstre) og Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm skal begge være med i utvalget som skal utrede BPA. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Her er utvalget som skal utrede fremtidens BPA

Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik og Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm har begge plass i utvalget som skal lage en offentlig utredning om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Handikapnytt
Publisert 20.09.2019 16:01

(NTB og Handikapnytt:) Fredag kunngjorde Helse- og omsorgsdepartementet at det er satt ned et utvalg som skal se på den lovfestede ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med nedsatt funksjonsevne.

– BPA er en flott ordning når den fungerer godt. Men det er for store forskjeller mellom kommunene, og mange som benytter dagens ordninger, opplever at den ikke fungerer etter intensjonen, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Jurist og daglig leder

At et offentlig utvalg skal nedsettes for å utrede BPA, er varslet fra regjeringen allerede i Granavolden-erklæringen, og i funksjonshemmedes organisasjoner har man lenge ventet på at dette arbeidet skulle komme i gang.

Ikke minst har det vært knyttet spenning og forventning til sammensetningen av utvalget.

Det er nå klart at utvalgets leder blir Marianne Skattum.

Hun er daglig leder i Omsorgsjuss AS, et selskap som tilbyr kurs om helse- og omsorgsjuss og forvaltningsrett rettet mot kommunene. Skattum er jurist og har vært daglig leder i selskapet siden oppstarten i 2014.

I flere år var hun rådgiver i Sosial- og helsedepartementet, senere Helse- og omsorgsdepartementet. Der hadde hun blant ansvaret for rundskriv om omsorgslønn og om BPA.

Tunge profiler

Flere tunge og toneavgivende profiler fra funksjonshemmedes organisasjoner har fått plass i BPA-utvalget. En av dem er Handikapforbundets nyvalgte forbundsleder Tove Linnea Brandvik. Hun representer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo), mens Blindeforbundets svært erfarne seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt, Sverre Fuglerud, tar plass som representant for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

I utvalget sitter også generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba – Independent Living Norge, som i tillegg til å være en interesseorganisasjon også er Norges største tilbyder av BPA-tjenester.

Også professor og forfatter Jan Grue har fått plass i utvalget. Han ble tidligere i år nominert til Nordisk råds litteraturpris for den selvbiografiske boka «Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse». Her reflekterer han om sitt eget liv som rullestolbruker.

Oppgave: Skape likestilling

Tove Linnea Brandvik konstaterer i en videouttalelse på Handikapforbundets Facebook-side at utvalget er bredt sammensatt:

– Vi er mange i utvalget som har assistanse selv eller som jobber i organisasjoner for folk som har assistansebehov. Vi sitter sammen med andre eksperter på andre deler av feltet, sier hun.

Brandvik er også veldig glad for at hovedoppgaven blir å finne ut hvordan BPA kan skape likestilling:

– I dag er det altfor mange som ikke får hjelpen de har behov for, og det varierer ekstrem mye fra kommune til kommune. Det betyr at lovverket vi har i dag ikke sørger for at vi blir likestilte. (…) Utvalget har fått en veldig klar oppgave: å sørge for at BPA blir et likestillingsverktøy og ikke et helseverktøy. Dette har vi i organisasjonene jobbet hardt for.

Utvalget har fått en veldig klar oppgave: å sørge for at BPA blir et likestillingsverktøy og ikke et helseverktøy. Dette har vi i organisasjonene jobbet hardt for.

Advarte mot å flytte BPA ut av helse

I mandatet til utvalget går det fram at det skal utrede konsekvensen av å flytte BPA av ut av helselovgivningen. Marianne Skattum, som er utnevnt til uvalgets leder, var i fjor medforfatter av en kronikk i Dagsavisen der hun blant annet advarte mot konsekvensene av akkurat dette:

«Kompetansen om brukerstyrte tjenester, tildelingspraksis og kultur i helse- og omsorgstjenesten trenger et løft, men det hjelper ikke å løfte BPA «ut av helse», heter det blant annet i kronikken, som hun skrev sammen med Heg Weimand Larsen, rektor ved BPA-skolen, og Drude Berentsen, daglig leder og styreleder i Godt Liv.

«Vi mener BPA må forstås som noe mer enn bare et alternativ til vanlige hjemmetjenester», skrev de tre videre i kronikken.

De tok også til orde for at ideologien bak BPA i større grad må implementeres i kommunene:

«I dag er det full forvirring om hva BPA er og kan være, fordi mange av debattantene ikke skiller mellom gjeldende rett, politiske agendaer og valgflesk, markedsføringstiltak fra privat sektor og interesseorganisasjonenes ønsker, mål og ideologier. Å arbeide med kompetanseheving i et slikt landskap er mildt sagt krevende», skrev de tre i kronikken.

Likestillingsverktøy

I mandatet heter det ellers at utvalget skal utrede BPA som likestillingsverktøy:

«Utvalget skal utrede, vurdere og fremme forslag til hvordan brukerstyrt personlig assistanse kan utformes slik at ordningen fungerer etter hensikten, herunder bidrar til å oppnå målet om likeverd, like muligheter uansett bosted, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne, gode arbeidsforhold for assistentene og bærekraft i ordningen. Ordningen skal defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning. Utvalget skal se på hvordan BPA kan innrettes for å sikre deltakelse i arbeid, utdanning og fritidsaktiviteter.»

De får også i oppdrag å undersøke hvordan forskjellene mellom kommuner kan reduseres, og hvordan ordningen bør utformes for å sikre at du kan flytte mellom kommuner uten at det i samme grad som i dag påvirker timetallet som er innvilget.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Fungerer ikke som tenkt

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) innebærer at personer med nedsatt funksjonsevne får en personlig assistent som bistår dem i hverdagen.

I 2015 ble ordningen lovfestet som en individuell rettighet til personer med såkalt «store behov», men:

Handikapnytt har i en lang rekke artikler og reportasjer dokumentert at ordningen ikke fungerer slik politikerne hadde tenkt. Mange nektes BPA, eller får langt færre timer enn de mener de har behov for. Mange kommuner har innført restriksjoner på å reise med BPA, eller de krever detaljert rapportering av hvordan timene blir brukt.

Det nye utvalget skal se på hvordan personlig assistent til funksjonshemmede tildeles og komme med forslag til tiltak for å redusere forskjellene mellom kommunene. Et viktig innspill fra brukerne har vært dette bør være mer enn en helseordning og defineres som et likestillingsverktøy.

– Alle mennesker har grunnleggende behov også utover pleie og omsorg. Det er viktig å kunne fylle dagene med meningsfullt innhold og bestemme over eget liv. Det handler om å leve og ikke bare overleve, sier Listhaug.

Leder:
Marianne Skattum, daglig leder, Oslo

Øvrige medlemmer:
Jan Erik Askildsen, dekan, Bergen
Gundla Kvam, pensjonist, Bærums verk
Jan Grue, professor, Oslo
Trond Johnsen, skolesjef, Lillehammer
Leif Birkeland, virksomhetsleder, Haugesund
Sonja Jennie Tobiassen, brukerrepresentant, Tromsø
Trude Wester, direktør, Tromsø
Bente Gravdal, rådmann, Lier
Kjell Wolff, kommunaldirektør, Bergen
Sverre Fuglerud, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Tranby
Vibeke Marøy Melstrøm, ULOBA – Independent Living Norge, Ski
Tove Linnea Brandvig, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Lindås
Torbjørn Furulund, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo

Utvalget skal levere sin rapport innen 1. oktober 2020.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.