Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Oskar Eikeseth.
HISTORISKE HØYRE: Oskar Eikeseth advarer sine partifeller i Høyre om at de risikerer å bli historiske med feil fortegn dersom de ikke snur i synet på å å innlemme CRPD i menneskerettsloven. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Høyre har kjørt seg fast i CRPD-argumenter som ikke lenger holder

MENINGER: Tiden har løpt fra Høyres motargumenter. Nå er det på tide å si ja til å ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i menneskerettsloven, skriver tidligere leder av HøyreFUNK Oskar Eikeseth i dette innlegget.

Oskar Eikeseth
Publisert 01.03.2021 10:54

For ett år siden gikk jeg ut av politikken og av som leder i HøyrFUNK. Jeg er på ingen måte på vei tilbake i politikken.

Jeg har ingen ønske om å komme tilbake i den politiske debatten igjen nå, men jeg føler et ansvar for å si ifra.

Høyre har fått til ting i funkis-politikken de siste årene, som rettighetsfesting av BPA, inkluderingsdugnad i arbeidslivet og forbedringer TT-tjenesten for eksempel.

Jeg har ingen behov for å stemple de i Høyre eller andre som ikke vil inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som personer imot likestilling for funksjonshemmede.

Jeg vil dog si at de har kjørt seg fast i et spor som de ikke bør være i.

Da inkorporeringsdebatten kom opp for noen år siden, skal jeg ærlig innrømme at jeg ikke helt skjønte hvorfor dette var så viktig. Vi hadde jo ratifisert konvensjonen.

Heldigvis har jeg endret syn og blitt overbevist om at det er riktig. Norge har en menneskerettslov som omfatter kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Spørsmålet er om vi skal løfte funksjonshemmedes rettigheter opp på samme nivå. 

Jeg har hørt ulike argumenter om hvorfor man ikke vil inkorporere. Alt fra at Norge allerede overoppfyller konvensjonen så det ikke er noe poeng, til at den vil i praksis svekke funksjonshemmedes rettigheter, eller at man er redd for overstyring fra CRPD-komiteen.

MENINGER
  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Alle argumentene har blitt mer og mer hule med tiden. Det er meg bekjent ingen menneskerettsjurister som har støttet noen av disse argumentene.

La meg heller nevne noen av de ideologiske grunnene til at Høyre bør støtte inkorporering.

Høyre er det partiet i Norge som står opp for internasjonalt forpliktende arbeid. Både innenfor klima, handel, natur og annet har Høyre stått fjellstøtt, der andre har vaklet. Enten det er Parisavtalen eller EØS-avtalen.

Høyre er også et generasjonsparti. Selv om man «overoppfyller» CRPD i dag (noe som kan diskuteres), er det ikke gitt at framtiden blir sånn. Norge er ikke skånet for at totalitære og undertrykkende krefter kan komme til makten. Med en inkorporering vil det bli vanskeligere for slike krefter å eventuelt se bort fra eller fjerne funksjonshemmedes rettigheter.

Joda, det er sikkert enkelte definisjoner i konvensjonen som kan være problematiske. Men det er det jaggu meg i EØS-avtalen også, eller i andre konvensjoner.

Joda, det er sikkert enkelte definisjoner i konvensjonen som kan være problematiske. Men det er det jaggu meg i EØS-avtalen også, eller i andre konvensjoner. Om Høyre skal ha et generasjonsperspektiv, så må vi se forbi det, se de lange linjene.

Det er ikke bare en samlet interessepolitisk bevegelse som vil inkorporere. FN selv har bedt Norge gjøre dette. Vårt eget likestillingsombud ber oss gjøre dette. 

Når Michael Tetzschner på Dagsnytt 18 impliserer at CRPD ikke er «egentlige menneskerettigheter», blir jeg litt trist. For Høyre kan bedre, det vet jeg, selv om det ikke virker sånn for dere andre alltid.

Det er nettopp gjennom CRPD vi kan stille venstresida til veggs på hvorfor ikke funksjonshemmede kan velge private tilbydere innen velferden, og da få mer kontroll på eget liv.

Det er nettopp gjennom CRPD vi kan stille venstresida til veggs på hvorfor ikke funksjonshemmede kan velge private tilbydere innen velferden, og da få mer kontroll på eget liv.

CRPD deler vårt grunnleggende positive syn på mennesket. De siste årene har likestillingstankegangen innen funkis-politikken økt i Høyre. Dessverre bekreftet Tetzschner at det er en lengre vei igjen enn det jeg håpet på.

Hver gang jeg har skrevet et leserinnlegg har jeg gjort det fordi jeg vil, denne gangen fordi jeg må. Jeg vil heller skrive på bacheloroppgaven min, prøve å forstå hva i huleste økonometri er (obligatoriske fag, ass) eller lage et arrangement for en studentorganisasjon.

Men jeg gjør det fordi det er på tide å innse realitetene og holde opp med all mulig argumentasjon som ikke kan kjøpes for fem flate øre engang.

Høyre blir historiske i denne saken, men spørsmålet er med hvilket fortegn. Som de som nektet å inkorporere funksjonshemmedes rettigheter på lik linje som barn og kvinner. Eller de som var med i et stort flertall om å endelig anerkjenne diskriminering av funksjonshemmede på lik linje som de nevnte, og var med å inkorporere CRPD.

Konvensjonen trengs bare å bli inkorporert én gang. Om man da stemmer mot, vil det stå i fremtiden også. Det dilemmaet håper jeg hver og en stortingsrepresentant spør seg selv før 9.mars.

Oskar Eikeseth
Tidligere leder i HøyreFunk


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.