Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Montasje med portretter av Brandvik og Knudsen.
KLAR OPPFORDRING: Leder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund og leder Marianne Knudsen i Norges Handikapforbunds Ungdom krever at Stortinget vedtar å gjøre FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter til norsk lov. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

I dag kan Stortinget stanse diskrimineringen

MENINGER: Fordi diskrimineringen av funksjonshemmede skjer i stor skala, blir den usynlig, skriver Marianne Knudsen og Tove Linnea Brandvik i dette innlegget.

Av Tove Linnea Brandvik og Marianne Knudsen
Publisert 09.03.2021 05:00

FNs konvensjon om funksjonshemmedes menneskerettigheter ble vedtatt i 2006. Norge ratifiserte den i 2013, men den er ennå ikke en del av norsk lov.

I dag, tirsdag 9. mars, har Stortinget mulighet til å gjøre noe med det, og dermed gjøre det vanskeligere å diskriminere.

Den sjansen bør de bruke.

Konvensjonen, forkortet CRPD, viser hvordan landene i verden kan oppfylle grunnleggende menneskerettigheter, også for funksjonshemmede. Her har Norge sviktet, noe vi også har mottatt ramsalt kritikk for av FN.

Et av de viktigste kritikkpunktene var at konvensjonen ikke er en del norsk lov. Landene kan nemlig velge å ta konvensjonen inn i sitt nasjonale lovverk. Det betyr at landene tar funksjonshemmedes likestilling på alvor.

Det gjør ikke Norge – ennå. Stortinget har gang på gang nektet å gjøre funksjonshemmedekonvensjonen til norsk lov. Det betyr at det er lett å diskriminere funksjonshemmede, og det skjer med Stortingets velsignelse.

Men bruker ikke staten mye penger på funksjonshemmede, tenker du kanskje? Det som er sant, er at vi har gode velferdsordninger i Norge. De gjelder om du har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Om du trenger det, får du en rullestol, uten å betale for det.

MENINGER
  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatternes egne meninger.

Det hjelper bare fint lite når manglende universell utforming gjør at du ikke kommer inn – hverken i butikker, kafeer, skoler eller kontorer. Velferdssamfunnet må bygge opp om frihet og likestilling. Det er det menneskerettighetene skal sikre.

Diskriminering av funksjonshemmede skjer i stor skala, også i Norge. Fordi vi blir stengt ute, blir vi og diskrimineringen vi blir utsatt for usynliggjort. Over 100 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. Svært få norske grunnskoler er universelt utformet. Forskning viser at nordmenn generelt tror at funksjonshemmede er dumme.

Alt dette er ikke noe du kan løse med tiltakspakker fra Nav. Vi kommer ingen vei ved å tenke stykkevis og delt. Det trengs en ny måte å utforme og tenke politikk på. Menneskerettighetene må ligge til grunn.

Det trengs en ny måte å utforme og tenke politikk på. Menneskerettighetene må ligge til grunn.

Når barns rett til å gå på nærskolen ikke gjelder for funksjonsnedsatte barn, ligger ikke menneskerettighetene til grunn. Når man i dag kan diskriminere med norsk lov i hånden, blir det nesten umulig å skape likestilling. Derfor må konvensjonen gå foran.

De siste 40 årene har det vært tverrpolitisk enighet om at funksjonshemmede ikke skal møte diskriminering. Likevel har så lite skjedd. Vi står nesten på stedet hvil. På noen områder går det i gal retning.

Det er fordi man har jobbet med enkeltindivider og enkeltsaker, i stedet for å angripe systemene, strukturene og lovene som frarøver oss like rettigheter og muligheter.

Mens det for mange av de politiske partiene virker som en umulig oppgave, vet vi hvilke tiltak som fungerer og hvilke som ikke gjør det. Det viktigste er menneskesynet. Du kan ikke skape likestilling ved å redusere oss til å være pasienter, passive brukere og tjenestemottakere. Skal vi bli likestilte, må du mene at vi er likestilte.

Vi som samfunn har gjort det før. Tenk på de enorme skrittene vi har tatt for kvinners likestilling de siste 60 årene. Om vi hadde tenkt likedan om funksjonshemmedes likestilling, som vi gjør for kvinners, hadde mye vært gjort.

Heldigvis er både barne, kvinne- og rasismekonvensjonen norsk lov. Det skulle bare mangle. Og det skulle bare mangle at funksjonshemmedekonvensjonen får samme status.

Norge står foran mange utfordringer i fremtiden. Inntektene vil falle, utgiftene vil øke. Samtidig ser vi et enormt ressurssløseri ved at funksjonshemmede ikke får delta i utdanning og arbeidsliv.

Så lenge våre menneskerettigheter ikke blir tatt på alvor, vil vi heller aldri lykkes. Men vi ser mulighetene. Vi vet hva som funker. Likestilling trenger ikke være vanskeligere enn å huske på at folk er folk. Stortinget står foran et viktig veivalg. 9. mars gjelder det å stå på rett side av historien.

Tove Linnea Brandvik
leder i Norges Handikapforbund
Marianne Knudsen
leder i Norges Handikapforbunds Ungdom

Kjære leser 🙂
Vil du hjelpe Handikapnytt med å lage flere saker som den du leser nå? Da kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt.
Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.