Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Porrtrettfoto.
ANLEDNING TIL Å SE PÅ DET: Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson Tuva Moflag er glad for at mange vil benytte seg av funksjonsassistanse og mener det er uheldig at potten er tom. (Foto: Ivar Kvistum)

Kan åpne for påfyll av penger til funksjonsassistanse

Navs ordning med funksjonsassistanse kan reddes av politikerne på Stortinget under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Kenneth Kandolf Haug, NTB
Publisert 24.05.2023 09:20

Funksjonsassistanse i arbeidslivet er i korte trekk en Nav-ordning som lar funksjonshemmede søke støtte til praktisk hjelp i arbeidslivet.

Målet er at flere funksjonshemmede skal stå i jobb.

Anslagsvis 400 personer bruker ordningen, men fra mai er det stans i å innvilge slik assistanse til nye brukere. Grunnen er at det rett og slett er tomt for penger.

Les mer: NAV HAR IKKE PENGER TIL MER FUNKSJONSASSISTANSE

Mulig å se på det

Regjeringen forhandler i øyeblikket om revidert nasjonalbudsjett med SV, som de trenger støtte fra i Stortinget. SV opplyser til NTB at de henviser til regjeringen i denne saken.

Tuva Moflag, som er Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, sier til NTB:

– Det er uheldig at potten går tom. Vi er opptatt av at det må legges til rette for at alle kan delta i arbeidslivet, og sånn sett er det gledelig at mange vil benytte seg av ordningen. Det pågår nå forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget, og det er en anledning til å se på slike saker.

Dermed kan det tenkes at potten reddes under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Det pågår nå forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget, og det er en anledning til å se på slike saker.

Bekymret

Fra flere organisasjoner av funksjonshemmede kommer det reaksjoner på at det ikke er penger til mer funksjonsassistanse.

– Det kommer overraskende på oss, og vi er svært bekymret dersom dette betyr at flere ikke kommer i arbeid ved å få funksjonsassistanse, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Hun mener det burde vært varslet tidligere og tydeligere fra Nav, og sier det ikke er blitt aktivt formidlet til brukerorganisasjonene at potten er tom.

Det er bred politisk enighet om å øke sysselsettingen blant funksjonshemmede. Da forutsetter vi at politikerne bevilger mer penger til funksjonsassistanse nå, slik at nye søkere også kan få innvilget denne hjelpen.

Forventer en løsning

– Det er bred politisk enighet om å øke sysselsettingen blant funksjonshemmede. Da forutsetter vi at politikerne bevilger mer penger til funksjonsassistanse nå, slik at nye søkere også kan få innvilget denne hjelpen, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

– Vi synes det er alvorlig at det er stans i tildeling. For dem som får denne ordningen, kan det være forskjellen på å stå i jobb og å være uføretrygdet, sier leder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund.

Også han reagerer på manglende informasjon fra Nav og beskriver beslutningen som «lyn fra klar himmel».

– Vi kommer i morgen til å sende brev til finanskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for å be dem finne en løsning som sikrer at ordningen får tilstrekkelig med midler. Da vil framtidige søkere kunne få benytte ordningen og slippe å måtte gå på uføretrygd, sier han.

(©NTB)

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.