Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

KrF og regjeringspartiene enige om å utrede BPA

Nå må regjeringen utrede ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å finne ut hvordan den kan fungere som et likestillingsverktøy, slik det var meningen. 

Dette er klart etter at Kristelig Folkeparti ble enig med regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om neste års statsbudsjett.

Handikapforbundet og andre organisasjoner kan dermed notere seg en viktig lobby-seier.

De fire partiene stiller seg bak følgende marsjordre til regjeringen:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning med sikte på at BPA utformes slik at ordningen bidrar til å oppnå likeverd, like muligheter uansett bosted, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne, gode arbeidsforhold for assistentene og bærekraft i ordningen.»

Bakgrunnen for vedtaket er de mange rapportene som har kommet om at BPA ikke fungerer slik det var meningen etter at den individuelle rettigheten ble innført i 2015.

Blant annet opplever mange sterke begrensninger fra kommunene om hvordan BPA-ordningen kan brukes. Særlig restriksjoner på å reise med assistenter har vært mye omtalt.

Norges Handikapforbund er blant dem som har vært pådriver for å få utredet BPA-ordningen.

– Så deilig! utbryter forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund spontant når Handikapnytt gjør ham kjent med nyheten.

– Flere organisasjoner har i samarbeide drevet lobbyarbeid om dette underveis. Vi har pekt på behovet for dette. Og nå forventer vi at organisasjonene blir involvert i utredningsarbeidet, legger han til.

– Hva er det viktigste en slik utredning må belyse?

– Det viktigste er det avtalen sier: at BPA må fremme likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse. Og det må oppnås uavhengig av boform og så videre. Vi har hatt en BPA-ordning som det har vært en del problemer med. Nå tar flertallet grep og sier at det må gjøres annerledes, svarer Lein.

Lein mener det er viktig å utrede, først og fremst for å vite hva man gjør.

– BPA-brukere i dag har veldig ulike behov. Det er vesentlig å ivareta den bredden på en god måte. Derfor må konsekvensen av endringer for de ulike brukerne belyses på en god måte, sier Arne Lein.

Forbundsleder Arne Lein var provosert av regjeringens eget forslag til statsbudsjett, der BPA ble beskrevet som en solskinnshistorie.

Les mer her: PROVOSERT AV REGJERINGS BPA-GLANSBILDE I STATSBUDSJETTET

21.11.2018 kl. 09:42
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.