Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Arne Lein blar i budsjettdokumenter.
OPPPGITT: Dette budsjettet er ikke et løft for likestilling av funksjonshemmede, sier forbundsleder i Handikapforbundet, Arne Lein. (Foto: Ivar Kvistum)

Provosert av regjeringens BPA-glansbilde i statsbudsjettet

STATSBUDSJETTET: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er omtalt som bortimot uproblematisk i statsbudsjettet. Det skuffer og provoserer og forbundsleder i Handikapforbundet, Arne Lein.

Ivar Kvistum
Publisert 08.10.2018 19:02

– For ikke lenge siden hadde jeg et møte med statssekretær Anne Bramo (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet. Der ga hun uttrykk for sterk frustrasjon over at kommunene ikke gjør jobben sin når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse. Men så, bare noen dager etter, legger regjeringen fram et statsbudsjett der den gir inntrykk av at alt er bare velstand og at BPA går på skinner.

Det sier en oppgitt forbundsleder i Handikapforbundet, Arne Lein.

Han er svært skuffet over det han leser i budsjettet om brukerstyrt personlig assistanse, ikke minst på bakgrunn av hva både statsråder og statssekretærer tidligere har sagt om problemene med å få BPA til å fungere etter hensikten.

Et eksempel: Her kan du lese hvordan statssekretær Miriam Sandberg (Frp) reagerte da hun ble konfrontert med Hannahs mangelfulle BPA-tilbud: – SLIK SKAL IKKE EN 17-ÅRING MÅTTE LEVE

Les også: BENT HØIE STRAMMER OPP BPA-SLAPPE ORDFØRERE

Men ingenting av dette har funnet vei til statsbudsjettet. Lein sier:

– Jeg hadde trodd at regjeringen ville komme med noen signaler om veien videre for BPA, for eksempel behovet for en egen forskrift. Men regjeringen følger ikke opp det den selv har sagt.

Regjeringen følger ikke opp det den selv har sagt.

Fornøyd med BPA

Det siste året er det lagt fram flere rapporter som viser at BPA ikke fungerer etter hensikten. Mange brukere får for få timer, og mange opplever sterke begrensninger i hvordan BPA kan brukes.

Men når BPA omtales i statsbudsjettet, nevnes ingenting av dette. I stedet refereres kun én evaluering: statens egen.

«Helsedirektoratet viser til at tjenester organisert som BPA har hatt en jevn økning og at evalueringen viser at rettighetsendringen ikke dramatisk har endret kommunenes tjenester. Samtidig viser følgeevalueringen at en stor andel av brukerne er fornøyd med BPA og mener ordningen bidrar til økt samfunnsdeltakelse og selvstendighet», heter det i budsjettframlegget fra Helsedepartementet.

Utfordringene beskrives på denne måten:

«Mange brukere mener kommunen bør informere bedre om ordningen. Det har også vært en svak økning i antall klager som Fylkesmannen har tatt til følge.»

Skyver organisasjonene foran seg

Arne Lein mener at de manglende ambisjonene som preger det regjeringen sier om BPA, også gjelder de andre sakene som berører funksjonshemmede direkte:

– Dette er ikke et budsjett som fremmer likestillingen av funksjonshemmede. Jeg hadde forventet noe bedre, sier Lein.

Når det gjelder regjeringens innsats for å skape et universelt utformet Norge, er Lein mer enn skuffet. Han er direkte provosert. Fordi han mener regjeringen skyver Handikapforbundet og andre organisasjoner foran seg.

Regjeringen skriver nemlig dette for å fortelle hvorfor den mener det er umulig å nå målet om et universelt utformet Norge innen 2025:

 «Det (er) ikkje er praktisk mogleg å nå visjonen om Noreg som universelt utforma samfunn på alle område innan 2025. Representantar frå interesseorganisasjonane er samde i dette.»

– Her refererer regjeringen til et mål den selv aldri har satt seg. Saken er at det er blitt urealistisk på grunn av regjeringens manglende ambisjoner. Men det hadde ikke behøvd å være det, sier Lein.

– Hva er Handikapforbundets viktigste endringskrav til dette budsjettet?

– Det viktigste vi vil si, er at regjeringen må begynne å lytte til hva som blir sagt. Det gjelder særlig innenfor BPA. Vi krever at man nå setter i gang arbeidet med en tydeligere lovregulering av BPA.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.