Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portreett av Karoline Grosås Nordbø innfelt på et utsiktsbilde over Oslo.
RAUS BY: Oslo kommune må trå til og bosette flyktninger med funksjonsnedsettelser, mener KrFs fungerende gruppeleder, Karoline Grosås Nordbø. (Foto: Ivar Kvistum og privat)

KrF-politiker ber Oslo ta imot funksjonshemmede fra Ukraina

Oslo må vise at den er en by med hjerterom og legge til rette for å ta imot funksjonshemmede på flukt fra Ukraina, mener fungerende gruppeleder for KrF i bystyret, Karoline Grosås Nordbø.

Ivar Kvistum
Publisert 21.03.2022 13:33

Oslo kommune bør være en foregangsby ved aktivt å ta imot flyktninger med funkskjonsnedsettelser.

Det mener og foreslår Karoline Grosås Nordbø fra Kristelig Folkeparti i en interpellasjons om bystyret skal behandle onsdag denne uka.

– Vi står overfor en situasjon som vil kreve noe ekstra oss. Jeg mener det er viktig at vi ikke bare sier oss villige til å ta imot flyktningene vi får tildelt, men at vi aktivt flagger høyt at vi ønsker å ta imot funksjonshemmede fra Ukraina. Og at vi oppfordrer andre byer og kommuner i Norge til å gjøre det samme.

Ikke bli sittende i mottak

Hun er opptatt av å unngå at det samme skjer denne gangen som under Syria-krisen: at funksjonshemmede blir sittende i flyktningmottak uten at noen kommuner vil ta imot dem.

En viktig årsak er at mange kommuner vegrer seg mot å påta seg ansvaret for kostbare tjenester på permanent basis, mens pengene som følger med er tidsavgrenset.

Les mer: FIKK OPPHOLD – MEN MÅTTE VENTE VIDERE I ÅTTE ÅR PÅ ASYLMOTTAK

Men frykt for kostnader kan ikke stoppe Oslo fra å ville ta imot, mener Nordbø.

– Byrådet snakker ofte om at Oslo skal være en inkluderende by. For få det til, må man prioritere ressurser. Selv om det kan være et høyt beløp per person, er det ikke snakk om hundretusener av mennesker. Dette har vi råd til, sier KrF-politikeren.

– Men i Oslo i dag er det allerede mange innbyggere med funksjonsnedsettelser som sliter med å få de tjenestene de mener at de har behov for. Kan de få et enda dårligere tilbud av at kommunen tar imot flere som trenger det samme tjenestetilbudet?

– Tjenester til funksjonshemmede er en viktig sak for KrF. I dag er ordningene for dårlige, og det kritiserer jeg byrådet for. Og det er lov å klage om man ikke får det man har behov for. Men samtidig skal vi også ha rom for å ta imot folk på flukt. Det ene utelukker ikke det andre, svarer Karoline Grosås Nordbø.

De siste som blir bosatt

Nordbø viser til at funksjonshemmede på flukt fra Ukraina står i en ekstra sårbar situasjon.

«Funksjonshemmede er blant de mest marginaliserte i kriser og konflikt. De er sårbare under flukt, blir marginalisert og diskriminert i flyktningleirer og er blant de siste som blir bosatt. Dette gjelder alle grupper funksjonshemmede, blant annet blinde, hørselshemmede, utviklingshemmede, folk med psykososiale funksjonsnedsettelser og bevegelseshemmede», skriver hun i interpellasjonen.

KrF-politikeren viser til at de færreste med funksjonsnedsettelser har ressurser og kapasitet til å flykte.

«De har vanskeligere for å komme seg i sikkerhet enn andre, grunnet utilgjengelig infrastruktur og mangel på hjelpemidler», skriver hun.

Søke trygghet og motta hjelp

Oslo har allerede signalisert vilje til å trå til for ukrainere på flukt. Det aktive ønsket om å hjelpe må omfatte flyktninger med funksjonsnedsettelser, mener hun.

«Nedsatt funksjonsevne skal ikke være noe hinder for å søke trygghet og motta hjelp», skriver Karoline Grosås Nordbø i interpellasjonen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.