Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Olaug V. Bollestad.
SETTER FOTEN NED: Olaug V. Bollestad fra KrF sikrer gjennomslag for å bevare hjelpemiddelformidlingen i folketrygden. (Foto: Stortinget)

KrF sikret seier for å bevare hjelpemiddelordningen

Nå er det klart: Kristelig Folkeparti støtter resten av opposisjonen og sier klart nei til å overføre deler av hjelpemiddelformidlingen til kommunene. – En stor takk til alle som har stått på for å få dette til, sier Handikapforbundets forbundsleder, Arne Lein.

Ivar Kvistum
Publisert 13.12.2017 14:58

Endelig er spenningen utløst. Handikapforbundet og andre aktører som har forsvart norsk hjelpemiddelformidling, kan slippe jubelen løs.

Det er nå klart at stortingsflertallet setter foten ned for regjeringens planer om å overføre et totalansvar for såkalte «enkle og høyfrekvente hjelpemidler» fra Nav og folketrygden til kommunene.

Regjeringen vill også at fastmonterte hjelpemidler til boligtilpasning skulle ut av folketrygden og over til husbanken og kommunene. Men planene stoppes i Stortinget.

I forrige uke ga et flertall i Arbeids- og sosialkomiteen klar beskjed. Men i denne komiteen er ikke Kristelig Folkeparti eller Venstre representert.

Dermed var det ikke helt sikkert at et flertall på Stortinget som helhet mente det samme som komiteflertallet.

Flertallet sier nei

Men nå er det klart. For i Helse- og omsorgskomiteen har Kristelig Folkeparti nå sluttet seg til en liknende tekst.

Flertallet i komiteen kommer med følgende merknad, ifølge det midlertidige referatet fra komiteen:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, støtter ikke forslaget om å overføre ansvaret for hjelpemidler fra staten til kommunene, og viser til at en rekke av høringsinstansene også advarer mot dette.»

Uavhengig av kommuneøkonomi

Videre heter det:

«Flertallet vil påpeke at med dagens hjelpemiddelordning får alle de hjelpemidlene de har behov for, uavhengig av kommuneøkonomi og hvor i landet de bor. Dette vil forandres betraktelig hvis ansvaret for hjelpemidler, samt ansvaret for finansiering, overføres til hver enkelt kommune. Kommunenes økonomi vil spille en stor rolle for hvilke hjelpemidler brukerne vil få vedtak på og hvor godt hjelpemidlene blir tilpasset den enkelte. I ytterste konsekvens kan brukerne måtte vente lenge på nødvendige og tilpassede hjelpemidler, eventuelt ikke få det i det hele tatt. I kommuner med dårlig økonomi vil brukere med nedsatt funksjon, kunne hemmes i sin hverdagsmestring og samfunnsdeltakelse.»

Lettet og takknemlig

Forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund er svært tilfreds med utfallet av saken.

– Det er veldig gledelig og en stor lettelse at stortingsflertallet tok ansvar for å stanse et meningsløst og ødeleggende forslag fra regjeringen, sier Lein til Handikapnytt.

I hele høst, helt siden regjeringen la fram forslaget til statsbudsjettet, har NHF mobilisert alle sine krefter for å hindre det man opplever som en undergraving av rettighetene til hjelpemidler i folketrygden.

– Jeg er svært takknemlig for den fantastiske innsatsen fra alle deler av Handikapforbundet, og ikke minst: hos våre samarbeidspartnere i andre organisasjoner, sier Lein.

Hele feltet av funksjonshemmedes organisasjoner har samarbeidet om innsatsen, sammen med Norsk Ergoterapeutforbund og andre allierte.

Ergoterapeutenes forbundsleder Nils Erik Ness, skriver på Twitter i kveld:

«Takk til KrF, Ap, Senterpartiet og SV som sikrer alles rett til deltakelse ved å beholde hjelpemidler i folketrygden! Ergoterapeutene jubler med Handikapforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Unge Funksjonshemmede.  Nå starter innsatsen med å gjøre hjelpemiddelordningen enda bedre!»

Jubel i organisasjonene

I funksjonshemmedes organisasjoner ble jubelen sluppet løs onsdag ettermiddag. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) skrev følgende på sin Facebook-side:

«Hurrraaa, julaften kom tidlig i år! Kristelig Folkeparti har med sin stemme sørget for flertall for å beholde ansvaret for hjelpemidler i Folketrygden. Takk til Senterpartiet, SV – Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet, KrF og alle dere andre som har kjempet saken med oss.»

Skjermdump av FFOs statusoppdatering: Hurrraaa, julaften kom tidlig i år! KrF Kristelig Folkeparti har med sin stemme sørget for flertall for å beholde ansvaret for hjelpemidler i Folketrygden. Takk til Senterpartiet, SV - Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet, KrF og alle dere andre som har kjempet saken med oss! Del det glade budskap!

JUBEL: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) på Facebook i ettermiddag.

Norges Handikapforbund skriver på sin side på Facebook:

«Vi har håpet og trodd at vi skulle vinne kampen om hjelpemidlene, og nå kan vi endelig slippe jubelen løs. KrF er på vår og oppsisjonens side! Regjeringspartiene får dermed ikke flertall for å overføre ansvaret til kommunene når statsbudsjettet skal vedtas.»

Hvorfor usikker?

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen kommenterer KrFs standpunkt for dagens hjelpemiddelsystem på Twitter. Hun skriver:

«Bra det, men hvorfor har KrF vært usikker på dette? Det har vært flertall sammen med SV SP og AP om dette, så på tide de har bestemt seg.»

Generalsekretær Synne Lerhol i Unge Funksjonshemmede skriver på Twitter:

«Takk til alle gode krefter i Stortinget! I dag har SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF sikret en avgjørende rettighet for funksjonshemmedes selvstendighet.»


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.