Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Lillestrøm krever tilgjengelighet for å få skjenke alkohol

Norges 9. største kommune med 87 500 innbyggere, Lillestrøm i Viken, har fattet vedtak om å kreve universell utforming av utesteder som søker skjenkebevilling.

«Ved søknad om ny bevilling i nye, ombygde eller utvidede lokaler, skal det i vurderingen av bevillingssøknaden legges stor vekt på at lokalene er universelt utformet. Det skal i vurderingen synliggjøres i hvilken grad lokalene er tilrettelagt og innredet for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser.»

Nærbilde av ølseidel.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dette forslaget ble fremmet av SV-representant Anne-Marie Gisholt da kommunestyret 7. oktober behandlet alkoholpolitisk plan med retningslinjer for lokal alkoholpolitikk.

Forslaget ble vedtatt med 37 mot 18 stemmer. Det var representanter fra Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og to uavhengige som stemte imot.

Gisholt selv er veldig godt fornøyd med å ha fått flertall for forslaget. Hun setter det i sammenheng med FNs bærekraftsmål om å inkludere alle i samfunnet.

«Vedtaket som er gjort i Lillestrøm kommunestyre, innebærer at alle skjenkesteder som er nyetablerte, utvidete eller ombygde skal ha universelt utformet miljø og skal være tilrettelagt og innredet for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser for å få skjenkebevilling. Vi er stolte av at flertallet i kommunestyret er enige med SV at dette er viktig», skriver hun i et leserinnlegg i avisen Romerikes Blad.

Selv om hun mener vedtaket gjør Lillestrøm til en foregangskommune, innser hun at vedtaket ikke vil gjøre utelivet i Lillestrøm, Strømmen og de andre tettstedene i kommunen universelt utformet over natten.

«Dette vil ikke gjelde de som allerede har skjenkebevilling, og som bare skal rutinemessig fornye den. Selv om vi også gjerne skulle ønske det. Vi ser at det vil bli en for stor økonomisk belastning for de det gjelder på kort sikt», skriver hun videre i innlegget.

Lillestrøm slår dermed følge med flere andre norske kommuner, blant annet Lillehammer, som har fattet liknende vedtak den siste tiden. Andre kommuner har derimot nøyd seg med å kreve at det legges ved redegjørelser om tilgjengelighet ved søknader om skjenkebevilling.

Handikapnytt skrev nylig at Helsedirektoratet bekrefter kommunenes adgang til å kreve universell utforming som betingelse for å få servere alkohol.

Les mer: HELSEDIREKTORATET: KOMMUNENE KAN KREVE TILGJENGELIGHET FOR Å GI SKJENKERETT

15.10.2020 kl. 10:40
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.