Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kveldsbilde av gate med utesteder i Lillehammer. Midt i gaten er det en person i rullestol.
TILGJENGELIG: Her på Lillehammer skal utestedene være universelt utformet for å få skjenke alkohol. Kommunene tolker reglene forskjellig, men Lillehammer er blant dem som har forstått dem riktig, bekrefter Helsedirektoratet. (Illustrasjonsfoto: Georg Mathisen)

Helsedirektoratet: Kommunene kan kreve tilgjengelighet for å gi skjenkerett

Kommunene kan gå lenger enn i dag og kreve universell utforming på utesteder for å gi skjenkerett. Derimot er det ikke lov å ta bevillingen fra et sted som ikke kan ta imot funksjonshemmede.

Georg Mathisen
Publisert 18.09.2020 09:02

Det er kommunene som bestemmer hvem som får lov til å skjenke alkohol.

Flere norske kommuner har valgt å legge inn bestemmelser om universell utforming i sitt lokale regelverk for skjenkebevilling.

Men det  varierer hvor strenge kommunene er. Noen setter universell utforming som et direkte krav. Andre nøyer seg med å kreve at utestedene legger fram en redegjørelse for hvor tilgjengelige de er.

Når Handikapnytt undersøker regelverket, viser det seg at kommunene kan være strenge og faktisk stille konkrete krav om tilgjengelighet.

Men friheten er ikke like stor til å trekke tilbake bevillinger til skjenkesteder som allerede har fått.

Kan kreve universell utforming

Det er avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet som bekrefter at det er store forskjeller på hva som skal til for å få skjenkebevilling og hva som skal til for å miste den.

Kommunene har stor frihet til å vurdere søknader om å få selge eller skjenke alkohol, fastslår Giæver.

Der kan kommunen vurdere alt fra «stedets karakter» og målgruppe til trafikkforhold og næringspolitikk.

«Etter Helsedirektoratets vurdering vil kommunen også kunne stille krav om at offentligrettslige krav som følger av andre lover, herunder krav om universell utforming, er oppfylt før bevilling innvilges», skriver Giæver i en epost til Handikapnytt.

Ikke nok til å miste bevilling

Derimot kan ikke brudd på akkurat de samme kravene føre til at en bar eller en restaurant mister bevillingen når den først har fått den. Det å gi en bevilling og det å trekke den tilbake er nemlig to helt forskjellige ting som bygger på forskjellige regler.

Selve formålet med alkoholloven er å begrense skadene av alkoholbruk. Det står i første paragraf i loven.

Mens kommunen altså kan legge vekt på mange andre ting enn formålsparagrafen når den avgjør hvem som skal få skjenke, så kan den ikke gjøre det hvis den vil trekke tilbake en bevilling.

– Vilkår som gjelder aktivitet etter at bevillingen er gitt, krever en tettere forankring til alkohollovens formål enn retningslinjer om hva som kreves for å få en bevilling, forklarer Øyvind Giæver.

– Forskjellen kan også begrunnes med at inndragning av en eksisterende bevilling er et mer inngripende tiltak enn et avslag på søknad om bevilling.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Kommune misforsto loven

Når Helsedirektoratet slår klart fast at det går an å kreve universell utforming som vilkår for å gi skjenkebevilling, vil det si at noen kommuner gjør feil.

I Gjøvik fikk for eksempel kommunestyrerepresentant Bjug Ringstad (Ap) beskjed av rådmannen om at det ikke var lov å kreve universell utforming da han foreslo nettopp det i mars i år.

Lillehammer kommune, derimot, har vedtatt i den alkoholpolitiske handlingsplanen sin at det er et vilkår for fast skjenkebevilling at det legges til rette for tilgjengelighet for folk med bevegelseshemninger.

Og Nittedal fastslår at når det søkes ny skjenkebevilling, «skal det tilstrebes universell utforming».

Sandefjord vedtok det samme allerede i 2017 og Nes på Romerike i år.

Ingen statistikk

Hvor mange kommuner som har diskutert om steder som ikke er åpne for en rullestolbruker, i det hele tatt skal få lov å skjenke alkohol, finnes det ikke noen oversikt over. Ei heller hvor mange som har tolket loven feil:

– Vi har nok dessverre ikke oversikt over hvor mange kommuner som har stilt krav om universell utforming i forbindelse med skjenkebevillinger, eller hvor mange kommuner som har vurdert eller drøftet det, sier Øyvind Giæver i Helsedirektoratet.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.