Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Tre venner rundt et bord skåler i øl. Den ene bruker rullestol.
MÅ REDEGJØRE: Utesteder og restauranter må heretter legge ved en redegjørelse for tilgjengeligheten. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Skal du skjenke i Gjøvik, må du gjøre rede for hvor tilgjengelige lokalene er

Alle som søker om skjenkebevilling i Gjøvik, må heretter opplyse om tilgjengeligheten på stedet de driver. Men det blir likevel ikke et krav å være universelt uformet for å få skjenke.

Av Ivar Kvistum
Publisert 30.03.2020 14:53

I utgangspunktet ville han gjerne gått lenger, Arbeidpartiets kommunestyremedlem Bjug Ringstad i Gjøvik.

Opprinnelig foreslo han at serveringssteder må dokumentere at de er tilgjengelige for funksjonshemmede dersom de skal få tillatelse til å skjenke alkohol.

Men ifølge rådmannen i Gjøvik åpner ikke alkoholloven for å sette krav om universell utforming til å gi skjenkerett.

Må dokumentere

Dermed modererte Ringstad sitt forslag, som ble vedtatt i kommunestyret med én stemmes overvekt i forrige uke, fordi Kristelig Folkeparti – som ellers er en del av det politiske flertallet i Gjøvik – stemte med opposisjonen (Ap, SV, Rødt og MDG) for forslaget.

Dermed har Gjøvik kommunestyre vedtatt at «alle som søker om bevilling skal i søknaden vedlegge en redegjørelse for stedets tilgjengelighet til hele lokalet inklusive toaletter overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. Skjenkestedet oppfordres til å tilstrebe universell utforming av sitt etablissement. Dette gjelder også toalettene».

– Dette betyr at serveringsstedene må dokumentere hvordan det står til med sin egen tilgjengelighet, og det har de ikke behøvd å gjøre tidligere, sier Bjug Ringstad til Handikapnytt.

Portrett av Bjug Ringstad.

VIL ENDRE LOVEN: Bjug Ringstad i Gjøvik Arbeiderparti. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Det nærmeste vi kom

Gjøviks restauranter og utesteder må belage seg på å undersøke ståa i sine egne lokaler ganske raskt.

For den inneværende skjenkeperioden utløper allerede 30. september. Innen den tid på de ha søkt om bevilling for nye fire år.

Ringstad, som ledet rådet for funksjonshemmede i Gjøvik i forrige periode, legger ikke skjul på at han gjerne skulle sett at Gjøvik stilte universell utforming som krav til å få skjenke.

Men han tar til etterretning at lovverket ikke gir åpning for en slik regel.

– Dette var det nærmeste vi klarte å komme. Vedtaket får oss neppe inn i himmelen, men det kan virke bevisstgjørende. Kanskje noen kommer til at de vil gjøre noe for å utbedre mangler. I det minste kan de rydde handikaptoalettet i stedet for å bruke det som lager, sier Ringstad.

Dette var det nærmeste vi klarte å komme. Vedtaket får oss neppe inn i himmelen, men det kan virke bevisstgjørende.

Endre alkoholloven

Bjug Ringstad er medlem i den nye ressursgruppa for politikk for funksjonshemmede, som er oppnevnt av Arbeiderpartiets sentralstyre. Her kommer han til å spille inn at det kan være behov for å endre alkoholloven slik at man kan settekrav om tilgjengelighet som betingelse for skjenkerett.

– At det i 2020 skal være mulig å bli godkjent som serveringssted uten å kunne servere alle, er fullstendig uakseptabelt. Derfor trenger å gjøre noe med det lovverket, sier Ringstad.

Han mener at alkoholloven er et mye sterkere virkemiddel for å skape et universelt utformet uteliv enn likestillings- og diskrimineringsloven alene.

Flere kommuner

Gjøvik er verken alene om eller først med å sette forventninger om universell utforming i sammenheng med søknader om skjenkebevilling. For eksempel:

Halden kommune har satt som betingelse for å få skjenkerett at det skal «redegjøres for stedets tilgjengelighet til hele lokalet inklusive toaletter overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ved manglende tilgjengelig het skal det på forespørsel fremlegges en plan for hvordan og når tilgjengelighet kan oppnås. Det skal i alle sammenhenger tilstrebes en universell utforming».

Haugesund kommune har vedtatt at «skjenkestedet bes tilstrebe universell utforming av sitt etablissement. Dette gjelder også toalettene».

Sandefjord kommune har vedtatt at «når nye skjenkebevillinger søkes om fra en bedrift, burde det legges til rette for og tilstrebes universell utforming».

Les også: POLITIKERNE DROPPET SITT EGET KRAV OM HANDIKAPTOALETT – GA SKJENKERETT

Avvist av departementet

I forbindelse med endringer i alkoholloven i 2011 ble det drøftet om man skulle ta krav om tilgjengelighet til skjenkesteder inn i loven.

Helsedirektoratet og flere andre gikk imot dette i høringsrunden, og Helse- og omsorgsdepartementet mente at en slik bestemmelse ville være i strid med alkohollovens formål, som er å begrense skadene ved alkoholbruk.

«Forslag til bestemmelser som har formål som avviker fra alkohollovens, bør etter departementets syn ikke reguleres i alkoholloven, men ev. vurderes plassert andre steder i lovverket», skrev departementet.

Under Stortingets behandling den gangen. ble det ikke tatt til orde for å ta bestemmelser om universell utforming inn i loven.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.