Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Stenseng håndhilser på Haugen som sitter i rullestol. Flere utvalgsmedlemmer står i kretsen rundt.
LYTTE TIL PÅDRIVERE: Partisekretær Kjersti Stenseng hilser på utvalgsmedlem Monica Haugen før det første møtet i den nye Ressursgruppa for politikk for funksjonshemmede. (Foto: Ivar Kvistum)

Slik skal Ap bli bedre på handikappolitikk

Arbeiderpartiet har svart på kritikken om å svikte i funksjonshemmedes likestillingskamp med å opprette en egen ressursgruppe som skal bidra til å løfte partiets politikk på området, og samtidig sørge for at partiet selv blir mer inkluderende.

Ivar Kvistum
Publisert 16.01.2020 17:20

Nyskapningen «Ressursgruppa for politikk for funksjonshemmede» er oppnevnt av partiets sentralstyre.

Flere ulike funksjonsnedsettelser representert, og mange av medlemmene har sterk forankring i funksjonshemmedes organisasjoner.

Mandag 13. januar var gruppa samlet til sitt første møte i partilokalene på Youngstorget i Oslo. Partisekretær Kjersti Stenseng var til stede.

Innspill til partiprogrammet

– Ressursgruppa skal trekkes med når vi skal lage ny politikk, ikke minst når vi nå står foran prosessen med å lage stortingsvalgsprogram i 2021. Den skal også gi innspill til stortingsgruppa, både når gjelder våre egne saker og det som kommer fra regjeringen, sier Stenseng til Handikapnytt.

Hun peker blant annet på arbeidslivspolitikken som et felt der det er nødvendig med flere og bedre virkemidler enn i dag, for å sikre at funksjonshemmede får innpass.

– Alt kan ikke være basert på dugnad, sier hun med henvisning til regjeringens «inkluderingsdugnad».

Fjerne barrierer

I tillegg til politikkutforming skal ressursgruppa peke på og bidra til å fjerne barrierer som hindrer funksjonshemmede i å delta på en likeverdig måte i selve partiorganisasjonen. Stenseng erkjenner funksjonshemmede ikke er godt nok representert i partiet i dag.

– Arbeiderpartiet er opptatt av likestilling, og vi må etterleve egne verdier. Vi må fjerne de ekskluderende barrierene og senke tersklene, slik at vi blir en mer inkluderende partiorganisasjon, sier hun.

Å «senke tersklene» er ikke bare ment i overført betydning. Ressursgruppa vil reise spørsmål om alt fra utforming av møtelokaler og talerstoler, møteformer, teleslynger og så videre.

Ikke vært tydelig nok

Oslos tidligere ordfører Ann-Marit Sæbønes er leder for ressursgruppa. I juni i fjor var hun en av flere Ap-folk som gikk ut i Handikapnytt med kritikk av sitt eget partis politikk og innsats for funksjonshemmedes likestilling.

Norges Handikapforbunds spesialrådgiver Lars Ødegård var også blant dem som rettet kritikken mot partiet. Også han er oppnevnt som medlem i gruppa.

Les mer her: AP-MEDLEMMER TAR OPPGJØR MED HANDIKAP-POLITIKKEN TIL SITT EGET PARTI

Partisekretær Kjersti Stenseng medgir at kritikken mot partiet er en del av bakgrunnen for at sentralstyret har nedsatt en ressursgruppe.

– Vi har lyttet til noen pådrivere og erkjent at partiet ikke har vært tydelig nok, sier Kjersti Stenseng.

Sæbønes ved møtebordet. I bakgrunnen Jørgen Foss og Bjug Ringstad i samtale.

KVITTERER UT: Ann-Marit Sæbønes er tilfreds med hvordan Arbeiderpartiet møtte kritikken fra i fjor. Nå mener hun både partiet og ressursgruppa er forpliktet til å levere. (Foto: Ivar Kvistum)

Forpliktende ansvar

Ann-Marit Sæbønes er på sin side tilfreds med at utspillet fra i fjor er «kvittert ut» med ressursgruppa for politikk for funksjonshemmede.

– Når sentralstyret oppnevner en slik gruppe, forplikter det partiet. Men det ligger også et stort ansvar på oss som reiste behovet, sier Sæbønes.

Når sentralstyret oppnevner en slik gruppe, forplikter det partiet. Men det ligger også et stort ansvar på oss som reiste behovet.

Ressursgruppa
 • Disse er medlemmer i Arbeiderpartiets ressursgruppe:
 • Ann-Marit Sæbønes, Oslo leder
 • Lars Rovik Ødegård, Akershus
 • Jens O Simensen, Østfold
 • Monica Haugen, Oslo
 • Nikita Amber Abbas, AUF i Oslo
 • Marte Oppedal Vale, Oslo
 • Jørgen Foss, Oslo
 • Bjug Ringstad, Innlandet
 • Johannes Kiese, AUF
 • Tore Hagebakken, stortingsrepresentant

Hun håper at ressursgruppa skal bidra til at Arbeiderpartiet igjen tar plass i førersetet i arbeidet for funksjonshemmedes likestilling.

Samtidig presiserer hun at gruppa ikke skal erstatte partiets og stortingsgruppas løpende samarbeid og dialog med funksjonshemmedes organisasjoner. Dette skal fortsette i minst like stor grad som før.

Diskutere CRPD

Blant de viktigste punktene som Ap-medlemmene med bånd til funksjonshemmedes rettighetskamp kritiserte partiet for, var at det ikke har gått inn for å gjøre FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) til en del av norsk menneskerettslov.

Men verken Ann-Marit Sæbønes eller Kjersti Stenseng svarer konkret på spørsmålet om inkorporering av CRPD er kommet nærmere å bli Arbeiderpartiets politikk gjennom opprettelsen av gruppa.

– Vi skal ha en programprosess der vi får mulighet til å diskutere bakgrunnen for hvorfor vi mener det er viktig å inkorporere CRPD, sier Sæbønes.

Også Stenseng understreker betydningen av å bygge partiets kompetanse på området.

– Vil skal lytte. Det er viktig å innse at begge syn, enten man ønsker å ta CRPD inn i menneskerettsloven eller ikke, er begrunnet i et ønske om å ivareta funksjonshemmedes rettigheter, sier partisekretæren.

Gruppebilde av utvalget med Ap-logo på veggen i bakgrunnen.

DISSE SKAL LØFTE AP: Foran: Monica Haugen og Lars Ødegård. Bak fra venstre: Tore Hagebakken, Jørgen Foss, Jens O. Simensen, Marte Oppedal Vale, Ann-Marit Sæbønes, partisekretær Kjersti Stenseng og Bjug Ringstad. Nikita Amber Abbas og Johannes Kiese var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Ivar Kvistum)

Helhetlig grep

Tore Hagebakken fra Oppland skal være stortingsgruppas representant i ressursgruppa.

– Dette er første gang Arbeiderpartiet tar et slik helhetlig grep om funksjonshemmedes livssituasjon. Jeg har høye forventninger til at vi får synliggjort at Arbeiderpartiet har et genuint engasjement for funksjonshemmede når vi kjemper for et samfunn med mer rettferdighet og mindre forskjeller, sier han.

NHF-representasjon

Flere av medlemmene i gruppa har for øvrig direkte tilknytning til Norges Handikapforbund.

Både Lars Ødegård og Monica Haugen er ansatt som politiske rådgivere i organisasjonen, mens Jørgen Foss er regionkontorleder i NHF Oslo.

Nikita Amber Abbas er leder for Norges Handikapforbuns Ungdom i Oslo og styremedlem i NHFU sentralt. Bjug Ringstad er nå pensjonist, men har lang fartstid som regionkontorleder i NHF Innlandet.

Ressursgruppa er oppnevnt for en toårsperiode. Det er en åpning for at den kan utvides med flere medlemmer dersom det er behov for det.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.