Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Hilde Indreberg med blomsterbukett og Lubna Jaffery med utredningsdokumenter
Utvalgsleder Hilde Indreberg overrakte utredningen om FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter til likestillingsminister Lubna Jaffery 15. januar.

Juristene er uenige om funksjonshemmedes rettigheter

To av de tre juristene som har utredet konsekvensene av å ta FNs funksjonshemmedekonvensjon inn i norsk lov, vil gi funksjonshemmedes rettigheter samme status som kvinners og barns rettigheter.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 15.01.2024 12:40

Mandag 15. januar fikk likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) overrakt utredningen fra det såkalte CRPD-utvalget.

CRPD er forkortelsen på FNs funksjonshemmedekonvensjon, som regjeringen har lovet å ta inn i norsk lov. Ekspertutvalget av tre jurister har det siste året jobbet med å se på hvilke konsekvenser det får å plassere FN-konvensjonen i den ene eller den andre loven.

Flertallet er enig med funksjonshemmedes organisasjoner

Utvalgsleder Hilde Indreberg og Kjetil Mujezinovic Larsen er enige med Norges Handikapforbund og andre funksjonshemmedeorganisasjoner om at konvensjonen må plasseres i menneskerettsloven. Der ligger også FNs barnekonvensjon og kvinnekonvensjon. Disse konvensjonene trumfer derfor norsk lov i de tilfellene hvor lovverket og konvensjonen motsier hverandre.

Det siste utvalgsmedlemmet, Sven Ole Fagernæs, mener at FNs funksjonshemmedekonvensjon må plasseres i likestillingsloven.

Høring om CRPD-utredningen

– At utredningen ikke er enstemmig, trenger ikke ha noe å si, men nå er det viktig at vi må sette oss inn i de ulike juridiske betraktningene som utvalget har gjort, sier likestillingsminister Lubna Jaffery.

Hun vil ikke si hvor lang tid det vil ta før vi har et politisk vedtak om inkorporering av FNs funksjonshemmedekonvensjon.

CRPD-utredningen vil nå komme på høring.

Rettighetspolitikk

Forbundslederen i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, er klar for å drive klassisk lobbyvirksomhet og snakke med politikerne for å få det ønskede utfallet.

– Det er positivt at flertallet i utvalget er så tydelig på at menneskerettsloven er riktig plassering. Det vil være forunderlig om politikerne ikke legger vekt på flertallets innstilling, sier hun.

Som en kommentar til utvalgsmedlem Sven Ole Fagernæs sine argumenter om at menneskerettigheter utfordrer rettsprinsippene, sier hun at menneskerettighetene må ligge til grunn for hvordan vi bygger opp rettsprinsippene våre.

– Og så vil jeg understreke at dette handler om politikk. Det er et politisk valg om man sikrer at funksjonshemmede får oppfylt sine rettigheter i Norge, avslutter forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

LES OGSÅ: Rettighets-optimisme blant funksjonshemmede


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.