Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Tom Tvedt
Forbundsleder Tom Tvedt i NFU håper på en nyansert og kunnskapsrik debatt om funksjonshemmedes rettigheter.

Rettighets-optimisme blant funksjonshemmede

Antydning til jubel kunne høres etter at utvalgsleder Hilde Indreberg hadde presentert CRPD-utvalgets flertallsinnstilling om å ta funksjonshemmedekonvensjonen inn i menneskerettsloven. Les reaksjonene fra funksjonshemmedes organisasjoner.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 15.01.2024 15:41

– Nå har regjeringen fått det den trenger for å gjøre det eneste rette, nemlig å sørge for inkorporering i menneskerettsloven, sier Lilly-Ann Elvestuen i FFO.

Hun mener argumentene fra flertallet i utvalget er så tydelige og sterke at det bare er å sette i gang den politiske prosessen.

– Nå er det viktig for organisasjonene å tydeliggjøre viktigheten av flertallets vurderinger, se nærmere på argumentene og også sette oss inn i motargumentene. Vi må dytte på politikerne, for dette er til syvende og sist et politisk valg.

LES OGSÅ: Juristene er uenige om funksjonshemmedes rettigheter

En god dag for NFU

– Når to jurister i CRPD-utvalget peker på at det er fullt mulig å få FN-konvensjonen for funksjonshemmede inn i menneskerettsloven, vil jeg rett og slett si at det er en god dag. 

Det sier forbundsleder Tom Tvedt i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

At utvalgsmedlem Sven Ole Fagernæs ikke støtter denne løsningen, overrasker ham ikke.

– Det var forutsigbart, når han har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, som igjen representerer staten, sier Tom Tvedt.

NFU-lederen forventer en bred og kunnskapsrik debatt om ekspertutredningen og advarer mot å gå i politiske skyttergraver og fremstille saken unyansert.

For medlemmer i NFU sier han at en inkorporering av CRPD vil bety styrket rettsvern, å bli ivaretatt som enkeltindivid og bedre mulighet til å forfølge saker rettslig. Han viser til det samme eksemplet som utvalgsleder Hilde Indreberg nevnte, om personer som blir nektet pass, og beskriver et system der ungdommer får vitnemål med teksten «Ikke vurdert» etter 13 års skolegang.

– Konvensjonen gir ikke nye rettigheter

– Konvensjonen må inn i menneskerettsloven på samme måte som kvinne- og barnekonvensjonen, sier generalsekretær i Uloba Vibeke Marøy Melstrøm i en pressemelding.

Uloba skriver at CRPD ikke innebærer at funksjonshemmede skal få nye rettigheter, men skal gjøre det mulig for funksjonshemmede å realisere de samme menneskerettigheter som alle andre. 

De peker særskilt på en inkorporering i menneskerettsloven vil innebære en rettslig forankring av assistanse til funksjonshemmede og beslutningsstøtte som alternativ til vergemål.

– Det vil forandre hverdagen til mange tusen mennesker i hele Norge, sier Vibeke Marøy Melstrøm.

Oppfølging av Hurdalsplattformen

Også styreleder i Stiftelsen SOR, Karl Haakon Sævold, ser ekspertutredningen som et vesentlig gjennomslag og et viktig steg på veien mot inkorporering av CRPD i menneskerettsloven.

– Nå forventer vi at regjeringen følger opp utvalgsflertallets klare anbefaling, sier Karl Haakon Sævold. – Alt er nå lagt til rette for at inkorporeringen kan komme på plass og at regjeringen følger opp Hurdalsplattformen. Det er nå avgjørende at det er tilstrekkelig tempo i gjennomføringen.

 

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.