Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Simen Pedersen
KLAR FOR KOMMUNEKARTLEGGING: Simen Pedersen er samfunnsøkonom og partner i Menon Economics. (Foto: Menon Economics)

Kartlegger kommunenes rettighetsarbeid

På oppdrag fra Bufdir skal Menon Economics kartlegge gjennomføringen av CRPD i norske kommuner.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 22.04.2024 14:19

– Menon Economics skal spørre kommunene hvordan de jobber med CRPD, først nå i år, og så spør de på nytt i 2025, for å se hvor stor forskjellen er, sier Maren Anna Lervik.

Hun er fagdirektør for likestilling og universell utforming i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Det er avdeling for kunnskapsstyring i Bufdir som er ansvarlig for prosessen.

Dette skjer samtidig som statsforvalterne har fått ansvar for å formidle kunnskap om FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) til kommunene. Statsforvalterne fikk dette ansvaret i fjor, etter at noen pilotkommuner og utvalgte statsforvaltere gikk foran og styrket sin CRPD-praktisering fra 2021.

Samarbeid med statsforvaltere

Menon Economics er i dialog med Bufdir om hvordan de skal kartlegge.

– I utgangspunktet vil vi snakke med alle statsforvalterne, som er tett på tjenestene ute i kommunene. Vi vet at mange statsforvaltere har gjennomført CRPD-kurs, så vi vil se hvordan de hjelper kommunene og få noen hypoteser på bordet om hva som funker godt og dårlig i kommunene, forklarer Simen Pedersen.

Han er samfunnsøkonom og partner i Menon Economics.

Konsulentselskapet har tidligere blant annet gitt ut rapporten «Ståa i norske kommuner», om kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver, og de følgeevaluerer barnevernsreformen. Til CRPD-kartleggingen har de fått med seg førsteamanuensis Kjersti Skarstad ved Oslo Nye Høyskole i prosjektgruppa. Hun har blant annet skrevet boka «Funksjonshemmedes menneskerettigheter fra prinsipper til praksis».

– Jeg er med i alle deler av prosjektet og vil sikre god kompetanse på funksjonshemmedes menneskerettigheter. Jeg vil også peke på hva jeg synes er viktig å kartlegge, basert på hva FN-konvensjonen sier og kunnskap om hvor skoen trykker, sier Kjersti Skarstad.

Alle grunnskoler kartlegges

Simen Pedersen forteller at de vil sende spørreskjema til samtlige rektorer i grunnskolen for å finne ut hvordan de tilrettelegger for funksjonshemmede elever. Videre kan det bli aktuelt å kartlegge kommunenes tilnærming til FN-konvensjonen på systemnivå eller innenfor etater som pleie og omsorg.

– Slik danner vi grunnlag for å forske på hva som kjennetegner kommuner som er gode og dårlige på å oppfylle CRPD. Det er vi opptatt av virkelig å komme til bunns i; er for eksempel de som kaller seg CRPD-kommuner, bedre enn andre? Og hvordan ivaretas CRPD i tjenestene – er det systematiske forskjeller mellom ulike typer kommuner?

En referansegruppe skal ivareta funksjonshemmedes eget perspektiv i prosjektet fra starten, med representanter fra flere av funksjonshemmedes organisasjoner og fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Simen Pedersen regner med at den endelige rapporten blir offentliggjort i første kvartal 2026.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.