Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Tom Tvedt utenfor Folketeaterpassasjen
SOM FORVENTET: Trygdeoppgjøret var forutsigbart, synes styreleder Tom Tvedt i SAFO.

Savner opplyst debatt

Tom Tvedt håper utredningen om FNs funksjonshemmedekonvensjon løfter og styrker debatten om funksjonshemmedes rettigheter. 15. mars er konvensjonen tema på NFU-konferansen.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 14.03.2024 10:30

– Rapporten vi nå har fått, handler om menneskerettighetene til 20 prosent av befolkningen. Hadde vi hatt et eget politisk parti, ville det vært blant de største partiene i Norge. Da er det et demokratisk problem at rapporten ikke blir løftet opp i det offentlige ordskiftet, hvor vi kunne skapt en debatt om hva inkorporering av FN-konvensjonen er og hva det ikke er, sier Tom Tvedt.

Han er forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), og han forventer først og fremst mer kunnskap og en opplyst debatt om forholdene for funksjonshemmede i Norge.

Tror på styrkede rettigheter

– De som er imot å ta konvensjonen inn i menneskerettsloven, begrunner det med at de ikke vil ha mer overnasjonal styring. Men hvis de var prinsipielt imot, måtte de også hatt i partiprogrammet at de skulle tatt kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen ut av partiprogrammet. Det ville vært et prinsipielt ståsted som var mulig å forstå, sier han.

– Jeg tror ikke det blir noe mirakel selv om vi tar funksjonshemmedekonvensjonen inn i norsk lov, men den styrker rettighetene til prioriterte grupper som faller helt gjennom i det norske systemet. De er rettsløse!

Forbundslederen i NFU nevner flere eksempler:

– Vi har tre mennesker til nå som er nektet pass og nektet utreise basert på diagnose. De har ikke gjort noe galt ennå, men for å være på den sikre siden, nektes de pass. Jeg har vært i Spania og i Syden, og jeg har møtt mange nordmenn der som ikke skulle hatt pass! Mange har rett i dag, men får det ikke, og ordskiftet er helt stille, sier han.

«Ikke vurdert»

– Og i norsk lov står det at alle har rett til utdanning. Min gjeng går ti år på skole, men i karakterboka står det «Ikke vurdert». Dette er den gruppa i befolkningen som er mest vurdert av alle. Tenk den motivasjonen etter å ha gått ti år på skole å ikke få vurdering! Og så begynner de på videregående skole og blir dratt gjennom den på tre år, fordi det står i norsk lov, og etter det er de utdannet til ingenting. I karakterboka står det «Ikke vurdert». Samtidig skriker vi etter arbeidskraft og snakker om viktigheten av fellesskap og av å være med å bidra. Her utestenger man jo arbeidskraft som kunne vært med å bidra og skapt et mangfoldig samfunn.

Tom Tvedt tror at en FN-konvensjon inkorporert i menneskerettsloven ville styrket retten til å utdanne seg til noe man kan bli.

– Jeg tror kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen gjorde noe positivt med samfunnet, og det samme tror jeg CRPD vil gjøre.

Tydelige prioriteringer

– I sin dissens skriver Sven Ole Fagernæs at «Arbeidet for bedring av funksjonshemmedes rettigheter bør rette seg mot endringer i norsk lovgivning, som kan utformes klarere, mer presist og mer fleksibelt ved behov for endring.» Hva er din kommentar til det?

– Hvis lovgivningen har vært så utydelig, hvorfor har ikke rettsapparatet bedt om å få det rettet opp? Faktum er at det er en stor gruppe mennesker i Norge som ikke får det de har rett på. Skyldes det lovverket, skulle det vært rettet opp i for lenge siden, uavhengig av CRPD. Men jeg håper dissensen lokker frem politikerne til å ta en ordentlig debatt.

– Tror du at det å løfte debatten gjør at NFUs argumenter vil vinne terreng?

– Om vi vil vinne terreng, gjenstår å se, men i dag taper vi, fordi det er stille. Det er ingen prioriteringsdebatt. Da må man heller være voksen, etter en kunnskapsbasert debatt, og si hvordan man vil prioritere. Det går ikke an å prioritere alt. Og man kan ikke si at man trenger folk ut i arbeid samtidig som man utdanner folk til ingenting.

NFU-konferansen

– Har funksjonshemmedes organisasjoner et realistisk syn på CRPDs betydning, eller er den overvurdert?

– Jeg tror den er overvurdert. Jeg tror man har skapt et bilde av at bare man får CRPD inn i menneskerettsloven, skal alt skinne.

– Hvordan vil NFU få konvensjonen til å skinne best mulig?

– Jeg håper vi kan drive en opplysende debatt, blant annet gjennom vårt medlemsblad Samfunn for alle og på NFU-konferansen.

NFU arrangerer sin konferanse i Oslo 15. mars og har invitert politikere, organisasjoner og ikke minst medlemmer til å snakke nettopp om «CRPD inn i menneskerettsloven».

 

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.