Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Simen Bondevik
(Foto: Privat)

Partiet du etterlyser, Tom Tvedt, eksisterer allerede!

Helt fra Partiet Sentrum ble etablert, har de vært tydelige på at rettigheter for de av oss med nedsatt funksjonsevne og kampen mot utenforskap er partiets sak nummer én, skriver Simen Bondevik i dette debattinnlegget.

Simen Bondevik
Publisert 19.03.2024 11:58

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

I forbindelse med debatten om inkorporering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov, løfter Tom Tvedt tanken om et eget politisk parti med fokus på funksjonshemmedes rettigheter. En idé som er så god at noen av oss allerede har satt den ut i livet. Partiet du etterlyser, Tom Tvedt, eksisterer allerede!

Partiet Sentrum ble grunnlagt i 2020, med menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål som verdigrunnlag. Helt fra partiet ble etablert har vi vært tydelige på at rettigheter for de av oss med nedsatt funksjonsevne og kampen mot utenforskap er vår sak nummer én. Den første saken vi som politisk parti tok stilling til var at vi mener CRPD må inkorporeres i menneskerettsloven.

Ved fjorårets lokalvalg ble vi valgt inn i syv kommunestyrer: Kristiansand, Lørenskog, Drammen, Nordre Follo, Ås, Frogn og her i Oslo. I samtlige av kommunestyrene Partiet Sentrum er valgt inn i, følger vi lokalt opp arbeidet for at de av oss med nedsatt funksjonsevne skal være likestilte med resten av befolkning og få rettighetene våre innfridd.

Partiet Sentrum er ikke bare et parti som snakker om funksjonshemmede. Veldig mange av oss har selv nedsatt funksjonsevne eller er foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. Vi har selv skoene på, og vet hvor brutal den systematiske diskrimineringen mot oss kan være. Selv om de av oss med nedsatt funksjonsevne er Norges største minoritet, er vi likevel en av de mest diskriminerte gruppene i samfunnet vårt. Den diskrimineringen må vi få slutt på!

Her i Oslo stilte vi for eksempel med en liste hvor tre av fire av oss toppkandidatene selv har nedsatt funksjonsevne, som Handikapnytt tidligere har omtalt. Etter at vi ble valgt inn i bystyret har vi jobbet aktivt for å løfte funksjonshemmedes likestillingskamp.

Vår bystyrerepresentant og partileder, Geir Lippestad, har blant annet stilt skriftlig spørsmål til byrådet om BPA, handlingsplan for funksjonshemmede, rekrutering av funksjonshemmede, uføretrygd, tilrettelegging for blinde og svaksynte, dysleksivennlige skoler, tilrettelagt transport og en lang rekke andre saker. I forbindelse med tilleggsinnstillingen til budsjettet for 2024 fremmet vi blant annet forslag om økte bevilgninger til det lokale helsetilbudet, universell utforming, boliger for utviklingshemmede og brukerstyrt personlig assistanse.

Vi har så langt fremmet tre private forslag som snart skal opp til behandling i bystyret. Alle tre handler om funksjonshemmedes rettigheter: nei til tvangsplassering av unge mennesker på sykehjem, bedre muligheter for ledsagning for taxisjåfører og at byrådet skal komme med en egen sak om hvordan alle artiklene i CRPD skal oppfylles lokalt.

Arbeiderpartiet er på mange måter arbeiderbevegelsens forlengende arm i politikken. Vi i Partiet Sentrum vil være det samme for de av oss med nedsatt funksjonsevne. Som politisk rådgiver for bystyregruppen her i Oslo, har jeg siden vi ble valgt inn hatt minst ett møte i uken med en lokal organisasjon som jobber for funksjonshemmedes rettigheter. Tidligere i år inviterte vi også alle de lokale organisasjonene for funksjonshemmede til et innspillsmøte.

Vi i Partiet Sentrum skal fortsette å kjempe for funksjonshemmedes rettigheter. Dessverre har Norge en svært lang vei igjen å gå. Men det er mulig å få gjort noe med denne systematiske diskrimineringen – med politisk handlingsvilje og klar prioritering av dette feltet. Derfor har vi startet Partiet Sentrum, og i 2025 håper vi å ta kampen videre inn på Stortinget.

Av: Simen Bondevik,

3. vara til bystyret i Oslo, Partiet Sentrum

***

Enig eller uenig i det du leser? Skriv gjerne et debattinnlegg og send det til post@handikapnytt.no.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.