Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Bondevik innfelt på et bilde av Oslo Rådhus.
DÅRLIG START: Simen Bondevik er 3. vara til bystyret for Partiet Sentrum. Han er skuffet over det nye byrådet som ikke legger inn CRPD i sin politiske erklæring. (Foto: Ivar Kvistum og privat)

Skuffende byrådserklæring uten CRPD

MENINGER: Hammersborgerklæringen – det politiske grunnlaget til Oslos nye byråd – er svært tynn på funkis-feltet, skriver Simen Bondevik fra Partiet Sentrum.

Simen Bondevik
Publisert 01.12.2023 10:25

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Å gå bort fra at CRPD – FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne – ligger til grunn for politikken, kutte 100 millioner kroner til universell utforming og ikke sette av økonomiske midler til sentraliseringen av BPA er ikke den beste starten for Oslos nye byråd.

I hvert fall ikke om målet deres er at de av oss med nedsatt funksjonsevne skal få våre grunnleggende rettigheter oppfylt.

Oslos nye byråd, bestående av Høyre og Venstre, har lagt frem Hammersborgerklæringen. Det er denne erklæringen som er det politiske grunnlaget for det blågrønne byrådet, ledet av Eirik Lae Solberg (H). Som vår partileder og bystyrerepresentant Geir Lippestad (PS) sa fra bystyrets talerstol: I erklæringen ligger det mye politikk som vi i Partiet Sentrum støtter. Men når det gjelder funksjonshemmedes rettigheter, ser dessverre plattformen mangelfull ut.

Vi må selvsagt gi det nye byrådet litt tid før vi bedømmer deres prestasjoner. Likevel kan vi allerede nå slå fast at Hammersborgerklæringen er svært tynn på funkis-feltet. Det forrige rødgrønne byrådet, ledet av Raymond Johansen (Ap), slo i sin politiske plattform fast at de la FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne til grunn.

Å legge CRPD til grunn for arbeidet har nå det nye blågrønne byrådet valgt å gå bort fra. Og det handler ikke om at de ikke vil legge internasjonale konvensjoner til grunn, for Lae Solberg (H) og resten av byrådet har valgt å trekke frem barnekonvensjonen i sin politiske plattform. Men funkis-konvensjonen står det derimot ikke et eneste ord om.

En viktig sak for funksjonshemmedes likestilling som er omtalt i plattformen, er brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det blågrønne byrådet slår fast at de vil følge opp bystyrets vedtak om å sentralisere BPA-ordningen, for å sikre likebehandling av søknader uavhengig av bostedsadresse. Sentralisering av BPA er et godt tiltak som vi i Partiet Sentrum støtter.

Oslo trenger en likestillingsrevolusjon, slik at alle får menneskerettighetene sine innfridd uansett funksjonsvariasjon.

Forhåpentligvis vil Høyre i byråd fortsette å løfte BPA-ordningen, slik de gjorde når de var i opposisjon. For å lykkes med en forsterket og rettighetsbasert BPA-ordning i Oslo må det følge økonomiske bevilgninger til sentraliseringen. I tillegg må saksbehandleres kompetanse om CRPD, BPA-regelverket og rundskrivet fra 2015 styrkes. Folk i byen vår må få innvilget et tilstrekkelig antall timer med BPA, ut ifra sitt eget assistansebehov.

Mangelen på universell utforming i Oslo er skremmende. Derfor var det svært skuffende å se det blågrønne byrådet trekke tilleggsbevilgningen på 100 millioner kroner til universell utforming. Vi har stilt spørsmål til byrådet om dette. Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle. Denne forståelsen må det nye byrådet legge til grunn.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er Norges største minoritet og en av de mest diskriminerte gruppene i samfunnet vårt. Oslo trenger en likestillingsrevolusjon, slik at alle får menneskerettighetene sine innfridd uansett funksjonsvariasjon. Foreløpig virker det som om det nye byrådet har et stort forbedringspotensial på feltet. Vi i Partiet Sentrum vil være et konstruktivt opposisjonsparti, som drar det nye blågrønne byrådet i riktig retning.

Simen Bondevik
3. vara til bystyret for Partiet Sentrum Oslo

***

Enig eller uenig i det du leser? Skriv gjerne et debattinnlegg og send det til post@handikapnytt.no.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.