Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett med Aker Brygge i bakgrunnen.
FRAM FOR LIKESTILLING: Hassan Nawaz fikk flertall i bystyret for forslaget om å opprette sentralisere BPA i Oslo. En forsmak på en statlig ordning for å fremme likestilling, argumenterer han i forslaget. (Foto: Privat)

Oslo samler BPA på ett sted

Nå blir det slutt på at den enkelte bydel skal vurdere BPA-søknader på ulik måte. Flertallet i Oslo bystyre har vedtatt å samle all bestilling av brukerstyrt personlig assistanse i kommunen på ett sted. – Viktig gjennomslag, sier leder Karl Haakon Sævold i NHF Oslo.

Ivar Kvistum
Publisert 04.09.2023 20:46

Selv om hovedstaden er én kommune, er kommunen inndelt i 15 bydeler.

De 15 har ansvar for en rekke tjenester til innbyggerne, blant dem brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Det har ført til at ordningen som skal sikre at funksjonshemmede får nødvendig praktisk bistand til å leve likestilte liv, ikke praktiseres likt i hele byen.

Et eksempel er Ida Hauge Dignes, som flyttet fra bydel Sagene til bydel Gamle Oslo da hun var ferdig med mastergraden sin før nyttår. Da gikk hun fra å ha 110 assistenttimer i uken til 60 timer og 40 minutter, ifølge en reportasje i Avisa Oslo.

Rettighetsbasert ordning

Men nå har et flertall i bystyret likevel vedtatt å opprette en sentral bestillerenhet for BPA som skal dekke hele kommunen.

Dette ble fremmet som et privat forslag fra Høyres Hassan Nawaz, og fikk flertall med Høyre, Venstre, KrF, FP (Folkets Parti), Frp, Sp og Rødts stemmer.

Med andre ord: Bare byrådspartiene Ap, SV og MDG stemte imot.

Den sentrale bestillerenheten skal være en prøveordning i to år og legges under byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Etter prøveperioden skal ordningen evalueres.

Hovedpoenget med en sentral bestillerenhet er at tildeling av BPA ikke skal være avhengig av bydelenes kompetanse, rutiner og økonomiske situasjon, ifølge forslagsstiller Hassan Nawaz.

– En rettighetsbasert ordning kan ikke være avhengig av den enkelte bydels skjønn, sa han til Handikapnytt da forslaget ble lansert i fjor høst.

Skape likestilling

I forslaget viser Høyre-representanten til at et flertall i bystyret mener ansvaret for BPA bør overføres til staten, for å nå målet om at ordningen skal skape likestilling.

«Kommune-Norge bør gå frem i arbeidet for å sikre en mest mulig likestilt ordning. Oslo kommune kan allerede strekke seg langt i form av å gjøre noe lignende innenfor kommunens handlingsområde. I dette tilfellet å overføre ansvaret for BPA-ordningen til en sentral bestillerenhet på området til Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester», skriver Hassan Nawaz i begrunnelsen for forslaget.

Bystyret har gitt et klart oppdrag: BPA skal være et likestillingsverktøy. 

Portrett

VIKTIG MED KUNNSKAP: De som skal jobbe med BPA-forvaltning, må få opplæring i funksjonshemmedes rettigheter, mener Karl Haakon Sævold i NHF Oslo. (Foto: Stiftelsen Sor.)

NHF: Viktig gjennomslag

Vedtaket i Oslo bystyre får applaus fra leder Karl Haakon Sævold i Norges Handikapforbund Oslo.

– Dette er et viktig gjennomslag for alle som er opptatt av BPA og av alle funksjonshindredes muligheter til å delta fullt ut i samfunnet. Bystyret har gitt et klart oppdrag: BPA skal være et likestillingsverktøy. Det skal være likebehandling, skriver han i en e-post til Handikapnytt.

Nå forventer han at vedtaket settes ut i livet i praksis, på en måte som sikrer full samfunnsdeltakelse på alle områder. Da blir opplæring og kompetanse avgjørende.

– Det er særlig viktig at den nye sentrale bestillerenheten har god, høy og solid kompetanse når det gjelder CRPD og BPA som likestillingsverktøy. Det må etableres en felles CRPD-kultur og en felles god praksis, skriver Sævold.

Han tilbyr NHF Oslos bistand i dette arbeidet og understreker at organisasjonen vil følge framdriften tett.

– Bydelene er nærmest brukerne

Byrådet har tidligere innrømmet problemet med at BPA fungerer og praktiseres ulikt av bydelene. Men samtidig har by-regjeringen ikke ønsket å innføre en sentral BPA-enhet i kommunen.

– Jeg legger vekt på at bydelene er nærmere brukerne. En sentral enhet ville kanskje hatt mer kompetanse på BPA samlet sett, men jeg tror ordningen ville blitt mindre fleksibel. Jeg tror en sentralisering av BPA i Oslo vil kunne svekke den individuelle oppfølgingen, sa byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Marthe Scharning Lund (Ap) til Handikapnytt i juni.

Les mer: BYRÅDET MED PLAN FOR Å SIKRE LIKEVERDIG BPA-PRAKSIS I HELE OSLO

Rådet forventer likeverdige tjenester

Da byrådets plan for BPA var ute på høring, skrev Oslo kommunes råd for personer med funksjonsnedsettelser i sin høringsuttalelse:

«Rådet leser utkastet til byrådssaken slik at anbefalingen er å beholde dagens desentraliserte modell i første omgang. Det viktigste argumentet er slik rådet ser det at sentralisering vil medføre utfordringer med samordning av tjenester all den tid en så stor andel har både BPA og helsetjenester. På den andre side bør byrådet åpne for en sentralisert modell dersom bydelene ikke klarer å få til likeverdige tjenester på dette området etter en tid med de nye tiltakene som er skissert i byrådssaken.»

***

Rettelse, 08. september: I den opprinnelige versjonen av saken skrev vi at Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo anbefalte en sentralisert modell. Det medfører ikke riktighet. Rådets syn er gjengitt over.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.