Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Montasje med fire portretter.
BPA-FORVENTINGER: Mari Storstein, Elisabeth Monrad Wilhelmsen, Guro Helene Sørdalen og Simen Bondevik er listekandidater for Partiet Sentrum i Oslo.

Oslo bør sentralisere BPA

MENINGER: Oslo skal være en by for alle. Men slik dagens BPA-ordning fungerer er det dessverre ikke tilfelle, skriver fire listekandidater fra Partiet Sentrum i dette innlegget.

Ivar Kvistum
Publisert 15.06.2023 13:10

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatternes egne meninger.

Oslos helsebyråd Marthe Scharning Lund (Ap) har fremmet en sak for bystyret med en gjennomgang og revidering av Oslos ordning for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Det er bra byrådet endelig griper tak i saken. Vi i Partiet Sentrum har store forventninger!

Oslo skal være en by for alle. Men slik dagens BPA-ordning fungerer er det dessverre ikke tilfelle. Mange får ikke innvilget tilstrekkelig timeantall ut fra assistansebehovet. For flere er søknadsprosessen omfattende og krevende, både psykisk og fysisk.

Og hvis man først får innvilget assistanse, risikerer man uforholdsmessig høye egenandeler og de fleste har vedtak som varer i et år, det vil si at man risikerer reduksjon en gang i året. Det er jo ikke slik at en CP forsvinner eller at armer eller bein vokser ut igjen. Vi vil ha et system der man ikke får et angstanfall hver gang man får et brev fra bydelen!

Vi i Partiet Sentrum mener at Oslo bør innføre sentral finansiering og tildeling av BPA, slik at BPA blir tilgjengelig og bevilget i stort nok monn til alle som trenger det. Slik det er organisert i dag, ser vi at det varierer veldig fra bydel til bydel.

Det individuelle assistansebehovet må ligge til grunn for tildeling av BPA. I tillegg mener vi det er viktig at rettigheten til BPA ikke faller bort når man fyller 67 år. Alle skal leve likestilte liv!

Saksbehandlere som tildeler BPA må sikres god kompetanse på menneskerettighetene. Bestemmelsene i CRPD, FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det individuelle behovet må ligge til grunn når timeantallet deles ut.

Bestemmelsene i CRPD, FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det individuelle behovet må ligge til grunn når timeantallet deles ut.

I dag får mange mindre BPA-timer enn man har behov for, spesielt dersom en bor sammen med en partner. Det er også egenandel på den delen av BPA-ordningen som går på praktisk bistand. Egenandelen beregnes ut fra både din egen og samboers inntekt.

Partiet Sentrum mener at det ikke bør være noen egenandel på BPA, ingen andre betaler for å lage middag selv eller vaske egne klær, og en samboer skal ikke påvirke BPA-tilbudet til mennesker med assistansebehov negativt. Funksjonshemmede er også ekstra utsatt for vold og overgrep, og en skal kunne være selvstendig også uten sin egen partner.

Hensikten med BPA er full samfunnsmessig likestilling og deltakelse. I prinsippet skal man kunne leve helt selvstendig, og også kunne forlate forholdet man er i dersom man ønsker det. Ingen skal tvinges til å være i forhold de ikke vil være i fordi de ikke får nok assistanse.

Vi har også medlemmer i vårt parti og folk som står høyt på lista som ikke får nok assistanse til å kunne drive politisk arbeid. Dette er et stort demokratisk problem.

Vi har også medlemmer i vårt parti og folk som står høyt på lista som ikke får nok assistanse til å kunne drive politisk arbeid. Dette er et stort demokratisk problem. Når man får for lite timer BPA, må man velge hvorvidt man skal få gjort husarbeid, politisk arbeid, dekket grunnleggende behov eller være med venner. En slik diskriminerende praksis kan vi ikke ha!

Når kommunens saksbehandlere gir oss beskjed om at vi ikke trenger assistanse for å være med venner, fordi man kan få besøk hjemme. At vi ikke trenger å lage mat fordi det finnes næringsdrikker. At samboeren vår kan gjøre alt husarbeidet. Eller at man ikke trenger å delta politisk fordi det ikke er noe alle gjør uansett, da er noe fryktelig galt med systemet.

I dag praktiserer alle kommuner og bydeler BPA på forskjellige måter, og ofte gjør de dette med loven på sin side. Dette er en konsekvens av at ordningen med BPA ligger under helselovgivningen, og at det i mange kommuner fortsatt blir sett på som en alternativ måte å organisere hjemmetjenester på. Når BPA ligger under helselovgivningen blir fokuset på det medisinske, på å få nok assistanse til å overleve i eget hjem. Det bygger opp under det utdaterte og feilaktige synet på funksjonshemmede som syke. For å sikre at BPA blir det likestillingsverktøyet det er ment å være, må ordningen ut av helselovgivningen!

Dagens BPA-ordning oppfyller dessverre ikke intensjonen om likestilling. Det er diskriminering i praksis og forteller indirekte at de av oss med nedsatt funksjonsevne er annenrangs borgere. Dette skal vi kjempe for å endre hvis vi kommer inn i bystyret!

Mari Storstein, Elisabeth Monrad Wilhelmsen, Guro Helene Sørdalen og Simen Bondevik
Listekandidater for Partiet Sentrum Oslo

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.