Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Cato Brunvand Ellingsen
SKUFFET: Så lenge det er så mye oppmerksomhet på CRPD, er det overraskende at likestillingsministeren ikke legger mer tyngde i det, mener SVs Cato B. Ellingsen. (Foto: Skjermdump fra Stortingets nett-TV)

Savnet tydelig CRPD-uttalelse

Cato Brunvand Ellingsen fra SV savnet mer om funksjonshemmedes likestilling og om FNs funksjonshemmedekonvensjon da likestillingsministeren holdt sin likestillingsredegjørelse i forrige uke.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 22.04.2024 15:37

– Dette kunne vært en god anledning til å legge vekt på hvor viktig CRPD er, uavhengig av hva regjeringen har tenkt å gjøre fremover. Altfor mange ser fremdeles funksjonshemming som feil ved individet, og jeg synes likestillingsministeren har en oppgave i å opplyse og tydeliggjøre at funksjonshemmedes situasjon er et likestillingsproblem, sier SVs vararepresentant Cato Brunvand Ellingsen på Stortinget.

CRPD er forkortelsen for FNs funksjonshemmedekonvensjon, som regjeringen har lovet å ta inn i norsk lovverk. Akkurat nå pågår en høring om utredningen som beskriver ulike måter å ta konvensjonen inn i lovverket. Likestillingsminister Lubna Jaffery nevnte høringen da hun la frem likestillingsredegjørelsen for Stortinget torsdag 18. april.

Skuffet over redegjørelsen

– Mange av oss mener CRPD skal inkorporeres i menneskerettsloven nettopp for å understreke at funksjonshindredes rettigheter skal likestilles med andres rettigheter. Det mener også flertallet i ekspertutvalget som regjeringen selv har utnevnt, sa Cato Brunvand Ellingsen fra Stortingets talerstol, og fortsatte:

– President, det er skuffende at statsråden i sin redegjørelse ikke er overtydelig på at det er nettopp det som skal skje i løpet av dette året eller neste.

– Kan vi egentlig forvente noe mer fra regjeringen om inkorporering av CRPD mens høringen pågår?

– Så lenge det er så mye oppmerksomhet på CRPD, er det overraskende at likestillingsministeren ikke legger mer tyngde i det. Hvis det er uenighet i regjeringen om hvor i lovverket CRPD skal ligge, hadde dette i hvert fall vært en fin anledning til å vise hvor stor vekt de legger på CRPD, sier Cato Brunvand Ellingsen til Handikapnytt.

Håper på avgjørelse før neste sommer

I samme stortingsdebatt spurte Venstres stortingsrepresentant Grunde Almeland om Stortinget rekker å få FNs funksjonshemmedekonvensjon til behandling før valget neste år.

Likestillingsminister Lubna Jaffery svarte:

– Målet mitt er at dette Stortinget skal få mulighet til å behandle denne saken.

Det er også noe Cato Brunvand Ellingsen forventer.

– Regjeringen har hatt god tid og bør klare det. Og en stortingsbehandling i denne perioden er en av de få måtene vi kan ha tro på å få konvensjonen inn i menneskerettsloven, sier han.

Lubna Jaffery deler bekymringen

Når Handikapnytt spør likestillingsminister Lubna Jaffery om hvilket ansvar hun føler for å tydeliggjøre funksjonshemmedes likestillingsproblem, svarer hun at hun deler Cato Brunvand Ellingsens bekymring over diskrimineringen funksjonshemmede utsettes for.

I en epost gjentar hun målet hun har om å få inkorporert CRPD i norsk lov.

– Samtidig er det viktig å huske på at vi som myndigheter er forpliktet til å oppfylle konvensjonen allerede i dag, uavhengig av om konvensjonen også tas inn i lovverket. Norge har ratifisert CRPD, og kommunene er forpliktet til å følge de menneskerettskonvensjonene Norge har inngått. Nettopp derfor har vi gitt Bufdir i oppdrag å gjøre kommuner og statsforvaltere bedre rustet til å bruke konvensjonen i sitt daglige arbeid gjennom et kompetansehevingsprosjekt, skriver hun.

– Så er det ikke slik at inkorporering av CRPD er en quick fix som løser alt. At alle, uavhengig av funksjonsevne, skal få oppfylt sine rettigheter, krever et langsiktig arbeid langs mange fronter. Vi må hele tiden jobbe for å legge best mulig til rette for folk med ulike typer behov. Og så må vi alle tenke på hvilke fordommer vi eventuelt har overfor folk som ikke er helt like oss selv.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.