Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Tove Linnea Brandvik
Kommunalt selvstyre skal ikke gå på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

– På et skammelig nivå

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund reagerer kraftig på at bare kommunesektoren får eget innspillsmøte om FNs funksjonshemmedekonvensjon.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 06.03.2024 08:35

– Dette er nesten på et skammelig nivå. Indirekte sier regjeringen med dette at det kommunale selvstyret er så viktig at det kan overkjøre menneskerettighetene til en stor gruppe av befolkningen.

Slik reagerer forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF på at regjeringen nevner et møte med KS i mai som det eneste innspillsmøtet i høringsbrevet om CRPD-utredningen. KS er kommunesektorens organisasjon.

Hensyn til kommunal skjønnsutøvelse

Regjeringen har sendt ut på høring en ekspertutredning om konsekvensene av å ta FNs funksjonshemmedekonvensjon inn i norsk lov, og i høringsbrevet står det blant annet:

«Spørsmålet om grensene for det kommunale selvstyret kommer ifølge utvalget særlig på spissen når det gjelder funksjonshemmedes rett til å delta i samfunnet med de samme valgmulighetene som andre. (…) Inkorporering vil imidlertid kunne føre til at konvensjonen får større gjennomslagskraft i de konkrete vurderingene av hva slags tjenester som tilbys, slik at funksjonshemmedes selvbestemmelse i praksis blir tillagt større vekt. Dette vil ifølge utvalget få konsekvenser for kommunenes skjønnsutøvelse. På bakgrunn av dette vil Kultur- og likestillingsdepartementet, i tillegg til den ordinære høringsrunden, invitere KS til et innspillsmøte i mai 2024 om mulige konsekvenser av inkorporasjon for kommunesektoren.»

LES OGSÅ: CRPD-utredningen på høring (lenke).

Kjønnslikestilling eller selvstyre

– Det kommunale selvstyret er bra i Norge, men hvis det skal gå på bekostning av de grunnleggende menneskerettighetene til innbyggerne og overgå retten til at folk i Norge skal kunne leve under like vilkår, må vi tenke på nytt på hvor langt det kommunale selvstyret skal strekke seg, sier Tove Linnea Brandvik.

– Regjeringen ville aldri tenkt slik om kjønnslikestilling eller om arbeidstakernes rettigheter.

Lover å møte organisasjonene

Statssekretær Even Aleksander Hagen i Kultur- og likestillingsdepartementet skriver til Handikapnytt at departementet må få komme tilbake til muligheten for eventuelle andre innspillsmøter på et senere tidspunkt.

– Vi har hatt og skal ha møtepunkter med organisasjonene. Derfor kjenner vi godt at det er et stort engasjement rundt denne saken, og at mange ønsker inkorporering av CRPD i menneskerettsloven. Samtidig må vi også få kartlagt eventuelle innvendinger og konsekvenser, slik at vi får et beslutningsgrunnlag som vil stå seg over tid, skriver han.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.