Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Steinar Birkeland blar i Din Hørsel
God lyd og god akustikk gagner også andre enn hørselshemmede, for eksempel lærere, barn med lærevansker og fremmedspråklige, minner Steinar Birkeland om. Han er fagsjef hørsel i HLF. (Foto: Helge Olav Haneseth Ramstad)

Ny standard for likestilt lyd

En ny standard angir krav og retningslinjer for lydteknisk utstyr, slik at alle hørende får samme utbytte av lyden.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 29.04.2024 08:00

– Målet med denne standarden er å beskrive hvordan brukerne kan sikres mest mulig likestilt tilgang til lyd, sier Iiris Turunen-Rindel, prosjektleder i Standard Norge, i en pressemelding fra Standard Norge.

Genierklærer standarden

Steinar Birkeland i Hørselshemmedes Landsforening (HLF) kaller den nye standarden for en gullstandard.

– Den er en genistrek av en standard, sier han.

– Jeg har ikke selv sittet i komiteen for standarden, men HLF har vært representert. Standarden beskriver veldig godt hva det vil si å ha en hørselsutfordring og hvilke utfordringer det gir i hverdagen, og den peker på hvordan både teknologi og andre ting kan være med å gjøre det lettere.

Da Standard Norge holdt frokostseminar om den nye standarden for likestilt lyd, snakket Steinar Birkeland om hvor viktig det var å informere og veilede om standarden, slik at flest mulig tar den i bruk.

– Flere aktører må kjenne sin besøkelsestid for å bidra til at standarden rulles ut, sa han.

Steinar Birkeland beskrev også flere faktorer som gjør standarden relevant, blant annet at den viser vei til hvordan lydtekniske løsninger gir hørbarhet for alle, og at flere av løsningene rulles ut akkurat nå.

– Blåtann-teknologien utvikles stadig, og lavenergi-varianten er under innfasing i smarttelefoner. Den vil også komme i de fleste trådløse hodetelefoner, PC-er og flatskjermer.

Løsninger som passer for alle

Til Handikapnytt forklarer han hvordan løsninger som lav-energi blåtann er nyttig også for personer uten hørselsutfordringer.

– For eksempel kan du blåtannkanalen for din gate når du kommer på flyplassen, akkurat som du velger et tråløst nettverk. Og så får du tilsendt relevant informasjon. Når kommersielle aktører innenfor forbrukerteknologi, transporttjenester og infrastruktur begynner å implementere disse løsningene, går det av seg selv, sier han.

Steinar Birkeland mener det vil hjelpe på bruken av lydstandarden at løsningene den beskriver, har så bredt bruksområde at det er av allmenn interesse å ta dem i bruk.

– Fungerer det for alle, er det ikke en barriere mot å ta det i bruk lenger.

Dermed unngår man lettere de utfordringene som hørselshemmede ofte opplever med tilpasninger for enkeltpersoner eller grupper: Utstyret er ikke installert i lokalet, det virker ikke, det brukes ikke eller brukes ikke riktig, det er ikke slått på, eller kanskje er det feil utstyr.

I pressemeldingen skriver Standard Norge at standarden beskriver nødvendig bestillingskompetanse for å velge riktige løsninger. Den beskriver også generelle forhold og betingelser som er relevante å ta hensyn til, i forbindelse med lydtekniske løsninger.

Informasjon som koster penger

De lydtekniske løsningene for universell utforming skal bidra til bedre tale- og lytteforhold for alle, inkludert normalhørende, men løsningene vil være spesielt viktige for barn, eldre, personer med nedsatt hørsel, syn eller konsentrasjonsevne, og andre personer med tilsvarende behov. Dette gjelder også personer med et annet morsmål enn det informasjonen formidles på.

Steinar Birkeland ser det som en ulempe at standarden, som heter NS 8179, ligger bak betalingsmur og at mange som bør kjenne innholdet i den, ikke tar seg råd til å skaffe den.

Men han mener at alle, fra regjeringen, som har lovet at Norge skal bli universelt utformet, til vaktmesteren som sørger for at utstyr i et lokale fungerer, har et ansvar for å ta standarden i bruk.

Og han minner om at parallelt med løsninger for lydteknologi og akustikk er det viktig med en god samtalekultur, der vi snakker én om gangen.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.