Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Dona sitter på en trapp.
SØKER: Dona Hoxha søker flere jobber hver uke. Ikke før hun lot være å nevne hørselen sin, ble hun innkalt til intervju. (Foto: Georg Mathisen)

Holdt munn om hørselshemning – da kom Dona på jobbintervju

Etter ti år med søknader sluttet Dona Hoxha å krysse av for at hun er hørselshemmet. Denne uken kom hun på to jobbintervjuer.

Georg Mathisen
Publisert 16.04.2021 10:23

Hun lærte fort at når hun søkte en jobb, skulle hun krysse av på skjemaet og melde fra om at hun er hørselshemmet.

Men slikt ble det ikke jobb av.

De gangene hun faktisk kom på intervju, var arbeidsgiveren mer opptatt av hørselen hennes enn av hva hun kan.

– Jeg begynte å søke jobber like før jeg var ferdig bachelor i 2011, forteller hun.

Dona Hoxha fra Mysen har studert statsvitenskap og spesialisert seg på menneskerettigheter.

Nå holder hun på med masteroppgaven. Samtidig arbeider hun på vaskeri i Rakkestad.

– Jeg har søkt og søkt, forteller hun.

Handikapnytt har satt søkelys på utsiling av funksjonshemmede fra ansettelsesprosesser etter at forskere la fram ny dokumentasjon på diskriminering.

Les mer: NY FORSKNING BEVISER AT ARBEIDSGIVERE DISKRIMINERER RULLESTOLBRUKERE

Krysser av på skjema

Mens den nye forskningen som beviser hvordan rullestolbrukere diskrimineres når de søker jobb, har sett på stillinger i privat næringsliv, har Dona Hoxha først og fremst søkt jobber i det offentlige.

Der har hun krysset av for at hun er hørselshemmet. Hun har høreapparat og CI (cochlea implantat) og klarer godt både telefonsamtaler og nettmøter uten noe hjelpemiddel.

– Men jeg fikk beskjed av både Nav og andre om at jeg måtte si fra, forteller hun.

Det skulle blant annet gi henne bedre mulighet til å bli invitert til intervju. I forskriften til tjenestemannsloven står det svart på hvitt at hvis det finnes søkere som er kvalifisert til en stilling og oppgir å være funksjonshemmet eller yrkeshemmet, skal det alltid innkalles minst én av disse søkerne til intervju.

Lovfestet
  • «Dersom det blant kvalifiserte søkere til en stilling er noen som oppgir å være funksjonshemmet/yrkeshemmet, og enten er eller blir uten arbeid, skal det alltid innkalles minst én slik søker til konferanse før det gis innstilling.»
  • Forskrift til lov om statens tjenestemenn m.m., §9

Når jeg nevner at jeg er tunghørt, blir jeg aldri innkalt.

Kom på intervju

Slik var det ikke i praksis for Dona Hoxha. I begynnelsen ble hun invitert til noen intervjuer.

– Men når jeg nevner at jeg er tunghørt, blir jeg aldri innkalt, sier hun.

Ikke før nå.

– Jeg bestemte meg for å prøve noe nytt. Jeg sa ikke fra, forteller Hoxha.

Det ga resultat. Nå har hun to jobbintervjuer på mindre enn en uke. Ikke har hun hatt det samme inntrykket av at arbeidsgiverne er mer opptatt av hørselen hennes enn av kompetansen hennes, heller.

– Det som er med å høre dårlig, er at du lærer å tolke kroppsspråk, sier hun.

– Når jeg krysser av for at jeg er tunghørt, ser det ut til at de venter seg noen som er avhengig av tegnspråk. De får ikke sett hvem jeg er.

Les også: ARBEIDSGIVERE ER SKEPTISKE TIL HØRSELSHEMMEDE

Portrett av Dona Hoxha.

DÅRLIGE RÅD: Nav fortalte Dona Hoxha at det lønner seg å oppgi funksjonsnedsettelsen. Hennes egen erfaring er at det ikke stemmer. (Foto: Georg Mathisen)

Bortkastet utdannelse?

De fem årene på Sentralvaskeriet har latt henne få prøve seg som gruppeleder, og hun har ikke noe galt å si om arbeidet der. Men det er jo noe helt annet hun har utdannet seg til.

Nå er hun permittert fra vaskerijobben, og dermed søker hun flere stillinger enn noen gang.

– Jeg føler at utdannelsen har vært bortkastet for meg og at pengene som den har kostet, har vært bortkastet for staten, innrømmer hun.

Jeg føler at utdannelsen har vært bortkastet for meg og at pengene som den har kostet, har vært bortkastet for staten.

Hun er klar for hvilken som helst jobb der hun kan få brukt kunnskapen sin, og hun er klar for å flytte fra Mysen hvis det trengs.

– Jeg har til og med søkt jobb på Svalbard, forteller hun.

– Drømmejobben er jo å kunne jobbe med menneskerettigheter.

Dona Hoxha er glad for at budskapet om at funksjonshemmede jobbsøkere kommer frem i mediene. – Arbeidsgiverne burde se oss som ressurser, ikke problemer. Flere må tenke mer utenfor boksen, sier hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.